[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

CZ  /EN

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Knowledge on Critical Infrastructure Safety – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Statistics. 2020, 256-265. ISSN 2309-0685.
 • Customized ORC micro turbo-expanders - From 1D design to modularconstruction kit and prospects of additive manufacturing – Weiß, A.P. - Novotný, V. - Popp, T. - Streit, P. - Špale, J. - Zinn, G., - Kolovratník, M., Energy. 2020, 209 ISSN 0360-5442.
 • Simulation of subcooled boiling in multiphase CFD code CFX – Vyskocil, L. - Železný, V., - Zácha, P., Kerntechnik. 2020, 85(5), 341-350. ISSN 0932-3902.
 • Parametric study of S-CO2 cycles for the DEMO fusion reactor – Štěpánek, J. - Entler, S. - Syblík, J. - Veselý, L. - Dostál, V., - Zácha, P., Fusion Engineering and Design. 2020, 160 ISSN 0920-3796.
 • Optimization of Supercritical CO2 Power Conversion System with an Integrated Energy Storage for the Pulsed DEMO – Veselý, L. - Syblík, J. - Entler, S. - Štěpánek, J. - Zácha, P., - Dostál, V., IEEE Transactions on Plasma Science. 2020, 48(6), 1715-1720. ISSN 0093-3813.
 • Drivetrain modelling and parameter calculation for an electric bus with fixed or 2-speed gearbox – Novák, M. - Novák, J. - Morkus, J. - Musálek, L., - Sivkov, O., International Journal of Electric and Hybrid Vehicles. 2020, 12(3), 229-252. ISSN 1751-4088.
 • Risk Management Plan for Technical Facility Designing, Manufacturing and Commissioning – Procházková, D. - Procházka, J., International Journal of Economics and Management Systems. 2020, 5 75-85. ISSN 2367-8925.
 • Tools for Risk Management of Technical Facilities Operation. – Procházková, D. - Procházka, J., European Journal of Engineering Research and Science. 2020, 5(4), 494-500. ISSN 2506-8016.
 • Temperature dependence of the Hall coefficient of sensitive layer materials considered for DEMO Hall sensors – Entler, S. - Duran, I. - Kovarik, K. - Sladek, P. - Najman, D., - Grover, O., Fusion Engineering and Design. 2020, 153 ISSN 1873-7196.

