[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

CZ   / EN  

Lidé

Pavel Ditl

prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.

pavel.ditl (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2549

místnost: B1-420, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • 710078  
  The innovative system for coke oven wastewater treatment and water recovery with the use of clean technologies – Ditl, P. (2016-2019)
 • GAP101/12/2274  
  Lokální rychlost disipace turbulentní energie v míchaných reaktorech a bioreaktorech – Ditl, P. (2012-2014)
 • FR-TI3/363  
  Výzkum a vývoj technologie výroby kyseliny dusičné – Ditl, P. (2011-2013)
 • FR-TI1/173  
  Inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu pro zvýšení kapacity stávajících a výstavbu nových zásobníků zemního plynu – Ditl, P. (2009-2012)
 • Con. No. 032609  
  Increased Renewable Energy Recovery form Biomass by Highly efficient Disruption Process – Ditl, P. (2006-2010)
 • IAA200600601  
  Vliv turbulentních a sonárních oscilací na hydrodynamiku částice – Ditl, P. (2006-2008)
 • COOP-ST-2003-508169 BIOFERM  
  Moderní výroba průmyslových bioproduktů pomocí aktivovaného fermentačního procesu – Ditl, P. (2004-2006)
 • 2405/F1  
  Využití informačních technologií při bilancování výrobních linek – Ditl, P. (2003)
 • IAA2060604  
  Experimentální prověření aplikovatelnosti a stanovení okrajových podmínek modelů CFD v míchaných nádobách – Ditl, P. (1996-1998)
 • IAA2060907  
  Interakce tuhých částic s turbulentně proudící kapalinou – Ditl, P. (1999-2003)

Článek v periodiku

2024

 • Využití bilancí v chemickém inženýrství – Bernard, P. - Ditl, P., CHEMAGAZIN. 2024, 34(1), 8. ISSN 1210-7409.
 • Calculations of CO2 emission and combustion efficiency for various fuels – Ditl, P. - Šulc, R., Energy. 2024, 290 ISSN 1873-6785.

2022

 • Experimental Investigation and Modelling of PSA Oxygen Generator in Context of Oxy-fuel Combustion – Nedoma, M. - Netušil, M., - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2022, 94 283-288. ISSN 2283-9216.
 • Rising Energy and Feedstock Prices Affect the Cost of Green and Blue Hydrogen – Ditl, P. - Šulc, R., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2022, 94 1153-1158. ISSN 2283-9216.
 • The Potential of Oxygen-Pressure Swing Adsorption Unit Connected with Electricity Storage System – Šulc, R. - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2022, 94 469-474. ISSN 2283-9216.
 • The Water-injected Compressors as a Potential of Energy Saving for Small Oxyfuel Combustion Unit – Šulc, R. - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2022, 92 493-498. ISSN 2283-9216.
 • Estimating the limits of renewable energy from phytomass – Ditl, P., Energy. 2022, 238 ISSN 0360-5442.

2021

 • The Potential of Liquefied Oxygen Storage for Flexible Oxygen-Pressure Swing Adsorption Unit – Šulc, R. - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 88 487-492. ISSN 2283-9216.
 • The Potential of Energy Savings in Oxygen Production by Pressure Swing Adsorption – Šulc, R. - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 86 313-318. ISSN 2283-9216.
 • A Technical and Economic Evaluation of Two Different Oxygen Sources for a Small Oxy-Combustion Unit – Šulc, R. - Ditl, P., Journal of Cleaner Production. 2021, 309 ISSN 1879-1786.

2020

 • Granulární teplota a disperzní koeficient – Bernard, P. - Ditl, P., CHEMAGAZIN. 2020, 30(4), 8-10. ISSN 1210-7409.
 • The Minimum Recording Time for PIV Measurements in a Vessel Agitated by a High-Shear Tooth Impeller – Šulc, R. - Ditl, P. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., Fluid Dynamics. 2020, 55(2), 231-240. ISSN 0015-4628.

2019

 • Generalizace pohybu částic v rotační peci – Bernard, P. - Ditl, P., CHEMAGAZIN. 2019, 29(4), 36-37. ISSN 1210-7409.
 • Electrochemically enhanced Fenton’s reaction – Procházka, P. - Tutter, Š., - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2019, 74 1315-1320. ISSN 2283-9216.
 • HEAT TRANSFER BETWEEN GAS AND NON-COALESCENT LIQUID IN A BUBBLE COLUMN – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2019, 74 1057-1062. ISSN 2283-9216.
 • Effect of Particle Image Velocimetry Setting Parameters on Local Velocity Measurements in an Agitated Vessel – Šulc, R. - Ditl, P. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., Chemical Engineering and Technology. 2019, 42(4), 827-834. ISSN 1521-4125.

2018

 • Odezva rotační pece na cyklickou změnu na vstupu – Bernard, P. - Ditl, P., - Fořt, I., CHEMAGAZIN. 2018, 28(4), 20-21. ISSN 1210-7409.
 • Využití vlastních funkcí VBA v Microsoft Excel k chemickoinženýrským výpočtům – Bernard, P. - Ditl, P., - Fořt, I., CHEMAGAZIN. 2018, 28(1), 20-21. ISSN 1210-7409.
 • РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВ МЕТОДИКОЙ PSA В ЭНЕРГЕТИКЕ – Ditl, P. - Netušil, M., - Šulc, R., Rossiiskii khimicheskii zhurnal. 2018, 62(4), 34-38. ISSN 1024-6215.
 • Progress in the evaluation of local energy dissipation rate in an agitated vessel – Šulc, R. - Ditl, P., Rossiiskii khimicheskii zhurnal. 2018, 62(4), 39-42. ISSN 1024-6215.
 • Local Energy Dissipation Rate in an Agitated Vessel-a Comparison of Evaluation Methods – Šulc, R. - Ditl, P., Fluid Dynamics. 2018, 53(2), 200-211. ISSN 0015-4628.
 • Local Turbulent Energy Dissipation Rate in an Agitated Vessel: Experimental and Turbulence Scaling – Ditl, P. - Šulc, R. - Pešava, V., - Jasikova, D., Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2018, 52(1), 122-134. ISSN 0040-5795.
 • Time evolution of the drop size distribution for liquid–liquid dispersion in an agitated tank – Šulc, R. - Kysela, B., - Ditl, P., Chemical Papers. 2018, 72(3), 543-553. ISSN 0366-6352.

2017

 • Heat Transfer Between Gas and Liquid in a Bubble Column – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2017, 57 1261-1266. ISSN 2283-9216.
 • Scale-up rules for flocculation – Šulc, R. - Ditl, P., International Journal of Mineral Processing. 2017, 167 79-85. ISSN 0301-7516.
 • Scaling the Velocity Gradients in a Vessel Agitated by a Rushton Turbine – Šulc, R. - Ditl, P., Chemical Engineering and Technology. 2017, 40(5), 938-945. ISSN 0930-7516.
 • Local turbulent energy dissipation rate in an agitated vessel: New approach to dimensionless definition – Šulc, R. - Ditl, P., Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2017, 51(2), 159-174. ISSN 0040-5795.
 • Chemical pre-treatment of fugate from biogas stations – Ditl, P. - Nápravník, J, - Šulc, R., Biomass and Bioenergy. 2017, 96 180-182. ISSN 0961-9534.

2016

 • Rychlost skluzu sypké látky v rotační peci – Bernard, P - Ditl, P., - Fořt, I., Chemagazín. 2016, 26(4), 28-29. ISSN 1210-7409.
 • Výpočet teploty jemné frakce sypké látky procházející rotační pecí – Bernard, P. - Ditl, P. - Pikal, P., - Fořt, I., CHEMAGAZIN. 2016, 26(1), 34-35. ISSN 1210-7409.
 • Automotive catalyst production – challenges for chemical engineers – Netušil, M. - Ditl, P., Technical Transactions. 2016, 113(1-M), 151-160. ISSN 0011-4561.
 • Dispersion kinetics modelling – Ditl, P. - Šulc, R., Technical Transactions. 2016, 113(1-M), 83-94. ISSN 0011-4561.

2015

 • Střední doba zdržení v rotačních pecích – Bernard, P. - Pikal, P. - Ditl, P., - Fořt, I., Chemagazín. 2015, 25(4), 8-10. ISSN 1210-7409.
 • LOCAL TURBULENT ENERGY DISSIPATION RATE IN A VESSEL AGITATED BY A RUSHTON TURBINE – Šulc, R. - Pešava, V., - Ditl, P., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2015, 36(2), 135-149. ISSN 0208-6425.
 • Estimating the Local Turbulent Energy Dissipation Rate Using 2-D PIV Measurements and a 1-D Energy Spectrum Function – Šulc, R. - Pešava, V., - Ditl, P., Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2015, 49(2), 145-156. ISSN 0040-5795.

2014

 • Local velocity profiles measured by PIV in a vessel agitated by Rushton turbine – Šulc, R. - Pešava, V., - Ditl, P., Acta Polytechnica. 2014, 54(6), 430-438. ISSN 1210-2709.
 • Adsorption Drying of Natural Gas Under High Pressure – Ciahotný, K. - Vagenknechtová, A. - Netušil, M. - Ditl, P., - Prokopová, O., OIL GAS European Magazine. 2014, 40(2), 91-95. ISSN 0342-5622.

