[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Lidé

Jiří Moravec

Ing. Jiří Moravec, Ph.D.

jiri.moravec (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 9717

místnost: G2-151, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SVK 19/21/F2  
  Studentská tvůrčí činnost 2021 – Moravec, J. (2021)
 • SVK 18/20/F2  
  Studentská tvůrčí činnost 2020 – Moravec, J. (2020)
 • SVK 19/19/F2  
  Studentská tvůrčí činnost 2019 – Moravec, J. (2019)
 • FV40210  
  Řízení a optimalizace vybraných čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení – Moravec, J. (2019-2022)
 • TH04020226  
  Návrh míchadla optimalizovaného pro procesy čištění a úpravy vod – Moravec, J. (2019-2020)
 • SVK 16/13/F2  
  Procesní technika 2013 – Moravec, J. (2013)
 • 2575/F1  
  Zavedení experimentálních úloh z oblasti hydromechanických procesů – Moravec, J. (2010)
 • CTU0605512  
  Využití nové metody pro suspendační měření v oblasti koncentrovaných suspenzí – Moravec, J. (2006)

Článek v periodiku

2023

 • Axial impeller with large surface blades optimized for wastewater treatment – Moravec, J. - Jirout, T. - Šulc, R., - Formánek, R., Chemical Engineering Research and Design. 2023, 193 231-244. ISSN 0263-8762.
 • Model fluids substituting fresh UHPC mixtures flow behaviour – Dostál, M. - Moravec, J. - Jirout, T. - Rydval, M. - Hurtig, K., - Jiroutová, D., Archive of Applied Mechanics. 2023, 93 2877-2890. ISSN 0939-1533.

2022

 • 3D VISUALIZATION OF LOCAL HEAT TRANSFER COEFFICIENTS ON AIRCRAFT HEAT EXCHANGER – Solnař, S. - Dostál, M. - Moravec, J., - Vampola, T., JP Journal of Heat and Mass Transfer. 2022, 30 183-203. ISSN 0973-5763.

2021

 • Wpływ modyfikacji mieszadła z łamanymi łopatkami na wzrost mocy mieszania podczas opróżniania zbiornika – Rieger, F. - Moravec, J. - Stelmach, J., - Kuncewicz, C., Przemysł Chemiczny. 2021, 100(12), 1231-1235. ISSN 0033-2496.

2020

 • Wzrost mocy mieszania podczas opróżniania zbiorników z mieszadłami turbinowo-łopatkowymi – Stelmach, J. - Kuncewicz, C. - Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., Przemysl chemiczny. 2020, 99(2), 239-243. ISSN 0033-2496.

2019

 • Zjawisko wzrostu zapotrzebowania na moc mieszania podczas opróżniania zbiornika – Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J. - Stelmach, J., - Kuncewicz, C., Przemysl chemiczny. 2019, 98(6), 962-966. ISSN 0033-2496.

2018

 • Míchání suspenzí energetického sádrovce – přenos výsledků modelových měření na dílo (scale-up) – Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J. - Mazoch, J. - Pešl, L., - Seichter, P., CHEMAGAZÍN. 2018, XXVIII(2), 40-41. ISSN 1210-7409.
 • Equipment for mixing of concentrated sludges – Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., Acta Scientiarum Polonorum Biotechnologia. 2018, 17(2), 29-34. ISSN 1644-065X.

2016

 • Viscosity measurements of gypsum suspension – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., Inzynieria i Aparatura Chemiczna. 2016, 55(5), 194-195. ISSN 0368-0827.

2010

 • Mixing of fine suspensions - effect of particle concentration – Moravec, J. - Ceres, D., - Rieger, F., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2010, 49(3), 77-78. ISSN 0368-0827.
 • Mixing of suspensions with pitched six blade turbines – Ceres, D. - Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2010, 49(1), 25-26. ISSN 0368-0827.

2009

 • Mixing system for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Krátký, L., Polish Journal of Chemical Technology. 2009, 11(4), 52-56. ISSN 1509-8117.
 • Mixing of high-capacity tanks for biofuel production – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2009, 48(3), 55-56. ISSN 0368-0827.

