[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Center of Aviation and Space research

People

Ing. Lukáš Popelka, Ph.D.

Ing. Lukáš Popelka, Ph.D.

L.Popelka (at) fs.cvut.cz

608 516 323
(22 435) 9776

room: A-324, Praha, Jugoslávských partyzánů

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • CTU0303812  
  Odsávaný aerodynamický tunel pro měření leteckých profilů – Popelka, L. (2003)

Journal papers

2010

 • Experimental Investigation an Numerical Analysis of Flow Past Airfoils with spoilers and High Lift Devices – Součková, N. - Popelka, L., - Matějka, M., Technical Soaring. 2010, 34(4), 110-117. ISSN 0744-8996.

2003

 • Airfoil Sections with Turbulent Boundary Layer – Sládek, A. - Popelka, L., - Nožička, J., Letecký zpravodaj. 2003, 6(3), 33-36. ISSN 1211-877X.

Proceeding papers

2020

 • COMPARISON OF LABYRINTH SEAL CALCULATION AND REAL AIRCRAFT TURBINE ENGINE MEASUREMENT – Čížek, M. - Popelka, L., - Vampola, T., In: Proceeding of Topical Problems of Fluid Mechanics 2020. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. p. 19-26. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-74-1.

2019

 • CFD MODEL OF THE TURBOPROP ENGINE HOT PART - BAY COOLING – Simeunovič, G. - Popelka, L., - Hatschbach, P., In: PROCEEDINGS OF THE ASME INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND EXPOSITION. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. vol. 8A. ISBN 978-0-7918-5211-8.

2018

 • Airfoil maximum lift coefficient assessment for preliminary design purposes and optimization – Popelka, L. - Šimurda, D. - Skála, V. - Matějka, M., - Schmirler, M., In: XXXIV OSTIV Congress. Braunschweig: Technical University of Braunschweig, 2018. p. 17-20. ISSN 0744-8996. ISBN 978-3-947623-07-5.
 • Cooling turboprop engine during shutdown – Solnař, S. - Popelka, L., - Dostál, M., In: Experimental Fluid Mechanics 2018. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2018. p. 513-520.

2007

 • Unsteady Characteristics of a Plane Jet Impinging into a Blind Trough Cavity – Knob, M. - Uruba, V. - Antoš, P. - Popelka, L. - Šafařík, P., - Adamec, J., In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 119-120. ISBN 978-80-87012-06-2.
 • Unsteady Characteristics of a Plane Jet Impinging into a Blind Trough Cavity – Knob, M. - Uruba, V. - Antoš, P. - Popelka, L. - Šafařík, P., - Adamec, J., In: Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2007. pp. 058. ISBN 978-80-87012-06-2.

2006

 • Pasivní a aktivní metody řízení smykové vrstvy na profilu – Matějka, M. - Popelka, L., In: Zborník abstraktov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. pp. 1-6. ISBN 80-227-2434-3.
 • A study of transition flow and separated boundary layer – Jakubec, V. - Matějka, M., - Popelka, L., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 448-449. ISBN 80-01-03439-9.
 • Optimization Procedure For Sailplane Wing Sections – Popelka, L. - Matějka, M., In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 257-258. ISBN 80-86246-27-2.
 • Boundary Layer Control on Airfoils and Influence of Outer Stream Turbulence – Matějka, M. - Popelka, L., In: Experimental Fluid Mechanics 2006 - Conference Preceedings. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. pp. 161-164. ISBN 978-80-7372-141-1.
 • The Study of Influence of Active and Passive Methods of Boundary Layer Control – Matějka, M. - Popelka, L., In: Experimental Fluid Mechanics 2006 - Conference Preceedings. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. pp. 115-122. ISBN 978-80-7372-141-1.
 • Experimental Investigation and Numerical Analyses of Flow on Airfoils with High Lift Device and Spoilers – Součková, N. - Matějka, M., - Popelka, L., In: 5th ICCSM Extended Abstracts of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics. Trogir: Croatian Society of Mechanics, 2006. pp. 77-78. ISBN 953-96243-8-X.
 • Experimental Investigation and Numerical Analyses of Flow on Airfoils with High Lift Device and Spoilers – Součková, N. - Matějka, M., - Popelka, L., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2005/2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. pp. 79-84. ISBN 80-86786-05-6.
 • Experimentální a numerické vyšetřování proudění na leteckých profilech s prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu – Součková, N. - Matějka, M., - Popelka, L., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 155-158. ISBN 80-85918-98-6.

