[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Lidé

Lukáš Krátký

doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

lukas.kratky (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2550

místnost: B1-431, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • 101007733  
  Sustainable production of Cellulose-based products and additives to be used in SMEs and rural areas – Krátký, L. (2021-2026)
 • 22120032  
  Green Deal strategies for V4 countries: The needs and challenges to reach low-carbon industry. – Krátký, L. (2022-2023)
 • SGS16/149/OHK2/2T/12  
  Bioreaktor - klíčové zařízení v technologiích biochemické transformace suroviny na bioprodukty – Krátký, L. (2016-2017)
 • SGS15/067/OHK2/1T/12  
  Technologie a zařízení pro přeměnu odpadů v ušlechtilé formy látek a energií – Krátký, L. (2015)
 • SGS14/060/OHK2/1T/12  
  Intenzifikace procesů při výrobě biopaliv. – Krátký, L. (2014)
 • BATA/NIF/2014  
  Hydrotermické zpracování biomasy v technologiích výroby biopaliv – Krátký, L. (2013-2014)
 • SGS13/065/OHK2/1T/12  
  Technologie a zařízení pro intenzifikaci procesů při výrobě biopaliv. – Krátký, L. (2013)
 • SGS12/055/OHK2/1T/12  
  Zařízení pro intenzifikaci výroby biopaliv – Krátký, L. (2012)

Článek v periodiku

2024

 • Emerging Sustainability in Carbon Capture and Use Strategies for V4 Countries via Biochemical Pathways: A Review – Krátký, L. - Ledakowicz, S. - Slezak, R. - Bělohlav, V. - Peciar, P. - Petrik, M. - Jirout, T. - Peciar, M. - Siménfalvi, Z. - Šulc, R., - Szamosi, Z., SUSTAINABILITY. 2024, 16(3), ISSN 2071-1050.

2023

 • Effect of the rotor blade geometry on particle size and energy demand for knife-milled beech chips: Experimental identification and mathematical modelling – Arce Gutierrez, C. - Krátký, L., Biosystems Engineering. 2023, 236 120-130. ISSN 1537-5110.
 • The Effect of Rotor Geometry on Particle Size Characteristics for Knife-milled Wheat Straw – Krátký, L. - Arce Gutierrez, C. - Llano, T. - Dostál, M., - Jirout, T., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2023, 100 133-138. ISSN 2283-9216.
 • Economic feasibility study for artificial lighting of microalgal flat-panel photobioreactors – Krátký, L. - Jirout, T., - Bělohlav, V., International Journal of Environmental Science and Technology. 2023, 20(11), 12089-12100. ISSN 1735-1472.

2022

 • Mathematical modelling of particle size characteristics and energy demand for mechanical size reduction of beech chips under different knife mill variables – Krátký, L. - Bímon, V. - Jirout, T., - Dostál, M., Biomass Conversion and Biorefinery. 2022, ISSN 2190-6815.
 • Mechanical Size Reduction Of Lignocellulosic Biomass: A Mini-Review – Krátký, L., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2022, 94 229-234. ISSN 2283-9216.
 • Selectivity and separation factor for components during multicomponent membrane gas separation – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2022, 92 109-114. ISSN 2283-9216.
 • Mechanical pre-treatment of lignocellulosic biomass towards enzymatic/fermentative valorization – Arce Gutierrez, C. - Krátký, L., iScience. 2022, 7(25), ISSN 2589-0042.
 • Microalgae cells tracking in hybrid tubular photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2022, 93(2022), 1-6. ISSN 2283-9216.
 • The Effect of Moisture on Specific Energy Demand for Knife-milled Wheat Straw – Krátký, L. - Ženkl, K., - Jirout, T., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2022, 92 7-12. ISSN 2283-9216.
 • Particle Size Distribution Analysis of Beech Chips Depending on the Measurement Method – Peciar, P. - Jezsó, K. - Kohútová, M. - Guštafík, A. - Krátký, L. - Fekete, R. - Jirout, T., - Peciar, M., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2022, 92 43-48. ISSN 2283-9216.
 • Experimental identification and modelling of specific energy requirement for knife milled beech chips in dependence on particle size characteristics and moisture – Krátký, L. - Jirout, T., Energy. 2022, 243 ISSN 0360-5442.
 • EFFECT OF MEMBRANE SEPARATION PROCESS CONDITIONS ON THE RECOVERY OF SYNGAS COMPONENTS – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 394-399. ISSN 1805-2363.
 • Expansion of Emmental cheese and tofu using instant controlled pressure drop (DIC) process – Sulaiman, I. - Krátký, L. - Allaf, K. - Sobolík, V., - Kristiawan, M., Food and Bioproducts Processing. 2022, 131 1-12. ISSN 0960-3085.

2021

 • Syngas Components Recovery during Membrane Gas Separation – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 2021(88), 763-768. ISSN 2283-9216.
 • The Effect of Moisture on the Particle Size Characteristics of Knife-milled Beech Chips – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M., - Ayas, M., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 88 739-744. ISSN 2283-9216.
 • Assessment of hydrodynamics based on Computational Fluid Dynamics to optimize the operation of hybrid tubular photobioreactors – Bělohlav, V. - Uggetti, E. - García, J. - Jirout, T. - Krátký, L., - Díez-Montero, R., Journal of Environmental CHemical Engineering. 2021, 9(5), 1-10. ISSN 2213-3437.
 • Optimization of Hydrodynamics by Installation of Static Mixer in Flat Panel Photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 86 139-144. ISSN 2283-9216.
 • Flow properties of bulk material as a product of the beech chips grinding – Fekete, R. - Peciar, P. - Kohútová, M. - Jirout, T. - Krátký, L., - Peciar, M., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 86 793-798. ISSN 2283-9216.
 • Experimental identification of specific energy demand for knife milling of beech chips at different moistures – Jirout, T. - Krátký, L., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 87 529-534. ISSN 2283-9216.
 • Experimental study on CO2 membrane separation from flue gas – Krátký, L. - Koláčný, J., - Šulc, R., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 86 1075-1080. ISSN 2283-9216.