2012

 • The Effect of Process Conditions on the Flocculation Process Occurring in an Agitated Vessel – Šulc, R. - Ditl, P., Polish Journal of Chemical Technology. 2012, 14(3), 88-96. ISSN 1509-8117.
 • Dehydration of natural gas stored in underground gas storages – Ditl, P. - Netušil, M., Technical Transactions. 2012, 109(5), 41-52. ISSN 0011-4561.
 • Raw gas dehydration on supersonic swirling separator – Netušil, M. - Ditl, P., - Gonzales, C.T., Technical Transactions. 2012, 109(5), 75-85. ISSN 0011-4561.

2011

 • Comparison of three methods for natural gas dehydration – Netušil, M. - Ditl, P., Journal of Natural Gas Chemistry. 2011, 20(5), 471-476. ISSN 1003-9953.
 • Effect of flocculent dosage onto flocculation kinetics of clay slurry in agitated vessel at mixing intensity 168 W/m3 and clay concentration 0.78 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., Inzynieria i Aparatura Chemiczna. 2011, 50(4), 32-33. ISSN 0368-0827.
 • Energetical Comparison of Substrate Disintegration Methods Used for Increasing Biogas Production – Hrušťák, D. - Závacký, M., - Ditl, P., Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 2011, 5(6), 514-520. ISSN 1934-7375.
 • Dobór układów mieszających w technologii oczyszczania ścieków – Ditl, P. - Rieger, F. - Šulc, R., - Kuncewicz, Czeslaw, Przemysl chemiczny. 2011, 90(9), 1633-1638. ISSN 0033-2496.

2010

 • Comparison of methods for dehydration of natural gas stored in underground reservoirs – Netušil, M. - Ditl, P., Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2010, 49(2), 87-88. ISSN 0368-0827.
 • Stochastic Models of Solid Particles Grinding – Zueva, G.A - Padokhin, V.A., - Ditl, P., Acta Polytechnica. 2010, 50(2), 70-75. ISSN 1210-2709.
 • A Comparison of Distillery Stillage Disposal Methods – Sajbrt, V. - Rosol, M., - Ditl, P., Acta Polytechnica. 2010, 50(2), 63-69. ISSN 1210-2709.

2009

 • SCALE UP OF CLAY SLURRY FLOCCULATION IN AN AGITATED TANK – Šulc, R. - Ditl, P., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2009, 30(3), 443-451. ISSN 0208-6425.

2008

 • Limitní možnosti obnovitelných zdrojů energie v České republice – Ditl, P. - Skřivánek, J., All for Power. 2008, 3(4), 23-26. ISSN 1802-8535.
 • Precise monitoring system for biogas engineering studies: Production enhancement by ultrasound treatment – Prell, A. - Ditl, P. - Kujan, P. - Sobotka, M., - Závacký, M., Journal of Biotechnology. 2008, 136(Supplement), S507. ISSN 0168-1656.
 • THE EFFECT OF FLOCCULENT DOSAGE ONTO FLOCCULATION KINETICS – Šulc, R. - Ditl, P., Czasopismo Techniczne. 2008, 105(2), 341-349. ISSN 0011-4561.
 • Aggregates Settling Velocity-Direct in Situ Measurement – Kysela, B. - Chára, Z., - Ditl, P., Separation Science and Technology. 2008, 43(7), 1610-1620. ISSN 0149-6395.
 • Limitní možnosti obnovitelných zdrojů energie v České republice – Ditl, P. - Skřivánek, J., Listy cukrovarnické a řepařské. 2008, 2008(2), 54. ISSN 1210-3306.
 • The Limits of renewable energy sources in the Czech Republic – Ditl, P. - Skřivánek, J., Czasopismo Techniczne. 2008, 2008(105)(5), 57-66. ISSN 0011-4561.
 • Biotechnology for the Sustainability of human Society – Ditl, P., Journal of BIOTECHNOLOGY. 2008, 2008(2), 54.

2006

 • Designing Suspension-Mixing Systems – Ditl, P. - Rieger, F., Chemical Engineering Progress. 2006, 102(1), 22-30. ISSN 0360-7275.

2005

 • Floc size measurement by the laser knife and digital camera in an agitated vessel – Kysela, B. - Muller, Z., - Ditl, P., Chemical and Process Engineering/Inzynieria chemiczna i procesowa. 2005, 26(3), 461-468. ISSN 0208-6425.

2003

 • Computer simulation of turbulent flow in a rectangular channel – Petera, K. - Ditl, P., - Roušar, I., ERCOFTAC Bulletin. 2003,

2002

 • Mixing of Crude Oil in Large Volume Storage Tanks – Ditl, P. - Novák, V. - Dušková, J. - Dundr, Z., - Šmolík, O., Petroleum and Coal. 2002,(43), 161-166. ISSN 1335-3055.

2000

 • Working Party on Mixing of the European Federation of Chemical Engineering.Mixing: Terms, Symbols, Units – Fořt, I. - Ditl, P., - Tauscher, W., Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 2000, 14(2), 69-82. ISSN 0352-9568.
 • Možnosti chemické úpravy a předúpravy při čištění odpadních vod – Ditl, P. - Nápravník, J., Environmentální aspekty podnikání. 2000, 5(2), 42-44. ISSN 1211-8052.
 • Effect of Pressure Profile on Evaluation of Volumetric Mass Transfer Coefficient in kLa Bioreactors – Petera, K. - Ditl, P., Biochemical Engineering Journal. 2000, 4(5), 23-27. ISSN 1369-703X.

1997

 • Recovering copper from electric cable wastes using a particle shape separation technique – Koyanaka, S. - Ohya, H. - Endoh, S. - Iwata, H., - Ditl, P., ADVANCED POWDER TECHNOLOGY. 1997, 8(2), 103-111. ISSN 0921-8831.
 • Effect of Vessel to Impeller Diameter Ratio onto Particle Suspension – Rieger, F. - Ditl, P., Zeszyty Naukowe Politechniky Lódzkiej. Inžyniera Chemiczna i Procesowa. 1997, 20(9), 181-188. ISSN 1505-2095.

1994

 • SUSPENSION OF SOLID PARTICLES – Rieger, F. - Ditl, P., Chemical Engineering Science. 1994, 49(14), 2219-2227. ISSN 0009-2509.

1993

 • Pressure Swing Adsorption - Analytical Solution for an Optimum Purge – Roušar, I. - Ditl, P., Chemical Engineering Science. 1993, 48(4), 723-734. ISSN 0009-2509.

1992

 • TRANSIENT FLOW OF A COMPRESSIBLE FLUID THROUGH BEDS OF SOLID PARTICLES OR POROUS MATERIALS – Roušar, I. - Ditl, P. - Kotsis, L., - Kutics, K., CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS. 1992, 112 67-83. ISSN 0098-6445.
 • OFF-BOTTOM SUSPENSION OF THIN SHEETS – Ditl, P. - Nauman, E., AICHE Journal. 1992, 38(6), 959-965. ISSN 0001-1541.

1991

 • SOLIDS CONCENTRATION DISTRIBUTION IN SLURRY REACTORS STIRRED WITH MULTIPLE AXIAL IMPELLERS – Magelli, F. - Fajner, D. - Nocentini, M. - Pasquali, D. - Marisko, V., - Ditl, P., Chemical Engineering and Processing. 1991, 29(1), 27-33. ISSN 0255-2701.

1990

 • SIMULATION OF A STIRRED SUGAR BOILING PAN – Ditl, P. - Beránek, L., - Rieger, F., ZUCKERINDUSTRIE. 1990, 115(8), 667-676. ISSN 0344-8657.

1989

 • CIRCULATION EFFECTS IN OPERATION OF SUGAR VACUUM PANS – Rieger, F. - Ditl, P. - Weiserová, H. - Beránek, L., - Brandejský, M., ZUCKERINDUSTRIE. 1989, 114(1), 45-48. ISSN 0344-8657.
 • HELAX - A NEW TYPE OF STATIC MIXER - OPERATION CHARACTERISTICS AND COMPARISON WITH OTHER TYPES – Kabátek, J. - Ditl, P., - Novák, V., Chemical Engineering and Processing. 1989, 25(2), 59-64. ISSN 0255-2701.

1988

 • OPTIMIZATION OF PRESSURE SWING ADSORPTION EQUIPMENT .2. OPTIMIZATION OF 2 BED OXYGEN GENERATORS – Roušar, I. - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS. 1988, 70 93-105. ISSN 0098-6445.
 • OPTIMIZATION OF PRESSURE SWING ADSORPTION EQUIPMENT .1. EFFECT OF EQUILIBRIUM-CONSTANTS, AXIAL DIFFUSION AND INITIAL TO FEED CONCENTRATION RATIO ON COLUMN PRESSURIZATION AND PURGING – Roušar, I. - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS. 1988, 70 67-91. ISSN 0098-6445.
 • INFLUENCE OF AGITATION ON THE CREATION OF COAGULUM DURING THE EMULSION POLYMERIZATION OF THE SYSTEM STYRENE BUTYLACRYLATE ACRYLIC-ACID – Matějíček, A. - Pivoňková, A. - Kaska, J. - Ditl, P., - Formánek, L., Journal of applied polymer science. 1988, 35(3), 583-591. ISSN 0021-8995.

1987

 • MEASUREMENT ON A PILOT-PLANT VACUUM PAN IN MELNIK SUGAR FACTORY – Beránek, L. - Weiserová, H. - Brandejský, M. - Ditl, P., - Rieger, F., Listy cukrovarnické a řepařské. 1987, 103(4), 85-91. ISSN 1210-3306.