2005

 • Experimentální vyšetřování proudění na leteckých profilech s prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu – Součková, N. - Matějka, M., - Popelka, L., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 145-148. ISBN 80-85918-94-3.
 • Multicriteria Design of Sailplane Airfoils – Popelka, L. - Muller, M. - Matějka, M., - Nožička, J., In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 257-258. ISBN 80-85918-93-5.
 • Multicriteria Design of Sailplane Airfoils – Popelka, L. - Matějka, M. - Nožička, J., - Uruba, V., In: The 16th International Symposium on Transport Phenomena. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. pp. 142. ISBN 80-86786-04-8.
 • PIV Investigation of an High-Performance Airfoil with a Gurney Flap – Novotný, J. - Bárta, P. - Nožička, J. - Popelka, L., - Sedlář, I., In: The 5th Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing. Sydney: The University of New South Wales, 2005. pp. 3-8-3-9. ISBN 1-930746-02-4.
 • Studie vlivu pasivních a aktivních metod řízení na mezní vrstvu – Matějka, M. - Popelka, L. - Schmirler, M., - Pohl, L., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 69-72. ISBN 80-85918-94-3.

2004

 • Wind Tunnel for Airfoils – Popelka, L., In: Proceedings of Workshop 2004, Part B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 642-643.
 • Návrh leteckých profilů pro větroň klubové třídy – Popelka, L. - Sedlák, M., - Matějka, M., In: Aplikácia experimentálných a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. pp. 221-227. ISBN 80-8070-234-9.
 • Club Class Sailplane Wing Loading And Airfoil Design – Popelka, L. - Müller, M. - Matějka, M. - Sedlák, M., - Nožička, J., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004. pp. 46-47. ISBN 953-96243-6-3.
 • Club Class Sailplane Airfoil Design – Popelka, L. - Matějka, M., - Nožička, J., In: 4th International Conference on Advanced Engineering Design AED 2004. Praha: Orgit, 2004. pp. 1-6. ISBN 80-86059-41-3.
 • Optical Experimental Methods in Compressible Flow – Slanec, J. - Matějka, M. - Popelka, L., - Nožička, J., In: 4th International Conference on Advanced Engineering Design AED 2004. Praha: Orgit, 2004. pp. 71-75. ISBN 80-86059-41-3.
 • Experimental Investigation of Compressible Flow Between Two Turbine Blades – Nožička, J. - Matějka, M. - Popelka, L., - Slanec, J., In: 4th International Conference on Advanced Engineering Design AED 2004. Praha: Orgit, 2004. pp. 1-5. ISBN 80-86059-41-3.
 • The Role Of CFD Simulations in Preliminary Stage of Experimental Research – Matějka, M. - Popelka, L., - Nožička, J., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 97-98. ISBN 80-85918-86-2.
 • Letecké profily v oblasti nízkých Reynoldsových číslech – Popelka, L. - Müller, M., - Matějka, M., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 141-144. ISBN 80-85918-89-7.
 • Gurneyho klapka – Nožička, J. - Sedlář, I., - Popelka, L., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 131-132. ISBN 80-85918-89-7.

