[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

Lidé

Ing. Monika Vitvarová

Ing. Monika Vitvarová

Monika.Vitvarova (zavináč) fs.cvut.cz

420778728298
(22 435) 2541

místnost: B1-523, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS10/156/OHK2/2T/12  
  STUDIE MOŽNOSTÍ VÝROBY VODÍKU POUŽITÍM VYSOKOTEPLOTNÍ ELEKTROLÝZY VODY V JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH S TLAKOVODNÍMI REAKTORY – Vitvarová, M. (2010-2011)

Článek v periodiku

2019

 • Techno-economic comparison of three technologies for precombustion CO2 capture from a lignite-fired IGCC – Roussanaly, S. - Vitvarová, M. - Anantharaman, R. - Berstad, D. - Hagen, B. - Jakobsen, J. - Novotný, V., - Skaugen, G., Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2019, 1-17. ISSN 2095-0179.

Stať ve sborníku

2020

 • Intermediate Pressure Reboiling in Geothermal Flash Plant for Increased Power Production and More Effective Non-Condensable Gas Abatement – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Špale, J., - Poplsteinova Jakobsen, J., In: Energy Reports. ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. p. 20-27. vol. 6. ISSN 2352-4847.

2019

 • LIFE CYCLE ASSESSMENT OF IGCC POWER PLANT WITH CARBON CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC – Zakuciová, K. - Vitvarová, M. - Kočí, V. - Vlček, Z. - Novotný, V. - Šerešová, M. - Měšťanová, L., - Veselý, L., In: BOOK OF ABSTRACTS - The 10th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage. SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research), 2019. p. 307-308.
 • REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRICITY PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC: THEABILITY OF CARBON CAPTURE, UTILIZATION AND STORAGE TECHNOLOGIES (CCUS – Vitvarová, M. - Šerešová, M. - Zakuciová, K. - Kočí, V. - Vlček, Z. - Opatřil, J. - Novotný, V., - Měšťanová, L., In: BOOK OF ABSTRACTS - The 10th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage. SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research), 2019. p. 270-271.
 • Design and Manufacturing of a Metal 3D Printed kW Scale Axial Turboexpander – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M. - Bryksí Stunová, B. - Vodička, V. - Špale, J. - Zikmund, P. - Drašnar, M., - Schastlivtseva, E., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5871-4.
 • 3D Printing in Turbomachinery: Overview of Technologies, Applications and Possibilities for Industry 4.0 – Novotný, V. - Špale, J. - Bryksí Stunová, B. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5867-7.

2017

 • Perspectives of Pre-combustion CCS Systems for Central Europe – Vitvarová, M. - Novotný, V., - Jakobsen, J. P., In: Energy Procedia - CO2 Summit II: Technologies and Opportunities. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. ISSN 1876-6102.
 • Minimizing the energy and economic penalty of CCS power plants through waste heat recovery systems – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M., - Hrdina, Z., In: Energy Procedia - CO2 Summit II: Technologies and Opportunities. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 10-17. ISSN 1876-6102.

2016

 • Case study of transport options for CO2 from IGCC coal power plant in the Czech Republic for storage – Veselý, L. - Skaugen, G. - Vitvarová, M. - Roussanaly, S., - Novotný, V., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. pp. 315-320. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-94-4.
 • Effect of different configurations of physical solvent based acid gas removal and CO2 capture for IGCC CCS power plants – Novotný, V. - Vitvarová, M., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. pp. 308-314. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-94-4.
 • Analysis and design of novel Absorption Power Cycle plants – Novotný, V. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Jakobsen, Jana P., In: Volume 1: Biofuels, Hydrogen, Syngas, and Alternate Fuels; CHP and Hybrid Power and Energy Systems; Concentrating Solar Power; Energy Storage; Environmental, Economic, and Policy Considerations of Advanced Energy Systems; Geothermal, Ocean, and Emerging Energy Technologies; Photovoltaics; Posters; Solar Chemistry; Sustainable Building Energy Systems; Sustainable Infrastructure and Transportation; Thermodynamic Analysis of Energy Systems; Wind Energy Systems and Technologies. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2016. ISBN 978-0-7918-5022-0.