1986

 • Numerical Simulation of Multicomponent Isobars Adsorption in Fixed Columns – Roušar, I - Ditl, P., Ads. Sci. Tech.. 1986, 3 49.

1984

 • ROZDELENI LOKALNICH KONCENTRACI TUHE FAZE PRI MICHANI SUSPENZI. – Ditl, P. - Thýn, J., - Rieger, F., Chemický průmysl. 1984, 34 59-61. ISSN 0009-2789.

1982

 • Kinetic characteristics of a batch adsorber or an ion exchange device operated under nonisothermal conditions – Roušar, I. - Ditl, P., CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS. 1982, 18(5-6), 341-353. ISSN 0098-6445.

1980

 • SUSPENSION OF SOLID PARTICLES – Ditl, P. - Rieger, F., Chemical Engineering Science. 1980, 35(3), 763-764. ISSN 0009-2509.

1979

 • VORTEX DEPTH IN MIXED UNBAFFLED VESSELS – Rieger, F. - Ditl, P., - Novák, V., Chemical Engineering Science. 1979, 34(3), 397-403. ISSN 0009-2509.

1978

 • MASS-TRANSFER KINETICS OF ADSORPTION ON SUSPENDED SOLID PARTICLES – Ditl, P. - Coughlin, RW, - Jere, EH, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE. 1978, 63(3), 410-420. ISSN 0021-9797.

1977

 • SORPTION AND DIFFUSION INTERACTIONS WITH FLY-ASH OF SO2 IN AIR, SO3 IN AIR, H2O IN AIR, SO2+H2O IN AIR, SO3+H2O IN AIR – Ditl, P. - Coughlin, RW, Environmental Science and Technology. 1977, 11(7), 701-706. ISSN 0013-936X.

1976

 • MASS-TRANSFER KINETICS IN DISSOLVING POLYDISPERSE SOLID MATERIALS – Ditl, P. - Šesták, J., - Partyk, K., International Journal of Heat and Mass Transfer. 1976, 19(6), 635-641. ISSN 0017-9310.
 • IMPROVING EFFICIENCY OF ELECTROSTATIC PRECIPITATION BY PHYSICOCHEMICAL MODIFICATION OF ELECTRICAL-RESISTIVITY OF FLYASH – Ditl, P. - Coughlin, R.W., AICHE Journal. 1976, 22(4), 730-736. ISSN 0001-1541.

Stať ve sborníku

2022

 • The Water-injected Compressors as a Potential of Energy Saving for Small Oxyfuel Combustion Unit – Šulc, R. - Ditl, P., In: International Conference on BIOMASS 2022 - abstracts. Milano: AIDIC Servizi S.r.l., 2022.

2021

 • Calculations of CO2 Production and Combustion Efficiency for Various Fuels – Ditl, P. - Šulc, R., In: 24th Conference on Process Integration for Energy Saving and Pollution Reduction - PRES'21. Milano: AIDIC Servizi S.r.l., 2021.

2019

 • Local velocity scaling in upward flow to tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., In: EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. EPJ Web of Conferences. vol. 213. ISSN 2100-014X.
 • HEAT TRANSFER BETWEEN GAS AND NON-COALESCENT LIQUID IN A BUBBLE COLUMN – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., In: ICheaP14 Technical Programme. Milano: AIDIC, 2019.
 • Užití statických směšovačů při úpravě a čištění vod – Ditl, P. - Jirout, T., In: 8. konference ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 2019. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019. p. 97-105. ISBN 978-80-263-1448-6.

2018

 • Local velocity scaling in upward flow to tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., In: Experimental Fluid Mechanics 2018. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2018. p. 546-554.
 • Chemical and Electrochemical Pretreatment of Waste Waters Containing Inorganic Toxic Pollutants – Procházka, P. - Ditl, P., - Nápravník, J., In: 4th International Conference on Water, Waste and Energy management. Sciknowledge, 2018. p. 16. ISBN 978-84-09-03238-9.
 • Particle to fluid relative velocity in an agitated vessel – Ditl, P. - Pešava, V., In: Proceedings of the 16th MIXING. Nice: European Federation of Chemical Engineering, 2018.
 • Study of turbulent flow in the discharge stream from a standard Rushton turbine impeller: effect of PIV resolution – Šulc, R. - Fořt, I. - Ditl, P. - Kotek, M. - Jašíková, D. - Kopecký, V., - Kysela, B., In: Proceedings of the 16th MIXING. Nice: European Federation of Chemical Engineering, 2018.
 • Time evolution of drop size distribution in a liquid-liquid dispersion in a vessel agitated by a tooth impeller – Formánek, R. - Kysela, B. - Šulc, R., - Ditl, P., In: Proceedings of the 45th SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2018.
 • Turbulence characteristics scaling in Rushton turbine impeller discharge flow: effect of PIV system setup – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., In: 23rd International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2018. ISBN 9781510881198.
 • Local velocity scaling in an impeller discharge flow in T400 vessel agitated by tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., In: EFM17 – Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. EPJ Web of Conferences. vol. 180. ISSN 2100-014X.

2017

 • In-situ measurement of particle size distribution in an agitated vessel – Kysela, B. - Konfršt, J. - Chára, Z. - Šulc, R., - Ditl, P., In: 18th International Conference on Transport & Sedimantation of Solid Particles. Wroclaw: Wroclaw University of Environmental And Life Sciences, 2017. p. 177-183. ISSN 1232-3071. ISBN 978-83-7717-269-8.
 • Local velocity scaling in an impeller discharge flow in T400 vessel agitated by tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M - Kopecký, V, - Kysela, B., In: Experimental fluid mechanics 2017. Liberec: TU Liberec, 2017.
 • Electro-flotation waste water treatment – Procházka, P. - Ditl, P., - Nápravník, J., In: 10th World Congress of Chemical Engineering. European Federation in Chemical Engineering, 2017.
 • Study of turbulent upward flow below a standard Rushton turbine impeller – Fořt, I. - Šulc, R. - Ditl, P. - Brůha, T. - Kotek, M., - Jašíková, D., In: 10th World Congress of Chemical Engineering. European Federation in Chemical Engineering, 2017.
 • Local velocity scaling in T400 vessel agitated by Rushton turbine in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíkova, D. - Kotek, M - Kopecký, V., - Kysela, B., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Les Ulis: EDP Sciences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 143. ISSN 2100-014X.
 • The minimum record time for PIV measurement in a vessel agitated by a Rushton turbine – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M - Kopecký, V, - Kysela, B., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Les Ulis: EDP Sciences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 143. ISSN 2100-014X.
 • Time evolution of drop size distribution in liquid-liquid dispersion in agitated tank – Šulc, R. - Kysela, B., - Ditl, P., In: 44th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2017. p. 362-370. ISBN 978-80-89597-58-1.

2016

 • ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL APPRAISAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT: NEW DIGESTATE TREATMENT TECHNOLOGY – Kubankova, M. - Hyrslova, J., - Ditl, P., In: 10th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2016. pp. 975-984. ISBN 978-80-87990-10-0.
 • The minimum record time for PIV measurement in a vessel agitated by a Rushton turbine – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., In: Experimental fluid mechanics 2016. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2016. pp. 779-784.
 • Local velocity scaling in T400 vessel agitated by Rushton turbine in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M - Kopecký, V., - Kysela, B, In: Experimental fluid mechanics 2016. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2016. pp. 770-778.
 • Influence of aerators on heat transfer in multiphase contactors – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., In: 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2016.
 • Distribution of the turbulent kinetic dissipation rate in an agitated vessel – Kysela, B. - Šulc, R. - Konfršt, J - Chára, Z - Fořt, I., - Ditl, P., In: 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2016.
 • Scaling of velocity gradients in vessel agitated by a Rushton turbine – Šulc, R. - Ditl, P., In: 22nd International Congress of Chemical and Process Engineering. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2016.

2015

 • Přestup tepla v mezifázových kontaktorech – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., In: Sborník konference CHISA 2015. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015,
 • Heat Transfer in Multiphase Contactors – Žižka, M. - Šulc, R.Š., - Ditl, P., In: ECCE10+ECAB3+EPIC5. Nice: European Federation of Chemical Engineering, 2015, ISBN 978-2-910239-82-4.
 • Selected Problems in Dispersion Mixing – Ditl, P., In: Proceedings of Annual Meeting on Extraction and Mixing Processes Working Groups. 2015,
 • Local energy dissipation rate in an agitated vessel – a comparison of evaluation methods – Šulc, R. - Ditl, P., - Pešava, V., In: Proceedings of 15th European Conference on Mixing. Saint-Petersburg: Saint Petersburg State Institute of Technology, 2015, pp. 327-332. 1.. ISBN 978-5-905240-52-2.
 • Estimation of turbulence dissipation rate by Large eddy PIV method in an agitated vessel – Kysela, B. - Jašíková, D. - Konfršt, J. - Šulc, R., - Ditl, P., In: EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275.

