[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Dominik Vondráček

Ing. Dominik Vondráček

dominik.vondracek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2523

room: B1-622, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2024

 • Complex Design and Analysis of Filament Wound Composite Pressure Vessels Using Data Driven Evolutionary Algorithms – Vondráček, D. - Padovec, Z. - Mareš, T., - Chakraborti, N., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2024, 1-10. ISSN 2041-3009.
 • Analysis and Optimization of Junction between Cylindrical Part and End Dome of Filament Wound Pressure Vessels Using Data Driven Evolutionary Algorithms – Vondráček, D. - Padovec, Z. - Mareš, T., - Chakraborti, N., Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2024, 238(6), 2348-2361. ISSN 2041-2983.

2023

 • Optimization of Dome Shape for Filament Wound Pressure Vessels Using Data-Driven Evolutionary Algorithms – Vondráček, D. - Padovec, Z. - Mareš, T., - Chakraborti, N., Materials and Manufacturing Processes. 2023, 38(15), 1899-1910. ISSN 1042-6914.

2022

 • The Analytical and Numerical Stress Analysis of Various Domes for Composite Pressure Vessels – Padovec, Z. - Vondráček, D., - Mareš, T., Applied and Computational Mechanics. 2022, 16(2), 151-166. ISSN 1802-680X.

Proceeding papers

2023

 • Calculation of stresses in filament-wound dome/cylinder joint using influence coefficients – Padovec, Z. - Vondráček, D., - Mareš, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2023. Plzeň: University of West Bohemia, 2023. p. 143-146. ISBN 978-80-261-1177-1.
 • Influence of Fiber Material on Shape and Stress State in Various Domes for Composite Pressure Vessels – Padovec, Z. - Vondráček, D., - Mareš, T., In: 24th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2023 BOOK OF ABSTRACTS. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2023. p. 89-92. ISBN 978-80-227-5294-7.
 • Koncová dna kompozitních tlakových nádob navržená pomocí minimalizace pevnostních kritérií – Vondráček, D. - Padovec, Z., - Mareš, T., In: Konference MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2023. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2023. p. 65-68. ISBN 978-80-261-1150-4.
 • Dome Shape Optimization of Composite Pressure Vessels Using Data-Driven Evolutionary Algorithms – Vondráček, D. - Padovec, Z. - Mareš, T., - Chakraborti, N., In: KomPlasTech 2023 - extended abstracts. Krakow: Academica, 2023.

2022

 • Determination of the equivalent stiffness of thick-walled composite beams with an inter-circular cross-section using the semi-analytical method – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Padovec, Z. - Malá, A. - Kropík, B., - Vondráček, D., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • Stress Analysis in Filament Wounded Composite Pressure Vessels – Padovec, Z. - Vondráček, D., - Mareš, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 103-106. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • STIFFNESS ANALYSIS OF THICK-WALLED COMPOSITE BEAMS WITH AN INTER- CIRCULAR CROSS-SECTION USING SEMI-ANALYTICAL METHODS – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V. - Padovec, Z. - Kropík, B., - Vondráček, D., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 125-128. ISBN 978-80-01-06974-5.

2021

 • Optimalizace kompozitních nosníků – Vondráček, D. - Mareš, T. - Zámečníková, T. - Padovec, Z., - Kropík, B., In: POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 62-67. ISBN 978-80-01-06897-7.

Invited unpublished lecture

2023

 • Výpočetní metody a optimalizace navíjených kompozitních tlakových nádob – Padovec, Z. - Vondráček, D. - Mareš, T., - Chakraborti, N., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Seminář Kompozity v Energetice, Česká společnost pro mechaniku. 2023-11-23.