[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • 945041
  Safety of GFR through innovative materials, technologies and processes – Zácha, P. (2020-2024)

 • Pokus – Zácha, P. (2019)
 • SGS19/103/OHK2/2T/12
  Modelování procesu selektivní katalytické redukce NOx při spalování pevných paliv a jeho validace – Jeníková, J. (2019-2020)
 • TK02030125
  Energy Well - projektové řešení demonstrační jednotky malého modulárního reaktoru chlazeného fluoridovými solemi – Dostál, V. (2019-2024)
 • TN01000007
  Národní centrum pro energetiku – Kolovratník, M. (2019-2020)
 • LTAUSA18198
  ADAR – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem – Zácha, P. (2019-2022)
 • SGS18/178/OHK2/3T/12
  Výzkum optických měřících metod v energetice – Bartoš, O. (2018-2020)
 • SGS18/128/OHK2/2T/12
  Modifikace a rozšíření experimentální trati pro pokročilé absorpční oběhy pro energetiku – Novotný, V. (2018-2019)
 • TH02030412
  Vývoj technologické linky pro materiálové využití odpadních termoplastů a stavebních recyklátů ve výrobě stavebních prvků z polymerbetonu – Hrdlička, F. (2017-2019)
 • TK01020035
  Výzkum a vývoj pokročilého kotle pro využití rostlinných paliv II – Hrdlička, J. (2018-2022)
 • TK01020029
  Zvyšování účinnosti turbínových stupňů pracujících v mokré páře – Kolovratník, M. (2018-2021)
 • TK01030116
  Návrh konceptu bezpečnostně důležitých prvků rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO – Zácha, P. (2018-2025)
 • TH03010395
  Inovativní způsoby sušení extrudovaných krmiv – Dlouhý, T. (2018-2021)
 • TJ01000124
  SNCR redukce NOx v kotlích s bublinkovou fluidní vrstvou – Hrdlička, J. (2017-2019)
 • TJ01000192
  Vývoj zařízení na rekuperaci odpadního tepla z extruze a lisování olejnin – Havlík, J. (2017-2019)
 • EF16_019/0000753
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií – Hrdlička, F. (2018-2022)
 • TH02020360
  Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD – Zácha, P. (2017-2019)
 • TH02020666
  Pokročilé analytické nástroje pro těžké havárie – Zácha, P. (2017-2020)
 • TH02030149
  Výzkum redukce NOx ve spalinách v rámci CCS technologie oxyfuel spalování – Hrdlička, J. (2017-2020)