2008

 • Rheological behavior of high-concentrated fine-grained suspension – Moravec, J. - Rieger, F., Czasopismo Techniczne. 2008, 6(105), 231-238. ISSN 0011-4561.

2007

 • Rheometry of Concentrated Ceramic Suspension - Steps from Measured to Relevant Data. Part 2. Rotational Viscometer with Coaxial Cylinders - Bingham Model – Andertová, J. - Moravec, J. - Rieger, F., - Švarcová, K., Ceramics-Silikáty. 2007, 51(2), 98-101. ISSN 0862-5468.

2006

 • Elektrodyfuzyjna metoda identyfikacji warstwy osadzonych w aparatach cząstek – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Rzyski, E., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2006, 45(4), 74-76. ISSN 0368-0827.
 • Electrochemical Measurement of the Impeller Speed for Off-Bottom Suspension in a Dish-Bottomed Vessel – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2006, 27(4), 1507-1516. ISSN 0208-6425.

2005

 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F. - Sinevič, V. - Špidla, M. - Sobolík, V., - Tihon, J., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2005, 26(3), 485-497. ISSN 0208-6425.

Stať ve sborníku

2022

 • Rheological behaviour of fresh concrete mixtures – Dostál, M. - Moravec, J. - Jirout, T. - Rydval, M. - Hurtig, K., - Jiroutová, D., In: 15th Annual European Rheology Conference AERC 2022 - Book of Abstracts. Leuven: European Society of Rheology, 2022. p. 134.
 • HOMOGENITA DISTRIBUCE OCELOVÝCH VLÁKEN V JEMNOZRNNÝCH CEMENTEM POJENÝCH KOMPOZITŮ – Rydval, M. - Jiroutová, D. - Hurtig, K. - Moravec, J., - Jirout, T., In: BETONÁRSKE DNI 2022 Zborník príspevkov. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateí'stvo SPEKTRUM STU, 2022. p. 137-140. ISBN 978-80-227-5235-0.

2016

 • Viscosity Measurements of Gypsum Suspensions – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., In: The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Book of Abstracts. Lodz: EXALL, 2016. pp. 152. ISBN 978-83-61997-73-3.

2015

 • Měření reologického chování suspenzí sádrovce – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., In: Sborník konference CHISA 2015. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015.

2014

 • Determination of rheological data from mixing experiments – Rieger, F. - Moravec, J., In: 20th International Conference of Process Engineering and Chemical Plant Design - Conference Proceedings. Berlin: Technische Universität, 2014, pp. 211-222. ISBN 978-3-00-047364-7.
 • Mixing of fine concentrated suspensions with a TX 335 impeller – Rieger, F. - Ceres, D., - Moravec, J., In: Int. Conference Problems of Resources and Energy Saving Technologies in the Industry and Agricultural Complex. Ivanovo: Ivanovskij gosudárstvennyj chimiko-technologičeskij universitet, 2014, pp. 99-103. ISBN 978-5-9616-0492-4.
 • Mixing of fine concentrated suspensions – Rieger, F. - Ceres, D., - Moravec, J., In: CHISA 2014. Praha: Orgit, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.

2013

 • Míchání jemných suspenzí – Rieger, F. - Moravec, J., - Ceres, D., In: Sborník konference CHISA 2013. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2013, ISBN 978-80-02-02500-9.
 • Mixing of fine concentrated suspensions with a TX 535 impeller – Rieger, F. - Ceres, D., - Moravec, J., In: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Materiały konferencyjne. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2013, ISBN 978-83-7518-596-6.
 • Model suspension for measurements of process characeteristics of impellers used for mixing of sludge suspensions – Moravec, J. - Rieger, F. - Jirout, T., - Pešl, Luboš, In: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Materiały konferencyjne. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2013, ISBN 978-83-7518-596-6.