2020

 • Výroba, úprava a použití syntézních plynů z různých surovin – Trejbal, J. - Krátký, L., Chemické listy. 2020, 114(11), 737-745. ISSN 0009-2770.
 • Effect of hydrodynamics on the formation and removal of microalgal biofilm in photobioreactors – Bělohlav, V. - Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., Biosystems Engineering. 2020, 200 315-327. ISSN 1537-5110.
 • Biogas Plant Upgrade to CO2-Free Technology: A Techno-Economic Case Study – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., Chemical Engineering and Technology. 2020, 43(10), 1981-1993. ISSN 0930-7516.
 • Modelling of particle size characteristics and specific energy demand for mechanical size reduction of wheat straw by knife mill – Krátký, L. - Jirout, T., Biosystems Engineering. 2020, 197 32-44. ISSN 1537-5110.
 • Economic feasibility and sensitivity analysis of fish waste processing biorefinery – Krátký, L. - Zamazal, P., Journal of Cleaner Production. 2020, 243 ISSN 0959-6526.

2019

 • Hydrodynamics as a Tool to Remove Biofilm in Tubular Photobioreactor – Žáková, T. - Jirout, T. - Krátký, L., - Bělohlav, V., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2019, 76 451-456. ISSN 2283-9216.
 • Diversity of Biogas Plant Realizations – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., Chemical Engineering and Technology. 2019, 42(2), 370-380. ISSN 1521-4125.

2018

 • Carbon capture and utilization technologies: a technical state of art – Krátký, L., Acta Scientarium Polonorum. 2018, 17(1), 59-68. ISSN 1644-065X.
 • Economically profitable waste treatment within the concept biorefinery: fiction or reality – Krátký, L. - Azizov, S. - Seghman, P. - Formánek, R., - Jirout, T., WASTE FORUM. 2018, 383-394. ISSN 1804-0195.
 • Lignocellulosic waste treatment in biogas biorefinery with reduced CO2 production: a techno-economic study – Krátký, L. - Azizov, S., - Jirout, T., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2018, 70 1975-1980. ISSN 2283-9216.
 • Možnosti realizace fotobioreaktorů v průmyslovém měřítku – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., Chemicke Listy. 2018, 112(3), 183-190. ISSN 0009-2770.

2017

 • Effect of Organic Solvents on Microalgae Growth, Metabolism and Industrial Bioproduct Extraction: A Review – Miazek, K - Krátký, L. - Šulc, R. - Jirout, T. - Aguedo, M. - Richel, A., - Goffin, D., International Journal of Molecular Sciences. 2017, 18(7), ISSN 1422-0067.

2016

 • Energy-economic analysis of thermal-expansionary pretreatment for its implementation at biogas plant – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., Chemical Engineering and Technology. 2016, 39(12), 2284-2292. ISSN 0930-7516.
 • Moderní trendy předúprav pro ekonomicky rentabilní biorafinerie – Krátký, L. - Jirout, T., WASTE FORUM. 2016, 2016(2), 93-107. ISSN 1804-0195.

2015

 • Effect of rapid batch decompression on hydrolysate quality after hydrothermal pretreatment of wheat straw – Krátký, L. - Jirout, T., Chemical Papers. 2015, 69(12), 1563-1572. ISSN 0366-6352.
 • Mechanical disintegration of wheat straw using a roller-plate grinding system with sharp-edged segments – Krátký, L. - Jirout, T., Acta Polytechnica. 2015, 55(2), 113-122. ISSN 1210-2709.
 • The effect of process parameters during the thermal-expansionary pretreatment of wheat straw on hydrolyzate quality and biogas yield – Krátký, L. - Jirout, T., Renewable Energy. 2015, 77 250-258. ISSN 0960-1481.

2014

 • Energy efficient size reduction technology for wet fibrous biomass treatment in industrial biofuel technologies – Krátký, L. - Jirout, T., Chemical Engineering and Technology. 2014, 37(10), 1713-1720. ISSN 0930-7516.
 • Improving specific power consumption for mechanical mixing of feedstock in biogas fermenter by mechanical disintegration of lignocellulosic biomass – Krátký, L. - Jirout, T., Acta Polytechnica. 2014, 54(5), 325-332. ISSN 1210-2709.

2013

 • Characterization of wheat straw pre-treatment by thermo-gravimetric method – Šulc, R. - Krátký, L., Inzynieria i Aparatura Chemiczna. 2013, 52(3), 264-265. ISSN 0368-0827.
 • The effect of mechanical disintegration on the biodegradability of wheat straw – Krátký, L. - Jirout, T., Inzynieria i Aparatura Chemiczna. 2013, 52(3), 202-203. ISSN 0368-0827.

2012

 • From biomas to biogas: a pilot plant technology – Krátký, L. - Jirout, T., Czasopismo Techniczne. 2012, 109(6), 197-206. ISSN 0011-4561.
 • The effect of thermal-expansionary hydrolysis on wheat straw treatment – Krátký, L. - Jirout, T., Inzynieria i Aparatura Chemiczna. 2012, 51(43), 143-144. ISSN 0368-0827.
 • Lab-scale technology for biogas production from lignocellulose wastes – Krátký, L. - Jirout, T., - Nalezenec, J., Acta Polytechnica. 2012, 52(3/2012), 54-59. ISSN 1210-2709.

