[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Technical Mathematics

People

Ing. Vladimír Hric

Ing. Vladimír Hric

Vladimir.Hric (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7560


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2019

 • On the numerical solution of non-equilibrium condensation of steam in nozzles – Hric, V. - Halama, J., Advances in Computational Mathematics. 2019, 45(4), 2147-2162. ISSN 1019-7168.
 • Turbine Cascades of Last Stage Blades for Wide Range of Operating Conditions – Novák, O. - Bobčík, M. - Luxa, M. - Fořt, J. - Rudas, B. - Synáč, J. - Šimurda, D. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Příhoda, J., - Šimka, Z., International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power. 2019, 4(33), ISSN 2504-186X.

2018

 • Results of the International Wet Steam Modeling Project – Starzmann, J. - Hughes, F.R. - Schuster, S. - White, A.J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Šťastný, M. - Grübel, M. - Schatz, M. - Voght, D.M. - Patel, Y. - Patel, G. - Tuuren-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tischenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, 232(5), 550-570. ISSN 0957-6509.
 • Numerical solution of transonic flow of steam with non-equilibrium phase change using typical and simplified method – Halama, J. - Hric, V., - Pátý, M., APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2018, 319 499-509. ISSN 0096-3003.
 • Numerical simulation of flow through cascade in wind tunnel test section and stand-alone configurations – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M, - Šimurda, D, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2018, 319 633-646. ISSN 0096-3003.

2016

 • Numerical Solution of Steam Flow in a Nozzle Using Different Non-equilibrium Condensation Models – Hric, V. - Halama, J., Applied Mathematics and Computation. 2016, 272 657-669. ISSN 0096-3003.

Proceeding papers

2020

 • New Pressure Based Solver for Simulation of Non-Equilibrium Steam Condensation – Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., In: Book of abstract ESCO 2020. Plzeň: ZČU Plzeň, 2020.
 • Loss Evaluation for Wet Steam Flow With Non-Equilibrium Condensation – Halama, J. - Hric, V., In: Book of abstract ESCO 2020. Plzeň: ZČU Plzeň, 2020.

2019

 • Turbine cascades of last stage blades for wide range of operating conditions – Novak, O. - Bobcik, M. - Luxa, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., In: 13th European Turbomachinery Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics, ETC 2019. European Turbomachinery Society, 2019. ISSN 2410-4833.
 • Numerical simulation of non-equilibrium wet steam flow in a turbine cascade – Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 56-59. ISBN 978-80-261-0889-4.

2017

 • Investigation of transonic and supersonic flow in the blade cascades representing rotor tip sections of the last lp steam turbine stage at different turbulence intensities – Bobčík, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M. - Rudas, B. - Synáč, J., - Šimurda, D., In: Proceedings of 12th European Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics ETC12. European Turbomachinery Society, 2017. ISSN 2410-4833.

2016

 • Results of the International Wet Steam Modelling Project – Starzmann, J. - Hughes, F. R. - White, A. J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Št’astný, M. - Schuster, S. - Grübel, M. - Schatz, M. - Vogt, M. - Patel, Y. - Patel, G. - Turunen-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tishchenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., In: Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2016. pp. 146-170. ISBN 978-80-01-05997-5.
 • Behaviour of Flow Models of Nonequilibrium Condensation of Water Steam in High Pressures Conditions – Hric, V. - Halama, J., In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.
 • Numerical Solution of Transonic Flow of Steam With Non-equilibrium Phase Change Using Typical and Simplified Method – Halama, J. - Hric, V., - Pátý, M., In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.
 • Numerical Simulation of Flow Through Cascade in Wind Tunnel Test Section and Stand Alone Configurations – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Louda, P., - Hric, V., In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.
 • Numerical Simulation of Non-equilibrium Condensation of Steam in Turbine Flows – Halama, J. - Hric, V., - Pátý, M., In: Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2016. pp. 212-223. ISBN 978-80-01-05997-5.
 • Numerical Solution of Wet Steam Flow through Blade Cascade – Hric, V. - Halama, J., In: Engineering Mechanics 2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2016. p. 31-38. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-700-1.
 • Performance of Simple Condensation Model in High-Pressures – Hric, V. - Halama, J., In: Topical problems of fluid mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 59-68. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-58-1.

2015

 • Numerical Solution of Transonic Wet Steam Flow in Blade-to-Blade Cascade with Non-equilibrium Condensation and Real Thermodynamics – Hric, V. - Halama, J., In: EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275.
 • Numerical Solution of 2D Wet Steam Flow with Non-equilibrium Condensation and Real Thermodynamics – Hric, V. - Halama, J., In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). New York: AIP Conference Proceedings, 2015. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1287-3.

2014

 • Numerické řešení transsonického proudění v profilových mřížích z oblasti špičky lopatek nízkotlakého dílu – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Louda, P., In: Turbostroje 2014. Plzeň: ZČU Plzeň, 2014. ISBN 978-80-260-6447-3.
 • Numerical solution of inviscid transonic flow in a channel with complex equation of state – Hric, V. - Halama, J., - Fürst, J., In: ENGINEERING MECHANICS 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 228-231. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
 • Numerical solution of inviscid transonic 2D flow in a nozle using various non-ideal equations of state – Hric, V. - Halama, J., - Fürst, J., In: Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2014. pp. 45-48. ISBN 978-80-87012-51-2.

Software

2019

 • Software for numerical solution of wet steam flow with nonequilibrium condensation – Hric, V., [Software] 2019.

Report

2020

 • Databáze výsledků numerických simulací pro mříž s finálním profilem. Průvodní zpráva. – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. 201-2020-1.

2017

 • Zpráva k databázi numerických výpočtů mříže TR-U8 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 201-2017-1.

Invited unpublished lecture

2017

 • Numerická simulace transsonického proudění s nerovnovážným fázovým přechodem – Halama, J. - Hric, V., - Pátý, M., [Unpublished Lecture] 2017-06-08.