[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Lidé

František Rieger

prof. Ing. František Rieger, DrSc.

frantisek.rieger (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2548

místnost: B1-429, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SVK 16/18/F2  
  Fakultní konference studentské tvůrčí činnosti – Rieger, F. (2018)
 • SVK 18/17/F2  
  Fakultní konference studentské tvůrčí činnosti – Rieger, F. (2017)
 • SVK 16/16/F2  
  Fakultní konference studentské tvůrčí činnosti – Rieger, F. (2016)
 • SVK 21/15/F2  
  Fakultní konference studentské tvůrčí činnosti – Rieger, F. (2015)
 • SVK 18/14/F2  
  Fakultní konference studentské tvůrčí činnosti – Rieger, F. (2014)
 • SVK 17/13/F2  
  Fakultní konference studentské tvůrčí činnosti – Rieger, F. (2013)
 • TA02010243  
  Míchací zařízení pro zpracování kalových suspenzí – Rieger, F. (2012-2014)
 • SVK 15/12/F2  
  Fakultní konference studentské tvurčí činnosti – Rieger, F. (2012)
 • SVK 12/11/F2  
  Konference studentské tvůrčí činnosti – Rieger, F. (2011)
 • SVK 07/10/F2  
  Studentská tvůrčí činnost 2010 – Rieger, F. (2010)
 • SGS11/052/OHK2/1T/12  
  Zařízení pro bioprocesy – Rieger, F. (2011)
 • SGS10/055/OHK2/1T/12  
  Zařízení pro bioprocesy – Rieger, F. (2010)
 • FR-TI1/005  
  Výzkum a vývoj efektivních aparátů s mechanickými míchadly pro suspenze pevné fáze v kapalině – Rieger, F. (2009-2012)
 • CTU0917212  
  Konference Biopaliva pro energetiku – Rieger, F. (2009)
 • FF-P/051  
  Progresivní technologie hydraulické dopravy zrnitých materálů – Rieger, F. (2002-2004)
 • GA101/02/0615  
  Míchání koncentrovaných suspenzí – Rieger, F. (2002-2004)
 • MSM 212200008  
  Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství – Rieger, F. (1999-2004)
 • GA101/96/0340  
  Mechanismus suspendace v zařízeních s rotačními míchadly – Rieger, F. (1996-1998)
 • GA101/99/0638  
  Příkonové charakteristiky a účinnost míchadel ve vodícím válci – Rieger, F. (1999-2001)

Článek v periodiku

2023

 • Mixing tank hydrodynamics and mixing efficiency for propeller impellers – Stelmach, J. - Kuncewicz, C. - Jirout, T., - Rieger, F., Chemical Engineering Research and Design. 2023, 199 460-472. ISSN 0263-8762.

2022

 • Efficiency of PBT Impellers with Different Blade Cross-Sections – Stelmach, J. - Musoski, R. - Kuncewicz, C. - Jirout, T., - Rieger, F., Energies. 2022, 15(2), ISSN 1996-1073.

2021

 • Wpływ modyfikacji mieszadła z łamanymi łopatkami na wzrost mocy mieszania podczas opróżniania zbiornika – Rieger, F. - Moravec, J. - Stelmach, J., - Kuncewicz, C., Przemysł Chemiczny. 2021, 100(12), 1231-1235. ISSN 0033-2496.
 • The Influence of Hydrodynamic Changes in a System with a Pitched Blade Turbine on Mixing Power – Stelmach, J. - Kuncewicz, C. - Szufa, S. - Jirout, T., - Rieger, F., Processes. 2021, 9(1), 1-12. ISSN 2227-9717.
 • Change in Mixing Power of a Two-PBT Impeller When Emptying a Tank – Stelmach, J. - Kuncewicz, C. - Adrian, L. - Jirout, T., - Rieger, F., Processes. 2021, 9(2), 1-15. ISSN 2227-9717.

2020

 • Wzrost mocy mieszania podczas opróżniania zbiorników z mieszadłami turbinowo-łopatkowymi – Stelmach, J. - Kuncewicz, C. - Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., Przemysl chemiczny. 2020, 99(2), 239-243. ISSN 0033-2496.
 • Scale-Up of Mixing Equipment for Suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., - Ceres, D., Processes. 2020, 8(8), ISSN 2227-9717.

2019

 • Zjawisko wzrostu zapotrzebowania na moc mieszania podczas opróżniania zbiornika – Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J. - Stelmach, J., - Kuncewicz, C., Przemysl chemiczny. 2019, 98(6), 962-966. ISSN 0033-2496.
 • Hydrodynamika cieczy w mieszalniku z ekscentrycznie umieszczonym mieszadłem w dyfuzorze – Stelmach, J. - Rieger, F., - Jirout, T., Przemysl chemiczny. 2019, 98(3), 478-482. ISSN 0033-2496.

2018

 • Míchání suspenzí energetického sádrovce – přenos výsledků modelových měření na dílo (scale-up) – Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J. - Mazoch, J. - Pešl, L., - Seichter, P., CHEMAGAZÍN. 2018, XXVIII(2), 40-41. ISSN 1210-7409.
 • Hydrodynamika w mieszalniku z mieszadłem ze zwiniętymi śrubowo łopatkami wstęgowymi – Stelmach, J. - Rieger, F., - Jirout, T., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2018, 57(5), 152-153. ISSN 0368-0827.
 • Equipment for mixing of concentrated sludges – Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., Acta Scientiarum Polonorum Biotechnologia. 2018, 17(2), 29-34. ISSN 1644-065X.

2017

 • Wpływ modyfikacji mieszadła z łamanymi łopatkami na efektywność mieszania – Rieger, F. - Jirout, T., - Stelmach, J., Przemysl chemiczny. 2017, 96(11), 2364-2368. ISSN 0033-2496.

2016

 • Mixing waste gypsum suspension – Jirout, T. - Rieger, F., Technical Transactions. 2016, 113(2-M (3)), 113-122. ISSN 0011-4561.
 • Viscosity measurements of gypsum suspension – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., Inzynieria i Aparatura Chemiczna. 2016, 55(5), 194-195. ISSN 0368-0827.

2014

 • Mieszanie zawiesin niejednorodnych – Jirout, T. - Rieger, F., - Kuncewicz, C., Przemysl chemiczny. 2014, 93(8), 1463-1466. ISSN 0033-2496.
 • Gravity drainage kinetics of papermaking fibrous suspensions – Przybysz, P. - Kuncewicz, C., - Rieger, F., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2014, 35(4), 421-434. ISSN 0208-6425.
 • A new device for characterisation of the drainage kinetics of fibrous suspensions under gravity – Przybysz, P. - Kuncewicz, C., - Rieger, F., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2014, 35(4), 409-420. ISSN 0208-6425.

2013

 • Blending characteristics of high-speed rotary impellers – Fořt, I. - Seichter, P. - Pešl, L. - Rieger, F., - Jirout, T., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2013, 34(4), 427-434. ISSN 0208-6425.
 • 3D/2D hybrid model for ribbon impellers operating in laminar regime – Kuncewicz, C. - Rieger, F. - Pietrzykowski, M., - Stelmach, J., Chemical Engineering and Processing. 2013, 73 50-58. ISSN 0255-2701.
 • Effect of Impeller Shape on Solid Particle Suspension – Rieger, F. - Jirout, T. - Ceres, D., - Seichter, P., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2013, 34(1), 139-152. ISSN 0208-6425.
 • Homogenizacja oraz wytwarzanie suspensji czterołopatkowym mieszadłem nowej konstrukcji – Rieger, F. - Jirout, T. - Kuncewicz, C., - Ceres, D., Przemysl chemiczny. 2013, 92(4), 508-511. ISSN 0033-2496.
 • Mieszanie zawiesin. Wpływ kształtu dna na krytyczną prędkość obrotową mieszadła. – Rieger, F. - Jirout, T., Inzynieria i Aparatura Chemiczna. 2013, 52(3), 230-231. ISSN 0368-0827.
 • Homogenizační účinky rotačních míchadel – Seichter, P. - Pešl, L. - Fořt, I. - Rieger, F., - Jirout, T., Chemagazín. 2013, 23(2), 18-21. ISSN 1210-7409.

2012

 • IMPELLER SELECTION FOR A BIOREACTOR – Rieger, F. - Seichter, P. - Kuncewicz, C., - Ceres, D., Inzynieria i Aparatura Chemiczna. 2012, 51(4), 176-178. ISSN 0368-0827.
 • EFFECT OF THE NUMBER OF BLADES ON PARTICLE SUSPENSION WITH PITCHED-BLADE TURBINES – Rieger, F. - Jirout, T., - Ceres, D., Technical Transactions. 2012, 109(6), 367-376. ISSN 0011-4561.
 • SCALE-UP OF MIXING EQUIPMENT FOR SUSPENSIONS – Rieger, F. - Jirout, T., - Ceres, D., Technical Transactions. 2012, 109(5), 195-200. ISSN 0011-4561.

2011

 • Comparision of conditions for suspensions production for standard six blade turbine impeller and TX335 impeller – Rieger, F. - Kuncewicz, C., - Seichter, P., Przemysl chemiczny. 2011, 90(12), 2179-2182. ISSN 0033-2496.
 • Impeller design for mixing of suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., Chemical Engineering Research and Design. 2011, 89(7A), 1144-1151. ISSN 0263-8762.
 • Dobór układów mieszających w technologii oczyszczania ścieków – Ditl, P. - Rieger, F. - Šulc, R., - Kuncewicz, Czeslaw, Przemysl chemiczny. 2011, 90(9), 1633-1638. ISSN 0033-2496.
 • Mixing of suspensions with curved blade turbine – Ceres, D. - Jirout, T., - Rieger, F., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2011, 50(1), 7-8. ISSN 0368-0827.

