[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

People

Staff

doc. Ing. Miroslav Jílek, CSc.

doc. Ing. Miroslav Jílek, CSc.

Miroslav.Jilek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2431

room: B2-252, Dejvice


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

1998

 • Šíření napěťového rozruchu v kuželové viskoelastické tyči 2 – Jílek, M., Strojnícky časopis. 1998, 49(2), 97-105. ISSN 0039-2472.
 • Šíření napěťového rozruchu v kuželové viskoelastické tyči 1 – Jílek, M., Strojnícky časopis. 1998, 49(1), 52-63. ISSN 0039-2472.

Proceeding papers

2003

 • Magnetokalorický jev a jeho aplikace – Jílek, M. - Ota, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 43-46. ISBN 80-85918-83-8.

2002

 • Determination of Near-to-Wall Distance in hot Wire Anemometry by a Theodolite – Jílek, M. - Randa, Z., - Tesař, V., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 684-685. ISBN 80-01-02511-X.
 • Increasing Transport Coefficients of Convective Processes by Flow Modification – Tesař, V. - Jílek, M., - Randa, Z., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 668-669. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Wall Pressure Distributions Under Impinging Annular Jets – Tesař, V. - Jílek, M., - Randa, Z., In: 20. Mezinárodní konference pracovníků kateder a ústavů vyučujících mechaniku tekutin a termomechaniku. Ostrava: Technická univerzita, 2001. pp. 221-226. ISBN 80-7078-910-7.
 • Enhancing Near-Wall Velocity Fluctuation by Periodic Excitation of an Annular Impinging Flow – Tesař, V. - Jílek, M., - Randa, Z., In: Fluid Dynamics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 101-104. ISBN 80-85918-67-6.
 • Topology Changes in an Annual Impinging Jet Flow – Tesař, V. - Jílek, M., - Randa, Z., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 121-124. ISBN 80-85918-62-5.

2000

 • A Simple Technique to Determine Heat Loss of Vessels – Jílek, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 305. ISBN 80-01-02229-3.
 • Experimenty se zatopeným proudem z prstencové trysky metodou žhaveného drátku – Jílek, M. - Randa, Z., - Sulitka, M., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 43-46. ISBN 80-85918-59-5.
 • Výzkum rychlostního pole zatopeného proudu z prstencové trysky metodou žhaveného drátku – Jílek, M. - Randa, Z., - Sulitka, M., In: Meeting of the Departmens of Fluid Mechanics and Thermodynamics. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2000. pp. 59-64. ISBN 80-7100-729-3.

1999

 • Load on Walls of a Container Involving an Accelerated Motion – Jílek, M., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 251.
 • A Bistable Flow with a Standing Vortex Ring – Tesař, V. - Jílek, M. - Reisenberger, E., - Randa, Z., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics. Praha: Gradient, 1999. pp. 141-144. ISBN 80-902714-1-3.
 • Teaching Termomechanics in English – Jílek, M., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics. Praha: Gradient, 1999. pp. 75-78. ISBN 80-902714-1-3.

1998

 • Influence of Turbulization on Compression of Air in a Cylinder – Jílek, M. - Tesař, V. - Košťál, K. - Nožička, J. - Štěpánek, P. - Novák, D., - Střílka, T., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 551-552.

1997

 • Experimental Study Hypertext on Molecular Physics and Thermodynamics – Jílek, T. - Jílek, M., In: RUFIS 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 137-140. ISBN 80-01-01710-9.
 • Použití kontrolního objemu v mechanice kontinua a v termodynamice otevřených soustav – Jílek, M., In: Mechanika od A do ZET. Liberec: LENAM, 1997, pp. 21.
 • Využití proudění volných molekul k identifikaci některých vlastností plynů – Jílek, M., In: Sborník 16. konference kateder termodynamiky a hydromechaniky. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 1-39.
 • Stanovení složení směsi ideálních plynů využitím efuse – Jílek, M., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 27-28. ISBN 80-85918-26-9.
 • Specific Gas Constant Determination by Effusion – Jílek, M., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 459-460.

1996

 • Průnik plynu malým otvorem – Jílek, M., In: Kolokvium Dynamika tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 29-30. ISBN 80-85918-23-4.
 • Určování termofyzikálních parametrů při nestacionárním režimu – Jílek, M., In: Zborník referátov z 15. stretnutia katedier zabezpečujúcich mechaniku tekutín a termomechaniku. Bratislava: STU v Bratislave, Stavebná fakulta, 1996, pp. 103-110.
 • Research of a Single-Stroke Compression – Jílek, M. - Tesař, V. - Hatschbach, P. - Takáts, M., - Štěpánek, P., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 319-320.
 • Experiment s jednorázovou kompresí – Jílek, M. - Tesař, V. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Štěpánek, P., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 17-18. ISBN 80-85918-17-X.

1995

 • Návrh experimentálního zařízení pro studium jednorázové komprese – Jílek, M. - Tesař, V., - Střída, P., In: Sborník ze 14. vědecko-pedagogická konference kateder mechaniky tekutin, thermodynamiky .... Liberec: Technická univerzita, 1995, pp. 63-70.
 • Stochastický model proudění tekutin – Košťál, K. - Jílek, M., In: Dynamika tekutin 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 33-34. ISBN 80-85918-11-0.
 • Termokinetická analýza kalorimetru – Jílek, M., In: Mezinárodní vědecká konference. Ostrava: VŠB-TUO, 1995, pp. 16-21.

1994

 • Teaching of Physics at CTU Prague, Faculty of Mechanical Engineering – Jílek, M., In: 10. Dni Wymiany Doswiadczen w Nauczaniu Fizyki w Wyzszych Szkolach Technicznych. Krakow: PTF AGH Krakow, 1994, pp. 80-82.

Books, textbooks

2020

 • Fyzika I – Budinská, Z. - Ducháček, P. - Kohout, Z., - Jílek, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06673-7.

2004

 • Termomechanika. Sbírka příkladů – Jílek, M. - Randa, Z., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03107-1.

2002

 • Exercises and Labs in Thermomechanics – Jílek, M., Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02607-8.

1999

 • Thermomechanics – Jílek, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02077-0.

1995

 • Fyzika 1 – Jílek, M. - Košťál, K. - Samek, L., - Štěpánek, A., Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01274-3.