2011

 • Biomass size reduction machines for enhancing biogas production. – Krátký, L. - Jirout, T., Chemical Engineering and Technology. 2011, 34(3), 391-399. ISSN 0930-7516.

2009

 • Mixing system for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Krátký, L., Polish Journal of Chemical Technology. 2009, 11(4), 52-56. ISSN 1509-8117.

Stať ve sborníku

2023

 • Process efficiency on mechanical size reduction of lignocellulosic biomass for its bioconversion/hydrolysis: Knife mill or ball mill? – Arce Gutierrez, C. - Krátký, L., In: The Proceedings of 14th European Congress of Chemical Engineering. Frankfurt am Main: DECHEMA, European Federation of Chemical Engineering, 2023.
 • Mechanical pretreatment of lignocellulosic biomass toward enzymatic/fermentative valorization – Krátký, L. - Arce Gutierrez, C., In: XIV Ogólnokrajowa konferencja naukowa "Postępy Inżynierii Bioreaktorowej", Materialy konferencyjne. Lodz: Lodz University of Technology, 2023. ISBN 978-83-66741-57-7.
 • The effect of process variables on particle size and energy characteristics for ball milling of beech chips – Arce Gutierrez, C. - Krátký, L., In: EUBCE 2023 Conference Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2023.
 • Identifying process efficiency of biogas upgrade to biomethane by hol-low fibre membrane – Krátký, L. - Šulc, R., In: EUBCE 2023 Conference Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2023.
 • The Effect of Rotor Geometry on Particle Size Characteristics for Knife-milled Wheat Straw – Krátký, L. - Arce Gutierrez, C. - Llano, T. - Dostál, M., - Jirout, T., In: Proceeding of ICHEAP16. Milano: AIDIC, 2023.

2022

 • The CTU partner as a player in R&D strategies to reach low carbon industry – Jirout, T. - Krátký, L., - Šulc, R., In: The Proceeding of the CCUV4 Working Meeting In Bratislava. Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2022.
 • Syngas component recovery during gas membrane process – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., In: The Presentations of CCUV4 Meeting in Prague. Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2022.
 • Modelling of recovery of syngas components during membrane separation. – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Proceedings of 26th International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2022.
 • Mechanical pretreatment of lignocellulosic biomass towards enzymatic/fermentative valorization – Arce Gutierrez, C. - Krátký, L., In: Proceedings of 26th International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2022.
 • Modelling specific energy requirements for knife-milled wheat straw and beech chips at different moistures and mill variables – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M., - Ayas, M., In: 9th World Congress of Particle Technology - The book of Abstracts. Madrid: LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE QUÍMICOS E INGENIEROS QUÍMICOS DE ESPAÑA, 2022.
 • The effect of rotor geometry on particle size and energy consumption of knife milled beech wood chips – Arce Gutierrez, C. - Krátký, L., In: 9th World Congress of Particle Technology - The book of Abstracts. Madrid: LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE QUÍMICOS E INGENIEROS QUÍMICOS DE ESPAÑA, 2022.
 • Mechanical Size Reduction Of Lignocellulosic Biomass: A Mini-Review – Krátký, L. - Jirout, T., In: PRES22 - Proceedings. Milano: AIDIC, 2022.
 • Selectivity and separation factor for components during multicomponent membrane gas separation – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Proceedings of International Conference on BIOMASS, iconBM2022.. Řím: Associazione Italiana di Ingeneria Chimica, 2022.
 • Effect of hydrodynamic conditions in a model of cultivation for a hybrid tubular photobioreactor producing microalgae – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., In: Book of Abstracts. Praha: AMCA spol. s r.o., 2022.
 • Microalgae cells tracking in hybrid tubular photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., In: Proceedings of International conference on Industrial Biotechnology. Řím: Associazione Italiana di Ingeneria Chimica, 2022.
 • Particle Size Distribution Analysis of Beech Chips Depending on the Measurement Method – Peciar, P. - Jezsó, K. - Kohútová, M. - Guštafík, A. - Krátký, L. - Fekete, R. - Jirout, T., - Peciar, M., In: Proceedings of International Conference on BIOMASS, iconBM2022.. Řím: Associazione Italiana di Ingeneria Chimica, 2022.
 • The effect of moisture on specific energy demand for knife-milled wheat straw – Krátký, L. - Ženkl, K., - Jirout, T., In: Proceedings of International Conference on BIOMASS, iconBM2022.. Řím: Associazione Italiana di Ingeneria Chimica, 2022.

2021

 • Optimization of hydrodynamics by installation of static mixer in flat panel photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., In: ICheaP15 Technical Programme. Milano: AIDIC, 2021.
 • Integration of hydrodynamics into a biokinetic model for the simulation of microalgae cultivation in a photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., In: European Biomass Conference and Exhibition 2021 - Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2021. p. 140-145. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-21-9.
 • Mutual Interaction of Components during Membrane Separation of Gases – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Book of abstracts of the 8th International Conference on Chemical Technology. Praha: AMCA spol. s r.o., 2021. ISBN 978-80-88214-24-3.
 • Homogenization and mixing of flow in flat panel photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., In: Book of abstracts of the 8th International Conference on Chemical Technology. Praha: AMCA spol. s r.o., 2021. ISBN 978-80-88214-24-3.
 • Permeate Composition Dependency on Feed Composition during Syngas Improving Utilizing Membrane Operations – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: EUBCE 2021 - Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2021. p. 549-553. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-21-9.
 • The effect of moisture on specific energy requirement for knife milled beech chips – Krátký, L. - Jirout, T., - Dostál, M., In: EUBCE 2021 - Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2021. p. 676-681. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-21-9.
 • Modelling particle size characteristics and specific energy demand for knife-milled beech chips at different moistures – Krátký, L. - Jirout, T., - Dostál, M., In: Book of abstracts of the 8th International Conference on Chemical Technology. Praha: AMCA spol. s r.o., 2021. ISBN 978-80-88214-24-3.

