[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • A study of the coarse water droplets formation in the nozzle – Měšťanová, L. - Bartoš, O., EPJ Web of Conferences. 2019, 2019(213), ISSN 2100-014X.
 • An experimental study of the coarse droplets formation – Bartoš, O. - Pavlíček, P., - Měšťanová, L., AIP Conference Proceedings. 2019, 020002(2189), ISSN 0094-243X.
 • Full-scale evaluation of SO2 capture increase for semi-dry FGD technology – Hrdlička, J. - Dlouhý, T., Journal of the Energy Institute. 2019, 92(5), 1399-1405. ISSN 1743-9671.
 • Expansion Cooling with Power Recovery for Dewatering of CO2 Streams from Oxyfuel CCS Systems – Novotný, V. - Kolovratník, M., Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering. 2019, 12(3), 53-55. ISSN 2067-3809.
 • Uncertainty analysis of rod ejection accident in VVER-1000 reactor – Miglierini, B. - Kozlowski, T., - Kopeček, V., Annals of Nuclear Energy. 2019, 132 628-635. ISSN 0306-4549.
 • Analysis of supercritical CO2 Brayton power cycles in nuclear and fusion energy – Syblík, J. - Veselý, L. - Entler, S. - Štěpánek, J., - Dostál, V., Fusion Engineering and Design. 2019, 2019(146), 1520-1523. ISSN 0920-3796.
 • Evaporation and condensation model for a cooling system of the LiPb cold trap device – Romsy, T. - Zácha, P., Fusion Engineering and Design. 2019, 146 2199-2204. ISSN 0920-3796.
 • High heat flux limits of the fusion reactor water-cooled first wall – Zácha, P. - Entler, S., Nuclear Engineering and Technology. 2019, 51(5), 1251-1260. ISSN 1738-5733.
 • Effect of Impurities on Compressor and Cooler in Supercritical CO2 Cycles – Veselý, L. - Manikantachari, K.R.V. - Vasu, S. - Kapat, J., - Dostál, V., Journal of Energy Resources Technology. 2019, 141(1), ISSN 0195-0738.

Stať ve sborníku

2020

 • Intermediate Pressure Reboiling in Geothermal Flash Plant for Increased Power Production and More Effective Non-Condensable Gas Abatement – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Špale, J., - Poplsteinova Jakobsen, J., In: Energy Reports. ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. vol. 6. ISSN 2352-4847.

