[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Lidé

Pavel Hoffman

doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc.

pavel.hoffman (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2451
420731344975

místnost: B1-427, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • 3048/F1  
  Zavedení laboratorní výuky do předmětu Čištění odpadních vod a plynů – Hoffman, P. (2011)

Článek v periodiku

2017

 • Effect of fluidized bed stirring on drying process of adhesive particles – Hoffman, P. - Fořt, I., - Pěnička, M., Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2017, 31(1), 1-10. ISSN 0352-9568.

2014

 • Stirred fluidized-bed dryer of regenerated ion exchanger particles – Pěnička, M. - Hoffman, P., - Fořt, I., Acta Polytechnica. 2014, 54(3), 231-239. ISSN 1210-2709.

2013

 • Infrared drying of apple slices – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., Polish Journal of Food Engineeerng. 2013, 5(1), 11-17. ISSN 2084-9494.
 • Fluidized bed drying of adhesive particles – Pěnička, M. - Hoffman, P., - Fořt, I., Polish Journal of Food Engineeerng. 2013, 2/4(6), 21-27. ISSN 2084-9494.

2011

 • Efektivnost využití odpadů a přebytků biomasy ze zemědělství a potravinářského průmyslu k produkci biopaliv – Hoffman, P., Biom.cz. 2011, 2011(1), ISSN 1801-2655.

2008

 • The particle size of carbonatation mud and possibilities for influencing it – Hoffman, P., Journal of Food Engineering. 2008, ISSN 0260-8774.

2004

 • Plate Evaporators in Food Industry - Theory and Practice – Hoffman, P., Journal of Food Engineering. 2004, 61(4), 515-520. ISSN 0260-8774.

2001

 • Výroba sorbitolu ze sacharózy chemickou cestou – Šárko, E. - Valter, V. - Smolík, J. - Tichá, B. - Gebler, J. - Bubník, J. - Hinková, A. - Kadlec, P. - Pour, V., - Hoffman, P., Listy cukrovarnické a řepařské. 2001, 117(11), 264-272. ISSN 1210-3306.
 • Kombinovaná výroba cukru a bietanolu. Část 2: Využití cukrovarnických meziproduktů v lihovaru – Kunteová, L. - Hoffman, P., Listy cukrovarnické a řepařské. 2001, 117(11), 273-277. ISSN 1210-3306.
 • Kombinovaná výroba cukru a bioetanolu, Část 1. Optimalizace systému cukrovar - lihovar z hlediska energetického i ekonomického – Hoffman, P. - Kunteová, L., Listy cukrovarnické a řepařské. 2001, 117(9-10), 239-244. ISSN 1210-3306.

1996

 • Zkušenosti s provozem a návrhy odpařovacích stanic v kampani 1995 - část 2 – Hoffman, P., Listy cukrovarnické a řepařské. 1996, 252-260. ISSN 1210-3306.
 • Zkušenosti s provozem a návrhy odpařovacích stanic v kampani 1995 - část 1 – Hoffman, P., Listy cukrovarnické a řepařské. 1996, 226-231. ISSN 1210-3306.

Stať ve sborníku

2014

 • Fluidized bed drying intensification by stirring – Hoffman, P. - Pěnička, M., - Fořt, I., In: CHISA 2014. Praha: Orgit, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.