2011

 • Vliv chloridu sodného na tokové vlastnosti koncentrovaných jemnozrnných suspenzí – Moravec, J. - Andertová, J., - Rieger, F., In: CHISA 2011 Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, pp. 1-9. ISBN 978-80-905035-0-2.
 • Určení parametrů komplexního reologického modelu zobecněné vazké kapaliny na základě měření provedených na rotačním reometru se sousými válci – Moravec, J. - Dostál, M., In: CHISA 2011 Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. pp. 1-15. ISBN 978-80-905035-0-2.
 • Mixing of fine suspensions - effect of particle concentration – Moravec, J. - Rieger, F., In: XII Ogólnopolskie Seminarium MIESZANIE-MATERIALY KONFERENCYJNE. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011, pp. 136-141. ISBN 978-83-7663-082-3.
 • Mixing of fine suspensions - effect of particle concentration – Moravec, J. - Rieger, F., In: XII Ogólnopolskie Seminarium MIESZANIE-STRESZENIA. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011, pp. 52. ISBN 978-83-7663-079-3.

2009

 • Příkon při míchání suspenzí – Ceres, D. - Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, pp. 1-11. ISBN 978-80-86059-51-8.
 • Study of Mixing in Biogas Reactors – Jirout, T. - Rieger, F., - Moravec, J., In: International Conference BioFuels for Energetics 2009. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2009, pp. 1-17. ISBN 978-80-01-04415-5.

2008

 • Approach to design of mixing equipment for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: Proceedings of the abstracts - 12th International Conference on Mechanical Engineering 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, pp. 21-22. ISBN 978-80-227-2987-1.
 • Mixing system for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Krátký, L., In: Proceedings of "XI Polish Seminar on Mixing". Lodz: Wydawnictwo Politechniky Lódzkiej, 2008, pp. 167-171. ISBN 978-83-7283-274-0.

2007

 • Rheometry of the Fine Concentrated Suspensions – Rieger, F. - Moravec, J., In: Novel Tends in Rhelogy II. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, pp. 184-194. ISBN 978-80-7318-591-6.
 • Rheometry of the Fine Concentrated Suspensions – Rieger, F. - Moravec, J., In: Teoretičeskie osnovy sozdanija, optimizacii i upravlenija energo-i resursosberegajuščimi processami i oborudovaniem. Ivanovo: Ivanovskij gosudárstvennyj chimiko-technologičeskij universitet, 2007, pp. 75-85. ISBN 5-9616-0223-0.
 • Volba míchacího systému pro míchání vysoce koncentrovaných suspenzí – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-9. ISBN 80-86059-47-2.
 • SmartPlant a další programy využitelné ve výuce projektování - spolupráce s Chemoprojektem Praha, a.s. - 1. část: Řešení pevnostních výpočtů potrubí v projektování pomocí softwaru Caesar – Lukavský, J. - Hoffman, P., - Moravec, J., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-9. ISBN 80-86059-47-2.
 • SmartPlant a další programy využitelné ve výuce projektování - spolupráce s Chemoprojektem Praha, a.s. - 1. část: Projektování – Hoffman, P. - Lukavský, J., - Moravec, J., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-13. ISBN 80-86059-47-2.

2006

 • Rheological Measurements of Concentrated Ceramic Suspensions – Andertová, J. - Moravec, J. - Rieger, F., - Švarcová, K., In: 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2006, pp. 1-6. ISBN 80-86059-45-6.
 • Effect of Particle Content on Mixing of Fine Suspensions – Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., In: 16th International Conference: Process Engineering and Chemical Plant Design. Berlin: TU Berlin, 2006. p. 140-148. ISBN 3-7983-2017-9.
 • Míchání jemnozrnných suspenzí – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: Mechanical Engineering 2006 - Proceedings of abstracts and papers. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, pp. 1-9. ISBN 80-227-2513-7.
 • Elektrodifúzní metoda identifikace vrstvy usazených částic v aparátech se suspenzemi – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., In: Mechanical Engineering 2006 - Proceedings of abstracts and papers. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, pp. 1-8. ISBN 80-227-2513-7.
 • Effect of Vessel Bottom Shape on Particle Suspension with High Concentrated Suspensions – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: Proceedings of the 12th European Conference on Mixing. Milano: AIDIC Servizi S.r.l., 2006, pp. 265-272. ISBN 88-901915-9-7.
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension - Effect of Electrolyte Properties – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., In: Proceedings of the 12th European Conference on Mixing. Milano: AIDIC Servizi S.r.l., 2006, pp. 423-430. ISBN 88-901915-9-7.
 • Míchání koncentrovaných suspenzí - vliv tvaru dna – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: XIV. Celostátní konference míchání a míchací zařízení, čerpadla, ucpávky a těsnění "Míchání 2006. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2006, pp. 1-9. ISBN 80-86059-46-4.