2010

 • Pitched Blade Turbine Efficiency at Particle Suspension – Ceres, D. - Jirout, T., - Rieger, F., Acta Polytechnica. 2010, 50(6), 13-15. ISSN 1210-2709.
 • Measurement of heat transfer coefficients in an agitated vessel with tube baffles – Dostál, M. - Petera, K., - Rieger, F., Acta Polytechnica. 2010, 2010(2), 46-57. ISSN 1210-2709.
 • Mixing of fine suspensions - effect of particle concentration – Moravec, J. - Ceres, D., - Rieger, F., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2010, 49(3), 77-78. ISSN 0368-0827.
 • Mixing of suspensions with pitched six blade turbines – Ceres, D. - Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2010, 49(1), 25-26. ISSN 0368-0827.
 • Mixing suspensions in tall vessels with a draught tube. – Brož, J. - Rieger, F., Acta Polytechnica. 2010, 50(1), 5-8. ISSN 1210-2709.

2009

 • HYDRODYNAMICS AND HEAT AND MASS EXCHANGE – Kalekin, Vjačeslav - Kalekin, Dimitrij - Bakulina, Kapanin - Leonov, Plotnikov, - Rieger, F., Chemical and Petroleum Engineering. 2009, 45(9-10), 596-602. ISSN 1573-8329.
 • Mixing system for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Krátký, L., Polish Journal of Chemical Technology. 2009, 11(4), 52-56. ISSN 1509-8117.
 • RHEOMETRY OF CONCENTRATED CERAMIC SUSPENSIONS - STEPS FROM MEASURED TO RELEVANT DATA PART 3. ROTATIONAL VISCOMETER WITH PARALLEL PLATES - POWER-LAW MODEL – Andertová, J. - Rieger, F., Ceramics - Silikáty. 2009, 53(4), 283-286. ISSN 0862-5468.
 • Gidrodinamika, teplo i massoobmen v centrobežno-barbotažnom apparatě – Kalekin, V. - Kalekin, D. - Bakulina, K. - Leonov, P., - Rieger, F., Chimičeskoje i něfťanoje mašinostrojenije. 2009, 78(10), 6-9. ISSN 0023-1126.
 • Scale-up of mixing equipment for suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2009, 30(3), 359-367. ISSN 0208-6425.
 • Mixing of high-capacity tanks for biofuel production – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2009, 48(3), 55-56. ISSN 0368-0827.

2008

 • Rheological behavior of high-concentrated fine-grained suspension – Moravec, J. - Rieger, F., Czasopismo Techniczne. 2008, 6(105), 231-238. ISSN 0011-4561.
 • Miging of Suspensions in Tall Vessels with a Draught Tube – Brož, J. - Rieger, F., Czasopismo Techniczne. 2008, 105(6), 29-36. ISSN 0011-4561.
 • Vlijanije formy lopatok na effektivnost´ suspendirovanija bystrochodnych mešalok – Ceres, D. - Jirout, T., - Rieger, F., Czasopismo Techniczne. 2008, 105(2), 57-65. ISSN 0011-4561.
 • Viscous Heating in Rotational Viscometer - Maximum Shear Rate Determination – Rieger, F., Czasopismo Techniczne. 2008, 105(2), 311-316. ISSN 0011-4561.

2007

 • Rheometry of Concentrated Ceramic Suspension - Steps from Measured to Relevant Data. Part 2. Rotational Viscometer with Coaxial Cylinders - Bingham Model – Andertová, J. - Moravec, J. - Rieger, F., - Švarcová, K., Ceramics-Silikáty. 2007, 51(2), 98-101. ISSN 0862-5468.

2006

 • Rheometry of Concentrated Ceramic Suspensions - Steps from Measured to Relevant Data Part 1. Rotational viscometer with coaxial cylinders - power-law model – Andertová, J. - Rieger, F., Ceramics - Silikaty. 2006, 50(3), 163-166. ISSN 0862-5468.
 • Determination of Rheological Parameters from Measurements on a Viscometer with Coaxial Cylinders - Choice of Reference Radius – Rieger, F., Acta Polytechnica. 2006, 46(6), 22-24. ISSN 1210-2709.
 • Determination of Rheological Parameters from Measurements on a Viscometer with Coaxial Cylinders – Rieger, F., Acta Polytechnica. 2006, 46(3), 42-51. ISSN 1210-2709.
 • Elektrodyfuzyjna metoda identyfikacji warstwy osadzonych w aparatach cząstek – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Rzyski, E., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2006, 45(4), 74-76. ISSN 0368-0827.
 • Designing Suspension-Mixing Systems – Ditl, P. - Rieger, F., Chemical Engineering Progress. 2006, 102(1), 22-30. ISSN 0360-7275.
 • Electrochemical Measurement of the Impeller Speed for Off-Bottom Suspension in a Dish-Bottomed Vessel – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2006, 27(4), 1507-1516. ISSN 0208-6425.

2005

 • Study of erosion wear of pitched blade impellers in a solid-liquid suspension – Fořt, I. - Jirout, T. - Cejp, J. - Čuprová, D., - Rieger, F., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2005, 26(3), 437-450. ISSN 0208-6425.
 • Moc mieszadla cyrkulacyjnego w warniku cukrowniczym – Rieger, F. - Rzyski, E., Inzyniera rolnicza. 2005, 9(9), 305-311. ISSN 1429-7264.
 • Effect of Mixing on the Character of Ceramic Suspension and Properties of Ceramic Bodies Prepared by Slip Casting Method – Andertová, J. - Jirout, T. - Rieger, F. - Havrda, J., - Sticha, T., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 2005, 44(5), 3-5. ISSN 0368-0827.
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F. - Sinevič, V. - Špidla, M. - Sobolík, V., - Tihon, J., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2005, 26(3), 485-497. ISSN 0208-6425.
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Tatíček, F., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 2005, 44(5s), 54-58. ISSN 0368-0827.

2004

 • Pumping Capacity of Pitched Blade Impeller in Tall Vessel with a Draught Tube – Brož, J. - Fořt, I. - Sperling, R. - Haisser, M., - Rieger, F., Acta Polytechnica. 2004, 44(4), 15-20. ISSN 1210-2709.
 • Mieszanie zawiesin mieszadlami z zakrzywionymi lopatkami – Rieger, F. - Rzyski, E., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 2004, 43(s3), 132-134. ISSN 0368-0827.
 • Suspension Efficiency of a Curved Blade Turbine – Rieger, F., Czasopismo Techniczne. 2004, 101(4-M), 199-207. ISSN 0011-4561.
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Šmíd, O., Czasopismo Techniczne. 2004, 101(4-M), 209-219. ISSN 0011-4561.

2003

 • Mieszanie zawiesin. Krytyczna częstość obrotów mieszadła – Rieger, F. - Rzyski, E., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 2003, 42(3), 134-135. ISSN 0368-0827.
 • Widmo energetyczne wirów w zbiorniku z tarczowym mieszadlem samozasysajacym – Stelmach, J. - Rzyski, E., - Rieger, F., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 2003, 42(3), 145-147. ISSN 0368-0827.

2002

 • Study of Pumping Capacity of Pitched Blade Impellers – Fořt, I. - Jirout, T. - Sperling, R. - Jambere, S., - Rieger, F., Acta Polytechnica. 2002, 42(4), 68-72. ISSN 1210-2709.
 • Pumping Efficiency of Screw Agitators in a Tube – Rieger, F., Chemical Engineering Journal. 2002, 89(1-3), 47-52. ISSN 1385-8947.
 • Pumping Efficiency of Screw Agitators in a Tube – Rieger, F., Acta Polytechnica. 2002, 42(1), 37-39. ISSN 1210-2709.
 • Mieszanie zawiesin. Dobór mieszadla i zbornika – Rieger, F. - Jirout, T., - Rzyski, E., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 2002, 41(4), 111-112. ISSN 0368-0827.
 • Mixing Suspensions in Slender Tanks – Rieger, F. - Rzyski, E., Acta Polytechnica. 2002, 42(2), 50-55. ISSN 1210-2709.
 • Mieszadla z lamanymi lopatkami. Wplyw liczby lopatek na wytwarzanie zawiesin – Jirout, T. - Rieger, F., - Rzyski, E., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 2002, 41(4), 53-54. ISSN 0368-0827.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania urzadzen mieszajacych – Jirout, T. - Weiglhofer, W. - Bíla, J., - Rieger, F., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 2002, 41(33), 55-56. ISSN 0368-0827.
 • Effect of Particle Content on Agitator Speed for Off-Bottom Suspension – Rieger, F., Chemical Engineering and Processing. 2002, 41(4), 381-384. ISSN 0255-2701.

2001

 • Power Characteristics of a Srew Agitator in a Tube – Rieger, F., Acta Polytechnica. 2001, 41(6), 3-6. ISSN 1210-2709.
 • Study of Blonding Efficiency of Pitched Blade Impellers – Fořt, I. - Jirout, T. - Rieger, F. - Allner, R., - Sperling, R., Acta Polytechnica. 2001, 41(6), 7-13. ISSN 1210-2709.
 • Mieszanie zawiesin w zbiornikach z wieksza liczba mieszadel – Rieger, F. - Rzyski, E., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2001, 22(3E), 1213-1218. ISSN 0208-6425.

2000

 • Obliczanie mieszadel do warników cukrowniczych – Rieger, F. - Rzyski, E., Mechanika. 2000, 60(254), 305-310. ISSN 1429-6055.
 • Obliczanie mieszadel do warników cukrowniczych – Rieger, F. - Rzyski, E., Gazeta Cukrowniczna. 2000, 108(5), 84-86. ISSN 0016-5395.
 • Rozpraszania gazu przes samozasysajace mieszadlo tarczove – Stelmach, J. - Rzyski, E., - Rieger, F., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 2000, 39(3), 134-135. ISSN 0368-0827.
 • Effect of Particle Content on Agitator Speed for Off-Bottom – Rieger, F., Chemical Engineering Journal. 2000, 79(2), 171-175. ISSN 1385-8947.
 • Mieszanie zawiesin w zbiornikach o róźnej smuklości i liczbie mieszadel – Rieger, F. - Rzyski, E., Inžynieria chemiczna i procesowa. 2000,(27), 221-226. ISSN 1505-2095.
 • Vliv tvaru lopatek na suspendační účinky třílopatkových míchadel – Jirout, T. - Rieger, F., Strojnícky časopis. 2000, 51(2), 92-103. ISSN 0039-2472.

