[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Technical Mathematics

CZ   / EN  

Bachelor's

Bakalářské

 • Modelování vlivu vegetace na prašnost v okolí komunikací - více
  2301R000 - bez oboru, Luděk Beneš, téma k dispozici
 • Simulace výboje blesku - více
  2301R000 - bez oboru, Jaroslav Fořt, rezervované téma
 • Numerická simulace proudění vody přes překážku pomoci lattice-Boltzmannovy metody - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Fürst, téma k dispozici
 • Využití Fourierových řad pro analýzu signálu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Halama, téma k dispozici
 • Numerická simulace proudění Newtonské tekutiny pro různé typy geometrií - více
  2301R000 - bez oboru, Radka Keslerová, téma k dispozici
 • Obrazce na rozvinutelných plochách - více
  2301R000 - bez oboru, Ivana Linkeová, téma k dispozici
 • Rozvinutí plochy reprezentované trojúhelníkovou sítí do roviny - více
  2301R000 - bez oboru, Ivana Linkeová, téma k dispozici
 • Numerické řešení úlohy vedení tepla pomocí metody konečných prvků - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Sváček, téma k dispozici
 • Numerické metody pro simulace proudění tekutiny - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Sváček, téma k dispozici
 • Řešení soustav rovnic při aproximaci úloh metodou konečných prvků - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Sváček, téma k dispozici
 • Numerické řešení rovinného nevazkého nevířivého proudění - více
  2301R000 - bez oboru, Petr Sváček, téma k dispozici
 • Matematické modelování šíření zvuku pomocí metody konečných prvků - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Valášek, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12101/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-07-11 (23:12)