2005

 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F. - Sinevič, V. - Špidla, M. - Sobolík, V., - Tihon, J., In: Proceedings of 10th Jubilee Polish Seminar on Mixing and International Workshop. Poznaň: Publishing House of Poznan University of Technology, 2005, pp. 1-14. ISBN 83-7143-314-X.
 • Vliv velikosti a koncentrace částic na suspendační charakteristiku šestilopatkového míchadla v nádobě s rovným dnem – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005, pp. 1-10. ISBN 80-86059-42-1.
 • Modifikace tokového chování vodných suspenzí elektrárenských popílků – Andertová, J. - Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J., - Sucháč, R., In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005, ISBN 80-86059-42-1.

2004

 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for Off-Bottom Suspension – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Sobolík, V., In: 31st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, pp. 1-10. ISBN 80-227-2052-6.
 • Electrochemical and Visual Measurement of Particle Suspension with Pitched Six-Blade Turbine – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Heiser, M., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, pp. 1-11. ISBN 80-86059-40-5.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2020

 • Míchací zařízení obsahující nádobu a alespoň jedno axiální míchadlo – Jirout, T. - Moravec, J., Czechia. Utility Model CZ 34584. 2020-11-24.

2015

 • Míchací zařízení zejména pro smaltované aparáty – Jirout, T. - Dostál, M. - Moravec, J. - Daniel, Z., - Zvolánek, T., Czechia. Utility Model CZ 28341. 2015-06-23.

Prototyp, funkční vzorek

2020

 • Modelové zařízení pro sledování gravitačního zahuštění kalu – Moravec, J. - Dostál, M. - Jirout, T., - Petera, K., [Functional Sample] 2020.
 • Modelový míchací aparát optimalizovaný pro čištění a úpravu vody – Moravec, J. - Vnouček, L., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Krystalizátor s nucenou cirkulací – Moravec, J. - Dostál, M., [Functional Sample] 2019.
 • Hydrodynamicky optimalizované míchadlo vhodné pro procesy čištění a úpravy vody – Jirout, T. - Moravec, J., [Functional Sample] 2019.

2012

 • Potrubní trať pro měření hydraulických ztrát – Moravec, J. - Dostál, M., - Jirout, T., [Functional Sample] 2012.
 • Elektrodifúzní metoda měření průběhu suspendace – Jirout, T. - Moravec, J., [Prototype] 2012.

Software

2014

 • Software pro návrh a kontrolu procesních a provozních parametrů míchacích zařízení – Moravec, J. - Dostál, M. - Zvolánek, T., - Daniel, Z., [Software] 2014.

Zpráva

2020

 • Tvorba a rozpustnost malých bublin plynu a jejich monitoring I. – Chlup, H. - Moravec, J. - Štancl, J., - Mendová, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2020. Report no. 12105/20/25.
 • Metodika návrhu míchaných aparátů pro čištění a úpravu vody – Moravec, J. - Jirout, T. - Drda, M., - Vnouček, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2020.

2019

 • Feasibility studies of industrial implementation – Ditl, P. - Moravec, J., [Research Report] 2019.

2018

 • Krystalizátor KCl-NaCl-H2O – Dostál, M. - Moravec, J., [Research Report] 2018.
 • REOLOGICKÉ VLASTNOSTI SMĚSI SILGEL 612A + SILGEL 612B – Moravec, J. - Skočilas, J., [Research Report] 2018.