2012

 • Extrusion processing of a new biodegradable composite – Šárka, Š. - Hoffman, P. - Koláček, J. - Smrčková, P. - Pour, V., - Rohlík, B.A., In: Proceedings of the 8th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012.
 • INFRARED DRYING OF APPLE SLICES – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., - Fořt, I., In: BEMS 2012. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej, 2012. pp. 70-71. ISBN 978-83-7365-285-9.
 • FLUID DRYING OF ADHESIVE PARTICLES – Pěnička, M. - Hoffman, P., - Fořt, I., In: BEMS 2012. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej, 2012, pp. 121-122. ISBN 978-83-7365-285-9.
 • Reduction of the total drying time in mixed fluidized layer – Pěnička, M. - Hoffman, P., - Fořt, I., In: 20th International Conference of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRESS 2012, CD-ROM of Full Text. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012. pp. 1-6. ISBN 978-80-905035-1-9.
 • Rasciot skorosti isparenija vlagi pri IK sushke – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., In: Sborník STČ 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 1-11. ISBN 978-80-01-04796-5. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/pdf12/2519.pdf
 • Infrared drying of apple slices – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., - Fořt, I., In: BEMS 2012. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej, 2012, pp. 1. ISBN 978-83-7365-285-9.
 • Infrared drying of food products – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., - Pěnička, M., In: 20th International Conference of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRESS 2012, CD-ROM of Full Text. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012, pp. 1. ISBN 978-80-905035-1-9.

2011

 • Vývoj fluidní vrstvy při sušení kulových částic ionexu – Pěnička, M. - Hoffman, P., In: CHISA 2011 Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, ISBN 978-80-905035-0-2.

2010

 • Sušení rostlinných materiálů – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., In: Procesní technika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 26-46. ISBN 978-80-01-04580-0. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt2010/
 • Efficiency of utilization of wastes and surpluses from agriculture and food industry for bio-fuels production – Hoffman, P., In: Energetika a biomasa 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 1-14. ISBN 978-80-01-04523-7.
 • Energetic effect of waste biomass drying before its burning – Hoffman, P., In: Energetika a biomasa 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 1-5. ISBN 978-80-01-04523-7.

2009

 • Náklady na spolehlivé utěsnění přírubových spojů – Hoffman, P. - Lukavský, J., In: 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, pp. 1-12. ISBN 978-80-86059-51-8.

2007

 • Možnosti využití přebytků zemědělské výroby a potravinářských odpadů k výrobě biopaliv -rešerše, část II – Skočilas, J. - Hoffman, P., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-11. ISBN 80-86059-47-2.
 • Možnosti využití přebytků zemědělské výroby a potravinářských odpadů k výrobě biopaliv - zdroje a zisky, část I – Hoffman, P. - Skočilas, J., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-16. ISBN 80-86059-47-2.
 • SmartPlant a další programy využitelné ve výuce projektování - spolupráce s Chemoprojektem Praha, a.s. - 1. část: Řešení pevnostních výpočtů potrubí v projektování pomocí softwaru Caesar – Lukavský, J. - Hoffman, P., - Moravec, J., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-9. ISBN 80-86059-47-2.
 • SmartPlant a další programy využitelné ve výuce projektování - spolupráce s Chemoprojektem Praha, a.s. - 1. část: Projektování – Hoffman, P. - Lukavský, J., - Moravec, J., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-13. ISBN 80-86059-47-2.

2004

 • Examples of a Sugar Evaporator Optimization – Hoffman, P., In: Mechanical Engineering 2004. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2004, ISBN 80-227-2105-0.
 • Visualisation of a Boiling Process in a Plate Evaporator – Hoffman, P., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, pp. o. ISBN 80-86059-40-5.

2003

 • Plate Evaporators in Food Industry: Differences Between Theory and Practice – Hoffman, P., In: Mechanical Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003, pp. 14-19. ISBN 80-227-1960-9.

2002

 • Contribution to an Optimisation of a Wastewater System from a Citric Acid Production – Hoffman, P., In: Mechanical Engineering 2002. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2002, ISBN 80-227-1783-5.
 • Plate Evaporators in Food Industry - Theory and Practice – Hoffman, P., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,

2001

 • Problematika termokompresorů u cukrovarnických odparek – Hoffman, P., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 206-210.
 • Přestup tepla v deskové odparce a fouling faktor – Hoffman, P., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 202-205.
 • Zahušťování šlempy na deskové odparce – Hoffman, P., In: CHISA 2001. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2001, ISBN 80-86059-32-4.
 • Energetické využití produktů potravinářského průmyslu – Hoffman, P., In: CHISA 2001. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2001, ISBN 80-86059-32-4.