1999

 • Calculation of Critical Agitator Speed Necessary for Complete Suspension – Rieger, F., Prace Wydzialu Inžynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszavskiej. 1999, 25(1-3), 211-214. ISSN 1234-4354.
 • Mixing of Fiber Suspensions – Rieger, F. - Rzyski, E., Papír a celulóza. 1999, 54(7-8), 189-193. ISSN 0031-1421.

1998

 • Dobór optymalnych mieszadel dla procesu homogenizacji cieczy – Rieger, F. - Rzyski, E., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 1998, 37(6), 13-15. ISSN 0368-0827.
 • Dobór optymalnego mieszadla do procesu mieszania zawiesin ciala stalego w cieczy – Rieger, F. - Rzyski, E., Inžynieria i Aparatura Chemiczna. 1998, 37(5), 20-23. ISSN 0368-0827.

1997

 • Effect of Vessel to Impeller Diameter Ratio onto Particle Suspension – Rieger, F. - Ditl, P., Zeszyty Naukowe Politechniky Lódzkiej. Inžyniera Chemiczna i Procesowa. 1997, 20(9), 181-188. ISSN 1505-2095.
 • Influence of Geometry on Pumping Characteristics of Screw Agitators in a Tube – Sedláček, L. - Rieger, F., Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1997, 62(12), 1871-1878. ISSN 0010-0765.
 • Vliv počtu lopatek na suspendační účinky míchadel – Rieger, F., Chemický průmysl. 1997, 24-25. ISSN 0009-2789.
 • Pumping Characteristics of a Screw Agitator in a Tube – Rieger, F., Chemical Engineering Journal. 1997, 73-77. ISSN 0923-0467.

1996

 • Rozběhový příkon při míchání v nádobách bez narážek – Novák, V. - Rieger, F., - Schreierová, P., Chemický průmysl. 1996, 18-19. ISSN 0009-2789.
 • Measurement of Pumping Characteristics of Agitators in Tubes – Rieger, F., Chemical Engineering and Technology. 1996, 240-242. ISSN 0930-7516.

1995

 • Suspension of Solid Particles – Rieger, F. - Sinevič, V., Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1995, 966-968. ISSN 0010-0765.
 • Mixing of Suspensions in Tall Vessels with a Draught Tube – Jiříčková, E. - Rieger, F., Chemical Engineering Journal. 1995, 273-275. ISSN 0923-0467.

1994

 • SUSPENSION OF SOLID PARTICLES – Rieger, F. - Ditl, P., Chemical Engineering Science. 1994, 49(14), 2219-2227. ISSN 0009-2509.
 • Selection and Calculation of Agitators for Evaporating Crystallizers for Sugar – Rieger, F. - Weiserová, H., ZUCKERINDUSTRIE. 1994, 565-569. ISSN 0344-8657.
 • Míchání suspenzí v nádobách s klenutým dnem – Rieger, F., Chemický průmysl. 1994, 78-79. ISSN 0009-2789.
 • Homogenizační a suspendační účinnost míchadla se třemi rovnými lomenými lopatkami – Krchňáková, Z. - Rieger, F., CHEVESS Bulletin. 1994, 7-9.

1993

 • POWER-CONSUMPTION OF SCREW AND HELICAL RIBBON AGITATORS IN HIGHLY VISCOUS PSEUDOPLASTIC FLUIDS – Netušil, J. - Rieger, F., Chemical Engineering Journal. 1993, 52(1), 9-12. ISSN 0923-0467.
 • Determination of Operating Characteristics of Agitators in Tubes – Rieger, F. - Weiserová, H., Chemical Engineering and Technology. 1993, 172-179. ISSN 0930-7516.

1990

 • Determination of rheological parameters from measurements on a viscometer with coaxial cylinders – Rieger, F. - Masin, Lukas, Acta Technica CSAV. 1990, 35(2), 129-135. ISSN 0001-7043.
 • SIMULATION OF A STIRRED SUGAR BOILING PAN – Ditl, P. - Beránek, L., - Rieger, F., ZUCKERINDUSTRIE. 1990, 115(8), 667-676. ISSN 0344-8657.

1989

 • CIRCULATION EFFECTS IN OPERATION OF SUGAR VACUUM PANS – Rieger, F. - Ditl, P. - Weiserová, H. - Beránek, L., - Brandejský, M., ZUCKERINDUSTRIE. 1989, 114(1), 45-48. ISSN 0344-8657.

1988

 • Power consumption at drag flow in channels of rectangular cross-section – Rieger, F., Acta Technica. 1988, 33(3), 310-320. ISSN 0001-7035.
 • POWER CONSUMPTION AT DRAG FLOW IN CHANNELS OF RECTANGULAR CROSS-SECTION – Rieger, F., Acta Technica CSAV. 1988, 33(4), 454-464. ISSN 0001-7043.
 • Power consumption at drag flow in channels of rectangular cross-section. Part III - power consumption of discs rotating in a barrel – Rieger, F., Acta Technica CSAV. 1988, 33(5), 569-581. ISSN 0001-7043.
 • INFLUENCE OF THE GEOMETRICAL SHAPE ON THE POWER REQUIREMENT OF RIBBON IMPELLERS. – Rieger, F. - Novák, V., - Havelkova, D., International chemical engineering. 1988, 28(2), 376-383. ISSN 0020-6318.

1987

 • MEASUREMENT ON A PILOT-PLANT VACUUM PAN IN MELNIK SUGAR FACTORY – Beránek, L. - Weiserová, H. - Brandejský, M. - Ditl, P., - Rieger, F., Listy cukrovarnické a řepařské. 1987, 103(4), 85-91. ISSN 1210-3306.

1986

 • HOMOGENIZATION EFFICIENCY OF HELICAL RIBBON AGITATORS – Rieger, F. - Novák, V., - Havelková, D., Chemical Engineering Journal. 1986, 33(3), 143-150. ISSN 0923-0467.

1985

 • ASYMPTOTIC SOLUTION FOR FLOW IN A CHANNEL OF RECTANGULAR CROSS SECTION – Rieger, F., Acta Technica CSAV. 1985, 30(1), 72-87. ISSN 0001-7043.

1984

 • Effect of Geometry on Power Input of Belt Agitators. VLIV GEOMETRIE NA PRIKON PASOVYCH MICHADEL. – Rieger, F. - Novák, V., - Havelkova, Dagmar, Chemický průmysl. 1984, 34 59. ISSN 0009-2789.
 • ROZDELENI LOKALNICH KONCENTRACI TUHE FAZE PRI MICHANI SUSPENZI. – Ditl, P. - Thýn, J., - Rieger, F., Chemický průmysl. 1984, 34 59-61. ISSN 0009-2789.

1980

 • SUSPENSION OF SOLID PARTICLES – Ditl, P. - Rieger, F., Chemical Engineering Science. 1980, 35(3), 763-764. ISSN 0009-2509.

1979

 • VORTEX DEPTH IN MIXED UNBAFFLED VESSELS – Rieger, F. - Ditl, P., - Novák, V., Chemical Engineering Science. 1979, 34(3), 397-403. ISSN 0009-2509.

1978

 • Axial thrust acting on agitators in non-Newtonian fluids – Rieger, F. - Novák, V., The Chemical Engineering Journal. 1978, 16(1), 27-33. ISSN 0300-9467.

1975

 • Homogenization Efficiency of Helical Ribbon and Anchor Agitators – Novák, V. - Rieger, F., The Chemical Engineering Journal. 1975, 9(1), 63-70. ISSN 0300-9467.

1974

 • POWER-CONSUMPTION SCALE-UP IN AGITATING NON-NEWTONIAN FLUIDS – Rieger, F. - Novák, V., Chemical Engineering Science. 1974, 29(11), 2229-2234. ISSN 0009-2509.

1973

 • Creeping flow of Newtonian fluids in curved rectangular channels – Rieger, F. - Šesták, J., Applied Scientific Research. 1973, 28(1), 89-106. ISSN 0003-6994.
 • POWER CONSUMPTION OF AGITATORS IN HIGHLY VISCOUS NON-NEWTONIAN LIQUIDS – Rieger, F. - Novák, V., TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS. 1973, 51(2), 105-111. ISSN 0046-9858.

1972

 • SCALE-UP METHOD FOR POWER CONSUMPTION OF AGITATORS IN CREEPING FLOW REGIME – Rieger, F. - Novák, V., Chemical Engineering Science. 1972, 27(1), 39-44. ISSN 0009-2509.

1969

 • LAMINAR HEAT TRANSFER TO A STEADY COUETTE FLOW BETWEEN PARALLEL PLATES – Šesták, J. - Rieger, F., International Journal of Heat and Mass Transfer. 1969, 12(1), 71-80. ISSN 0017-9310.
 • HOMOGENIZATION WITH HELICAL SCREW AGITATORS – Novák, V. - Rieger, F., TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS. 1969, 47(10), 335. ISSN 0046-9858.

Stať ve sborníku

2019

 • The power consumption of an eccentrically placed impeller with coiled rotary paddles – Stelmach, J. - Rieger, F., - Kuncewicz, C., In: Book of Abstracts of 23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, 2019. p. 164. ISBN 978-83-936575-8-2.