2017

 • Návrh ejektoru pro odsávání odparky – Moravec, J., [Technical Report] 2017.
 • Reologické vlastnosti směsí UHPC – Moravec, J. - Jirout, T., [Research Report] 2017.
 • Utěsňování hřídelů míchadel tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály – Krátký, L. - Procházka, P. - Jirout, T., - Moravec, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017.
 • Analýza mrtvých zón a singularit ve ventilu – Moravec, J. - Solnař, S., - Skočilas, J., [Research Report] 2017.

2016

 • Procesní charakteristiky výměníku ST3"H" – Dostál, M. - Moravec, J., [Research Report] TENEZ a.s., 2016.
 • Integrace procesního výměníku s tepelným čerpadlem – Dostál, M. - Moravec, J., [Research Report] Ledeč nad Sázavou: Kovofiniš s.r.o., 2016.
 • Návrh vakuové krystalizační odparky – Moravec, J. - Dostál, M., [Research Report] Ledeč nad Sázavou: AQUACOMP HARD s.r.o., 2016.
 • Porovnání účinnosti míchání smaltovaných míchadel vyrobených různou technologií – Jirout, T. - Moravec, J., [Research Report] TENEZ a.s., 2016.
 • Základní konstrukční uspořádání flash-separátoru – Krátký, L. - Jirout, T., - Moravec, J., [Research Report] Měšice: EGIPLUS, 2016.
 • Návrh konstrukčního uspořádání expanzní hlavy extrudéru pro flash destilaci PET odpadů – Krátký, L. - Jirout, T., - Moravec, J., [Research Report] Měšice: EGIPLUS, 2016.
 • Review of NLGG potential for its application in selected industries – Krátký, L. - Jirout, T. - Moravec, J. - Štancl, J. - Skočilas, J., - Žáková, Terezia, [Research Report] Bury St. Edmunds, Suffolk: AMOT UK, 2016.

2015

 • Podklady pro návrh a optimalizaci míchacích zařízení na základě v současnosti dostupných znalostí – Jirout, T. - Moravec, J. - Dostál, M. - Věříšová, M., - Vlček, P., [Research Report] 2015.
 • Návrh a konstrukce vakuové odparky s výkonem 2400 l/den v technologii čištění odpadních vod – Moravec, J. - Dostál, M., [Research Report] 2015.
 • P&ID of ST 650 low pressure plasma system – Moravec, J., [Technical Report] 2015.

2014

 • Návrh a konstrukce vakuové odparky s výkonem 1000 l/den v technologii čištění odpadních vod – Moravec, J. - Dostál, M., [Research Report] 2014.
 • Databáze informací o procesních parametrech smaltovaných míchadel – Jirout, T. - Moravec, J. - Dostál, M. - Zvolánek, T., - Daniel, Z., [Research Report] 2014.
 • Návrh hnětače pro přípravu kolagenní hmoty v kontinuálním režimu – Jirout, T. - Moravec, J., - Krátký, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.

Kvalifikační zpráva

2011

 • Míchání koncentrovaných suspenzí – Moravec, J., Praha: Defense date 2011-05-30. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Sborník

2019

 • Studentská tvůrčí činnost 2019 – Moravec, J. ed., Technická 4, Praha 6, 2019-04-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.

2018

 • Studentská tvůrčí činnost 2018 – Moravec, J. ed., Praha, 2018-04-11. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2017

 • Studentská tvůrčí činnost 2017 – Moravec, J. ed., Praha, 2017-04-20. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06143-5.

2016

 • Studentská tvůrčí činnost 2016 – Moravec, J. ed., Praha, 2016-04-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.

2015

 • Studentská tvůrčí činnost 2015 – Moravec, J. ed., Praha, 2015-04-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ISBN 978-80-01-05727-8.

2014

 • Studentská tvůrčí činnost 2014 – Moravec, J. ed., Praha, 2014-04-08. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. ISBN 978-80-01-05484-0.