2014

 • Heat transfer in multiphase contactors – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., In: CHISA 2014. Praha: Orgit, 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.
 • Relative particle-to-fluid velocity in a turbulent fluid in an agitated tank and fluidization aplications – Ditl, P., In: Int. Conference Problems of Resources and Energy Saving Technologies in the Industry and Agricultural Complex. Ivanovo: Ivanovskij gosudárstvennyj chimiko-technologičeskij universitet, 2014, pp. 76-83. ISBN 978-5-9616-0492-4.
 • Relative particle-to-fluid velocity in a turbulent fluid – Ditl, P. - Skřivánek, J., - Pešava, V., In: 20th Int. Conference of Process Engineering and Chemical Plant Design. Berlin: TU Berlin, 2014, pp. 107-117. ISBN 978-3-00-047364-7.
 • Local turbulent energy dissipation rate in an vessel agitated by a Rushton turbine – Šulc, R. - Pešava, V., - Ditl, P., In: 13th National Seminar "MIXING" and International Workshop. 2014,

2013

 • Sedimentation hindered by a turbulent sinusoidal velocity field – Ditl, P. - Skřivánek, J., In: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Materiały konferencyjne. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2013, ISBN 978-83-7518-596-6.
 • Nátok a distribuce reakčních plynů na katalytickou vrstvu v chemických reaktorech- modelování, experiment. – Švec, O. - Ditl, P., In: 1st International Conference on Chemical Technology (ICCT 2013). Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2013, ISBN 978-80-86238-37-1.
 • Určení parametrů fluktuačních rychlostí turbulence v míchané nádobě – Pešava, V. - Ditl, P., In: Procesní technika 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 1-11. ISBN 978-80-01-05285-3. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt/2013
 • Pipeline Transportation – Netušil, M. - Ditl, P., In: PROCEEDINGS - 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2013, pp. 1-12. ISBN 978-80-89475-09-4.
 • Mísení při šaržovité přepravě ropy – Netušil, M. - Ditl, P., - Maxa, D., In: Procesní technika 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, ISBN 978-80-01-05285-3.

2012

 • Simulace adsorpčního sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., In: Procesní technika 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 1-9. ISBN 978-80-01-05109-2.
 • CFD Modeling and Experimental Verification of Inlet Gas Distribution in a Catalytic Reactor – Ditl, P. - Švec, O., In: 20th International Conference of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRESS 2012, CD-ROM of Full Text. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012, pp. 1-2. ISBN 978-80-905035-1-9.
 • Simulation of the passage of particulate material through a rotary kiln – Ditl, P. - Bernard, P., In: 20th International Conference of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRESS 2012, CD-ROM of Full Text. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012, pp. 1-10. ISBN 978-80-905035-1-9.
 • Increasing biogas production by ultrasound irradiation – Hrušťák, D. - Ditl, P. - Serrano Gil, C., - Prell, A., In: 20th International Conference of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRESS 2012, CD-ROM of Full Text. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012, pp. 1-9. ISBN 978-80-905035-1-9.
 • Gas dehydration by supersonic swirling separator – Ditl, P. - Netušil, M. - Stoček, P., - González, C.T., In: 20th International Conference of Chemical and Process Engineering CHISA 2012 and 15th Conference PRESS 2012, CD-ROM of Full Text. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2012. ISBN 978-80-905035-1-9.
 • Dehydration of Natural Gas – Netušil, M. - Ditl, P., In: SSCHE 2012 - 39th International Connference of SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2012, pp. 168. ISBN 978-80-89475-04-9.

2011

 • Vliv tvarů vík a vestaveb chemických reaktorů na distribuci reakčních plynů při vstupu do katalyzátoru. – Švec, O. - Ditl, P., In: CHISA 2011 Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, ISBN 978-80-905035-0-2.
 • NÁTOK PLYNŮ DO CHEMICKÝCH REAKTORŮ – Švec, O. - Ditl, P., In: Procesní technika 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 1-21. ISBN 978-80-01-04858-0. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt2011/pdf/1100013-1.pdf
 • Effect of flocculent dosage onto flocculation kinetics of clay slurry in agitated vessel at mixing intensity 168 W/m3 and clay concentration 0.78 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., In: XII Ogólnopolskie Seminarium MIESZANIE-STRESZENIA. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011, pp. 200. ISBN 978-83-7663-079-3.
 • Model kinetiky flokulace v míchané vsádce – Wichterle, K. - Šulc, R., - Ditl, P., In: CHISA 2011 Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, ISBN 978-80-905035-0-2.
 • Přehled adsorpčních technologií pro sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., In: CHISA 2011 Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2011, ISBN 978-80-905035-0-2.
 • Sušení plynu pomocí nadzvukových trysek – Netušil, M. - Ditl, P., In: Procesní technika 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, ISBN 978-80-01-04858-0. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt2011/pdf/1100020-1.pdf
 • Energetické porovnání konvenčních metod sušení zemního plynu a představení nové metody – Netušil, M. - Ditl, P., In: Aprochem 2011. Praha: VŠCHT, 2011, ISBN 978-80-02-02306-7.
 • Energetyczne porównanie konwencjonalnych metod suszenia gazu oraz prezentacja nowych metod – Netušil, M. - Ditl, P., - Stoček, P., In: Rynek Gazu 2011. Gliwice: Katedra Gheomechaniky, Budownictwa Podziemnego i Zarzadzania Ochrona Powierzchni, 2011, pp. 153-165. ISBN 978-83-927680-3-6.
 • Míchání koncentrovaných kalů a úskalí provozních řešení – Rieger, F. - Ditl, P., In: Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod.. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2011. pp. 89-100. ISBN 978-80-7399-286-6.
 • Míchání koncentrovaných kalů a úskalí provozních řešení – Rieger, F. - Ditl, P., In: Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod.. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2011. pp. 89-100. ISBN 978-80-7399-286-6.

2010

 • INTENZIFIKACE PRODUKCE BIOPLYNU AKTIVACÍ ULTRAZVUKEM – Daněk, P. - Ditl, P., In: Procesní technika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 89-101. ISBN 978-80-01-04580-0. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt2010/docs/sbornik7.pdf
 • Increasing biogas production from maize silage by ultrasonic treatment – Závacký, M. - Ditl, P. - Prell, A., - Sobotka, M., In: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE7. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2010. ISBN 978-80-02-02210-7.
 • Dehydration of gas from underground storage reservoirs by adsorption – Netušil, M. - Ditl, P., In: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE7. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2010. ISBN 978-80-02-02210-7.
 • Metody sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., In: Procesní technika 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 61-71. ISBN 978-80-01-04580-0. Available from: http://chps.fsid.cvut.cz/pt2010/pdf/NetusilMichal.pdf
 • Rychlé změny stavu jako jedna z příčin vážných výrobních havárií – Ditl, P., In: Sborník z 5. konference - Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010, pp. 23-32. ISBN 978-80-7043-931-9.
 • VÝPOČTY PRODUKCE CO2 A ÚČINNOSTI SPALOVÁNÍ PRO RŮZNÁ PALIVA – Ditl, P. - Skřivánek, J., - Šulc, R., In: Energetika a biomasa 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, ISBN 978-80-01-04523-7.
 • Energetical comparison of substrate desintegration methods used to increase a biogas production – Hrušťák, D. - Závacký, M., - Ditl, P., In: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE7. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2010. pp. 1-8. ISBN 978-80-02-02210-7.
 • Local energy dissipation rate in agitated vessel. New approach to dimensionless definition – Šulc, R. - Ditl, P., In: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE7. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2010, pp. 1-15. ISBN 978-80-02-02210-7.
 • The effect of process conditions flocculation process occurring in agitated vessel – Šulc, R. - Ditl, P., In: 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE7. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2010, pp. 1-15. ISBN 978-80-02-02210-7.

2009

 • Rychlé změny stavu jako příčina vážných havarií – Ditl, P. - Skřivánek, J., In: 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, pp. 10-19. ISBN 978-80-86059-51-8.
 • Kolik CO2 se produkuje při výrobě jedné kWh? – Ditl, P. - Skřivánek, J., In: 56. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2009. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009. pp. 1-12. ISBN 978-80-86059-51-8.
 • Comparison of Stillages Disposal Methods: Case Study for Given Distillery – Sajbrt, V. - Rosol, M., - Ditl, P., In: International Conference BioFuels for Energetics 2009. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2009. pp. 1-13. ISBN 978-80-01-04415-5.
 • Liquidation of Stillages from Bio-ethanol Production – Rosol, M. - Ditl, P., In: International Conference BioFuels for Energetics 2009. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-80-01-04415-5.
 • Energy and economic comparison of intensification methods of biogas production – Hrušťák, D. - Daněk, P. - Závacký, M., - Ditl, P., In: International Conference BioFuels for Energetics 2009. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2009. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-04415-5.
 • Biogas Production Enhancement by Ultrasonic Disintegration of Biomass – Závacký, M. - Ditl, P., In: International Conference BioFuels for Energetics 2009. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2009, pp. 1-7. ISBN 978-80-01-04415-5.