Stať ve sborníku

2020

 • Risk Management Plan for Process Associated with Technical Facility Designing, Construction and Commissioning. – Procházková, D. - Procházka, J., In: Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Singapur: Research Publishing 2020. e:enquiries@rpsonline.com.sg, 2020. ISBN 978-981-14-8593-0.
 • Certification Cycles of Train Cyber Gateway – Procházka, J. - Novobilsky, P. - Procházková, D., - Kertis, T., In: Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Singapur: Research Publishing 2020. e:enquiries@rpsonline.com.sg, 2020. ISBN 978-981-14-8593-0.
 • Causes of Disasters with Presence of Radioactive Substances – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Singapur: Research Publishing 2020. e:enquiries@rpsonline.com.sg, 2020. ISBN 978-981-14-8593-0.
 • Rizika spojená s nanotechnologiemi – Procházková, D. - Adamec, V., - Schullerová, B., In: CRISON 2019. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2020. p. 175-189.
 • CFD Simulation and Experimental Analysis of Fluidization in a Model of an Oxyfuel Fluidized Bed Boiler – Beneš, M. - Eichler, P. - Klinkovský, J. - Kolář, M. - Smejkal, T. - Solovský, J. - Strachota, P. - Žák, A. - Hrdlička, J., - Skopec, P., In: ALGORITMY 2020, 21st Conference on Scientific Computing. Vysoké Tatry, Podbanské, Slovakia, September 10-15, 2020. Proceedings of contributed papers. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2020. p. 101-110. ISBN 978-80-227-5032-5.
 • PŘENOS POŽADAVKŮ V KYBER-FYZICKÉM SYSTÉMU – Procházka, J. - Procházková, D., In: Sustainability-Environment-Safety 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 61-75. ISBN 978-80-89753-37-6.
 • ÚDRŽBA JE ZÁKLADEM PRO BEZPEČNOST TECHNICKÝCH PROVOZŮ – Procházková, D., In: Nástroje environmentálnej politiky 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 87-94. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • Validita technik používaných v praxi při práci s riziky – Procházková, D., In: Nástroje environmentálnej politiky 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 31-51. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • LIDSKÝ FAKTOR A KULTURA BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: METES 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 101-111. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • VYBRANÉ HAVÁRIE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ – Procházková, D. - Ouhrabka, L., In: METES 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 25-38. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • NÁSTROJ PRO ZAJIŠTĚNÍ KOEXISTENCE TECHNICKÉHO DÍLA S OKOLÍM – Procházková, D. - Procházka, J. - Říha, J. - Beran, V., - Procházka, Z., In: Manažerstvo životného prostredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 76-89. ISBN 978-80-89753-36-9.
 • HISTORICKÉ ÚDAJE O POHROMÁCH JSOU DŮLEŽITÉ PRO STAVBU TECHNOLOGICKÝCH KOMPLEXŮ – Procházková, D., In: Manažerstvo životného prostredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 21-32. ISBN 978-80-89753-36-9.
 • Příklad kontrolního seznamu ve strojírenství – Procházková, D., In: Integrovaná bezpečnost prostřredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 115-122. ISBN 978-80-89753-34-5.
 • VÝSLEDKY HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – Procházková, D. - Procházka, J., - Procházka, Z., In: Integrovaná bezpečnost prostřredia 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 47-64. ISBN 978-80-89753-34-5.
 • Zdroje rizik technických děl – Procházková, D., In: Globálné existiciálne riziká 2019. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. p. 45-50. ISBN 978-80-89753-35-2.
 • VYBRANÉ HAVÁRIE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ – Procházková, D. - Ouhrabka, L., In: METES 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 25-38. ISBN 978-80-89753-32-1.
 • VALIDITA TECHNIK POUŽÍVANÝCH V PRAXI PŘI PRÁCI S RIZIKY – Procházková, D., In: NEP 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 31-51. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • ÚDRŽBA JE ZÁKLADEM PRO BEZPEČNOST TECHNICKÝCH PROVOZŮ – Procházková, D., In: NEP 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 87-94. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • VALIDITA TECHNIK POUŽÍVANÝCH V PRAXI PŘI PRÁCI S RIZIKY – Procházková, D., In: NEP 2019. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. p. 31-51. ISBN 978-80-89753-33-8.
 • LIDSKÝ FAKTOR A KULTURA BEZPEČNOSTI – Procházková, D., In: ExFoS 2020. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 387-398. ISBN 978-80-214-5829-1.
 • PŘENOS POŽADAVKŮ V KYBER-FYZICKÉM SYSTÉMŮ – Procházka, J. - Procházková, D., In: ExFoS 2020. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 381-386. ISBN 978-80-214-5829-1.
 • Havárie v civilním letectví – Procházka, J. - Procházková, D., In: ExFoS 2020. Brno: VUT v Brně, 2020. p. 371-380. ISBN 978-80-214-5829-1.
 • Intermediate Pressure Reboiling in Geothermal Flash Plant for Increased Power Production and More Effective Non-Condensable Gas Abatement – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Špale, J., - Poplsteinova Jakobsen, J., In: Energy Reports. ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. p. 20-27. vol. 6. ISSN 2352-4847.

Prototyp, funkční vzorek

2020

 • Absorbér pro absorpci vodní páry v zařízení pracujícím s absorpčním cyklem pro produkci práce – Novotný, V. - Szücs, D. - Pavlíčko, J., - Špale, J., [Functional Sample] 2020.
 • 3D tištěný axiální impulsní mikro turboexpandér pro zařízení využívající odpadní teplo na nízké teplotní hladině pracující na základě absorpčního cyklu pro produkci práce – Novotný, V. - Suchna, D., - Špale, J., [Functional Sample] 2020.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2020

 • Proceedings of the 31st DAAAM International Symposium – Procházka, J. ed. - Procházková, D. ed., - Rusko, M. ed., Vídeň: DAAAM International Vienna, 2020. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-29-7.
 • Proceedings of the 31st DAAAM International Symposium – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, M. ed., Wien: DAAAM International, 2020.
 • Criscon 2020 – Krizové řízení a řešení krizovývh situací. – Konečný, J. ed. - Procházková, D. ed., - Procházka, J. ed., Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2020. ISBN 978-80-7454-957-1.
 • Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Dostál, V. ed., Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • RISK MANAGEMENT AND SETTLEMENT AT TECHNICAL FACILITIES OPERATION – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: CTU RCTU. CTU Archive, 2020. ISBN 978-80-01-06713-0.
 • RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DESIGNING, BUILDING AND COMMISSIONING – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Archiv ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06716-1.
 • ANALYSIS, MANAGEMENT AND TRADE-OFF WITH RISKS OF TECHNICAL FACILITIES – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Archiv ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06714-7.
 • RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES DE-COMMISSIONING AND SITE REVITALISATION – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06728-4.
 • RISK MANAGEMENT AT TECHNICAL FACILITIES TYPE AND SITE SELECTION – Procházková, D. - Procházka, J., Praha: Archiv ČVUT, 2020. ISBN 978-80-01-06718-5.

