[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

List of courses

kódnázevzakončenírozsahodkazy
E023992 Bachelor´s Thesis Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
2023999 Bakalářská práce Z 0P+8C+0L [anotace] [dokumenty]
2023992 Bakalářská práce Z 0P+8C [anotace] [dokumenty]
E023991 Bakalářská práce Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2023997 Bakalářská práce - ISP Z 0P+6C [anotace] [dokumenty]
2023991 Bakalářská práce - Ústav fyziky Z 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2022299 Bakalářský projekt KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
E022121 Branch Project I. KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E022122 Branch Project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2025008 Diagnostika povrchových vlastností materiálů KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W02A001 Difúze v pevných látkách ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
W02OZ001 Difúze v pevných látkách ZK 78P [anotace] [dokumenty]
2023998 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W02O001 Experimentální metody fyziky plazmatu ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
2021019 Fyzika a moderní technologie Z,ZK 2P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
2026020 Fyzika a moderní technologie Z 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2021026 Fyzika I Z,ZK 4P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
2021028 Fyzika I. Z,ZK 3P+2C+1L [anotace] [dokumenty]
2021041 Fyzika I. Z,ZK 4P+1L [anotace] [dokumenty]
202A026 Fyzika I.A ZK 0P+0L [anotace] [dokumenty]
202A028 Fyzika I.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
202A041 Fyzika I.A ZK 0P+0L [anotace] [dokumenty]
2021027 Fyzika II Z,ZK 2P+2L [anotace] [dokumenty]
2021025 Fyzika II. Z,ZK 1P+2L [anotace] [dokumenty]
2021029 Fyzika II. Z,ZK 2P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
202A025 Fyzika II.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
202A029 Fyzika II.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
202A027 Fyzika II.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
2026014 Fyzika kontinua Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2026023 Fyzika pevné fáze Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W02TZ001 Fyzika pevných látek ZK 65P [anotace] [dokumenty]
W02A002 Fyzika pevných látek ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
2021016 Fyzika pevných látek Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2025002 Fyzika v praxi KZ 1P+1C [anotace] [dokumenty]
W02E001 Fyzikální měřící metody ve fyzice ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
2022010 Fyzikální základy moderních technologií KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W02O002 Interakce záření s pevnou látkou - radiační poškození materiálů ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
W02OZ002 Interakce záření s pevnou látkou - Radiační poškození materiálu ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W02T001 Mechanika spojitého prostředí ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
W02O003 Mikro a nano-technologie ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
W02OZ003 Mikro a nanotechnologie ZK 78P [anotace] [dokumenty]
2026017 Moderní metody měření a sběru dat Z 1P+2C [anotace] [dokumenty]
2021015 Modifikace a diagnostika povrchových vlastností pevných látek Z,ZK 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2025007 Modifikace povrchových vlastností KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E022091 Oborový projekt KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2022991 Oborový projekt - ISP KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2022091 Oborový projekt - Ústav fyziky KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2022121 Oborový projekt I KZ 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2023121 Oborový projekt I. Z 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2022122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
2022222 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [dokumenty]
W02U001 Pedagogická praxe Z 0P+4C [anotace] [dokumenty]
E021014 Physics - Selected Topics Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E021010 Physics - Selected Topics Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E021026 Physics I Z,ZK 4P+2L [anotace] [dokumenty]
E021041 Physics I. Z,ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
E021028 Physics I. Z,ZK 3P+2C+1L [anotace] [dokumenty]
E026002 Physics I. - Seminary Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E02A028 Physics I.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
E02A041 Physics I.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E02A026 Physics I.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E021027 Physics II Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
E021025 Physics II. Z,ZK 1P+2C [anotace] [dokumenty]
E021029 Physics II. Z,ZK 2P+1C+1L [anotace] [dokumenty]
E026003 Physics II. - Seminary Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
E02A029 Physics II. A ZK 0P+0C+0L [anotace] [dokumenty]
E02A027 Physics II.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E02A025 Physics II.A ZK 0P+0C [anotace] [dokumenty]
E023011 Physics II.-Seminary Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2022015 Plasmové metody KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
E023013 Practical Class in Physics I Z 0P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
E023012 Practical Class in Physics II. Z 0P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2023013 Praktikum z Fyziky I Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2023012 Praktikum z Fyziky II Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2023111 Projekt I. Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2023112 Projekt II Z 0P+5C [anotace] [dokumenty]
2023113 Projekt III Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W02P001 Publikace k tématu disertační práce Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W02O004 Rentgenová tenzometrie ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
W02R001 Rešerše stavu problematiky DP Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
2026016 Seminární cvičení z fyziky Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2026002 Seminární cvičení z fyziky I. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2026003 Seminární cvičení z fyziky II. Z 0P+2C [anotace] [dokumenty]
2021018 Struktura krystalických materiálů ZK 2P+0C [anotace] [dokumenty]
W02S001 Studie disertační práce a rozprava k ní Z 0P+10C [anotace] [dokumenty]
W02OZ004 Technická měření ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W02O005 Technická měření ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
W02OZ005 Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra ZK 78P [anotace] [dokumenty]
W02O006 Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
2025010 Úvod do studia difuze KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2025005 Vakuová technika KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
2022025 Vakuová technika KZ 2P+1C [anotace] [dokumenty]
W02OZ006 Vybrané metody modifikace a diagnostiky povrchových vrstev ZK 52P+26C [anotace] [dokumenty]
W02O007 Vybrané metody modifikace a diagnostiky povrchových vrstev ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
2021014 Vybrané statě z fyziky Z,ZK 2P+2C [anotace] [dokumenty]
2021010 Vybrané statě z fyziky Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [dokumenty]
2026013 Základy moderní fyziky Z 2P+0C [anotace] [dokumenty]
W02O008 Základy polovodičové techniky ZK 4P+1C [anotace] [dokumenty]
2026007 Záření a jeho interakce s látkou Z 2P+1C [anotace] [dokumenty]