2016

 • Viscosity Measurements of Gypsum Suspensions – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., In: The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Book of Abstracts. Lodz: EXALL, 2016. pp. 152. ISBN 978-83-61997-73-3.

2015

 • Měření reologického chování suspenzí sádrovce – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., In: Sborník konference CHISA 2015. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015.

2014

 • Mixing of heterogeneous suspensions. – Jirout, T. - Rieger, F., In: CHISA 2014. Praha: Orgit, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.
 • Determination of rheological data from mixing experiments – Rieger, F. - Moravec, J., In: 20th International Conference of Process Engineering and Chemical Plant Design - Conference Proceedings. Berlin: Technische Universität, 2014, pp. 211-222. ISBN 978-3-00-047364-7.
 • Mixing of fine concentrated suspensions with a TX 335 impeller – Rieger, F. - Ceres, D., - Moravec, J., In: Int. Conference Problems of Resources and Energy Saving Technologies in the Industry and Agricultural Complex. Ivanovo: Ivanovskij gosudárstvennyj chimiko-technologičeskij universitet, 2014, pp. 99-103. ISBN 978-5-9616-0492-4.
 • Mixing of fine concentrated suspensions – Rieger, F. - Ceres, D., - Moravec, J., In: CHISA 2014. Praha: Orgit, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.

2013

 • Míchání jemných suspenzí – Rieger, F. - Moravec, J., - Ceres, D., In: Sborník konference CHISA 2013. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2013, ISBN 978-80-02-02500-9.
 • Mixing of fine concentrated suspensions with a TX 535 impeller – Rieger, F. - Ceres, D., - Moravec, J., In: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Materiały konferencyjne. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2013, ISBN 978-83-7518-596-6.
 • Model suspension for measurements of process characeteristics of impellers used for mixing of sludge suspensions – Moravec, J. - Rieger, F. - Jirout, T., - Pešl, Luboš, In: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Materiały konferencyjne. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2013, ISBN 978-83-7518-596-6.
 • Scale-up of mixing equipment fo suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., - Ceres, D., In: 9th European Congress of Chemical Engineering. Amsterdam: MCI Amsterdam, 2013, Available from: http://www.eventure-online.com/eventure/publicAbstractView.do?id=207460&congressId=6293

2012

 • PARTICLE SUSPENSION WITH A TX445 IMPELLER – Rieger, F. - Ceres, D., - Seichter, P., In: Proceedings of 14th european conference on mixing. Warsaw University of Technology, 2012, pp. 401-406. First edition. ISBN 978-83-906658-8-7.
 • HOMOGENIZATION AND SUSPENSION EFFICIENCY OF HYDROFOIL IMPELLER TX 535 – Rieger, F. - Jirout, T. - Ceres, D., - Pešl, L., In: 20th International Conference of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRESS 2012, CD-ROM of Full Text. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012, pp. 1. ISBN 978-80-905035-1-9.
 • Effect of blade number on particle suspension with pitched blade turbines – Rieger, F. - Ceres, D., - Jirout, T., In: SSCHE 2012 - 39th International Connference of SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2012, pp. 340-345. ISBN 978-80-89475-04-9.

2011

 • Vliv chloridu sodného na tokové vlastnosti koncentrovaných jemnozrnných suspenzí – Moravec, J. - Andertová, J., - Rieger, F., In: CHISA 2011 Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, pp. 1-9. ISBN 978-80-905035-0-2.
 • Srovnání čerpacích a cirkulačních účinků míchadel pro suspendaci – Rieger, F. - Jirout, T., - Fořt, I., In: CHISA 2011 Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, pp. 405-411. ISBN 978-80-905035-0-2. Available from: http://www.chisa.cz/2011
 • Mixing of fine suspensions - effect of particle concentration – Moravec, J. - Rieger, F., In: XII Ogólnopolskie Seminarium MIESZANIE-MATERIALY KONFERENCYJNE. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011, pp. 136-141. ISBN 978-83-7663-082-3.
 • Mixing of fine suspensions - effect of particle concentration – Moravec, J. - Rieger, F., In: XII Ogólnopolskie Seminarium MIESZANIE-STRESZENIA. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011, pp. 52. ISBN 978-83-7663-079-3.
 • Míchání koncentrovaných kalů a úskalí provozních řešení – Rieger, F. - Ditl, P., In: Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod.. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2011. pp. 89-100. ISBN 978-80-7399-286-6.
 • Míchání koncentrovaných kalů a úskalí provozních řešení – Rieger, F. - Ditl, P., In: Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod.. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2011. pp. 89-100. ISBN 978-80-7399-286-6.
 • HOMOGENIZATION AND SUSPENSION EFFICIENCY OF HYDROFOIL IMPELLER TX 445 – Rieger, F. - Jirout, T. - Ceres, D., - Mazoch, Jiří, In: PROCEEDINGS 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2011, ISBN 978-80-227-3503-2.
 • Homogenization and suspension efficiency of hydrofoil impeller TX 335 – Rieger, F. - Jirout, T. - Ceres, D., - Seichter, Pavel, In: XII Ogólnopolskie Seminarium MIESZANIE-MATERIALY KONFERENCYJNE. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011, pp. 178-183. ISBN 978-83-7663-082-3.
 • Homogenization and suspension efficiency of hydrofoil impeller TX 335 – Rieger, F. - Jirout, T. - Ceres, D., - Seichter, Pavel, In: XII Ogólnopolskie Seminarium MIESZANIE-STRESZENIA. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011, pp. 63. ISBN 978-83-7663-079-3.
 • Heat Transfer on Tube Baffles – Petera, K. - Dostál, M., - Rieger, F., In: XII Ogólnopolskie Seminarium MIESZANIE-STRESZENIA. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011. pp. 151-156. ISBN 978-83-7663-079-3.

2010

 • Poršněvoj prjamotočnyj pneumodvigatěl s vpuskom samodějstvujuščim klapanom – Kalekin, V. - Kalekin, D., - Rieger, F., In: Sbornik trudov "9. Meždunarodnaja naučnaja konferencija - Teoretičeskie osnovy energo-resursosberegajuščich procesov, oborudovanija i ekologišeski bezopasnych proizvodctv". Ivanovo: Ivanovskij gosudárstvennyj chimiko-technologičeskij universitet, 2010, pp. 76-84. ISBN 978-5-9616-0377-4.
 • RHEOLOGY AND ROTATIONAL RHEOMETRY OF CONCENTRATED CLAY BASED CERAMIC SUSPENSIONS- STEPS FROM MEASURED TO RELEVANT DATA – Andertová, Jana - Rieger, F., In: ASME 2010 International Mechanical Engineering ,Congress & Exposition, (IMECE 2010). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2010. pp. 1-5. ISBN 978-0-7918-3891-4.
 • Pitched blade turbine efficiency at particle suspension – Ceres, D. - Jirout, T., - Rieger, F., In: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE7. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2010, ISBN 978-80-02-02210-7.

2009

 • Příkon při míchání suspenzí ve štíhlých nádobách s cirkulační trubkou. – Rieger, F., In: Plné texty přednášek 56. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, ISBN 978-80-86059-51-8.
 • Vliv míchání suspenzí na vlastnosti keramického materiálu připraveného metodou lití do porézních forem – Andertová, J. - Rieger, F., In: Plné texty přednášek 56. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, ISBN 978-80-86059-51-8.
 • Efektivní reologie koncentrovaných keramických suspenzí-rotační reometrie. – Andertová, J. - Rieger, F., In: Plné texty přednášek 56. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, ISBN 978-80-86059-51-8.
 • Příkon při míchání suspenzí – Ceres, D. - Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, pp. 1-11. ISBN 978-80-86059-51-8.
 • Study of Mixing in Biogas Reactors – Jirout, T. - Rieger, F., - Moravec, J., In: International Conference BioFuels for Energetics 2009. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2009, pp. 1-17. ISBN 978-80-01-04415-5.
 • Suspendace v míchacích zařízeních - optimalizace jejich konstrukčního uspořádání – Jirout, T. - Rieger, F., In: 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, pp. 1-18. ISBN 978-80-86059-51-8.
 • Měření součinitele přestupu tepla v míchaných nádobách s trubkovými narážkami – Dostál, M. - Petera, K., - Rieger, F., In: 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009. pp. 1-16. ISBN 978-80-86059-51-8.
 • Measurement of heat transfer coefficients in agitated vessel with tube baffles – Dostál, M. - Petera, K., - Rieger, F., In: International Conference BioFuels for Energetics 2009. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2009. pp. 1-15. ISBN 978-80-01-04415-5.

2008

 • Optimalizace konstrukce míchadel pro míchání suspenzí s užitím elektrodifúzní metody sledování průběhu suspendace – Ceres, D. - Jirout, T., - Rieger, F., In: Proceedings of papers - 12th International Conference on Mechanical Engineering 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, ISBN 978-80-227-2982-6.
 • Transient measurement of heat transfer coefficient in agitated vessel – Petera, K. - Dostál, M., - Rieger, F., In: 18th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2008, ISBN 978-80-02-02047-9. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2008. ISBN 978-80-02-02047-9.
 • Approach to design of mixing equipment for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: Proceedings of the abstracts - 12th International Conference on Mechanical Engineering 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, pp. 21-22. ISBN 978-80-227-2987-1.
 • Mixing system for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Krátký, L., In: Proceedings of "XI Polish Seminar on Mixing". Lodz: Wydawnictwo Politechniky Lódzkiej, 2008, pp. 167-171. ISBN 978-83-7283-274-0.
 • Scale-Up of Mixing Equipment for Suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., In: Proceedings of "XI Polish Seminar on Mixing". Lodz: Wydawnictwo Politechniky Lódzkiej, 2008, pp. 103-107. ISBN 978-83-7283-274-0.
 • Effect of Composite Ceramic Paste Velocity Profile on Extrudate Microstructure – Andertová, J.A. - Rieger, F., In: Rheology 2008. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. pp. 803-805. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0549-3.
 • Mechanical Activation of Polysaccharides in Liquid State – Alekseeva, O.A. - Kochkina, N.K. - Padokhin, V.P., - Rieger, F., In: 18th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2008, ISBN 978-80-02-02047-9. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2008. ISBN 978-80-02-02047-9.