2008

 • Simulation of solid particles grinding - stochastic approach – Zueva, G. - Padokhin, V., - Ditl, P., In: 18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2008. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2008, ISBN 978-80-02-02047-9.
 • The Effect of Flocculent Dosage onto Flocculation Kinetics of Kaolin Slurry in a Vessel Agitated by Rushton turbine at Mixing Intensity 248W/m3 and Kaolin Concentration 0.44 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., In: 18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2008. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2008, ISBN 978-80-02-02047-9.
 • Effect of tank size onto flocculation kinetics of clay slurry in a vessel agitated by Rushton turbine at mixing intensity 40 W/m3 and clay concentration 0.58 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., In: Proceedings of "XI Polish Seminar on Mixing". Lodz: Wydawnictwo Politechniky Lódzkiej, 2008, pp. 237-241. ISBN 978-83-7283-274-0.
 • Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách – Ditl, P. - Skřivánek, J., In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská universita, 2008, pp. 35-37. ISBN 978-80-7043-730-8.
 • The effect of kaolin concentration and flocculent type onto flocculation of kaolin slurry agitated by Rushton turbine at mixing intensity 248 W/m3 – Šulc, R. - Ditl, P., In: Proceedings of papers - 12th International Conference on Mechanical Engineering 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, ISBN 978-80-227-2982-6.
 • The effect of kaolin concentration and flocculent type onto flocculation of kaolin slurry agitated by Rushton turbine at mixing intensity 248 W/m3 – Šulc, R. - Ditl, P., In: Proceedings of the abstracts - 12th International Conference on Mechanical Engineering 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008, pp. 23. ISBN 978-80-227-2987-1.
 • The effect of flocculent dosage onto flocculation kinetics of kaolin slurry in a vessel agitated by Rushton turbine at mixing intensity 168 W/m3 and kaolin concentration 0.44 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., In: 35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, ISBN 978-80-227-2903-1. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2008, ISBN 978-80-227-2903-1.

2007

 • Ověření modelovacích kritérií na vsádkových bioreaktorech o objemu 75l a 300l při fermentaci kvasinky Candida utilis – Horák, J. - Ditl, P. - Sobotka, M. - Kujan, P., - Prell, A., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-8. ISBN 80-86059-47-2.
 • Yeast Candida Utilis Population Dynamics Stochastic Model Optimization – Horák, J. - Neumanová, E., - Ditl, P., In: ICPM '07 Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2007, pp. 181-186. ISBN 978-80-7372-252-4.
 • Yeast Candida Utilis Population Dynamics Stochastic Model Optimization – Horák, J. - Neumanová, E., - Ditl, P., In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2007, pp. 46-49. ISBN 978-80-86407-12-8.
 • The Effect of Flocculent Dosage Onto Flocculation Kinetics of Clay Slurry in a Vessel Agitated by Rushton Turbine at Mixing Intensity 40 W/m3 and Clay Concentration 0.48 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., In: 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2007, pp. 1-10. ISBN 978-80-227-2640-5.
 • The Effect of Flocculent Dosage Onto Flocculation Kinetics of Clay Slurry in a Vessel Agitated by Rushton Turbine at Mixing Intensity 40 W/m3 and Clay Concentration 0.58 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., In: 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2007, pp. 1-10. ISBN 978-80-227-2640-5.
 • The Effect of Flocculent Dosage Onto Flocculation Kinetics of Clay Slurry in a Vessel Agitated by Rushton Turbine at Mixing Intensity 40 W/m3 and Clay Concentration 0.92 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., In: 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2007, pp. 1-10. ISBN 978-80-227-2640-5.
 • Flocculation of Clay Slurry in a Vessel Agitated by Rushton Turbine: Effect of Clay Concentration at Mixing Intensity 40 W/m3 – Šulc, R. - Ditl, P., In: 34th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2007, pp. 1-16. ISBN 978-80-227-2640-5.
 • Čištění toxických odpadních vod – Tutter, Š. - Ditl, P., - Nápravník, J., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007. pp. 1-8. ISBN 80-86059-47-2.
 • Limitní možnosti obnovitelných zdrojů v ČR – Ditl, P. - Skřivánek, J., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-11. ISBN 80-86059-47-2.
 • Vliv dávky flokulantu na kinetiku flokulace jílové suspenze o koncentraci 0,76 g/l v nádobě míchané Rushtonovou turbínou s intenzitou 40 W/m3 – Šulc, R. - Ditl, P., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-13. ISBN 80-86059-47-2.
 • Population Dynamics of Yeast Candida Utilis Stochastic Approach – Horák, J. - Neumanová, E., - Ditl, P., In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2007, pp. 46-49. ISBN 80-86407-12-8.

2006

 • Effect of Ultrasound Pulsations on Suspension Sedimentation – Suchánková, A. - Kysela, B. - Chára, Z., - Ditl, P., In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 1-8. ISBN 80-86246-27-2.
 • Semiempirical Generalised Correlation for Effect of Flocculation Time and Flocculent Dosage Onto Flocculation – Šulc, R. - Ditl, P., In: 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2006. pp. 1-12. ISBN 80-86059-45-6.
 • Non-Traditional Approach to Dimensionless Definition of Local Energy Dissipation Rate in an Agitated Vessel – Šulc, R. - Ditl, P., In: 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2006. pp. 1-10. ISBN 80-86059-45-6.
 • Investigation of Particle Size Distribution in s-l System Measured by Image Analysis – Ditl, P. - Kysela, B., In: 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2006. ISBN 80-86059-45-6.

2005

 • Modelling and Simulation of Adsorption in Fixed Bed – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., In: 9th International Chemical Engineering Conference. 2005, pp. 1-6. ISBN 972-8055-13-7.
 • Enhanced Cell Growth by Ultrasonic Irradiation – Svitáková, P. - Ditl, P. - Sobotka, M., - Kujan, P., In: 32th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2005, pp. 1. ISBN 80-227-2224-3.
 • Effect of Tank Size Onto Flocculation Kinetics – Šulc, R. - Ditl, P., In: 32th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2005, pp. 1-12. ISBN 80-227-2224-3.
 • Effect of Ultrasound on LDA Local Velocities in an Agitated Vessel – Kysela, B. - Ditl, P., - Suchánková, A., In: 32th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2005, pp. 1-10. ISBN 80-227-2224-3.
 • Numerical Solution of Adsorption using MATLAB – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., In: 32th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2005, pp. 1-8. ISBN 80-227-2224-3.
 • Limitations of the Dynamic Sulfite Method in agitated Vessel – Siřínek, A. - Ditl, P. - Linek, V., - Kordač, M., In: 32th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2005, ISBN 80-227-2224-3.
 • Vliv ultrazvuku na růst kvasinky Candida utilis – Svitáková, P. - Kujan, P. - Prell, A. - Sobotka, M. - Fořt, I., - Ditl, P., In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005, pp. 1. ISBN 80-86059-42-1.
 • Vliv ultrazvuku na homogenizaci vsádky – Suchánková, A. - Ditl, P., In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005, ISBN 80-86059-42-1.
 • Lokální disipace v míchané nádobě - nová definice bezrozměrné disipace získaná analýzou energetického spektra turbulence – Šulc, R. - Ditl, P., In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005, pp. 1-20. ISBN 80-86059-42-1.
 • Modelování a simulace adsorpce v pevném loži – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2005, pp. 1-9. ISBN 80-86059-42-1.
 • Numerical Solution of Adsorption in a Fixed Bed – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., In: Mezinárodní konference Prezentace matematiky '04. Liberec: Technická univerzita, 2005, pp. 211-218. ISBN 80-7083-924-4.

2004

 • Moderní metody likvidace prasečí kejdy – Nápravník, J. - Ditl, P., In: Aktuální problémy chovu prasat. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2004, pp. 79-91. ISBN 80-213-1176-2.
 • Selected Problems of Purification of Gases Containing VOC – Šrámek, M. - Ditl, P., In: 31st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, ISBN 80-227-2052-6.
 • Application of Chemical Dynamic Method for Measuring the Volumetric Mass Transfer Coefficient in a Gas-Liquid Ejector – Siřínek, A. - Ditl, P., - Linek, V., In: 31st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, ISBN 80-227-2052-6.
 • LDA Study into Fluidized Bed Turbulence - Effect of Inlet Design – Kysela, B. - Ditl, P., In: 31st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, ISBN 80-227-2052-6.
 • Numerical Solution of an Adsorption in a Fixed Bed Problem – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., In: International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS `04. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, pp. 9-16.
 • The Effect of Flocculent Dosage onto Flocculation - Proposal and Verification of Generalised Correlation – Šulc, R. - Ditl, P., In: Mechanical Engineering 2004. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2004, ISBN 80-227-2105-0.
 • Simulation of Solid Processes Using Commercial Software – Šisler, M. - Ditl, P. - Skrivanek, J., - Teipel, U., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, ISBN 80-86059-40-5.
 • Experiences with Application of LDA/PDA Methods in an Agitated Vessel – Ditl, P. - Šedivý, V., - Kysela, B., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, ISBN 80-86059-40-5.
 • Simple Semiempirical Flocculation Kinetics Model – Šulc, R. - Ditl, P., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, ISBN 80-86059-40-5.
 • How Good is the Postulate L ľ d in an Agitated Vessel? – Šulc, R. - Ditl, P., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, ISBN 80-86059-40-5.
 • The Measurement of Floc Size and Flocculation Kinetics by the Laser Knife and Digital Camera – Kysela, B. - Ditl, P., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, ISBN 80-86059-40-5.
 • kLa Measurement by Dynamic Sulfite Method in Agitated Vessel – Siřínek, A. - Ditl, P. - Linek, V., - Kordač, M., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, ISBN 80-86059-40-5.
 • Gas Purification by Combined Method Adsorption - Catalytic Oxidation – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2004, ISBN 80-86059-40-5.