2000

 • Technicko-technologický park VÚPP-FPBT VŠCHT-FSI ČVUT Praha - prostředek výzkumu nových technologií a techniky – Houška, M. - Kadlec, P. - Celba, J. - Žitný, R. - Bubník, Z. - Voldřich, M., - Hoffman, P., In: Výsledky výzkumu v oblasti výroby potravin a zpracování zemědělských produktů v letech 1996 - 2000. Praha: Výzkumný ústav potravinářský, 2000, pp. 13. ISBN 80-902671-2-2.
 • Wastewater Treatment Laboratory – Ditl, P. - Kolářová, H. - Hoffman, P., - Šulc, R., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 511. ISBN 80-01-02229-3.
 • Kombinovaná výroba cukru a bioetanolu. Optimalizace systému cukrovar - lihovar z hlediska energetického i ekonomického – Hoffman, P., In: Strojné inžinierstvo 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000, pp. 39-44. ISBN 80-227-1436-4.
 • Model of a Sugar Factory with a Withdrawal of Intermediate Products for Biomethanol production – Hoffman, P. - Kunteová, L., In: CD ROM: CHISA 2000. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2000, pp. 1-15.

1999

 • Bilancování zdrojů tepla pro topný systém v programu EXCEL – Ditl, P. - Hoffman, P., - Skřivánek, J., In: Kogenerace s pístovými motory. Praha: Masarykova akademie, 1999, pp. 105-112.
 • Zkušenosti s návrhem a provozem deskového odpařovacího tělesa v systému odpařovací stanice s trubkovými tělesy – Hoffman, P., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-8. ISBN 80-86059-28-6.
 • Optimalizace provozu odparky s odběry brýdových par pro technologický proces – Hoffman, P., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-11. ISBN 80-86059-28-6.
 • Porovnání výsledků zjednodušeného a přesného výpočtu odběrové odparky – Hoffman, P., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-12. ISBN 80-86059-28-6.

1998

 • Energetika cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., In: Nové směry v technologii cukru II. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1998. pp. 1-40.
 • Energetika cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., In: Nové směry v technologii cukru II. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1998. pp. 1-40.

1997

 • Energetika cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., In: Nové směry v technologii cukru. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1997, pp. 1-38.
 • Zkušenosti s provozem odpařovacích stanic v cukrovarnické výrobě – Hoffman, P., In: O některých nových směrech při ohřevu a odpařování. Praha: MAP - Strojní společnost při ČVUT, 1997, pp. 1-12.
 • Energetika cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., In: Nové směry v technologii cukru. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1997, pp. 1-45.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Rozprašovací sušárna s řiditelným tokem – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., Czechia. Utility Model CZ 32496. 2019-01-31.

2012

 • Zařízení pro fluidní sušení lepivých částic – Pěnička, M. - Hoffman, P. - Fořt, I., - Bartoň, J. B., Czechia. Utility Model CZ 24082. 2012-07-09.

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Systém měření a regulace demonstrátoru – Skočilas, J. - Jirout, T. - Hoffman, P., - Mlejnek, P., [Functional Sample] 2018.
 • Demonstrátor - sprejová sušárna TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., [Functional Sample] 2018.

2012

 • Experimentální zařízení pro výzkum přenosu tepla a hmoty v probublávané vrstvě – Šulc, R. - Hoffman, P., [Functional Sample] 2012.

Software

2007

 • Výpočet vícestupňové odběrové odparky s nebo bez termokompresoru – Hoffman, P., [Software] 2007.