2013

 • Procesní technika 2013 – Moravec, J. ed., Praha, 2013-06-13. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. ISBN 978-80-01-05285-3.
 • Studentská tvůrčí činnost 2013 – Moravec, J. ed., Praha, 2013-04-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. ISBN 978-80-01-05232-7.

2012

 • Studentská tvůrčí činnost 2012 – Moravec, J. ed., Praha, 2012-03-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05032-3.
 • Procesní technika 2012 – Moravec, J. ed., Praha, 2012-09-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05109-2.

2011

 • Procesní technika 2011 – Moravec, J. ed., Praha, 2011-06-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. ISBN 978-80-01-04858-0.
 • Studentská tvůrčí činnost 2011 – Moravec, J. ed., Praha, 2011-03-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. ISBN 978-80-01-04796-5.

2010

 • Procesní technika 2010 – Dostál, M. ed. - Moravec, J. ed., Praha, 2010-06-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. ISBN 978-80-01-04580-0.
 • Studentská tvůrčí činnost 2010 – Moravec, J. ed., Praha, 2010-03-30. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010. ISBN 978-80-01-04533-6.

2007

 • Sborník Konference Studentské tvůrčí činnosti (STČ) – Moravec, J. ed., Praha, 2007-04-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Studentská tvůrčí činnost 2018 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2018.

2017

 • Studentská tvůrčí činnost 2017 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2017.

2016

 • Studentská tvůrčí činnost 2016 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2016.

2015

 • Studentská tvůrčí činnost 2015 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2015.

2014

 • Studentská tvůrčí činnost 2014 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2014.

2013

 • Procesní technika 2013 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org. - Dostál, M. org. - Jirout, T. org. - Šulc, R. org., - Skočilas, J. org., [Conference Hosting] 2013.
 • Konference studentské tvůrčí činnosti 2013 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2013.

2012

 • Konference studentské tvůrčí činnosti 2012 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Kolaříková, M. org., - Petera, K. org., [Conference Hosting] 2012.

2011

 • Procesní technika 2011 – Jirout, T. org. - Rieger, F. org. - Šulc, R. org. - Dostál, M. org. - Petera, K. org., - Moravec, J. org., [Conference Hosting] 2011.
 • Studentská tvůrčí činnost 2011 – Rieger, F. org. - Moravec, J. org. - Válová, M. org., - Petera, K. org., [Conference Hosting] 2011.

2010

 • Procesní technika 2010 – Jirout, T. org. - Rieger, F. org. - Šulc, R. org. - Dostál, M. org., - Moravec, J. org., [Conference Hosting] 2010.
 • Studentská tvůrčí činnost 2010 – Rieger, F. org. - Moravec, J. org., - Válová, M. org., [Conference Hosting] 2010.

2009

 • International Conference BioFuels for Energetics 2009 – Šulc, R. org. - Jirout, T. org. - Moravec, J. org. - Hoffman, P. org. - Skaličanová, J. org., - Skočilas, J. org., [Conference Hosting] 2009.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2022

 • Jednotka pro gravitační zahuštění kalu – Moravec, J. - Jirout, T. - Ház, S. - Sendler, F., - Kratěna, J., [Pilot Plant] 2022.

2014

 • Poloprovozní míchaný aparát s přestupem tepla – Jirout, T. - Dostál, M., - Moravec, J., [Pilot Plant] 2014.

2013

 • Poloprovozní míchaný aparát – Jirout, T. - Dostál, M., - Moravec, J., [Pilot Plant] 2013.

2011

 • Míchací zařízení pro smaltované aparáty – Jirout, T. - Moravec, J., [Verified Technology] 2011.

2008

 • Systém míchání velkoobjemových fermentorů pro výrobu bioplynu – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Novák, V., [Verified Technology] 2008.
 • Systém míchání zásobníku křemeliny – Jirout, T. - Moravec, J., [Verified Technology] 2008.

Ostatní nezařazené

2018

 • Agitators operating near the level of the liquid – Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J., - Stelmach, J., Chemical Engineering and Technology. 2018, ISSN 0930-7516.