[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Lidé

Michal Netušil

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

michal.netusil (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2713
420724121749

místnost: B1-419, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SGS12/056/OHK2/1T/12  
  Algoritmy výpočtů vybraných klíčových zařízení výrob bioplynu, zemního plynu a kyseliny dusičné. – Netušil, M. (2012)

Článek v periodiku

2023

 • Integration of adsorption based post-combustion carbon dioxide capture for a natural gas-fired combined heat and power plant – Nedoma, M. - Netušil, M., - Hrdlička, J., Fuel. 2023, 354 1-11. ISSN 0016-2361.

2022

 • Experimental Investigation and Modelling of PSA Oxygen Generator in Context of Oxy-fuel Combustion – Nedoma, M. - Netušil, M., - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2022, 94 283-288. ISSN 2283-9216.

2021

 • CO2 Separation from Flue Gases by Adsorption – Nedoma, M. - Netušil, M., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 88 421-426. ISSN 2283-9216.

2018

 • РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВ МЕТОДИКОЙ PSA В ЭНЕРГЕТИКЕ – Ditl, P. - Netušil, M., - Šulc, R., Rossiiskii khimicheskii zhurnal. 2018, 62(4), 34-38. ISSN 1024-6215.

2016

 • Automotive catalyst production – challenges for chemical engineers – Netušil, M. - Ditl, P., Technical Transactions. 2016, 113(1-M), 151-160. ISSN 0011-4561.

2014

 • Adsorption Drying of Natural Gas Under High Pressure – Ciahotný, K. - Vagenknechtová, A. - Netušil, M. - Ditl, P., - Prokopová, O., OIL GAS European Magazine. 2014, 40(2), 91-95. ISSN 0342-5622.

2012

 • Dehydration of natural gas stored in underground gas storages – Ditl, P. - Netušil, M., Technical Transactions. 2012, 109(5), 41-52. ISSN 0011-4561.
 • Raw gas dehydration on supersonic swirling separator – Netušil, M. - Ditl, P., - Gonzales, C.T., Technical Transactions. 2012, 109(5), 75-85. ISSN 0011-4561.

2011

 • Comparison of three methods for natural gas dehydration – Netušil, M. - Ditl, P., Journal of Natural Gas Chemistry. 2011, 20(5), 471-476. ISSN 1003-9953.

2010

 • Comparison of methods for dehydration of natural gas stored in underground reservoirs – Netušil, M. - Ditl, P., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2010, 49(2), 87-88. ISSN 0368-0827.

Stať ve sborníku

2013

 • Pipeline Transportation – Netušil, M. - Ditl, P., In: PROCEEDINGS - 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2013, pp. 1-12. ISBN 978-80-89475-09-4.
 • Mísení při šaržovité přepravě ropy – Netušil, M. - Ditl, P., - Maxa, D., In: Procesní technika 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, ISBN 978-80-01-05285-3.

2012

 • Simulace adsorpčního sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., In: Procesní technika 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 1-9. ISBN 978-80-01-05109-2.
 • Gas dehydration by supersonic swirling separator – Ditl, P. - Netušil, M. - Stoček, P., - González, C.T., In: 20th International Conference of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRESS 2012, CD-ROM of Full Text. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012. ISBN 978-80-905035-1-9.
 • Dehydration of Natural Gas – Netušil, M. - Ditl, P., In: SSCHE 2012 - 39th International Connference of SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2012, pp. 168. ISBN 978-80-89475-04-9.

2011

 • Přehled adsorpčních technologií pro sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., In: CHISA 2011 Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, ISBN 978-80-905035-0-2.
 • Sušení plynu pomocí nadzvukových trysek – Netušil, M. - Ditl, P., In: Procesní technika 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, ISBN 978-80-01-04858-0. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt2011/pdf/1100020-1.pdf
 • Energetické porovnání konvenčních metod sušení zemního plynu a představení nové metody – Netušil, M. - Ditl, P., In: Aprochem 2011. Praha: VŠCHT, 2011, ISBN 978-80-02-02306-7.
 • Energetyczne porównanie konwencjonalnych metod suszenia gazu oraz prezentacja nowych metod – Netušil, M. - Ditl, P., - Stoček, P., In: Rynek Gazu 2011. Gliwice: Katedra Gheomechaniky, Budownictwa Podziemnego i Zarzadzania Ochrona Powierzchni, 2011, pp. 153-165. ISBN 978-83-927680-3-6.

2010

 • Dehydration of gas from underground storage reservoirs by adsorption – Netušil, M. - Ditl, P., In: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE7. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2010. ISBN 978-80-02-02210-7.
 • Metody sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., In: Procesní technika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 61-71. ISBN 978-80-01-04580-0. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt2010/pdf/NetusilMichal.pdf

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Bilancování a simulace systémů v MS Excel – Ditl, P. - Netušil, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06396-5.

2012

 • Natural Gas - Extraction to End Use – Gupta, S.B. ed. - Netušil, M. ed., - Ditl, P. ed., Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2012. InTech Open Access Publisher. ISBN 978-953-51-6259-9.

Kapitola v knize

2012

 • Natural Gas Dehydratation – Netušil, M. - Ditl, P., In: Natural Gas - Extraction to End Use. Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2012. p. 3-22. InTech Open Access Publisher. ISBN 978-953-51-6259-9.
 • Natural Gas Dehydration – Netušil, M. - Ditl, P., In: Natural Gas - Extraction to End Use. Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2012. p. 3-22. InTech Open Access Publisher. ISBN 978-953-51-6259-9.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2013

 • Metodika návrhu adsorpčního sušení – Netušil, M. - Ditl, P., [Certified Methodology (for RIV)] 2013.
 • Energetické porovnání metod sušení – Netušil, M. - Ditl, P., [Certified Methodology (for RIV)] 2013.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2012

 • Supersonic Method for Natural Gas Dehydration – Ditl, P. - Netušil, M., [Invited unpublished scientific lecture] Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9: RWE Gas Storage, s.r.o.. 2012-07-23.

Ostatní nezařazené

2013

 • Adsorption drying of natural gas under high pressure – Ciahotny, K. - Vagenknechtova, A. - Netušil, M. - Ditl, P., - Prokopova, O., OIL GAS European Magazine. 2013, 4/2013(4), ISSN 0342-5622.