2020

 • CO2 separation from flue gas using hybrid membrane-X separation processes: A technical review – Ronzón Tirado, J. - Krátký, L., In: Book of Abstracts. Czech Membrane Platform, 2020.

2019

 • Hydrodynamics as a Tool to Remove Biofilm in Tubular Photobioreactor – Žáková, T. - Jirout, T. - Krátký, L., - Bělohlav, V., In: The PRES’19 Proceedings. Thessaloniki: Chemical Process & Energy Resources Institute, 2019.
 • Fish waste treatment technology in biorefinery concept – Krátký, L. - Zamazal, P., - Jirout, T., In: The PRES’19 Proceedings. Thessaloniki: Chemical Process & Energy Resources Institute, 2019.
 • Waste CO2 separation technologies: A technical overview – Krátký, L., In: The PRES’19 Proceedings. Thessaloniki: Chemical Process & Energy Resources Institute, 2019.
 • Novel trends in flat panel photobioreactor´s designing – Krátký, L. - Bělohlav, V. - Žáková, T., - Jirout, T., In: Abstracts of ICCDU2019. Frankfurt am Main: DECHEMA, European Federation of Chemical Engineering, 2019.
 • Prediction tool for gasification produced gas composition – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., In: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2019. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. TVIP. ISBN 978-80-85990-34-8.
 • Gasification product prediction tool and perspective syngas utilization technologies for biomass gasification produced syngas – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., In: EUBCE 2019 Online Conference Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2019. p. 1297-1302. EUBCE Proceedings. vol. 2019. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-19-6.
 • Hydrodynamics as a Tool to Remove Biofilm in Tubular Photobioreactor – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., In: EUBCE 2019 Online Conference Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2019. EUBCE Proceedings. vol. 2019. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-19-6.
 • Artificial lighting of photobioreactors: economically feasible or non-economic solution – Krátký, L. - Bělohlav, V., In: ICheaP14 Technical Programme. Milano: AIDIC, 2019.
 • Numerical analysis of hydrodynamic conditions in pilot flat-panel photobioreactor: operating and design parameters influence on the microalgae cultivation – Bělohlav, V. - Jirout, T. - Krátký, L. - Uggetti, E., - Díez-Montero, R., In: EUBCE 2019 Online Conference Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2019. p. 255-260. EUBCE Proceedings. vol. 2019. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-19-6.
 • Elimination of Biofilm Formation in Flat-Panel Photobioreactor by Hydrodynamics – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., In: BOOK OF ABSTRACTS. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. ISBN 978-80-88307-01-3.
 • Machines and Apparatuses for CCU Technologies: A Current Technical Maturity and Future Perceptivity – Krátký, L. - Jirout, T. - Bělohlav, V. - Žáková, T., - Ronzón Tirado, J., In: BOOK OF ABSTRACTS. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2019. ISBN 978-80-88307-01-3.

2018

 • Microalgal Biofouling Removal by Hydrodynamics in Tubular Photobioreactor – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., In: Algaeurope conference 2018. European Algae Biomass Association, 2018.
 • From chemistry to technology – biomass gasification product gas cleaning and utilization – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., In: 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, 2018. ISBN 978-80-214-5488-0.
 • Biogas Biorefinery: Techno-economic analysis – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Proceedings of WastEng2018. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2018.
 • Numerical investigation of hydrodynamic conditions in a pilot flat panel photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., In: Algaeurope conference 2018. European Algae Biomass Association, 2018.
 • Lignocellulosic waste treatment in biogas biorefinery with reduced CO2 production: a techno-economic study. – Krátký, L. - Azizov, S., - Jirout, T., In: 23rd International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2018. ISBN 9781510881198.
 • Optimalizace homogenizace viskózy – Mrázek, D. - Kovač, D. - Jirout, T., - Krátký, L., In: Book of Abstracts, Full Papers. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018. ISBN 978-80-86238-83-8.
 • Technical study of pilot plant and industrial photobioreactors – Žáková, T. - Krátký, L., - Jirout, T., In: EUBCE 2018 Online Conference Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2018. p. 214-222. EUBCE Proceedings. vol. 2018. ISSN 2282-5819.
 • Numerical Investigation of Hydrodynamic Conditions in a Pilot Tubular Photobioreactor – Bělohlav, V. - Uggetti, E. - Díez-Montero, R. - García, J. - Jirout, T., - Krátký, L., In: EUBCE 2018 Online Conference Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2018. p. 183-190. EUBCE Proceedings. vol. 2018. ISSN 2282-5819.
 • Syngas transformation technologies to produce biofuels and biochemicals - A techno-economic review – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: EUBCE 2018 Online Conference Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2018. p. 1118-1123. EUBCE Proceedings. vol. 2018. ISSN 2282-5819.
 • Conceptual design of lignocellulosic bioethanol biorefinery - A rentability study – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Book of Abstracts, Full Papers. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018. ISBN 978-80-86238-83-8.
 • Technická štúdia poloprevádzkových a priemyselných fotobioreaktorov – Žáková, T. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Book of Abstracts, Full Papers. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018. ISBN 978-80-86238-83-8.
 • Techno-economical potential of CO2 to lipids conversion technology using algae – Krátký, L. - Formánek, R. - Bělohlav, V. - Šulc, R., - Jirout, T., In: Proceedings_CO2_2018. Hürth: Nova-Institut GmbH, 2018.
 • Ekonomicky rentabilní zpracování odpadů v konceptu biorafinerie: fikce nebo skutečnost? – Krátký, L. - Seghman, P. - Formánek, R., - Jirout, T., In: Sborník Odpadové fórum TVIP 2018. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2018. ISBN 978-80-85990-12-6.