Kapitola v knize

2020

 • URBAN GUIDED TRANSPORT MANAGEMENT CYBER SECURITY – Procházka, J. - Novobilsky, P., - Procházková, D., In: Proceedings of the 31st DAAAM International Symposium. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2020. p. 376-383. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-29-7.
 • SAFETY MANAGEMENT OF COMPLEX FACILITIES – Procházková, D. - Procházka, J., - Rusko, M., In: Proceedings of the 31st DAAAM International Symposium. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2020. p. 366-375. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-29-7.
 • Impacts of Drinkiing Water Infrastructures Risks – Procházka, J. - Procházková, D. - Rusko, M. - Majerník, M. - Kollár, V. - Ilko, J., - Majerník, S., In: Proceedings of the 31st DAAAM International Symposium. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2020. p. 356-365. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-902734-29-7.
 • Řízení bezpečnosti vybraných kritických prvků dopravní infrastruktury – Procházka, J. - Procházková, D., - Veselík, P., In: Criscon 2020 – Krizové řízení a řešení krizovývh situací.. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2020. p. 335-346. ISBN 978-80-7454-957-1.
 • Zdroje rizik spojené s tunely na pozemních komunikacích – Procházková, D. - Procházka, J., In: Criscon 2020 – Krizové řízení a řešení krizovývh situací.. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2020. p. 162-170. ISBN 978-80-7454-957-1.
 • Standardizace bezpečnosti komunikace vlak-řídící centrum – Procházka, J. - Procházková, D., - Novobilsky, P., In: Criscon 2020 – Krizové řízení a řešení krizovývh situací.. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Knihovna UTB, 2020. p. 152-161. ISBN 978-80-7454-957-1.
 • OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE NA BÁZI SMR – Procházková, D. - Procházka, J., - Dostál, V., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 319-370. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • RIZIKA A BEZPEČNOST TUNELŮ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 268-318. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • ŘÍZENÍ RIZIK NANOTECHNOLOGIÍ – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 260-267. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI PROVOZU – Procházková, D. - Procházka, J., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 180-259. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • RIZIKA A BEZPEČNOST MOSTŮ – Procházka, J. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 107-179. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • SEGMENTACE ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ VLAKU – Procházka, J. - Novobilský, P., - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 98-106. ISBN 978-80-01-06786-4.
 • APLIKACE TEORIE CITLIVOSTI PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY – Kertis, T. - Procházková, D., In: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 37-65. ISBN 978-80-01-06786-4.

Sborník

2020

 • Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15) – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Dostál, V. ed., Singapur: Research Publishing 2020. e:enquiries@rpsonline.com.sg, 2020. ISBN 978-981-14-8593-0.
 • Sustainability-Environment-Safety 2019 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Procházka, Z. ed., Bratislava, 2019-11-07. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. ISBN 978-80-89753-37-6.
 • Integrovaná bezpečnost prostredia 2019 – Procházková, D. ed. - Procházka, J. ed., - Rusko, M. ed., Bratislava, 2019-09-27. Žilina: STRIX et SSŽP 2020, 2020. ISBN 978-80-89753-34-5.
 • NEP 2019 – Rusko, M. ed. - Krbová, R. ed., - Procházková, D. ed., Bratislava, 2019-01-30. Žilina: STRIX n.f., Žilina, 2020. ISBN 978-80-89753-33-8.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2020

 • Letní škola jaderného inženýrství – Zácha, P. org. - Dostál, V. org. - Katovský, K. org. - Prehradný, J. org., - Skalička, J. org., [Workshop Hosting] 2020.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2020

 • Využití pevných vápenných sorbentů pro záchyt Hg – Pilař, L. - Havlík, J., - Vodička, M., [Verified Technology] 2020.

...

2020

 • AN ANALYSIS OF THE LIQUID FILMS BREAK-UP USING THE COMPUTER VISION TECHNIQUE – Měšťanová, L. - Bartoš, O., Acta Polytechnica. 2020, ISSN 1210-2709.
 • The Influence of the Surface Properties on the Droplets Formation – Bartoš, O. - Vlasák, J., AIP Conference Proceedings. 2020, ISSN 0094-243X.