Zpráva

2020

 • Posouzení stávajícího stavu sušící linky pro sušení jablečných kostiček a návrh opatření pro zlepšení jejího provozu – Štancl, J. - Skočilas, J., - Hoffman, P., [Technical Report] 2020. Report no. 12118-830-8302013B001.
 • Základní technická revize reaktoru R-305 – Krátký, L. - Jirout, T., - Hoffman, P., [Technical Report] 2020.

2018

 • Průběžná zpráva o shrnutí výsledků v Etapě I projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., [Technical Report] 2018.
 • Protokol o zkušebním měření projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., [Technical Report] 2018.

2017

 • Výkresová dokumentace projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., [Technical Report] 2017.
 • Výpočtová zpráva návrhu rozprašovací sušárny projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 Koncepce a pevnostní výpočty – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., [Research Report] 2017.
 • Výpočtová zpráva návrhu rozprašovací sušárny projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Hoffman, P. - Skočilas, J., - Jirout, T., [Research Report] 2017. Report no. TG02010033.
 • Znalecký posudek k případu „Rekonstrukce sila Blovice“ – Krátký, L. - Jirout, T. - Hrdlička, F. - Novák, L. - Hoffman, P., - Skočilas, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017. Report no. 06/VaV-ZP/2017.
 • Etapa III – Basic design nového zařízení – Skočilas, J. - Jirout, T., - Hoffman, P., [Research Report] 2017.
 • Etapa II - návrh opatření vedoucí k optimalizaci procesu – Skočilas, J. - Jirout, T., - Hoffman, P., [Research Report] 2017.
 • Etapa I – Analýza současného stavu sušení – Skočilas, J. - Jirout, T., - Hoffman, P., [Research Report] 2017.

2015

 • Návrh opatření na zlepšení funkce odparky Honoré na zahušťování lihovarských výpalků – Hoffman, P., [Technical Report] 2015.
 • Analýza vzduchem chlazeného kondenzátoru ORC jednotky o výkonu 50 kW – Hoffman, P. - Dostál, M., [Research Report] 2015.
 • Výsledku testů se sušením fluxů – Hoffman, P., [Research Report] 2015.
 • Návrh koncepce procesu sušení ionexu z promývky – Hoffman, P. - Skočilas, J., [Research Report] 2015.

1997

 • Sušení drceného obalovaného obilí – Hoffman, P. - Kavan, V., [Technical Report] 1997.
 • Process Waste Heat Utilization and High Effective Heat Exchangers and Evapovators Application – Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Deskové výměníky v potravinářském průmyslu – Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Heating and Cooling, Heat Exchangers and Evaporators – Šesták, J. - Žitný, R., - Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

1996

 • Přínosy moderních zařízení pro energetiku cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1996.
 • Nové pohledy na energetiku cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., [Research Report] 1996.
 • Zkušenosti s provozem a návrhy odpařovacích stanic v kampani 1995 – Hoffman, P., [Research Report] 1996.
 • Tržní cena strojních zařízení ve společnosti Baleko s.r.o. Pacov – Hoffman, P. - Hyský, M., [Technical Report] 1996.
 • Návrh na úsporná opatření v mlékárně Zábřeh na Moravě – Hoffman, P., [Technical Report] 1996.
 • Zpracování technol. schématu závodu Gelima Liptovský Mikuláš – Hoffman, P., [Technical Report] 1996.
 • Ocenění zařízení v mlékárně Bohušovice – Hoffman, P., [Technical Report] 1996.
 • Určení nové ceny souhrnného movitého majetku společnosti Gelima Liptovský Mikuláš – Hoffman, P., [Technical Report] 1996.