2017

 • Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Sborník CHISA 2017. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017.
 • Numerical investigation of hydrodynamic conditions in a flat panel photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., In: 10th World Congress of Chemical Engineering. European Federation in Chemical Engineering, 2017.
 • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas – Formánek, R. - Krátký, L., In: Sborník CHISA 2017. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017.
 • Operational and Design Parameters of Microalgae Cultivation Systems for Its Application in Industrial Scale – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., In: Proceedings of the 25th EUBCE - Stockholm 2017. Florencie: ETA - Florence, 2017. p. 1990-1997. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-17-2.
 • Biogas Biorefinery: Techno-Economic Analysis of Several Paths – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Proceedings of the 25th EUBCE - Stockholm 2017. Florencie: ETA - Florence, 2017. p. 1214-1225. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-17-2.
 • Biorefinery: A Critical Technical Review – Krátký, L. - Jirout, T., - Kutsay, A., In: Proceedings of the 25th EUBCE - Stockholm 2017. Florencie: ETA - Florence, 2017. p. 1294-1300. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-17-2.
 • Technology of biogas production as a biorefinery concept – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Sborník příspěvků TVIP 2017. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2017. ISBN 978-80-85990-30-0.
 • Možnosti realizace fotobioreaktorů v průmyslovém měřítku – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., In: Sborník příspěvků TVIP 2017. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2017. ISBN 978-80-85990-30-0.
 • Perspektivita zpracování odpadů v biorafineriích – Krátký, L. - Jirout, T., - Kutsay, A., In: Sborník příspěvků TVIP 2017. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2017. ISBN 978-80-85990-30-0.

2016

 • Biorefinery: An economic feasible waste transformation technology – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Venice 2016 - Sixth International Symposium on Energy from Biomass and Waste. Proceedings. CISA Publisher, 2016. ISBN 9788862650076.
 • Biorefinery: An economic feasible waste transformation technology? – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., In: 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2016.
 • Moderní trendy předúprav pro ekonomicky-rentabilní biorafinerie – Krátký, L. - Jirout, T., In: Sborník konference Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2016. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2016. ISBN 978-80-85990-28-7.

2015

 • Vliv termické a termicko-expanzní předúpravy dřevní štěpky na jakost hydrolyzátu – Krátký, L., In: Sborník konference CHISA 2015. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015,
 • Energeticko-ekonomické posouzení intenzifikované výroby bioplynu pomocí termicko-expanzní předúpravy – Kutsay, A. - Krátký, L., In: Sborník konference CHISA 2015. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015,
 • Energy-economic study of thermal-expansionary pretreatment for its implementation at biogas plant – Kutsay, A. - Krátký, L., In: 23rd European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2015. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-51-6.
 • Retting mill - the efficient machine for disintegration of wibrous biomass – Krátký, L. - Setnička, A., In: 23rd European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2015. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-51-6.
 • Thermal-Expansionary Pretreatment of Lignocellulosic Biomass: An Energy Feasibility Study – Kutsay, A. - Krátký, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05727-8. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/pdf15/5537.pdf?_=1428514335

2014

 • Scale-up of equipment for thermal-expansionary pretreatment of lignocelluloses – Krátký, L., In: Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, pp. 33-38. ISBN 978-80-01-05542-7.
 • The comparison of thermal and thermal-expansionary pretreatment on the quality of wheat straw hydrolyzate – Krátký, L. - Celar, H. - Zajíček, P., - Setnička, A., In: ANQUE-ICCE-BIOTEC - Abstracts. Madrid: Asociación Nacional de Químicos de Espana, 2014, ISBN 978-84-697-0726-5.
 • The impact of thermal-expansionary pretreatment on methane yield of wheat straw – Krátký, L. - Jirout, T., In: ANQUE-ICCE-BIOTEC - Abstracts. Madrid: Asociación Nacional de Químicos de Espana, 2014, ISBN 978-84-697-0726-5.
 • Laboratorní zařízení k termické předúpravě biomasy pro zvýšení výtěžnosti produkce bioplynu – Celar, H. - Krátký, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, ISBN 978-80-01-05484-0. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/pdf14/4527.pdf
 • Modulace procesních parametrů termicko-expanzní předúpravy lignocelulózových surovin – Zajíček, P. - Krátký, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, ISBN 978-80-01-05484-0. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/pdf14/4533.pdf

2013

 • Thermo-gravimetric characterization of wheat straw pretreatment by thermal-expansionary hydrolysis – Šulc, R. - Krátký, L., In: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Materiały konferencyjne. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2013, ISBN 978-83-7518-596-6.
 • Vliv termicko-expanzní předúpravy na biodegradabilitu pšeničné slámy – Krátký, L. - Jirout, T., In: Sborník konference CHISA 2013. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2013, pp. 127. ISBN 978-80-02-02500-9.
 • Thermal-Expansionary Hydrolysis: The Effective Pre-treatment of Biomass in Biogas Plants – Krátký, L. - Jirout, T., In: Proceeedings. Belgrade: Chemical Engineers of Serbia, 2013, ISBN 978-86-905111-2-9. Available from: http://www.6ishppt.org.rs/
 • Thermal-Expansionary Hydrolysis: The Effective Pre-treatment of Biomass in Biogas Plants – Krátký, L. - Jirout, T., In: Book of Abstracts and Symposium Program. Belgrade: Chemical Engineers of Serbia, 2013, pp. 93. ISBN 978-86-905111-1-2.
 • Vliv mechanické dezintegrace pšeničné slámy na výtěžnost bioplynu – Krátký, L. - Jirout, T., In: Procesní technika 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, ISBN 978-80-01-05285-3. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt/2013/pdf/3504.pdf?_=1369598033
 • Macerator - the new solution for disintegration of biomass at biogas plants. – Krátký, L. - Jirout, T., In: PROCEEDINGS - 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2013, ISBN 978-80-89475-09-4.
 • The impact of thermal-expansionary hydrolysis on the biodegradability of wheat straw. – Krátký, L. - Jirout, T., In: 2nd European Congress of Applied Biotechnology. Amsterdam: MCI Amsterdam, 2013, Available from: http://www.eventure-online.com/eventure/publicAbstractView.do?id=207093&congressId=6293
 • Vliv termicko-expanzní hydrolýzy na strukturu biomasy – Celar, H. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, ISBN 978-80-01-05232-7. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/pdf13/2580.pdf

