[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

Projekty

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

 • SGS18/178/OHK2/3T/12  
  Výzkum optických měřících metod v energetice – Bartoš, O. (2018-2020)
 • SGS18/128/OHK2/2T/12  
  Modifikace a rozšíření experimentální trati pro pokročilé absorpční oběhy pro energetiku – Novotný, V. (2018-2019)
 • TH02030412  
  Vývoj technologické linky pro materiálové využití odpadních termoplastů a stavebních recyklátů ve výrobě stavebních prvků z polymerbetonu – Hrdlička, F. (2017-2019)
 • TK01020035  
  Výzkum a vývoj pokročilého kotle pro využití rostlinných paliv II – Hrdlička, J. (2018-2022)
 • TK01020029  
  Zvyšování účinnosti turbínových stupňů pracujících v mokré páře – Kolovratník, M. (2018-2021)
 • TK01030116  
  Návrh konceptu bezpečnostně důležitých prvků rychlého heliem chlazeného demonstračního reaktoru ALLEGRO – Zácha, P. (2018-2025)
 • NF-CZ08-BFB-1-035-01-2017  
  Společný meeting účastníků NF programu CZ08 při konferenci 9th Trondheim Carbon Capture Conference, Norsko – Dlouhý, T. (2017)
 • TJ01000124  
  SNCR redukce NOx v kotlích s bublinkovou fluidní vrstvou – Hrdlička, J. (2017-2019)
 • TJ01000192  
  Vývoj zařízení na rekuperaci odpadního tepla z extruze a lisování olejnin – Havlík, J. (2017-2019)
 •  
  Prohloubení spolupráce mezi partnery projektu NF-CZ08-OV-1-003-2015 - přípravná studie – Dlouhý, T. (2017)
 •  
  Spolupráce mezi ČVUT v Praze a SINTEF ER v oblasti CCS technologí - výměnný pobyt ČVUT - 2017 – Dlouhý, T. (2017)
 • SVK 17/17/F2  
  Cenelín 2017 – Dostál, V. (2017)
 • EF16_019/0000753  
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií – Hrdlička, F. (2018-2022)
 • TH02020360  
  Modelování vzniku CHF - krize varu pomocí výpočetních programů typu CFD – Zácha, P. (2017-2019)
 • TH02020666  
  Pokročilé analytické nástroje pro těžké havárie – Zácha, P. (2017-2020)
 • GA16-20123S  
  Vznik kapalné fáze v podmínkách proudění ve vysokotlakém dílu jaderných parních turbín – Kolovratník, M. (2016-2018)
 • SGS16/211/OHK2/3T/12  
  Snižování emisí NOx při oxyfuel spalování ve stacionární fluidní vrstvě – Vodička, M. (2016-2018)
 • SGS16/147/OHK2/2T/12  
  Návrh a konstrukce experimentální trati pro ověření funkce komponent pokročilých absorpčních oběhů pro energetiku – Novotný, V. (2016-2017)
 • SGS16/148/OHK2/2T/12  
  Vývoj kompletu pro stanovení parametrů dvoufázového proudění pomocí číslicového zpracování obrazu dvoufázového proudění – Veselý, L. (2016-2017)
 • TA04020180  
  Výzkum a vývoj pokročilého kotle pro využití rostlinných paliv – Hrdlička, F. (2014-2017)
 • GA14-28017S  
  Hydrodynamika a přenos tepla při chlazení složitých geometrií – Dostál, V. (2014-2017)