1995

 • Rekonstrukce cukrovaru Dobrovice na kapacitu 7000 a 9000 t řepy za 24 hodin – Hoffman, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Energetické optimalizace: Metodika provádění energetického auditu v závodech a využití jeho výsledků – Hoffman, P., [Research Report] 1995.
 • Finanční ocenění toku páry, brýd, kondenzátů a teplých vod v závodě – Hoffman, P., [Research Report] 1995.
 • Energetika v cukrovarnickém průmyslu: Zkušenosti z kampaně 1995 – Hoffman, P., [Research Report] 1995.
 • Modelování funkce dochlaz. systému JETE, část 2. Sprejové chlazení – Žitný, R. - Hoffman, P., [Technical Report] 1995.
 • Technický výpočet tepelných poměrů v ocelovém přemostění řeky Ploučnice – Hoffman, P. - Šesták, J., - Žitný, R., [Technical Report] 1995.
 • Výsledky experimentu se sušením glukózy na upravené modelové fluidní sušárně v laboratoři ČVUT FS – Hoffman, P., [Technical Report] 1995.
 • Sušení extrudovaného krmiva – Hoffman, P., [Technical Report] 1995.
 • Energetické ocenění toků páry, brýd, kondenzátů a spalin v cukrovaru. Manuál k programu CENYTOKU.WQ1 – Hoffman, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

1994

 • Modelování funkce dochlazovacího systému JETE – Žitný, R. - Hoffman, P., [Technical Report] 1994.
 • Návrh úprav rekonstrukce energetického systému cukrovaru Nový Bydžov – Hoffman, P., [Technical Report] 1994.
 • Energetika cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Zpětné získávání těkavých látek nízkoteplotní kondenzací – Ota, J. - Hoffman, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Ohřev odpadní vody pro biočistírnu v cukrovaru Nový Bydžov – Hoffman, P., [Technical Report] 1993.
 • Sušení karamelu na rozprašovací sušárně – Hoffman, P. - Votruba, P., [Technical Report] 1993.
 • Výsledky měření sušárny řízků v cukrovaru Prosenice – Hoffman, P., [Technical Report] 1993.
 • Sugar Evaporator Design-theory and Practice – Hoffman, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Zkušenosti z kampaňových energetických měření – Hoffman, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Průběžný návrh rekonstrukce odpařovácí stanice v cukrovaru Lovosice při využití stávajícího nulového členu – Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
 • Ohřev odpadní vody v bramborové škrobárně Chýnov – Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
 • Zdroje odpadního tepla pro biočistírnu v cukrovaru Sereď – Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
 • Tepelný výpočet modelového fermentoru – Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
 • Výroba soli ze solanky – Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
 • Snižování energetické náročnosti potravinářského průmyslu – Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
 • Návrh rekonstrukce odpařovací stanice v cukrovaru Lovosice – Hoffman, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.
 • Zkušenosti z kampaňových energetických měření – Hoffman, P., [Research Report] 1993.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2005

 • Technický slovník naučný T - Ž – Hoffman, P., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2005. ISBN 80-86044-26-2.
 • Technický slovník naučný R - Š – Hoffman, P., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2005. ISBN 80-86044-25-8.

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.

1997

 • Zpracování exhalací a odpadu – Hoffman, P. - Novák, V., Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. ISBN 80-01-01697-8.

1993

 • Výrobní linky potravinářské – Hoffman, P. - Filková, I., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993. ISBN 80-01-00985-8.

Kapitola v knize

1994

 • Energetika – Hoffman, P. - Zahradník, T., In: Cukrovarnický kalendář. Praha: Cukrspol a.s, 1994. p. 205-248.

Sborník

2010

 • Energetika a biomasa 2010 – Hoffman, P. ed., Praha, 2010-02-09/2010-02-11. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. ISBN 978-80-01-04523-7.

2009

 • BioFuels 2009 for Energetics, Praha – Hoffman, P. ed., Praha, 2009-09-14/2009-09-16. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2009.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2009

 • International Conference BioFuels for Energetics 2009 – Šulc, R. org. - Jirout, T. org. - Moravec, J. org. - Hoffman, P. org. - Skaličanová, J. org., - Skočilas, J. org., [Conference Hosting] 2009.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2008

 • Energetická optimalizace lihovaru – Hoffman, P. - Rosol, M., [Verified Technology] 2008.