[design/2014/cvut-logo-blue.png]

Ústav energetiky

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • NF-CZ08-BFB-1-035-01-2017  
  Společný meeting účastníků NF programu CZ08 při konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference, Norsko – Dlouhý, T. (2017)
 • TJ01000090  
  Výzkum možností aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do nízkoteplotních aplikací v decentralizované energetice – Novotný, V. (2017-2019)
 • TJ01000124  
  SNCR redukce NOx v kotlích s bublinkovou fluidní vrstvou – Hrdlička, J. (2017-2019)
 • TJ01000192  
  Vývoj zařízení na rekuperaci odpadního tepla z extruze a lisování olejnin – Havlík, J. (2017-2019)
 •  
  Prohloubení spolupráce mezi partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 - přípravná studie – Dlouhý, T. (2017)
 •  
  Spolupráce mezi ČVUT v Praze a SINTEF ER v oblasti CCS technologí - výměnný pobyt ČVUT - 2017 – Dlouhý, T. (2017)
 • SVK 17/17/F2  
  Cenelín 2017 – Dostál, V. (2017)
 • NF-CZ08-BFB-029  
  International Conference on Applied Energy – Dlouhý, T. (2016)
 • NF-CZ08-BFB-1-02  
  Prohloubení spolupráce s partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 a účast na společném semináři programu CZ08 – Dlouhý, T. (2016)
 • NF-CZ08-OV-1-003  
  Společný seminář účastníků NF programu CZ08 při konferenci GHGT-13 v Lausanne, Švýcarsko – Dlouhý, T. (2016)
 • NF-CZ08-BFB-1-02  
  Krátkodobé studijní pobyty ČVUT - prohlubování spolupráce mezi ČVUT v Praze a SINTEF ER - 2016 – Dlouhý, T. (2016)
 • TH02020360  
  Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD – Zácha, P. (2017-2019)
 • TH02020666  
  Pokročilé analytické nástroje pro těžké havárie – Zácha, P. (2017-2020)
 • GA16-20123S  
  Vznik kapalné fáze v podmínkách proudění ve vysokotlakém dílu jaderných parních turbín – Kolovratník, M. (2016-2018)
 • EHP-CZ07-ICP-1-1502014  
  Czech-Icelandic Clean Energy Cooperation – Hrdlička, J. (2015-2016)
 • SVK 20/16/F2  
  Cenelín 2016 – Dostál, V. (2016)
 • SVK 19/16/F2  
  Wet Steam Conference 2016 – Bartoš, O. (2016)
 • SGS16/211/OHK2/3T/12  
  Snižování emisí NOx při oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě – Vodička, M. (2016-2018)
 • SGS16/147/OHK2/2T/12  
  Návrh a konstrukce experimentální trati pro ověření funkce komponent pokročilých absorpčních oběhů pro energetiku – Novotný, V. (2016-2017)
 • SGS16/148/OHK2/2T/12  
  Vývoj kompletu pro stanovení parametrů dvoufázového proudění pomocí číslicového zpracování obrazu dvoufázového proudění – Veselý, L. (2016-2017)
 • NF-CZ08-OV-1-005-01-2014  
  Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR – Dlouhý, T. (2015-2016)
 • NF-CZ08-OV-1-004-01-2014  
  Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky – Hrdlička, J. (2015-2016)
 • TA04020180  
  Výzkum a vývoj pokročilého kotle pro využití rostlinných paliv – Hrdlička, F. (2014-2017)
 • TA04020156  
  Ochrana povrchu zirkoniových slitin kompozitními polykrystalickými diamantovými povlaky – Škoda, R. (2014-2016)
 • SGS14/183/OHK2/3T/12  
  Diagnostika polydisperzních systémů v energetice – Bartoš, O. (2014-2016)
 • GA14-28017S  
  Hydrodynamika a přenos tepla při chlazení složitých geometrií – Dostál, V. (2014-2017)
 • TA03020312  
  Výzkum oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě pro CCS technologie – Dlouhý, T. (2013-2016)