2019

 • Rozliv taveniny - citlivostní analýza – Zácha, P. - Železný, V., In: Sborník konference TECHSOFT ENGINEERING ANSYS 2019 Setkání uživatelů a konference. Praha 4: TechSoft Engineering, 2019. ISBN 978-80-907196-1-3.
 • Chlazení koria v šachtě reaktoru – Zácha, P. - Železný, V., - Jun, G., In: Sborník z konference CAE FORUM 2019. Praha: TechSim Engineering s.r.o., 2019. p. 8-14. ISBN 978-80-270-6371-0.
 • Účinnost selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku při spalování v BFB – Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Jeníková, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.
 • A Comparison of Various Images Processing Methods Used in Evaluation of Liquid Film Disruption – Měšťanová, L. - Bartoš, O., In: EFM 19 - Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 295-299.
 • A Study of the Electrostatic Charge of the Coarse Water Droplets – Bartoš, O. - Petr, V., - Měšťanová, L., In: EFM 19 - Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 24-27.
 • An analysis of the liquid film break-up using the computer vision technique – Bartoš, O. - Měšťanová, L., In: EAC 2019 European Aerosol Conference. Sweden Meetx, 2019.
 • THE MEASUREMENT OF THE HETEROGENEOUS PARTICLES IN THE STEAM – Bartoš, O. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Kolovratník, M. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., In: Sborník XX výroční konference České Aerosolové Společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019. p. 82-87. ISBN 978-80-270-6416-8.
 • LIFE CYCLE ASSESSMENT OF IGCC POWER PLANT WITH CARBON CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC – Zakuciová, K. - Vitvarová, M. - Kočí, V. - Vlček, Z. - Novotný, V. - Šerešová, M. - Měšťanová, L., - Veselý, L., In: BOOK OF ABSTRACTS - The 10th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage. SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research), 2019. p. 307-308.
 • REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRICITY PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC: THEABILITY OF CARBON CAPTURE, UTILIZATION AND STORAGE TECHNOLOGIES (CCUS – Vitvarová, M. - Šerešová, M. - Zakuciová, K. - Kočí, V. - Vlček, Z. - Opatřil, J. - Novotný, V., - Měšťanová, L., In: BOOK OF ABSTRACTS - The 10th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage. SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research), 2019. p. 270-271.
 • A STUDY OF CO2 HYDRATES FOR DEEP OCEAN STORAGE – Bartoš, O. - Hýbek, P., - Chistyakov, S., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. p. 11. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • AN ANALYSIS OF THE LIQUID FILMS BREAK-UP USING THE COMPUTER VISION TECHNIQUE – Měšťanová, L. - Bartoš, O., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. p. 35. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • DOPADY TRITIA UVOLŇOVANÉHO Z ETE NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Osičková, K. - Zácha, P., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 118-131. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • CFD modeling and sensitivity analysis of ex-vessel core melt process – Zácha, P. - Železný, V., In: 18th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH 2019). New York: American Nuclear Society, 2019. p. 2640-2651. ISBN 978-0-89448-767-5.
 • Absorption Power Cycle with Libr Solution Working Fluid – Design of the First Proof of Concept – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Customized Small-scale ORC Turbogenerators– Combining a 1D-design Tool, a Micro-turbine-generator–construction Kit and Potentials of 3D-printing – Weiß, A.P. - Novotný, V. - Popp, T. - Zinn, G., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Design and Manufacturing of a Metal 3D Printed kW Scale Axial Turboexpander – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M. - Bryksí Stunová, B. - Vodička, V. - Špale, J. - Zikmund, P. - Drašnar, M., - Schastlivtseva, E., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5871-4.
 • 3D Printing in Turbomachinery: Overview of Technologies, Applications and Possibilities for Industry 4.0 – Novotný, V. - Špale, J. - Bryksí Stunová, B. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5867-7.
 • Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod – Procházková, D. - Svoboda, V., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 139-148. ISBN 978-80-87140-56-7.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Lopatkové kolo mechanického rotačního axiálního stroje – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., Czech Republic. Utility Model CZ 33478. 2019-12-04.
 • Kotel s bublinkovou fluidní vrstvou pro efektivní redukci emisí NOx – Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Michaliková, K., - Jeníková, J., Czech Republic. Utility Model CZ 33150. 2019-08-27.
 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., Czech Republic. Patent CZ 307680. 2019-02-08.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Expandér druhé generace - Micro-turboexpandér modulární koncepce s výměnnými statorovými segmenty – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Functional Sample] 2019.

Zpráva

2019

 • Možnosti aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do energetických nízkoteplotních aplikací – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Bryksí Stunová, B. - Halmelová, L. - Vodička, V. - Špale, J., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2019. Report no. VZP/36/2019/01-TJ01000090-V3.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH SE ZHOTOVENÍM TECHNICKÉHO DÍLA A JEHO UVEDENÍM DO PROVOZU – Procházková, D. - Procházka, J. - Beran, V. - Lukavský, J., - Šindlerová, V., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06609-6.
 • CO2 Separation, Purification and Conversion to Chemicals and Fuels – Winter, F. - Hrdlička, J. - Agarwal, R.A., - Varjani, S., Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. Energy, Environment, Sustainability. ISSN 2522-8366. ISBN 9789811332951.

Sborník

2019

 • Řízení rizik procesů spojených s technickými díly – Procházková, D. ed., Praha, 2019-11-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06656-0.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • Poloprovozní jednotka pro ověření expandéru – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Pilot Plant] 2019.