2012

 • Use of biomass indirect dryer in power and heating plants – Dlouhý, T. - Havlík, J. - Vitvarová, M., - Dlouhý, J., In: Impacts of Fuel Quality on Power Production & Environment. Gumpoldskirchen: Book-of-Abstract.com - Heinz A. Krebs Dipl.-Ing., 2012. ISBN 978-3-9502992-8-1.
 • Ekonomický potenciál aplikace sušení biomasy – Vitvarová, M. - Havlík, J., In: TOP 2012 Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2012. pp. 539-544. ISBN 978-80-227-3723-4.

2011

 • Decentralizovaná kombinovaná výroba elektřiny, vodíku a metanolu – Petr, V. - Vitvarová, M., In: ES 2011 Energetické Stroje a Zařízení, Termomechanika a Mechanika tekutin. Plzeň: ZČU Plzeň, 2011. pp. x1-x8. ISBN 978-80-261-0004-1.

2010

 • Nuclear PWR power plant combined with production of hydrogen and synthetic fuels – Petr, V. - Vitvarová, M., In: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. pp. x1-x8. ISBN 978-80-7043-883-1.
 • Kotel na biomasu pro orc mikrokogenerační jednotku – Maščuch, J. - Vitvarová, M., - Vodička, V., In: Sborník přednášek z konference Energetika a biomasa 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 176-184. ISBN 978-80-01-04523-7.

2009

 • Feedwater heater repowering uhelné elektrárny – Vitvarová, M. - Kolovratník, M., In: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. pp. 223-230. ISBN 978-80-7043-803-9.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Lopatkové kolo mechanického rotačního axiálního stroje – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., Czech Republic. Utility Model CZ 33478. 2019-12-04.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Expandér druhé generace - Micro-turboexpandér modulární koncepce s výměnnými statorovými segmenty – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Nízkovýkonový turboexpandér - expandér první generace – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Functional Sample] 2018.

Software

2016

 • Ekonomické hodnocení integrace CCS technologií typu pre-combustion do IGCC energetického zdroje na území ČR – Vitvarová, M. - Stříž, P. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Roussanaly, S., - Veselý, L., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2016.

2013

 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., [Software] 2013.
 • Bilanční model pro ekonomické posouzení projektů CCS – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Dlouhý, J., [Software] 2013.

Zpráva

2019

 • Možnosti aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do energetických nízkoteplotních aplikací – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Bryksí Stunová, B. - Halmelová, L. - Vodička, V. - Špale, J., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2019. Report no. VZP/36/2019/01-TJ01000090-V3.

2018

 • Průběžná zpráva 2018 – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2018. Report no. TJ01000090-V2.

2017

 • Průběžná zpráva 2017 – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2017. Report no. TJ01000090-V6.

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Energy Engineering, 2016. Report no. NF-CZ08-OV-1-003-2015-WP3.

2015

 • Technicko-ekonomické posouzení nasazení systému záchytu CO2 v elektrárně – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Chánová, P. - Havlík, J., - Veselý, L., [Research Report] 2015. Report no. 8301582.
 • Oponentní studie koncepce velkých výrobních zdrojů Tepláren Brno, a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Vitvarová, M., [Research Report] 2015. Report no. 8301516.

2014

 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 3 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M. - Pilař, L., - Chánová, P., [Research Report] 2014.
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 2 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M., - Chánová, P., [Research Report] 2014.

2013

 • Studie energetického zdroje Plzeňský prazdroj a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - PP 1/2013.
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - MČB 1/2013.
 • Model pro podporu strategického plánování rozvoje TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. VZ - TČB 1/2013.

2012

 • Studie rekonstrukce podnikové energetiky Momentive Sokolov na dvoupalivový systém – Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Vitvarová, M., - Funda, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ - HEX 1-7/2012.
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ - MČB 1/2012.

Kapitola v knize

2018

 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Kolovratník, M., In: Green Energy and Technology. Springer International Publishing AG, 2018. p. 99-111. vol. F6. ISSN 1865-3529. ISBN 978-3-319-89844-5.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • ERIN2012 – Hrdlička, J. org. - Bryksí, B. org. - Kolaříková, M. org. - Vitvarová, M. org., - Tomíček, J. org., [Conference Hosting] 2012.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • Poloprovozní jednotka pro ověření expandéru – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Pilot Plant] 2019.