[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

ZVONÍČKOVA NADACE 

CZ   / EN  

Sponzoři

Finanční prostředky nadace jsou v souladu se statutem přednostně poskytovány na následující účely:

 • ocenění nejlepších diplomových prací, obhájených ve všech oborech magisterského studia na Fakultě strojní,
 • poskytování příspěvků na cestovné studentům, doktorandům a perspektivním pracovníkům Fakulty strojní na studijní pobyty a aktivní účast na zahraničních konferencích s významným odborným přínosem v souladu s rozhodnutím správní rady nadace ze dne 7. listopadu 2006.
 • podpora výzkumu v rámci doktorských projektů,
 • podpora činností spojené s výzkumem pro automobilový průmysl prováděné na Fakultě strojní studenty doktorského a magisterského studia v rámci Centra vozidel udržitelné mobility Josefa Božka a to v souladu s přáním dárce dr. Thomase Morela.

Výdaje nadace na poskytování nadačních příspěvků pro výše uvedené účely a zabezpečení její činnosti jsou zajišťovány především ze sponzorských darů a dále z výnosů ze základního jmění.

Oceňování diplomových prací mimořádné kvality je do značné míry umožněno cílenými pravidelnými dary.  Soutěž o nejlepší diplomové práce magisterského studia se začala každoročně vyhlašovat na základě pravidelných sponzorských darů od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Snažíme se získávat další finanční prostředky hledáním sponzorů, abychom zvýšili možnosti výraznějšího oceňování mimořádných výsledků práce studentů Fakulty strojní. Věříme, že tím zvýšíme jejich aktivitu a zájem o studium.

Přehled nejvýznačnějších sponzorů:

 • paní Věra Zvoníčková
 • prof. Dr.V. Hubka, ETH Zurich
 • paní Eva Buchnarová
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)
 • Tritón Pardubice, spol. s r.o.
 • ČKD Holding
 • Škoda Auto, a.s.
 • Mercedes Benz Engineering s.r.o.
 • Lázně Poděbrady, a.s.
 • Dr. Thomas Morel, Gamma Technologies, Inc.
 • Mondi Štětí a.s.
 • Ingersoll Rand CZ Hostivice
 • Lovochemie, a.s. Lovosice
 • MISAN s.r.o. Lysá nad Labem
 • Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. Kamenice
 • TC INTER-INFORMATICS a.s. Praha

Správní rada nadace děkuje dosavadním sponzorům a hledá touto cestou sponzory pro podporu činnosti v souladu se statutem nadace.

Sponzorským darem můžete podpořit naše úsilí o trvalé zvyšování kvality při výchově strojních inženýrů a podílet se na rozvoji oboru, který z Vašeho hlediska pokládáte za preferovaný.

Finanční dary prosíme poskytovat formou darovací smlouvy:

Vzor darovací smlouvy pro firmy
Vzor darovací smlouvy pro občany

Případné informace získáte u předsedy nebo tajemníka nadace.

Předseda:

doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. (radek.sulc (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 2558
420605053583


Tajemník:

Ing. Martin Barták, Ph.D. (martin.bartak (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 2486