2007

 • Rheometry of the Fine Concentrated Suspensions – Rieger, F. - Moravec, J., In: Novel Tends in Rhelogy II. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, pp. 184-194. ISBN 978-80-7318-591-6.
 • Rheometry of the Fine Concentrated Suspensions – Rieger, F. - Moravec, J., In: Teoretičeskie osnovy sozdanija, optimizacii i upravlenija energo-i resursosberegajuščimi processami i oborudovaniem. Ivanovo: Ivanovskij gosudárstvennyj chimiko-technologičeskij universitet, 2007, pp. 75-85. ISBN 5-9616-0223-0.
 • Electrochemical Identification of Particle Layer Sediment in Reactors and Bioreactors – Jirout, T. - Rieger, F., In: Teoretičeskie osnovy sozdanija, optimizacii i upravlenija energo-i resursosberegajuščimi processami i oborudovaniem. Ivanovo: Ivanovskij gosudárstvennyj chimiko-technologičeskij universitet, 2007, pp. 40-51. ISBN 5-9616-0223-0.
 • Volba míchacího systému pro míchání vysoce koncentrovaných suspenzí – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-9. ISBN 80-86059-47-2.
 • Pravidla pro zvětšování měřítka při návrhu zařízení pro míchání suspenzí – Jirout, T. - Rieger, F., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-9. ISBN 80-86059-47-2.
 • Vliv viskozity kapalné fáze suspenze na aplikaci elektrodifúzní metody pro identifikaci stavu vznosu – Píchová, K. - Jirout, T., - Rieger, F., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-8. ISBN 80-86059-47-2.
 • Reometrie koncentrovaných keramických suspenzí – Švarcová, K. - Andertová, J., - Rieger, F., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1. ISBN 80-86059-47-2.
 • Disipační ohřev při Couettově proudění – Rieger, F., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1. ISBN 80-86059-47-2.
 • Vliv tvaru lopatek na suspendační účinky rychloběžných míchadel – Ceres, D. - Jirout, T. - Rieger, F., - Seichter, P., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-11. ISBN 80-86059-47-2.

2006

 • Rheological Measurements of Concentrated Ceramic Suspensions – Andertová, J. - Moravec, J. - Rieger, F., - Švarcová, K., In: 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2006, pp. 1-6. ISBN 80-86059-45-6.
 • Effect of Particle Content on Mixing of Fine Suspensions – Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., In: 16th International Conference: Process Engineering and Chemical Plant Design. Berlin: TU Berlin, 2006. p. 140-148. ISBN 3-7983-2017-9.
 • Míchání jemnozrnných suspenzí – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: Mechanical Engineering 2006 - Proceedings of abstracts and papers. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, pp. 1-9. ISBN 80-227-2513-7.
 • Elektrodifúzní metoda identifikace vrstvy usazených částic v aparátech se suspenzemi – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., In: Mechanical Engineering 2006 - Proceedings of abstracts and papers. Bratislava: STU v Bratislave, 2006, pp. 1-8. ISBN 80-227-2513-7.
 • Effect of Vessel Bottom Shape on Particle Suspension with High Concentrated Suspensions – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: Proceedings of the 12th European Conference on Mixing. Milano: AIDIC Servizi S.r.l., 2006, pp. 265-272. ISBN 88-901915-9-7.
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension - Effect of Electrolyte Properties – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., In: Proceedings of the 12th European Conference on Mixing. Milano: AIDIC Servizi S.r.l., 2006, pp. 423-430. ISBN 88-901915-9-7.
 • Studium erozivního opotřebení lopatek míchadla - vliv materiálu lopatekmíchadla na jejich erozivní opotřebení – Jirout, T. - Fořt, I. - Čuprová, D. - Cejp, J., - Rieger, F., In: XIV. Celostátní konference míchání a míchací zařízení, čerpadla, ucpávky a těsnění "Míchání 2006. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2006, pp. 1-13. ISBN 80-86059-46-4.
 • Míchání koncentrovaných suspenzí - užití etážových míchadel – Jirout, T. - Rieger, F., - Procházka, J., In: XIV. Celostátní konference míchání a míchací zařízení, čerpadla, ucpávky a těsnění "Míchání 2006. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2006, pp. 1-8. ISBN 80-86059-46-4.
 • Míchání koncentrovaných suspenzí - vliv tvaru dna – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: XIV. Celostátní konference míchání a míchací zařízení, čerpadla, ucpávky a těsnění "Míchání 2006. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2006, pp. 1-9. ISBN 80-86059-46-4.

2005

 • Power Consumption of Agitators in non-Newtonian Fluids – Rieger, F., In: Novel Trends in Rheology. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. pp. 44-47. ISBN 80-7318-303-X.
 • Equipment for Efficient Mixing of Suspensions – Rieger, F. - Jirout, T., In: Teoretičeskie i eksperimentálnyje osnovy sozdanija novych vysokoeffektivnych processov i oborudovanija. Ivanovo: Ivanovskij gosudárstvennyj chimiko-technologičeskij universitet, 2005, pp. 35-39. ISBN 5-9616-0036-X.
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F. - Sinevič, V. - Špidla, M. - Sobolík, V., - Tihon, J., In: Proceedings of 10th Jubilee Polish Seminar on Mixing and International Workshop. Poznaň: Publishing House of Poznan University of Technology, 2005, pp. 1-14. ISBN 83-7143-314-X.
 • Study of Erosion Wear of Pitched Blade Impellers in a Solid-liquid Suspension – Fořt, I. - Jirout, T. - Cejp, J. - Čuprová, D., - Rieger, F., In: Proceedings of 10th Jubilee Polish Seminar on Mixing and International Workshop. Poznaň: Publishing House of Poznan University of Technology, 2005, pp. 1-16. ISBN 83-7143-314-X.
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension in Dish Bottomed Vessel – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., In: Proceedings of 10th Jubilee Polish Seminar on Mixing and International Workshop. Poznaň: Publishing House of Poznan University of Technology, 2005, pp. 1-14. ISBN 83-7143-314-X.
 • Effect of Mixing on the Character of Ceramic Suspension and Properties of Ceramic Bodies Prepared by Slip Casting Method – Andertová, J. - Jirout, T. - Rieger, F. - Havrda, J., - Sticha, T., In: Proceedings of 10th Jubilee Polish Seminar on Mixing and International Workshop. Poznaň: Publishing House of Poznan University of Technology, 2005, pp. 1-10. ISBN 83-7143-314-X.
 • Vliv velikosti a koncentrace částic na suspendační charakteristiku šestilopatkového míchadla v nádobě s rovným dnem – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005, pp. 1-10. ISBN 80-86059-42-1.
 • Vliv materiálu lopatek míchadla na jejich erozivní opotřebení – Jirout, T. - Fořt, I. - Čuprová, D. - Cejp, J., - Rieger, F., In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005, pp. 1-13. ISBN 80-86059-42-1.
 • Modifikace tokového chování vodných suspenzí elektrárenských popílků – Andertová, J. - Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J., - Sucháč, R., In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005, ISBN 80-86059-42-1.

2004

 • Aplikace postupu integrovaného inženýrství na navrhování míchacího zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Tatíček, F. - Šmíd, O., - Zralý, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 115-118. ISBN 80-01-03105-5.
 • Pumping Capacity of Pitched Blade Impeller in Tall Vessel with Draught Tube – Brož, J. - Fořt, I. - Sperling, R. - Haisser, M., - Rieger, F., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, ISBN 80-86059-40-5.
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for Off-Bottom Suspension – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Sobolík, V., In: 31st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, pp. 1-10. ISBN 80-227-2052-6.
 • Critical Agitator Speed for Suspension of Solid Particles – Jirout, T. - Rieger, F., In: ISMIP 5, 5th International Symposium on Mixing Industrial Processes. Montreal: Prof.P.Tanguy, Ecole Polytechnique, 2004, pp. 1-2.
 • Suspendační účinky axiálních míchadel s tvarovanými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., In: Mechanical Engineering 2004. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-227-2105-0.
 • Electrochemical and Visual Measurement of Particle Suspension with Pitched Six-Blade Turbine – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Heiser, M., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, pp. 1-11. ISBN 80-86059-40-5.
 • Okrešlenie mocy miszadla dla warnika cukrowniczego – Rieger, F. - Rzyski, E., In: BEMS 2004. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2004, pp. 121. ISBN 83-7365-060-1.
 • Míchání v keramických technologiích – Andertová, J. - Rieger, F., In: XI. SILICHEM 2004. Brno: Kongresové centrum, 2004, pp. 138-143. ISBN 80-86607-10-0.
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Bauma, V. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Dostál, M., In: ISMIP 5, 5th International Symposium on Mixing Industrial Processes. Montreal: Prof.P.Tanguy, Ecole Polytechnique, 2004,
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O. - Mádl, J., - Tatíček, F., In: Mechanical Engineering 2004. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2004, ISBN 80-227-2105-0.