2003

 • Metodika zpracování provozních měření v excelu při výskytu hromadných dat – Ditl, P. - Skřivánek, J., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, pp. 55-58. ISBN 80-01-02866-6.
 • Experiences with Application of LDA/PDA Methods for Suspension Flow – Ditl, P. - Šedivý, V. - Kysela, B., - Skřivánek, J., In: The 30th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineers. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 2003, pp. 1-8. ISBN 80-227-1889-0.
 • Resurrection of Monte Carlo Method – Ditl, P. - Skřivánek, J., In: The 30th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineers. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 2003, pp. 1-5. ISBN 80-227-1889-0.
 • Local Velocities and Hydrodynamic Characteristics of Particles and Fluid in a Fluidised Bed Measured with LDA/PDA – Kysela, B. - Mazanec, M. - Severa, M., - Ditl, P., In: The 30th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineers. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 2003, pp. 1-8. ISBN 80-227-1889-0.
 • The Silver Jubilee of the Workong Party on Mixing of the European Federation of Chemical Engineering – Fořt, I. - Ditl, P., In: Proceedings of the 11th European Conference on Mixing. Düsseldorf: VDI - Gessellschaft Fahrzeug und Verkehrstechnik, 2003, pp. 3-10. ISBN 3-931384-45-4.
 • 25. výročí založení pracovní skupiny "Míchání" Evropské federace Chemického inženýrství – Fořt, I. - Ditl, P., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2003, pp. 1.1-1.10.
 • Metodika měření růstu flokulí pomocí laserového nože a digitální kamery – Kysela, B. - Ditl, P., In: CHISA 2003 - 50. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2003, pp. 1-7.
 • Čištění odplynů z lakoven kombinovanou metodou adsorpce - katalytická oxidace – Šrámek, M. - Ditl, P., In: CHISA 2003 - 50. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2003. p. 1-10.
 • Míchání velkoobjemových zásobníků – Novák, V. - Ditl, P., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003, pp. 1-10.
 • Dispergace plynu ve flotačním zařízení na čištění odpadních vod – Siřínek, A. - Ditl, P., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003, pp. 25.
 • Míchání při čištění odpadních vod – Ditl, P., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003, pp. 1-4.
 • Rozšíření platnosti modelu kinetiky flokulace na statické směšovače – Šulc, R. - Ditl, P., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, pp. 63-66. ISBN 80-01-02866-6.
 • Model kinetiky flokulace ve statickém směšovači - studie – Šulc, R. - Ditl, P., In: Mechanical Engineering 2003. Bratislava: STU v Bratislave, 2003, pp. 1-6. ISBN 80-227-1960-9.
 • Practical and Theoretical Aspects of Energy Dissipation Rates Onto Process Occured in Agitated Tanks – Šulc, R. - Ditl, P., In: Czasopismo Techniczne Z. 5-M/2003. Krakow: Politechnika Krakowska, 2003, pp. 141-150. ISSN 0011-4561.
 • The Effect of Concentration on Axial Impeller Speed for Particle Suspension – Rieger, F. - Jirout, T. - Ditl, P. - Kysela, B. - Sperling, R., - Jembere, S., In: Proceedings of the 11th European Conference on Mixing. Düsseldorf: VDI - Gessellschaft Fahrzeug und Verkehrstechnik, 2003, pp. 503-509. ISBN 3-931384-45-4.
 • Předpoklad e* = e /N3d2 = konst. versus experimentální data – Šulc, R. - Ditl, P., In: CHISA 2003 - 50. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2003,
 • Zkušenosti s likvidací odpadních vod a kalů v případech, kdy samotné biologické čistění není postačující – Ditl, P. - Nápravník, J., In: CHISA 2003 - 50. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2003,
 • Převedení dokončené investice do užívání technická, organizační a účetní hlediska – Ditl, P., In: CHISA 2003 - 50. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2003,
 • Energy Dissipation Distribution in Flocculation Tank Stirred by a Rushton Turbine - Study – Šulc, R. - Ditl, P., In: The 30th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineers. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 2003, ISBN 80-227-1889-0.

2002

 • Energy Dissipation In Flocculation Tank Stirred by A310 Impeller Study – Šulc, R. - Ditl, P., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,
 • Computer Simulation of Turbulent Flow in a Rectangular Channel – Petera, K. - Roušar, I., - Ditl, P., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,
 • Bilancování výrobních linek – Ditl, P. - Skřivánek, J., - Šisler, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 60-63. ISBN 80-01-02652-3.
 • Expanded Excel Makes Balancing & Design of Production Lines Easy – Ditl, P. - Skřivánek, J., In: Verfahrenstechnik und Chemischer Apparatebau. Berlin: Technische Universität, 2002, pp. 47-55.
 • Vliv vybraných parametrů míchání na flokulaci – Šulc, R. - Ditl, P., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. ISBN 80-01-02652-3.
 • Energy Dissipation in Impeller Region in Flocculation Tank Stirred by Rushton Turbine - Study – Šulc, R. - Ditl, P., In: Mechanical Engineering 2002. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2002. ISBN 80-227-1783-5.
 • Effect of Mixing and Flocculation Time Onto Flocculation Kinetics and Flocculation Dosage - Rushton Turbine – Šulc, R. - Ditl, P., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,
 • Suspension Efficiency of Axial Impellers – Jirout, T. - Kysela, B. - Rieger, F. - Ditl, P. - Sperling, R., - Jembere, S., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,
 • Choice of Proper Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Ditl, P., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002,
 • Expanded Excel Used for Balancing of Process Lines – Šisler, M. - Skřivánek, J., - Ditl, P., In: Procesní a zpracovatelská technika 2002. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú218, 2002,
 • Expanded Excel Used for Balancing of Process Lines – Šisler, M. - Skřivánek, J., - Ditl, P., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002, pp. 1.
 • Image Analysis of Agitated Particle-Solid Transparent System – Šedivý, V. - Ditl, P., - Severa, M., In: 15th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2002. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2002.
 • Effect of Mixing on Suspension Polymerization – Bezchleba, P. - Ditl, P., - Rieger, F., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 726-727. ISBN 80-01-02511-X.
 • Balancing of Operation Lines under Real Operation Conditions – Skřivánek, J. - Ditl, P., In: 29th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská společnost chemického inženýrství, 2002, ISBN 80-227-1690-1.

2001

 • Nástroj pro generaci bilančních výpočtů v Excelu – Šisler, M. - Skřivánek, J., - Ditl, P., In: CHISA 2001. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2001, pp. 1-12. ISBN 80-86059-32-4.
 • Effect of Vessel to Impeller Diameter Ratio onto Particle Suspension – Rieger, F. - Ditl, P., In: The 4th International Symposium on Mixing in Industrial Proccesses. Toulouse: PROGEP-ISMIP 4, 2001, pp. 458-465.
 • Plánování údržby v návaznosti na tvorbu zákonného reservního fondu na opravy – Ditl, P., In: CHISA 2001. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2001, pp. 1-8. ISBN 80-86059-32-4.
 • Expanded Excel Makes Complex Chemical Equilibrium Calculations Easy – Ditl, P. - Skřivánek, J., In: 28th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering-CD ROM. Bratislava: Slovenská společnost chemického inženýrství, 2001, pp. 10-16. ISBN 80-227-1533-6.
 • Vliv míchání na flokulaci – Šulc, R. - Ditl, P., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 227-232.
 • Mixing of Crude Oil in Targe Volume Storage Tanks – Ditl, P. - Novák, V. - Dušková, J. - Dundr, Z., - Šmolík, O., In: 40th International Petroleum Conference. Bratislava: Slovnaft, 2001,
 • Program Module for Process Design of Mixing Equipments – Petera, K. - Rieger, F., - Ditl, P., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 548-549. ISBN 80-01-02335-4.
 • Vliv víceetážového míchadla na velikost částic v suspenzi – Janďourek, L. - Bezchleba, P., - Ditl, P., In: CHISA 2001. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2001, pp. 91-99. ISBN 80-86059-32-4.
 • Vliv doby míchání na spotřebu flokulantu – Šulc, R. - Ditl, P., In: CHISA 2001. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2001, pp. 1-15. ISBN 80-86059-32-4.