2003

 • Nové projekty aerodynamických tratí na Odboru mechaniky tekutin a termomechaniky FSI ČVUT – Popelka, L. - Nožička, J., - Sedlák, M., In: Colloquium Fluid Dynamics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 109-112. ISBN 80-85918-83-8.
 • Experimental Investigation of Shock Waves and Cavitation Bubbles in Liquids – Müller, M. - Popelka, L. - Koch, S. - Garen, W., - Neu, W., In: XXII. mezinárodní vědecká konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky. Liberec: Technická univerzita, 2003. p. 69-74. ISBN 80-7083-710-1.
 • Laser Supported Measurement in Fluid Dynamics and Thermodynamics – Popelka, L. - Müller, M. - Koch, S. - Usatchjov, I., - Nožička, J., In: Fluid Mechanics and Thermodynamics, Proceedings of Students' Work in the Year 2002/2003. Praha: Gradient, 2003. p. 67-78. ISBN 80-86786-00-5.
 • Vizualizace přímou lopatkovou mříží pomocí metody PIV – Matějka, M. - Popelka, L., - Nožička, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 85-88. ISBN 80-85918-83-8.

2002

 • Vývoj leteckých profilů – Popelka, L., In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita, 2002. pp. 120-125. ISBN 80-7100-955-5.
 • Experimental Research of 3D Flow Fields within Curved Channels – Hanus, D. - Čenský, T. - Anderle, P. - Růžička, P. - Nožička, J. - Adamec, J., - Popelka, L., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 676-677. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Vývoj leteckých profilů – Popelka, L. - Nožička, J., - Adamec, J., In: Mechanika tekutin a termodynamika. Praha: Gradient, 2001. pp. 61-78. ISBN 80-902714-8-0.
 • Testing of the PIV System – Novotný, J. - Popelka, L. - Adamec, J., - Nožička, J., In: Fluid Dynamics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 63-66. ISBN 80-85918-67-6.

Report

2006

 • Aerodynamický tunel 1200x400mm – Popelka, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. VZ 203/06.
 • Numerické řešení vazkého obtékání jednodílných leteckých profilů – Popelka, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. VZ 202/06.

2005

 • Moderní konstrukce kluzáků - technická data – Popelka, L., [Technical Report] 2005. Report no. 196/05.

2004

 • Airfoil Design for Club Class Sailplane – Popelka, L. - Müller, M. - Matějka, M. - Pěta, M., - Nožička, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky, 2004. Report no. VZ 192/04.
 • Proudové pole při obtékání profilu PD03-120 metodou PIV – Součková, N. - Popelka, L., - Matějka, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky, 2004. Report no. VZ 191/04.
 • Aktivní řízení mezní vrstvy na profilech - studie proveditelnosti – Uruba, V. - Popelka, L. - Daněk, V., - Nožička, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky, 2004. Report no. VZ 193/04.

2003

 • Experimental Investigation of Laser Induced Cavitation Bubbles – Koch, S. - Müller, M., - Popelka, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. Report no. VZ 181/03.
 • Test Measurement with Dantec LDA System – Usatchjov, I. - Müller, M. - Popelka, L., - Koch, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. Report no. VZ 182/03.
 • On Design of Wind Tunnel for Secondary Flow – Popelka, L. - Nožička, J., - Sedlák, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. Report no. VZ 183/03.
 • Flow Field Past an Airfoil with Symmetric Pressure Distribution - PIV method measurements – Popelka, L. - Matějka, M., - Slanec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. Report no. VZ 184/03.
 • PIV Investigation of a Flow Past Airfoil Equipped With Gurney Flap – Pohl, L. - Novotný, J. - Popelka, L., - Sedlář, I., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. Report no. VZ 186/03.
 • Aerodynamika dvouplošníku - vliv stupnění a křížení – Popelka, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. Report no. VZ 185/03.

2002

 • Výpočet 2D obtékání nosného systému letounu Avia B-534 – Popelka, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra mechaniky tekutin a termomechaniky, 2002. Report no. VZ 174/02.

Qualification report

2006

 • Aerodynamická optimalizace leteckých profilů pro větroně – Popelka, L., Praha: Defense date 2007-05-21. PhD Thesis. ČVUT FS, Katedra mechaniky tekutin a termomechaniky., 2006