2003

 • Particle Suspension with Pitched Three-Blade Turbine – Jirout, T. - Rieger, F., In: Mechanical Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003, pp. 1-8. ISBN 80-227-1960-9.
 • Particle Suspension with Pitched Three-Blade Turbine – Jirout, T. - Rieger, F., In: Mechanical Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003, pp. 1-10. ISBN 80-227-1960-9.
 • Aplikace elektrodifúzní diagnostiky na sledování průběhu suspendace – Jirout, T. - Sobolík, V., - Rieger, F., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2003, pp. 1-11.
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for Off-Bottom Suspension – Jirout, T. - Sobolík, V., - Rieger, F., In: Proceedings of the 11th European Conference on Mixing. Düsseldorf: VDI - Gessellschaft Fahrzeug und Verkehrstechnik, 2003, pp. 519-526. ISBN 3-931384-45-4.
 • Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., In: CHISA 2003 - 50. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2003, pp. 1-9.
 • Měření reologických vlastností vodných suspenzí elektrárenských popílků – Běhounek, J. - Brož, J., - Rieger, F., In: CHISA 2003 - 50. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2003, pp. 1-11.
 • Počítačová podpora navrhování míchacích zařízení. Procesně - konstrukční část – Jirout, T. - Thomayer, J. - Dostál, M., - Rieger, F., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003, pp. 1-5.
 • Dispergace plynu v oblasti samonasávacího míchadla – Stelmach, J. - Rzyski, E., - Rieger, F., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2003, pp. 1-7.
 • Měření přestupu tepla v míchaných nádobách – Mikula, P. - Rieger, F., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003, pp. 1-11.
 • Optimální nastavení trubky pro míchání suspenzí v nádobách s centrální cirkulační trubkou – Brož, J. - Jembere, S., - Rieger, F., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2003,
 • Rozměry bublinek na počátku samonasávání – Stelmach, J. - Rzyski, E., - Rieger, F., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003, pp. 1-9.
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Dostál, M., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, pp. 59-62. ISBN 80-01-02866-6.
 • Navrhování zařízení pro míchání suspenzí – Rieger, F., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003, pp. 1-8.
 • Čerpací účinky lopatkových míchadel s rovnými šikmo skloněnými lopatkami – Fořt, I. - Jirout, T. - Rieger, F. - Sperling, R., - Jambere, S., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003, pp. 1-11.
 • The Effect of Concentration on Axial Impeller Speed for Particle Suspension – Rieger, F. - Jirout, T. - Ditl, P. - Kysela, B. - Sperling, R., - Jembere, S., In: Proceedings of the 11th European Conference on Mixing. Düsseldorf: VDI - Gessellschaft Fahrzeug und Verkehrstechnik, 2003, pp. 503-509. ISBN 3-931384-45-4.
 • Unášivé axiální proudění mocninové kapaliny mezi dvěma souosými válci – Rieger, F., In: CHISA 2003 - 50. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2003,
 • Nestacionární měření přestupu tepla v míchaných nádobách – Mikula, P. - Rieger, F., In: CHISA 2003 - 50. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2003,
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Zralý, M. - Šmíd, O. - Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F., - Dostál, M., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 59-62. ISBN 80-01-02866-6.
 • Mixing of Suspensions in Tall Vessels with a Draught Tube – Brož, J. - Rieger, F., In: The 30th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineers. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 2003, ISBN 80-227-1889-0.

2002

 • Mixing of Suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., In: Workshop navazující na rok 2001, část B. Praha: CTU Publishing House, 2002, pp. 728-729.
 • Process Characteristics and Pumping Efficiency of Screw Agitators in a Tube – Rieger, F., In: Workshop CAD CAE'2002. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2002, pp. 730-731. ISBN 80-86582-05-1.
 • Characteristics and Efficiency of Screw Agitators in a Tube – Rieger, F., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Rieger, F. - Jirout, T., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 58-59. ISBN 80-01-02652-3.
 • LDA Measurement of Axial Velocity Profile in Tall Vessels with a Draught Tube – Brož, J. - Severa, M. - Jirout, T., - Rieger, F., In: Mechanical Engineering 2002. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2002, ISBN 80-227-1783-5.
 • Pumping Capacity of Axial-Flow Impellers – Jirout, T. - Rieger, F., - Jembere, S., In: Mechanical Engineering 2002. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2002, ISBN 80-227-1783-5.
 • Suspension Efficiency of a Curved Blade Turbine - Effect of Baffle Shape and Position – Rieger, F., In: Verfahrenstechnik und Chemischer Apparatebau. Berlin: Technische Universität, 2002, pp. 27-35.
 • Measuring Heat Transfer in Agitated Vessels – Ambros, F. - Mikula, P. - Bezchleba, P., - Rieger, F., In: Mechanical Engineering 2002. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2002, pp. -. ISBN 80-227-1783-5.
 • Suspendační účinky míchadel – Jirout, T. - Rieger, F., In: Procesní a zpracovatelská technika 2002. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2002,
 • Suspension Efficiency of Axial Impellers – Jirout, T. - Kysela, B. - Rieger, F. - Ditl, P. - Sperling, R., - Jembere, S., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,
 • Choice of Proper Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Ditl, P., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,
 • Mixing of Suspensions in Slender Tanks – Rieger, F. - Rzyski, E., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,
 • Study of Blending Efficiency of Pitched Blade Impeller – Fořt, I. - Jirout, T. - Rieger, F. - Allner, R., - Sperling, R., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,
 • Effect of Mixing on Suspension Polymerization – Bezchleba, P. - Ditl, P., - Rieger, F., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 726-727. ISBN 80-01-02511-X.
 • Pumping Efficiency of Screw Agitator in a Tube – Rieger, F., In: 29th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská společnost chemického inženýrství, 2002, ISBN 80-227-1690-1.
 • Course of Particle Suspension with Axial-Flow Impeller – Jirout, T. - Rieger, F., In: 29th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská společnost chemického inženýrství, 2002, ISBN 80-227-1690-1.
 • Integrated Engineering - Computer Aided Mixing Equipment Design – Jirout, T. - Weiglhofer, W. - Bíla, J., - Rieger, F., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 732-733. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Příkonové charakteristiky šroubových míchadel ve vodícím válci – Jirout, T. - Brož, J., - Rieger, F., In: CHISA 2001. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2001, ISBN 80-86059-32-4.
 • Power Characteristics of a Srew Agitator in a Tube – Rieger, F., In: The 4th International Symposium on Mixing in Industrial Proccesses. Toulouse: PROGEP-ISMIP 4, 2001, pp. 329-333.
 • Effect of Vessel to Impeller Diameter Ratio onto Particle Suspension – Rieger, F. - Ditl, P., In: The 4th International Symposium on Mixing in Industrial Proccesses. Toulouse: PROGEP-ISMIP 4, 2001, pp. 458-465.
 • Vliv sklonu lopatek na suspendační účinky třílopatkového míchadla se šikmými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 215-220.
 • Využití integrovaného inženýrství při návrhu procesních zařízení – Rieger, F., In: Marketing Oriented Research and Development of Products. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2001, pp. 58-61. ISBN 80-01-02396-6.
 • Power Characteristics of a Screw Agitator in a Tube – Rieger, F., In: Proceedings of 5th International Conference: Theoretical and Experimental Backgrouds of Development of New High Performing Chemical Technologie and Equipment. Ivanovo: Rossijskaja akademia nauk, 2001, pp. 35-39. ISBN 5-201-10429-0.
 • Particle Suspesion with Treepitched Blade Turbine – Jirout, T. - Rieger, F., In: Proceedings of 5th International Conference: Theoretical and Experimental Backgrouds of Development of New High Performing Chemical Technologie and Equipment. Ivanovo: Rossijskaja akademia nauk, 2001, pp. 191-197. ISBN 5-201-10429-0.
 • An Study of Heat Transfer in Slender Agitated Vessel Equipped with Multistage Impellers – Karcz, J. - Rieger, F., - Mašín, L., In: 28th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering-CD ROM. Bratislava: Slovenská společnost chemického inženýrství, 2001, pp. 1-9. ISBN 80-227-1533-6.
 • Influence of Liquid Level on Suspension in Mixing Equipment – Jirout, T. - Rieger, F., In: 28th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering-CD ROM. Bratislava: Slovenská společnost chemického inženýrství, 2001, pp. 1-6. ISBN 80-227-1533-6.
 • Program Module for Process Design of Mixing Equipments – Petera, K. - Rieger, F., - Ditl, P., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 548-549. ISBN 80-01-02335-4.
 • Vliv počtu lopatek na suspendační účinky míchadel s rovnými lomenými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., In: CHISA 2001. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2001, pp. 1-7. ISBN 80-86059-32-4.

2000

 • Příkonové charakteristiky šroubových míchadel v oblasti plouživého proudění – Rieger, F., In: Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedeings on CD-ROM. Bratislava: STU v Bratislave, 2000,
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Asymptotic Power Characteristics and Efficiency of Screw Agitators in a Tube – Rieger, F. - Novák, V., In: CD ROM: CHISA 2000. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2000, pp. 1-6.
 • Mixing Equipment for Particle Suspension - Generalized Approach to Designing – Rieger, F. - Ditl, P., In: Proceedings of 10th European Conference on Mixing. Amsterdam: Elsevier, 2000. pp. 415-422.
 • Vliv vybraných konstrukčních parametrů na suspendační účinky míchadel – Rieger, F., In: Strojné inžinierstvo 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000, pp. 45-56. ISBN 80-227-1436-4.
 • Local Heat Transfer in a Slender Agitated Vessel Equipped with Multistage Impellers – Karcz, J. - Mašín, L., - Rieger, F., In: CD ROM: CHISA 2000. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2000, pp. 1-11.
 • Vliv výšky narážek nade dnem na suspenzační účinky míchadel – Jirout, T. - Major, M. - Karcz, J., - Rieger, F., In: Míchání 2000. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2000, pp. 1-10.
 • Měření příkonových charakteristik šroubových míchadel ve vodícím válci – Jirout, T. - Brož, J., - Rieger, F., In: Míchání 2000. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2000, pp. 1-9.
 • Vývoj typové řady rychloběžných míchadel – Kanaval, J. - Novák, V., - Rieger, F., In: Zborník referátov. Košice: TU Košice, FS, 2000, pp. 143-146. ISBN 80-7099-480-0.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Použití lopatkových míchadel pro míchání suspensí – Sinevič, V. - Rieger, F., In: Míchání 2000. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2000, pp. 1-11.
 • Míchání suspensí – Rieger, F., In: Míchání 2000. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2000, pp. 1-7.