2000

 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Rozšířený EXCEL usnadňuje bilancování a návrh výrobních linek – Skřivánek, J. - Ditl, P., In: Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedeings on CD-ROM. Bratislava: STU v Bratislave, 2000, pp. 1-9.
 • Rozpouštění granulovaných amorfních polymerů v nádobě s rychloběžným míchadlem – Srb, M. - Ditl, P., In: Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedeings on CD-ROM. Bratislava: STU v Bratislave, 2000, pp. 1-6.
 • Wastewater Treatment Laboratory – Ditl, P. - Kolářová, H. - Hoffman, P., - Šulc, R., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 511. ISBN 80-01-02229-3.
 • The Effect of Mixing on the Kinetics of Flocculation – Šulc, R. - Ditl, P., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 509. ISBN 80-01-02229-3.
 • Studie vlivu turbulence na rychlost rušeného usazování – Ašer, M. - Ditl, P., - Šedivý, V., In: Míchání 2000. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2000, pp. 1-9.
 • Vliv míchání na suspenzní polymerizaci – Bezchleba, P. - Ditl, P., In: Míchání 2000. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2000, pp. 1-10.
 • Míchání při úpravě a čistění vod – Ditl, P., In: Míchání 2000. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2000, pp. 1-11.
 • Mixing Equipment for Particle Suspension - Generalized Approach to Designing – Rieger, F. - Ditl, P., In: Proceedings of 10th European Conference on Mixing. Amsterdam: Elsevier, 2000. pp. 415-422.
 • Příklady spolupráce s průmyslem z posledních let – Ditl, P. - Novák, V., In: Strojné inžinierstvo 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000, pp. 6-10. ISBN 80-227-1436-4.
 • Pumping Capacity and Local Energy Dissipation Rate at Mixing of Low Concentrated Suspension – Ditl, P. - Severa, M., - Šedivý, V., In: CD ROM: CHISA 2000. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2000, pp. 1-11.
 • Effect of Mixing Onto Flocculation Kinetics – Šulc, R. - Ditl, P., In: CD ROM: CHISA 2000. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2000, pp. 1-12.
 • Energy Dissipation in Flocculation and Dispersion Tanks - Study – Šulc, R. - Ditl, P., In: CD ROM: CHISA 2000. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2000, pp. 1-15.
 • Computer Simulation of Bioreactor at Higher Pressure – Petera, K. - Ditl, P., In: CD ROM: CHISA 2000. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2000, pp. 1-10.
 • Vliv doby míchání na spotřebu flokulantu – Šulc, R. - Ditl, P., In: Míchání 2000. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2000, pp. 1-11.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Dimensionless Flow Characteristics in Mixed Suspension Obtained by LDA/PDA – Šedivý, V. - Ditl, P. - Rieger, F., - Severa, M., In: Fluid Mixing 6. Rugby: Institution of Chemical Engineers, 1999. pp. 373-381.
 • Velocity Gradient Components at Bottom and Wall of Mixing Vessel – Sobolík, V. - Fořt, I. - Rieger, F., - Ditl, P., In: The Proceedings of the 2nd European Congress of Chemical Engineering. Paris: Lavoisier Technique et Documentation, 1999, pp. 415-422.
 • Troubleshooting a kontrola měřených veličin pomocí hmotových a entalpických bilancí – Ditl, P. - Skřivánek, J., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-8. ISBN 80-86059-28-6.
 • Dimenzování hřídelů míchacích zařízení – Ditl, P. - Novák, V., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-9. ISBN 80-86059-28-6.
 • Bilancování zdrojů tepla pro topný systém v programu EXCEL – Ditl, P. - Hoffman, P., - Skřivánek, J., In: Kogenerace s pístovými motory. Praha: Masarykova akademie, 1999, pp. 105-112.
 • Research of Mixing at Mechanical Engineering Faculty of Czech Technical University in Prague – Rieger, F. - Ditl, P., In: Theoretical and Experimental Basis of Process Equipment Design. Krakow: Politechnika Krakowska, 1999, pp. 233-242.
 • Possibility of Research and Cooperation of our Department in Processs Engineering – Rieger, F. - Ditl, P., In: Theoretical and Experimental Basis of Process Equipment Design. Krakow: Politechnika Krakowska, 1999, pp. 227-232.
 • Vliv míchání na kinetiku flokulace – Šulc, R. - Ditl, P., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999. pp. 1-13. ISBN 80-86059-28-6.

1998

 • Methology of Turbulent Characteristics Measurement in Flowing Suspension Using LDA/PDA – Severa, M. - Šedivý, V. - Chára, Z. - Rieger, F., - Ditl, P., In: 15. Symposium o anemometrii. Brno: Ústav vodohospodářského výzkumu, 1998, pp. 1-8. ISBN 80-86020-23-1.
 • Effect of Particle Density onto LDA Particle and Fluid Velocities in Agitated Vessels – Šedivý, V. - Severa, M. - Rieger, F., - Ditl, P., In: 16. Ogólnopolska konferencja inžynierii chemicznej i procesowej. Krakow: Politechnika Krakowska, 1998, pp. 159-164.
 • Effect of Density Difference onto Particle Suspension in Agitated Tanks – Ditl, P. - Rieger, F., In: 16. Ogólnopolska konferencja inžynierii chemicznej i procesowej. Krakow: Politechnika Krakowska, 1998, pp. 32-36.
 • Turbulence Modelling of Solid Dispersion in Agitated Tank – Roušar, I. - Van den Akker, H.E.A. - Ditl, P., - Havelková, D., In: Proceedings of the 13th International Congress CHISA. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 1998, pp. 1.
 • LDA/PDA Particle and Fluid Velocities in Agitated Vessels – Šedivý, V. - Severa, M. - Ditl, P., - Rieger, F., In: Proceedings of the 13th International Congress CHISA. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 1998, pp. 1.
 • Evaporation from Superheated Solution – Šulc, R. - Ditl, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 525-526.
 • LDA/PDA Measurements of Local Velocities in Mixed Suspension – Severa, M. - Ditl, P. - Rieger, F., - Šedivý, V., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 529-530.
 • LDA/PDA Local Flow Characteristics in Mixed Suspension – Šedivý, V. - Severa, M., - Ditl, P., In: 8th International Summer School of Chemical Engineering. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Institut of Chemical Engineering, 1998, pp. 300-307.
 • Aplication of PDA Methodology for Measurements of Local Velocities of Flow Suspension in Mixed Tanks – Šedivý, V. - Severa, M. - Chára, Z. - Rieger, F., - Ditl, P., In: 15. Symposium o anemometrii. Brno: Ústav vodohospodářského výzkumu, 1998, pp. 53-62. ISBN 80-86020-23-1.
 • Reconstruction of Mixing Equipment – Novák, V. - Ditl, P., - Rieger, F., In: 25. Medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 1998. pp. 89-97. ISBN 80-227-1057-1.

1997

 • Možnosti chemické úpravy a předúpravy při čistění odpadních vod – Ditl, P. - Nápravník, J., In: Zborník 24. konference Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 1997, pp. 33-37.
 • Lokální charakteristiky proudění míchaných suspenzí – Severa, M. - Ditl, P. - Chára, Z., - Šedivý, V., In: Dynamika tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 39-40. ISBN 80-85918-29-3.
 • Undesirable Air Entrainment in Agitated Baffled Vessels – Ditl, P. - Rieger, F., - Novák, V., In: Mixing 9. Paris: GFGP, 1997, pp. 131-136. ISBN 2-910239-26-8.

1995

 • Zpracování některých druhů kapalných odpadů deemulgací s následnou koagulací – Ditl, P. - Nápravník, J., In: Sborník referátů 19. konference o moření ocelí. Ústí nad Labem: Dům techniky, 1995, pp. 123-127.

1994

 • Pressure Swing Adsorption - a Solution for Bioreactors with Oxygen Limitation – Roušar, I. - Ditl, P., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 13-14.
 • Flow an Agitated Vessel Equipped with Multiple Impellers – Ditl, P. - Fořt, I., - Strejc, V., In: Proceedings of the 8th European Conference on Mixing. Rugby: Institution of Chemical Engineers, 1994. p. 147-154. ISBN 0-85295-329-1.
 • Micromixing and Its Effects on Polymerization – Votava, J. - Ditl, P., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 187-188.

1993

 • Optimization of Mixing Equipment: Process and Design Parameters – Rieger, F. - Novák, V., - Ditl, P., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 61-62.
 • Návrh řady pomaloběžných míchadel – Rieger, F. - Šoška, P. - Ditl, P., - Perončík, M., In: Zborník 20.konferencie chemického inžinierstva. Bratislava: SK ČSSCHI, 1993, pp. 1-3.
 • Pressure Swing Adsorption - the Optimalization of Multiple Bed Units – Roušar, I. - Čekal, M., - Ditl, P., In: Precision Process Technology Perspectives for Pollution Prevention. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993. p. 681-688. ISBN 0-7923-2150-2.
 • Contribution to Improving Efficiency of Reactors and Bioreactors – Ditl, P. - Roušar, I. - Kabátek, J. - Votruba, P. - Petera, K., - Votava, J., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 57-58.

1988

 • Suspension of solid particles - Concentration profiles and particle layer on the vessel bottom – Havelková, O. - Ditl, P., - Rieger, F., In: Proceedings of the 6th European Conference on Mixing. 1988,

1985

 • SUSPENSION OF SOLID PARTICLES - RELATIVE VELOCITY OF PARTICLES IN TURBULENT MIXING. – Ditl, P. - Rieger, F., In: Proceedings of 5th European Conference on Mixing. BHRA Fluid Engineering, 1985. p. 53-62. ISBN 0-947711-04-X.
 • HYDROMECHANICS AND MASS TRANSFER IN AGITATED SUSPENSIONS. – Ditl, P., In: Proceedings of 5th European Conference on Mixing. BHRA Fluid Engineering, 1985. p. 179-189. ISBN 0-947711-04-X.

1984

 • THEORETICAL MODEL OF A STIRRED SUGAR BOILING PAN. – Ditl, P. - Rieger, F., - Beranek, L., In: Proceedings of the 9th Symposium Industrial Crystallization 1984. Amsterdam: Elsevier, 1984. p. 471-474. ISBN 0444424067.

1982

 • Suspension of solid particles in agitated vessels – Rieger, F. - Ditl, P., In: Proceedings of the 4th European Conference on Mixing. 1982,
 • Mixing in unbaffled vessels the influence of an eccentric impeller position on power consumption and surface aeration – Novák, V. - Ditl, P., - Rieger, F., In: Proceedings of the 4th European Conference on Mixing. 1982,

????

 • Suspension of solid particles in agitated vessels – Rieger, F. - Ditl, P., In:, ????
 • Suspendace????? – Ditl, P. - Rieger, F., In:, ????

