[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Technical Mathematics

People

Mgr. Hynek Řezníček

Mgr. Hynek Řezníček

Hynek.Reznicek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7538


Timetable and consultation hours

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Numerical modelling of generalized Newtonian fluids in bypass tube – Keslerová, R. - Padělek, T., - Řezníček, H., Advances in Computational Mathematics. 2019, 45(4), 2047-2063. ISSN 1019-7168.
 • Impact of vegetation on dustiness produced by surface coal mine in North Bohemia – Řezníček, H. - Beneš, L., Computers and Mathematics with Applications. 2019, 78(9), 3175-3186. ISSN 0898-1221.

2016

 • Modelling of the Influence of Vegetative Barrier on Concentration of PM10 and PM2,5 from Highway – Řezníček, H. - Beneš, L., Applied Mechanics and Materials. 2016, 2016(821), 97-104. ISSN 1662-7482.

2015

 • Modelling of the Influence of Vegetative Barrier on Concentration of PM10 and PM2,5 from Highway – Řezníček, H. - Beneš, L., Journal of Physics: Conference Series. 2015,(633), ISSN 1742-6596.

Stať ve sborníku

2019

 • Numerical solution of flow in bypass for generalized Newtonian fluids – Keslerová, R. - Řezníček, H., - Padělek, T., In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. ISSN 1742-6596.
 • Numerical Tests of Far-Field Boundary Conditions for Stably Stratified Flows – Bodnár, T. - Fraunié, P., - Řezníček, H., In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2019. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 17-24. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-69-7.
 • Numerical simulation of generalized Newtonian fluids flow in bypass geometry – Keslerová, R. - Padělek, T., - Řezníček, H., In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 19. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. p. 63-70. ISBN 978-80-85823-69-1.
 • Two methods for the numerical modelling of the PM transport and deposition on the vegetation – Beneš, L. - Řezníček, H., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications ENUMATH 2017. Basel: Springer, 2019. p. 859-867. ISSN 1439-7358. ISBN 9783319964140.
 • Estimate of vegetation efficiency on reduction dust concentration produced by a surface coal mine – Řezníček, H. - Beneš, L., In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 19. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. p. 132-139. ISBN 978-80-85823-69-1.

2018

 • Computational Modelling of Newtonian Fluids Flow in a Bypass Tube – Keslerová, R. - Řezníček, H., - Padělek, T., In: Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF'18). Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2018. ISBN 978-963-313-297-5.

2017

 • Two methods for the numerical modelling of the PM transport and deposition on the vegetation – Řezníček, H. - Beneš, L., In: ENUMATH 2017 Book of abstracts. Bergen: University of Bergen, 2017.
 • Numerical modelling of steady and unsteady flows of generalized Newtonian fluids – Keslerová, R. - Trdlička, D., - Řezníček, H., In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. p. 55-62. ISBN 978-80-85823-67-7.

2015

 • Modelling of the Influence of Vegetative Barrier on Concentration of PM10 and PM2,5 from Highway – Řezníček, H. - Beneš, L., In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015. ISSN 1742-6596.
 • Influence of Boundary Conditions on the Stratified Fluid Flow in Atmospheric Boundary Layer – Řezníček, H. - Beneš, L., In: Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2015, ISBN 978-963-313-190-9.

Zpráva

2015

 • Šíření pevných částic ze silniční komunikace: CFD modelování – Šíp, V. - Řezníček, H., - Beneš, L., [Research Report] 2015.