2012

 • Poloprovozní zařízení s bočními míchadly – Krátký, L. - Jirout, T., - Dostál, M., In: Procesní a zpracovatelská technika 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 1. ISBN 978-80-01-05108-5.
 • Termicko-expanzní hydrolýza pšeničné slámy – Krátký, L. - Jirout, T., In: Procesní technika 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 1-9. ISBN 978-80-01-05109-2. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt/2012/
 • Visual study of material expansion using DIC process completed by temperature and pressure history – Sulaiman, I. - Krátký, L. - Kristiawan, M. - Sobolík, V., - Allaf, K., In: 20th International Conference of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRESS 2012, CD-ROM of Full Text. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012, pp. 1-10. ISBN 978-80-905035-1-9. Available from: http://chisa.cz/2012/
 • Lab-scale technology for biogas production from lignocellulose wastes – Krátký, L. - Jirout, T., - Nalezenec, J., In: Proceedings of the Abstracts ERIN 2012. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. p. 170-175. ISBN 978-80-01-05038-5.
 • Thermal - expansionary hydrolysis of wheat straw as a step to enhance biogas production. – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M., - Šulc, R., In: SSCHE 2012 - 39th International Connference of SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2012, pp. 1-9. ISBN 978-80-89475-04-9. Available from: http://sschi.chtf.stuba.sk/

2011

 • Laboratorní zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu substrátů při výrobě biopaliv – Krátký, L. - Jirout, T., - Dostál, M., In: CHISA 2011 Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, pp. 1-10. ISBN 978-80-905035-0-2. Available from: http://www.chisa.cz/2011
 • Laboratorní zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu surovin – Krátký, L. - Jirout, T., In: Procesní technika 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 1-8. ISBN 978-80-01-04858-0. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt2011/pdf/1100021-1.pdf

2010

 • Review of biomass size reduction machines – Krátký, L. - Jirout, T., In: Sbornik trudov "9. Meždunarodnaja naučnaja konferencija - Teoretičeskie osnovy energo-resursosberegajuščich procesov, oborudovanija i ekologišeski bezopasnych proizvodctv". Ivanovo: Ivanovskij gosudárstvennyj chimiko-technologičeskij universitet, 2010, pp. 113-120. ISBN 978-5-9616-0377-4.
 • Zařízení pro předúpravu surovin při výrobě biopaliv – Krátký, L. - Jirout, T., In: Procesní technika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 102-115. ISBN 978-80-01-04580-0. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt2010/
 • Laboratorní zařízení pro výrobu biopaliv. – Krátký, L. - Jirout, T., - Skočilas, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2010. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010, pp. 1-11. ISBN 978-80-01-04533-6. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/pdf/KratkyLukas-326207.pdf

Patent, užitný a průmyslový vzor

2022

 • Rotační deskový reaktor, zejména pro kultivaci mikrořas – Šnokhous, K. - Bělohlav, V. - Jirout, T. - Krátký, L. - Elster, J. - Kvíderová, J. - Liška, J. - Lukavský, J., - Nedbalová, L., Czechia. Utility Model CZ 36383. 2022-10-04.

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Hydrocyklon pro odlučování koksu – Jirout, T. - Krátký, L., - Marcalíková, L., [Functional Sample] 2018.

2017

 • Variabilní jednotka pro separaci kapalné a tuhé fáze – Krátký, L. - Jirout, T., - Procházka, P., [Prototype] 2017.
 • Laboratorní jednotka pro testování životnosti stlačovaných ucpávek – Krátký, L. - Procházka, P., - Jirout, T., [Functional Sample] 2017.

2015

 • Zařízení pro stanovení tlakové ztráty při průtoku kapaliny porézní vrstvou – Jirout, T. - Krátký, L., [Functional Sample] 2015.

2013

 • Termoreaktor k hydrotermickému rozkladu biomasy při maximální teplotě 200°C a tlaku 1,55 MPa – Krátký, L. - Celar, H., [Functional Sample] 2013.

2011

 • Laboratorní testovací jednotka výtěžnosti bioplynu – Krátký, L. - Šulc, R. - Jirout, T., - Dostál, M., [Prototype] 2011.

2010

 • Zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M., - Skočilas, J., [Prototype] 2010.
 • Laboratorní fermentor pro výrobu biopaliv – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M. - Skočilas, J., - Šulc, R., [Prototype] 2010.

Zpráva

2021

 • Technická analýza havárie reaktoru R-304 – Krátký, L. - Jirout, T., - Horník, J., [Technical Report] 2021.

2020

 • Znalecký posudek k obchodnímu případu „Ormonde Organics International, s.r.o. – Česká podnikatelská pojištovna“ – Krátký, L., [Technical Report] 2020. Report no. 01/VaV-ZP/2020.
 • Technický rozbor havarovaného reaktoru R-302 – Krátký, L. - Jirout, T., [Technical Report] 2020.
 • Základní technická revize reaktoru R-305 – Krátký, L. - Jirout, T., - Hoffman, P., [Technical Report] 2020.
 • Základní technická revize výměníku tepla EA-203A – Krátký, L. - Jirout, T., [Technical Report] 2020.
 • Technology to separate microalgae from water batch – Krupica, A. - Krátký, L., [Research Report] 2020.