1999

 • Měření mezních příkonových charakteristik šroubových rotorů ve vodícím válci – Rieger, F. - Novák, V., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-5. ISBN 80-86059-28-6.
 • Míchání suspensí rychloběžnými míchadly s axiálním tokem – Sinevič, V. - Rieger, F., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-9. ISBN 80-86059-28-6.
 • Mechanism of Particle Suspension in Agitated Vessels – Rieger, F., In: Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 1999, pp. 1-15.
 • Dimensionless Flow Characteristics in Mixed Suspension Obtained by LDA/PDA – Šedivý, V. - Ditl, P. - Rieger, F., - Severa, M., In: Fluid Mixing 6. Rugby: Institution of Chemical Engineers, 1999. pp. 373-381.
 • Vliv úprav dna na suspendační účinky šestilopatkového míchadla – Jirout, T. - Rieger, F., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-9. ISBN 80-86059-28-6.
 • Velocity Gradient Components at Bottom and Wall of Mixing Vessel – Sobolík, V. - Fořt, I. - Rieger, F., - Ditl, P., In: The Proceedings of the 2nd European Congress of Chemical Engineering. Paris: Lavoisier Technique et Documentation, 1999, pp. 415-422.
 • Research of Mixing at Mechanical Engineering Faculty of Czech Technical University in Prague – Rieger, F. - Ditl, P., In: Theoretical and Experimental Basis of Process Equipment Design. Krakow: Politechnika Krakowska, 1999, pp. 233-242.
 • Possibility of Research and Cooperation of our Department in Processs Engineering – Rieger, F. - Ditl, P., In: Theoretical and Experimental Basis of Process Equipment Design. Krakow: Politechnika Krakowska, 1999, pp. 227-232.
 • Výzkum míchání a míchacích zařízení na strojní fakultě ČVUT – Rieger, F., In: Strojné inžinierstvo 99. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, pp. 413-418. ISBN 80-227-1259-0.

1998

 • Methology of Turbulent Characteristics Measurement in Flowing Suspension Using LDA/PDA – Severa, M. - Šedivý, V. - Chára, Z. - Rieger, F., - Ditl, P., In: 15. Symposium o anemometrii. Brno: Ústav vodohospodářského výzkumu, 1998, pp. 1-8. ISBN 80-86020-23-1.
 • Effect of Particle Density onto LDA Particle and Fluid Velocities in Agitated Vessels – Šedivý, V. - Severa, M. - Rieger, F., - Ditl, P., In: 16. Ogólnopolska konferencja inžynierii chemicznej i procesowej. Krakow: Politechnika Krakowska, 1998, pp. 159-164.
 • Effect of Density Difference onto Particle Suspension in Agitated Tanks – Ditl, P. - Rieger, F., In: 16. Ogólnopolska konferencja inžynierii chemicznej i procesowej. Krakow: Politechnika Krakowska, 1998, pp. 32-36.
 • LDA/PDA Particle and Fluid Velocities in Agitated Vessels – Šedivý, V. - Severa, M. - Ditl, P., - Rieger, F., In: Proceedings of the 13th International Congress CHISA. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 1998, pp. 1.
 • LDA/PDA Measurements of Local Velocities in Mixed Suspension – Severa, M. - Ditl, P. - Rieger, F., - Šedivý, V., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 529-530.
 • Aplication of PDA Methodology for Measurements of Local Velocities of Flow Suspension in Mixed Tanks – Šedivý, V. - Severa, M. - Chára, Z. - Rieger, F., - Ditl, P., In: 15. Symposium o anemometrii. Brno: Ústav vodohospodářského výzkumu, 1998, pp. 53-62. ISBN 80-86020-23-1.
 • Study of Origin of Solid Phase Suspension at Mechanically Mixing – Nermut, M. - Sedláček, L. - Fořt, I., - Rieger, F., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 527-528.
 • Electrochemical Measurement of Velocity Gradients at the Vessel Bottom with Axial High-Speed Impeller and Radial Baffles – Sobolík, V. - Fořt, I. - Rieger, F. - Nermut, M., - Pospíšil, R., In: Proceedings of the 13th International Congress CHISA. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 1998, pp. 112-125.
 • Elektrodifuzní stanovení gradientu rychlosti na dně válcové nádoby s axiálním míchadlem a radiálními narážkami – Sobolík, V. - Fořt, I. - Rieger, F. - Nermut, M., - Pospíšil, R., In: 15. Symposium o anemometrii. Brno: Ústav vodohospodářského výzkumu, 1998, pp. 52-59. ISBN 80-86020-23-1.
 • Suspension of Solid Particles with a Curved Blade Turbine – Rieger, P. - Rieger, F., In: Proceedings of the 13th International Congress CHISA. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 1998. pp. 1.
 • Homogenizační a suspendační účinnost míchadla s tvarovanými lopatkami – Hechtová, Z. - Rieger, F., In: 25. Medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 1998. pp. 1. ISBN 80-227-1057-1.
 • Reconstruction of Mixing Equipment – Novák, V. - Ditl, P., - Rieger, F., In: 25. Medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 1998. pp. 89-97. ISBN 80-227-1057-1.

1997

 • Undesirable Air Entrainment in Agitated Baffled Vessels – Ditl, P. - Rieger, F., - Novák, V., In: Mixing 9. Paris: GFGP, 1997, pp. 131-136. ISBN 2-910239-26-8.
 • Volba zařízení pro velkoobjemové míchání suspenzí – Rieger, F., In: Zborník 24. konference Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 1997, pp. 285-288.

1996

 • Suspension of Solid Particles with a Four Pitched-Blade Turbine – Rieger, F., In: 7. Ogólnopolskie Seminarium Mieszanie. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane WSI, 1996, pp. 183-186. ISBN 83-66123-53-2.
 • Měření příkonových charakteristik šroubových míchadel ve vodícím válci – Rieger, F. - Sedláček, L., In: Zborník 23. konference Slovenskej spoločnosti chemického inženierstva. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 1996, pp. 111-114.
 • Mixing of Suspensions Hydrodynamical Aspects – Rieger, F. - Fořt, I., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 329-330.

1995

 • Pumping Characteristics of Screw Agitators Rotating in Tubes – Rieger, F., In: Proceedings of 15. Ogolnopolska Konf. Naukova Inž. chemiczej i procesowej. Gdańsk: KIChP Polska Akedemia Nauk, 1995, pp. 130-133.
 • Měření charakteristik šroubových míchadel ve vodícím válci – Rieger, F. - Votruba, P., - Netušil, J., In: Zborník 22. konferencie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. Bratislava: Spolok automobilových inženierov a technikov Slovenska, 1995, pp. 129-132.
 • Mixing in Unbaffled Vessels – Novák, V. - Rieger, F., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 289-290.

1994

 • Charakteristiky míchadel ve vodícím válci – Rieger, F., In: Zborník 21. konferencie Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. Bratislava: Slovnaft, 1994, pp. 58-61.
 • Mixing in Unbaffled Vessels – Novák, V. - Rieger, F., In: Proceedings of the 8th European Conference on Mixing. Rugby: Institution of Chemical Engineers, 1994. p. 511-518. ISBN 0-85295-329-1.
 • Optimization of Mixing Equipment: Process and Design Parameters – Rieger, F., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 181-182.

1993

 • Optimization of Mixing Equipment: Process and Design Parameters – Rieger, F. - Novák, V., - Ditl, P., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 61-62.
 • Návrh řady pomaloběžných míchadel – Rieger, F. - Šoška, P. - Ditl, P., - Perončík, M., In: Zborník 20.konferencie chemického inžinierstva. Bratislava: SK ČSSCHI, 1993, pp. 1-3.

1988

 • Suspension of solid particles - Concentration profiles and particle layer on the vessel bottom – Havelková, O. - Ditl, P., - Rieger, F., In: Proceedings of the 6th European Conference on Mixing. 1988,

1985

 • HOMOGENIZATION EFFICIENCY OF MOTIONLESS MIXERS. – Novák, V. - Jandourek, V., - Rieger, F., In: Proceedings of 5th European Conference on Mixing. BHRA Fluid Engineering, 1985. p. 571-579. ISBN 0-947711-04-X.
 • PUMPING CAPACITY OF SCREW AGITATORS WITH A DRAUGHT TUBE – Rieger, F. - Novák, V., In: Proceedings of 5th European Conference on Mixing. BHRA Fluid Engineering, 1985. p. 491-498. ISBN 0-947711-04-X.
 • SUSPENSION OF SOLID PARTICLES - RELATIVE VELOCITY OF PARTICLES IN TURBULENT MIXING. – Ditl, P. - Rieger, F., In: Proceedings of 5th European Conference on Mixing. BHRA Fluid Engineering, 1985. p. 53-62. ISBN 0-947711-04-X.

1983

 • POWER CONSUMPTION OF HELICAL RIBBON AGITATORS – Rieger, F. - Novák, V., - Havelkova, D., In: Proceedings of the 4th Conference on Applied Chemistry Unit Operations & Processes. Hungarian Chemical Society, 1983. p. 148-153.

1982

 • Suspension of solid particles in agitated vessels – Rieger, F. - Ditl, P., In: Proceedings of the 4th European Conference on Mixing. 1982,
 • Mixing in unbaffled vessels the influence of an eccentric impeller position on power consumption and surface aeration – Novák, V. - Ditl, P., - Rieger, F., In: Proceedings of the 4th European Conference on Mixing. 1982,

????

 • Suspension of solid particles in agitated vessels – Rieger, F. - Ditl, P., In:, ????
 • Suspendace????? – Ditl, P. - Rieger, F., In:, ????