Patent, užitný a průmyslový vzor

2015

 • Způsob čištění výpalků z výroby surového zemědělského lihu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Rosol, M. - Ditl, P., - Nápravník, J., Czechia. Patent Application., 2015

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Model vtokové části katalytického reaktoru – Švec, O. - Ditl, P., [Functional Sample] 2012.
 • Experimentální zařízení pro výzkum přenosu tepla a hmoty v náplňové vrstvě – Šulc, R. - Ditl, P., [Functional Sample] 2012.

Software

2013

 • Software pro výpočet oxidačně-absorpční dvoufázové kolony s výměnou tepla ve výrobě HNO3 – Šulc, R. - Ditl, P., [Software] 2013.
 • Software pro výpočet kondenzačního reaktoru ve výrobě HNO3 – Šulc, R. - Ditl, P., [Software] 2013.
 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., [Software] 2013.

2008

 • Software výpočtu výrob kyseliny dusičné – Ditl, P. - Šulc, R., [Software] 2008.

Zpráva

2019

 • Feasibility studies of industrial implementation – Ditl, P. - Moravec, J., [Research Report] 2019.
 • Rules for scaling-up of electrocoagulation reactor – Ditl, P. - Procházka, P., [Research Report] 2019.

2018

 • Quasi-optimized geometry design of laboratory scale continuous flow electrocoagulation reactor – Ditl, P. - Procházka, P., [Research Report] 2018.
 • Concept of electrocoagulation flocks fragmentation and averaging method - report – Ditl, P. - Procházka, P., [Research Report] 2018.
 • Metodika stanovení třídy silničního prachu – Ditl, P., [Research Report] 2018.
 • Chladící a výměníková stanice – Ditl, P. - Šulc, R., [Research Report] 2018.

2016

 • Úpravy reglementu pro různé typy fugátů, optimalizace dávkování, možnosti zlevnění úpravy – Ditl, P. - Nápravník, J., - Šulc, R., [Research Report] Troubsko: Zemědělský výzkum,spol. s r.o., 2016. Report no. 2016-Di-ZV-01.

2015

 • Alternativy reglementu nové technologie, bilance systému pro zvětšování měřítka, zdůvodnění nevhodnosti přímého rozvozu digestátu. Dílčí zpráva za období 01/2015-12/2015 – Ditl, P. - Nápravník, J., - Šulc, R., [Research Report] 2015.

2014

 • Reglement nové technologie, Blokové a strojně technologické schéma linky. Dílčí zpráva za období 07/2014-12/2014 – Ditl, P. - Nápravník, J., - Šulc, R., [Research Report] 2014. Report no. Di-2014-01.

1997

 • Měření lokálních rychlostí u míchaných suspenzí pomocí PDA – Severa, M. - Šedivý, V. - Ditl, P., - Chára, Z., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Chemical Waste Treatment – Ditl, P. - Nápravník, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • 1997 - Twenty Years Anniversary: EFCE Working Party on Mixing – Ditl, P. - Fořt, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1997.
 • Míchání v chemických reaktorech – Ditl, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1997.
 • Výzkum míchání na strojní fakultě ČVUT – Rieger, F. - Ditl, P. - Fořt, I. - Novák, V. - Nermut, M., - Sedláček, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1997.

1996

 • Process Characteristics of Mechanically Agitated Bioreactors – Fořt, I. - Ditl, P., - Vaněček, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Optimal Agitator Design for Mixing of Viscous Liquids and Suspensions – Rieger, F. - Ditl, P., - Novák, V., [Research Report] 1996.
 • Treatment of Waste Water Containing Stabil Emulsions – Ditl, P. - Nápravník, J., [Research Report] 1996.
 • Non-Standart Cases of Waste Water Treatment – Ditl, P. - Nápravník, J., [Research Report] 1996.
 • Simultánní přenos hybnosti, tepla a hmoty ve zpracovatelských strojích – Ditl, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1995

 • Gas - Liquid Mass Transfer in a Static Mixer – Ditl, P. - Votruba, P., [Research Report] 1995.
 • Gas - Liquid Mass Transfer in a Static Mixer – Ditl, P. - Votruba, P., [Research Report] 1995.
 • Likvidace kapalných odpadů obsahujících olovo – Ditl, P. - Nápravník, J., [Technical Report] 1995.
 • Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 1994 – Ditl, P., [Research Report] 1995.

1994

 • Přenos hmoty ve statických směšovačích – Votruba, P. - Ditl, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Mikromíchání a následné konkurenční reakce – Votava, J. - Ditl, P., [Research Report] Brno: Techmix, 1994.
 • Design of High Efficient Mixing Systems – Ditl, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.
 • Kurz CAD – Ditl, P. - Roušar, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • CAD míchacích zařízení – Ditl, P. - Petera, K., - Světlík, P., [Technical Report] 1993.
 • Mass Transfer in Motionless Mixers – Votruba, P. - Ditl, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Selected Micromixing Effects in Reacting Systems of Low and Medium Viscosites – Votava, J. - Ditl, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • A Study of Catalytic Behavior for Consequitive Reactions – Khan, M.H. - Masood, I., - Ditl, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Simulation of Riser Reactor for Gas-oil Cracking – Khan, M.H. - Kuawaja, M.A., - Ditl, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • CAD and CA Quotation of Mixing Equipment – Ditl, P. - Petera, K. - Světlík, P., - Vysloužilová, R., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Kvalifikační zpráva

1993

 • Čištění odpadních vod elektroflokací – Lang, J. - Ditl, P. supervisor, Praha: 1993. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. DITL.
 • Sedimentace částic v elektrolytických roztocích – Musil, M. - Ditl, P. supervisor, Praha: 1993. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. DITL.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Bilancování a simulace systémů v MS Excel – Ditl, P. - Netušil, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06396-5.

2012

 • Natural Gas - Extraction to End Use – Gupta, S.B. ed. - Netušil, M. ed., - Ditl, P. ed., Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2012. InTech Open Access Publisher. ISBN 978-953-51-6259-9.

2000

 • Chemické reaktory – Ditl, P., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. ISBN 80-01-02207-2.

1996

 • Difúzně separační pochody – Ditl, P., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996. ISBN 80-01-01439-8.

1995

 • Míchání a míchací zařízení – Rieger, F. - Novák, V. - Ditl, P. - Fořt, I. - Vlček, J. - Ludvík, M. - Machoň, V., - Medek, J., Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1995. ISBN 80-86059-18-9.

Kapitola v knize

2012

 • Natural Gas Dehydratation – Netušil, M. - Ditl, P., In: Natural Gas - Extraction to End Use. Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2012. p. 3-22. InTech Open Access Publisher. ISBN 978-953-51-6259-9.
 • Natural Gas Dehydration – Netušil, M. - Ditl, P., In: Natural Gas - Extraction to End Use. Rijeka: InTech - Open Access Company (InTech Europe), 2012. p. 3-22. InTech Open Access Publisher. ISBN 978-953-51-6259-9.

Sborník

2008

 • Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách – Ditl, P. ed. - Skřivánek, J. ed., Srní, 2008-10-21/2008-10-23. Plzeň: Škoda Výzkum, 2008. ISBN 978-80-7043-730-8.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2013

 • Chemická předúprava výpalků – Ditl, P. - Rosol, M., - Nápravník, J., [Verified Technology] 2013.

2010

 • Srážecí reaktor pro výrobu DPG – Ditl, P. - Jirout, T., [Verified Technology] 2010.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2013

 • Metodika návrhu adsorpčního sušení – Netušil, M. - Ditl, P., [Certified Methodology (for RIV)] 2013.
 • Energetické porovnání metod sušení – Netušil, M. - Ditl, P., [Certified Methodology (for RIV)] 2013.

2012

 • Metodika výpočtu potrubí v lince pro výrobu kyseliny dusičné – Šulc, R. - Ditl, P., [Certified Methodology (for RIV)] 2012.
 • Metodika výpočtu kotle v lince pro výrobu kyseliny dusičné – Šulc, R. - Ditl, P., [Certified Methodology (for RIV)] 2012.

2011

 • Metodika výpočtu spotřeby surovin v lince pro výrobu kyseliny dusičné – Šulc, R. - Ditl, P., [Certified Methodology (for RIV)] 2011.

2009

 • Metodika návrhu adsorpčně - oxidačně katalytického zařízení pro likvidaci VOC z odpadního vzduchu – Šrámek, M. - Ditl, P., [Certified Methodology (for RIV)] 2009.

2008

 • Metodika výpočtu výrob kyseliny dusičné – Ditl, P. - Šulc, R., [Certified Methodology (for RIV)] 2008.

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2020

 • Estimation of renewable energy resources limits – Ditl, P., [Audiovisual Work] 2020.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2012

 • Supersonic Method for Natural Gas Dehydration – Ditl, P. - Netušil, M., [Invited unpublished scientific lecture] Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9: RWE Gas Storage, s.r.o.. 2012-07-23.

Ostatní nezařazené

2013

 • Adsorption drying of natural gas under high pressure – Ciahotny, K. - Vagenknechtova, A. - Netušil, M. - Ditl, P., - Prokopova, O., OIL GAS European Magazine. 2013, 4/2013(4), ISSN 0342-5622.

1995

 • Mikromíchání. Optimalizace reaktorů a zvětšování jejich měřítka – Votava, J. - Ditl, P. supervisor, Praha: 1995. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. DITL.

1994

 • Přenos hmoty ve statických směšovačích – Votruba, P. - Ditl, P. supervisor, Praha: 1994. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. DITL.