2018

 • Hydrocyklon pro modelování koksu – Marcalíková, L. - Jirout, T., - Krátký, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2018.
 • Experimental tests of separation unit in configuration - FITO cartridge, nutsch – Krátký, L. - Procházka, P., - Jirout, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2018.

2017

 • Hydrodynamika a přestup tepla v laboratorní biofiltrační jednotce – Jirout, T. - Krátký, L., - Štancl, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017. Report no. FV10790/2017.
 • Optimalizace procesů a zařízení v lince přípravy viskózy – Jirout, T. - Krátký, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017.
 • Znalecký posudek k případu „Rekonstrukce sila Blovice“ – Krátký, L. - Jirout, T. - Hrdlička, F. - Novák, L. - Hoffman, P., - Skočilas, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017. Report no. 06/VaV-ZP/2017.
 • Odborné posouzení záměru realizace projektu „Výroba minerálního oleje Šternberk“ - ODBORNÉ POSTŘEHY – Krátký, L. - Šulc, R., - Jirout, T., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017.
 • Laboratorní technologie pro expanzní destilaci PET odpadů – Krátký, L. - Jirout, T., - Bělohlav, V., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017.
 • Návrh technologie výroby prášku PEI pro 3D tisk – Krátký, L. - Jirout, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017.
 • Separability factor of gravity settler without central disc – Krátký, L. - Jirout, T., - Procházka, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017.
 • Stanovení odlučivosti separátoru v konfiguraci gravitačního usazováku – Krátký, L. - Jirout, T., - Procházka, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017.
 • Utěsňování hřídelů míchadel tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály – Krátký, L. - Procházka, P. - Jirout, T., - Moravec, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017.
 • Vývoj demonstrační linky technologie výroby biouhlu termickým rozkladem kalů z ČOV – Krátký, L. - Šulc, R., - Jirout, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017.

2016

 • Návrh základních parametrů mechanicky míchaných nádrží pro separaci nečistot z oleje – Jirout, T. - Krátký, L., [Research Report] Chomutov: NOEL – PLUS CV spol. s r.o., 2016.
 • Filtrace roztoku TEA na výrobě POX – Krátký, L. - Jirout, T., [Research Report] Unipetrol RPA, s.r.o., 2016.
 • Základní konstrukční uspořádání flash-separátoru – Krátký, L. - Jirout, T., - Moravec, J., [Research Report] Měšice: EGIPLUS, 2016.
 • Návrh konstrukčního uspořádání expanzní hlavy extrudéru pro flash destilaci PET odpadů – Krátký, L. - Jirout, T., - Moravec, J., [Research Report] Měšice: EGIPLUS, 2016.
 • Laboratorní testy prototypové trysky II. – Krátký, L. - Jirout, T., [Research Report] BREMA, spol. s r.o., 2016.
 • Laboratorní testy prototypové trysky I. – Krátký, L. - Jirout, T., [Research Report] BREMA, spol. s r.o., 2016.
 • Variantní řešení vrtaných trysek pro hasicí systémy – Krátký, L. - Jirout, T., [Research Report] BREMA, spol. s r.o., 2016.
 • Review of NLGG potential for its application in selected industries – Krátký, L. - Jirout, T. - Moravec, J. - Štancl, J. - Skočilas, J., - Žáková, Terezia, [Research Report] Bury St. Edmunds, Suffolk: AMOT UK, 2016.
 • 3D model of containerized sludge dewatering technology intensified by statix mixer – Krátký, L. - Jirout, T., - Žáková, Terezia, [Research Report] Chrášťany: AMCON Europe s.r.o., 2016.
 • Znalecký posudek - Poškození ucpávek CK 738D reaktorů 103.04A/B – Lukavský, J. - Krátký, L., - Jirout, T., [Technical Report] TENEZ a.s., 2016. Report no. 22/VaV-ZP/206.
 • Kontinuální separační jednotka tuhá fáze-kapalina – Procházka, P. - Krátký, L., [Research Report] Praha 7: Intecha, spol, s.r.o., 2016.
 • Technické zhodnocení metod dezintegrace buněčných stěn mikrořas z hlediska průmyslového využití – Formánek, R. - Krátký, L., [Technical Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2016.

2015

 • Modulární fermentor 0,5m3 – Krátký, L. - Vlček, P. - Štancl, J., - Jirout, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2015.
 • CFD simulace proudění v konstrukčně modifikovaném vstupním prostoru quenchové vody ve filtru F1201 – Krátký, L. - Jirout, T., - Skočilas, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2015.
 • Variantní řešení separátorů koksových částic z quenchového oleje – Krátký, L. - Jirout, T., - Skočilas, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2015.
 • Hydraulické charakteristiky koksových částic z quenchového oleje – Krátký, L. - Jirout, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, 2015.
 • Pevnostní analýza vnitřního výměníku tepla – Krátký, L. - Jirout, T., [Technical Report] 2015.
 • Pevnostní analýza titanové vestavby cirkulační odparky – Krátký, L. - Jirout, T., [Research Report] 2015.

2014

 • Návrh hnětače pro přípravu kolagenní hmoty v kontinuálním režimu – Jirout, T. - Moravec, J., - Krátký, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.
 • Experimentální stanovení fyzikálně-chemických vlastností pšeničných a kukuřičných výpalků a fugátů – Krátký, L. - Jirout, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2014.