Patent, užitný a průmyslový vzor

2015

 • Zařízení pro efektivní ohřev a chlazení ve štíhlých nádobách – Jirout, T. - Rieger, F., - Dostál, M., Czechia. Utility Model CZ 28216. 2015-05-19.

2014

 • Míchací zařízení pro homogenizaci heterogenních suspení – Jirout, T. - Rieger, F., Czechia. Utility Model CZ 26644. 2014-03-17.

2012

 • Axiální míchadlo s velkoplošnými lomenými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., Czechia. Utility Model CZ 23644. 2012-04-05.

2009

 • Nádoba pro míchání suspenzí – Rieger, F. - Brož, J., Czechia. Utility Model CZ 19620. 2009-05-11.
 • Nádoba pro míchání suspenzí – Rieger, F., Czechia. Utility Model Application. 2009-02-27.

2007

 • Způsob modifikace tokových vlastností vodných suspenzí elektrárenských popílků – Andertová, J. - Rieger, F., Czechia. Patent CZ 298294. 2007-07-09.

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Zařízení pro míchání heterogenních suspenzí – Jirout, T. - Rieger, F., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Axiální míchadlo s velkoplošnými lomenými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., [Prototype] 2012.

Zpráva

2016

 • Míchání koncentrovaných odpadních suspenzí z energetických zařízení – Jirout, T. - Rieger, F., - Kubíček, O., [Research Report] Brno: TECHMIX s.r.o., 2016.

2015

 • Míchání koncentrovaných odpadních suspenzí z energetických zařízení – Jirout, T. - Rieger, F., [Research Report] Brno: TECHMIX s.r.o., 2015.
 • Heating optimization of agitated pharmaceutical reactor – Jirout, T. - Rieger, F., [Research Report] 2015.
 • Heating optimization of agitated pharmaceutical reactor - Evaluation of present state – Jirout, T. - Rieger, F., [Research Report] 2015.
 • Míchání koncentrovaných odpadních suspenzí z energetických zařízení - modelové míchané aparáty se standardizovanou geometrickou konfigurací – Jirout, T. - Rieger, F., [Research Report] 2015.

2013

 • Míchací zařízení pro zpracování kalových suspenzí – Rieger, F. - Jirout, T., [Research Report] 2013.

1997

 • Míchání suspenzí – Rieger, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1997.
 • Suspension of Solid Particles in Agitated Vessels – Rieger, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Vliv obsahu částic na jejich suspendaci v míchacím zařízení – Nermut, M. - Rieger, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Dispergace a mletí práškových materiálů v kapalinách – Heim, A. - Novák, V., - Rieger, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Míchání suspenzí axiálními míchadly – Sinevič, V. - Rieger, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Modelování a optimalizace míchání suspenzí – Sinevič, V. - Rieger, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1997.
 • Výzkum míchání na strojní fakultě ČVUT – Rieger, F. - Ditl, P. - Fořt, I. - Novák, V. - Nermut, M., - Sedláček, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1997.
 • Charakteristiky šroubových míchadel s usměrňovacím válcem – Sedláček, L. - Rieger, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1997.
 • Míchání jemných suspenzí – Nermut, M. - Rieger, F., - Fořt, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1997.

1996

 • Kinetic Energy of Turbulence in Agitated Suspensions – Nermut, M. - Falk, L. - Fořt, I. - Rieger, F., - Villermaux, J., [Research Report] 1996.
 • Hydrodynamics of Stirred Tanks with Draught Tube – Netušil, J. - Werner, F. - Rieger, F., - Mersmann, A., [Research Report] 1996.
 • Optimal Agitator Design for Mixing of Viscous Liquids and Suspensions – Rieger, F. - Ditl, P., - Novák, V., [Research Report] 1996.
 • Hydrodynamics of Stirred Tanks with Draught Tube – Netušil, J. - Rieger, F., [Research Report] 1996.
 • Influence of Geometrical Parametrs of Screw Agitators on Pumping Characteristics – Sedláček, L. - Rieger, F., [Research Report] 1996.
 • Suspension of Solid Particles in Agitated Vessels – Rieger, F., [Research Report] 1996.

1995

 • Rozběhový příkon při míchání v nádobách bez narážek – Novák, V. - Rieger, F., - Schreierová, P., [Research Report] 1995.
 • Vizuální sledování suspendace v zařízeních s rotačními míchadly – Nermut, M. - Rieger, F., [Research Report] 1995.
 • LDA měření v míchacích nádobách s usměrňovacím válcem – Netušil, J. - Werner, F. - Mersmann, A., - Rieger, F., [Research Report] 1995.

1994

 • Míchání suspenzí – Rieger, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Numerické řešení proudění v nádobách s usměrňovacím válcem – Netušil, J. - Žitný, R., - Rieger, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Elektrodifúzní diagnostika proudění v nádobě s usměrňovacím válcem – Netušil, J. - Sobolík, V., - Rieger, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Mixing of Suspensions – Rieger, F. - Sinevič, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Mixing in Unbaffled Vessels – Novák, V. - Rieger, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Optimization of Tall Vessels with Draft Tube for Mixing Suspensions – Jiříčková, E. - Rieger, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Kvalifikační zpráva

1993

 • Míchání suspenzí v nádobách s centrální cirkulační trubkou – Jiříčková, E. - Rieger, F. supervisor, Praha: 1993. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by F. RIEGER.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Hydromechanické procesy II – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03302-9.
 • Hydromechanické procesy I – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03286-2.

2005

 • Přenos hybnosti, tepla a hmoty – Šesták, J. - Rieger, F., 3 ed. Praha: ČVUT v Praze, 2005. ISBN 80-01-02933-6.
 • Hydromechanicke procesy II – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03302-3.
 • Hydromechanické procesy I – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03286-8.

1997

 • Dispergace a mletí práškových materiálů v kapalinách – Heim, A. - Novák, V., - Rieger, F., Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1997. ISBN 80-86059-21-9.

1995

 • Míchání a míchací zařízení – Rieger, F. - Novák, V. - Ditl, P. - Fořt, I. - Vlček, J. - Ludvík, M. - Machoň, V., - Medek, J., Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1995. ISBN 80-86059-18-9.

1994

 • Hydraulické pochody – Novák, V. - Rieger, F., Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.

1993

 • Přenos hybnosti, tepla a hmoty – Šesták, J. - Rieger, F., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
 • Návody k laboratorním cvičením – Fořt, I. - Lukavský, J. - Votruba, P. - Anděl, A. - Rieger, F. - Novák, V. - Kabátek, J. - Trojan, Z. - Vaněček, V. - Ambros, F. - Čermák, B. - Roušar, I., - Dufek, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.

Sborník

2011

 • Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. – Rieger, F. ed., Brno, 2011-02-24/2011-02-25. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7399-286-6.
 • Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. – Rieger, F. ed., Brno, 2011-02-24/2011-02-25. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7399-286-6.
 • XII Ogólnopolskie Seminarium MIESZANIE-MATERIALY KONFERENCYJNE – Rieger, F. ed., Miedzyzdroje, 2011-06-06/2011-06-09. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011. ISBN 978-83-7663-082-3.

2008

 • Mechanical Engineering SI 2008 – Rieger, F. ed., Bratislava, 2008-11-13/2008-11-14. Bratislava: Malé centrum, 2008.

2007

 • Student´s Creativity Conference – Rieger, F. ed., Praha, 2007-04-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007.

2006

 • Student´s Creativity Conference – Rieger, F. ed., Praha, 2006-04-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006.
 • Student ´s Creativity Conference – Rieger, F. ed., Praha, 2006-04-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Studentská tvůrčí činnost 2018 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2018.

2017

 • Studentská tvůrčí činnost 2017 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2017.

2016

 • Studentská tvůrčí činnost 2016 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2016.

2015

 • Studentská tvůrčí činnost 2015 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2015.

2014

 • Studentská tvůrčí činnost 2014 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2014.

2013

 • Procesní technika 2013 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org. - Dostál, M. org. - Jirout, T. org. - Šulc, R. org., - Skočilas, J. org., [Conference Hosting] 2013.
 • Konference studentské tvůrčí činnosti 2013 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., [Conference Hosting] 2013.

2012

 • Konference studentské tvůrčí činnosti 2012 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Kolaříková, M. org., - Petera, K. org., [Conference Hosting] 2012.

2011

 • Procesní technika 2011 – Jirout, T. org. - Rieger, F. org. - Šulc, R. org. - Dostál, M. org. - Petera, K. org., - Moravec, J. org., [Conference Hosting] 2011.
 • Studentská tvůrčí činnost 2011 – Rieger, F. org. - Moravec, J. org. - Válová, M. org., - Petera, K. org., [Conference Hosting] 2011.

2010

 • Procesní technika 2010 – Jirout, T. org. - Rieger, F. org. - Šulc, R. org. - Dostál, M. org., - Moravec, J. org., [Conference Hosting] 2010.
 • Studentská tvůrčí činnost 2010 – Rieger, F. org. - Moravec, J. org., - Válová, M. org., [Conference Hosting] 2010.

2007

 • STC 2007 – Rieger, F. org., [Conference Hosting] 2007.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2008

 • Systém míchání velkoobjemových fermentorů pro výrobu bioplynu – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Novák, V., [Verified Technology] 2008.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2006

 • Study of Erosion Wear of Pitched Blade Impeller in a Solid-Liquid Suspension – Fořt, I. - Jirout, T., - Rieger, F., [Invited unpublished scientific lecture] Framkfurt am Main: VDI - GVC. 2006-03-07.

2000

 • Agitator Selection for Particle Suspension – Rieger, F., [Invited unpublished scientific lecture] Hochschule Anhalt: Hochschule Anhalt. 2000-06-22.

Ostatní nezařazené

2018

 • Agitators operating near the level of the liquid – Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J., - Stelmach, J., Chemical Engineering and Technology. 2018, ISSN 0930-7516.