[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Lidé

Stanislav Solnař

Ing. Stanislav Solnař, Ph.D.

stanislav.solnar (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2716

místnost: G2-147, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SGS18/129/OHK2/2T/12  
  Vicefázové reaktory pro moderní zpracovatelské technologie – Solnař, S. (2018-2019)

Článek v periodiku

2023

 • Application of the Temperature Oscillation Method to Laminar Flow in Straight Horizontal and Curved Minichannels – Solnař, S. - Stefan Haase, S.H., - Jirout, T., Energies. 2023, 16(4), ISSN 1996-1073.

2022

 • 3D VISUALIZATION OF LOCAL HEAT TRANSFER COEFFICIENTS ON AIRCRAFT HEAT EXCHANGER – Solnař, S. - Dostál, M. - Moravec, J., - Vampola, T., JP Journal of Heat and Mass Transfer. 2022, 30 183-203. ISSN 0973-5763.
 • Thermal enhancement factors for 3D printed elements in square tube – Solnař, S. - Dostál, M., Heat and Mass Transfer. 2022, 58(4), 657-667. ISSN 0947-7411.

2021

 • ON A STATIC AND DYNAMIC CALIBRATION OFTHERMOCHROMIC LIQUID CRYSTALS – Solnař, S. - Medek, J. - Suleiman, A., - Vyhlídal, P., Acta Polytechnica. 2021, 64(4), 562-569. ISSN 1210-2709.
 • A novel contactless transient method for measuring local values of heat transfer coefficient – Solnař, S. - Dostál, M., - Jirout, T., Heat and Mass Transfer. 2021, 57(6), 1025-1038. ISSN 0947-7411.

2019

 • HEAT FLUX JUMP METHOD AS A POSSIBILITY OF CONTACTLESS MEASUREMENT OF LOCAL HEAT TRANSFER COEFFICIENTS – Solnař, S. - Dostál, M., Acta Polytechnica. 2019, 59(4), 411-422. ISSN 1210-2709.

2018

 • Application of the temperature oscillation method in heat transfer measurements at the wall of an agitated vessel – Solnař, S. - Dostál, M. - Petera, K., - Jirout, T., Acta Polytechnica. 2018, 52(2), 144-154. ISSN 1210-2709.

2016

 • Analysis of Cube Sugar Drying in a Convective Dryer – Skočilas, J. - Solnař, S., - Aidossuly, M., Czech Journal of Food Sciences. 2016, 34(5), 463-468. ISSN 1212-1800.

Stať ve sborníku

2022

 • Gnielinski’s correlation and a modern temperature-oscillation method for measuring heat transfer coefficients – Dostál, M. - Petera, K., - Solnař, S., In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2022. ISSN 2100-014X.

2019

 • LOCAL VALUES OF HEAT TRANSFER COEFFICIENT AT THE BOTTOM OF AN AGITATED VESSEL MEASURED WITH TOIRT METHOD – Solnař, S. - Dostál, M., - Jirout, T., In: Proceedings of the 14th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2019). Caps Town: HEFAT, 2019. ISBN 978-1-77592-191-2.

2018

 • Cooling turboprop engine during shutdown – Solnař, S. - Popelka, L., - Dostál, M., In: Experimental Fluid Mechanics 2018. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2018. p. 513-520.
 • Gnielinski's correlation and a modern temperature-oscillation method for measuring heat transfer coefficients – Dostál, M. - Petera, K., - Solnař, S., In: Experimental Fluid Mechanics 2018. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2018. p. 111-122.
 • Heat Transfer Measurement with Temperature Oscillation Method – Solnař, S. - Dostál, M., - Jirout, T., In: Proceedings of the 5th International Conference of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer. Ottawa: Avestia Publishing, International ASET Inc., 2018. ISSN 2369-3029. ISBN 978-1-927877-44-9.

2017

 • Flow of bovine collagen in rectangular slit – Skočilas, J. - Žitný, R. - Štancl, J. - Solnař, S. - Houška, M., - Landfeld, A., In: Novel Trends in Rheology VII. New York: AIP Conference Proceedings, 2017. 1843. vol. 050003. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1513-3.
 • Heat transfer distributions on the falt bottom of agitated vessel measured with temperature oscillation method – Solnař, S. - Dostál, M., - Jirout, T., In: 10th World Congress of Chemical Engineering. European Federation in Chemical Engineering, 2017.
 • Heat transfer measurements with TOIRT method – Solnař, S. - Petera, K. - Dostál, M., - Jirout, T., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Les Ulis: EDP Sciences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 143. ISSN 2100-014X.

2016

 • Heat transfer measurements with TOIRT method – Solnař, S. - Petera, K. - Dostál, M., - Jirout, T., In: Experimental fluid mechanics 2016. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2016. pp. 734-739.
 • Aplikace metody teplotních oscilací pro měření součinitele přestupu tepla – Solnař, S., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.
 • Design of extrusion rheometer for viscoelastic materials – Skočilas, J. - Solnař, S. - Landfeld, A. - Žitný, R. - Štancl, J., - Houška, M., In: The XVIIth International Congress on Rheology (ICR2016). The Society of Rheology, 2016. 1.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2023

 • Kapilární reometr s pružinovým pohonem – Solnař, S. - Žitný, R., - Štípek, J., Czechia. Patent Application CZ 2023 135. 2023-05-15.

Zpráva

2017

 • Analýza mrtvých zón a singularit ve ventilu – Moravec, J. - Solnař, S., - Skočilas, J., [Research Report] 2017.

2016

 • Měření reologických vlastností dodaných vzorků kolagenní hmoty na výtlačném reometru – Štancl, J. - Skočilas, J., - Solnař, S., [Research Report] Jilemnice: Devro s.r.o., 2016. Report no. 30188450.

2015

 • Vytvoření matematického popisu procesu tažení střeva na první dráze sušárny, provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince a produktu zadavatele - etapová zpráva č.2 – Štancl, J. - Skočilas, J. - Žitný, R. - Chlup, H., - Solnař, S., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2015.

Kvalifikační zpráva

2016

 • Měření součinitele přestupu tepla metodou teplotních oscilací – Solnař, S., Defense date 2016-06-30. Master Thesis. CTU FME. Department of Process Engineering.