2013

 • Experimentální stanovení fyzikálně-chemických vlastností žitných výpalků a fugátů – Krátký, L. - Jirout, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2013.
 • Vliv vybraných metod předúprav surovin na výtěžnost bioplynu – Krátký, L. - Jirout, T., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2013.

Kvalifikační zpráva

2023

 • Technologie výroby biometanu z bioplynu pomocí inovativní hybridní technologie typu membrána-adsorpce. – Zvěřina, M. - Krátký, L., Praha: Defense date 2023-06-22. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky.

2020

 • Návrh kontejnerové technologie pro konverzi CO2 na CH4 – Stoklas, D. - Krátký, L., Defense date 2020-08-26. Master Thesis. CTU FME. Department of Process Engineering.

2018

 • Laboratorní deskový fotobioreaktor – Červený, J. - Krátký, L., Praha: Defense date 2018-09-04. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky.

2017

 • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas – Formánek, R. - Krátký, L., Praha: Defense date 2017-09-06. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky.
 • Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie – Seghman, P. - Krátký, L., Praha: Defense date 2017-09-05. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky.

2016

 • Technologie a zařízení pro intenzifikaci termo- a biochemické konverze odpadů na ušlechtilé chemické látky a biopaliva – Krátký, L., Praha: Defense date 2016-06-23. Associate Professor Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky.
 • Technologie a zařízení pro hydrotermické zpracování odpadů – Krátký, L., Praha: Defense date 2016-06-23. Associate Professor Lecture. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT.
 • Design of pilot-plant effective photobioreactors – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., Defense date 2016-09-14. Master Thesis. CTU FME. Department of Process Engineering.

2015

 • Thermal-expansionary pretreatment of lignocellulose wastes in industrial scale – Kutsay, A. - Krátký, L., Praha: 2015. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky.

2014

 • Termická předúprava lignocelulózových plodin při výrobě biopaliv – Celar, H. - Krátký, L., Praha: Defense date 2014-09-02. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky.
 • Technologie a zařízení pro předúpravu surovin při výrobě biopaliv. – Krátký, L., Praha: Defense date 2014-01-14. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2015

 • Moderní trendy předúprav biomasy pro intenzifikaci výroby biopaliv druhé generace – Krátký, L. - Jirout, T., Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05720-9.

Kapitola v knize

2022

 • Lignocellulosic Waste Treatment in Biorefinery Concept: Challenges and Opportunities – Krátký, L., In: Zero Waste Biorefinery. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2022. p. 59-94. ISSN 2522-8366. ISBN 978-981-16-8681-8.

2016

 • Scale-up of Equipment for Thermal-Expansionary Pretreatment of Lignocelluloses – Krátký, L., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 37-43. ISBN 978-3-319-22761-0.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2011

 • Míchací zařízení s bočními míchadly – Jirout, T. - Krátký, L., - Dostál, M., [Pilot Plant] 2011.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2023

 • Impact of process variables on mechanical size reduction of biomass – Arce Gutierrez, C. - Krátký, L., [Invited unpublished scientific lecture] online: 1st CELISE workshop “Pre-treatment and fractionation of biomass residues by novel and sustainable methods”, Aristotle University of Thessaloniki, ECORESOURCES IKE. 2023-09-29.
 • Mechanical pretreatment of lignocellulosic biomass toward enzymatic/fermentative valorization – Krátký, L. - Arce Gutierrez, C., [Invited unpublished scientific lecture] Konopnica: XIV Ogólnokrajowa konferencja naukowa "Postępy Inżynierii Bioreaktorowej",, Lodz University of Technology. 2023-09-26.

2019

 • Hydrodynamika jako nástroj pro zamezení tvorby biofilmu v deskovém fotobioreaktoru – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., [Invited unpublished scientific lecture] Lednice: Energie z Biomasy, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. 2019-09-19.
 • Recent trends in pretreatment technologies for production of lignocellulosic biofuels. – Krátký, L. - Jirout, T., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.. 2019-05-23.

2018

 • Dizajn fotobioreaktorov a spósoby odstraňovania biofoulingu – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., [Invited unpublished scientific lecture] Lednice: Energie z Biomasy, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. 2018-09-10.
 • Numerická simulace hydrodynamických podmínek v hybridním trubkovém fotobioreaktoru – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., [Invited unpublished scientific lecture] Lednice: Energie z Biomasy, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. 2018-09-10.
 • Konverze CO2 na lipidy z mikrořas pohledem strojního inženýra – Krátký, L. - Formánek, R. - Bělohlav, V. - Šulc, R., - Jirout, T., [Invited unpublished scientific lecture] Kralupy nad Vltavou: Česká technologická platforma biosložek v dopravě a chemickém průmyslu. 2018-06-06.

2017

 • Biogas plant in biorefinery concept – Krátký, L. - Kutsay, A., - Jirout, T., [Invited unpublished scientific lecture] Jihočeská universita v Českých Budějovicích: doc.Ing. Cudlínová Eva, CSc.. 2017-05-25.

2014

 • Technologie předúpravy biomasy jako klíčový krok ke zvýšení výtěžnosti bioplynu – Krátký, L., [Invited unpublished scientific lecture] ČVUT v Praze, Fakulta strojní: Asociace mikroturbín, o.s.. 2014-04-08.

Ostatní nezařazené

2024

 • Investigating the effect of process variables for ball milling of wood chips: energy demand and particle size – Arce Gutierrez, C. - Krátký, L., Biomass Conversion and Biorefinery. 2024, ISSN 2190-6815.

2019

 • BIOMASS GASIFICATION PRODUCT GAS CLEANING AND UTILIZATION – IMPORTANT CRITERIA FOR SUITABLE TECHNOLOGY SELECTION – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., Czech Chemical Society Symposium Series. 2019, 2019