[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

Bachelor's

Bakalářské

 • Analýza mechanických vlastností rovinného mechanismu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Václav Bauma, téma k dispozici
 • Analýza vlivu osového předpětí na nafukování nelineární trubice (cévy nebo elastomerní trubky) - více
  B071RBSI - Bez specializace, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Viskoelastické chování 3D tištěných materiálů na bázi polymerů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Analytický model záběru evolventního ozubení - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Model automobilu a návrh jeho odpružení vzhledem k pohodlí a bezpečnosti - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Vlastnosti kooperujících robotů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Neurčené téma - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Modely ložisek pro dynamické simulace - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Pokročilé metody zpracování dat z optovláknových distribuovaných senzorů - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Padovec, téma k dispozici
 • Měření ohybových vlastností navíjeného sendviče - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zdeněk Padovec, téma k dispozici
 • Elektrické servopohony v mechatronice - více
  B071RBSI - Bez specializace, Jan Pelikán, téma k dispozici
 • Optimalizace rovinného mechanismu s komplexním modelem tření - více
  B071RBSI - Bez specializace, Zbyněk Šika, téma k dispozici
 • Degresivní automobilový tlumič - více
  B071RBSI - Bez specializace, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Porovnání mechanických vlastností kooperujících ramen robota v průmyslu a na vesmírné stanici - více
  B071RBSI - Bez specializace, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Kinematické a dynamické řešení praktického mechanismu - více
  B071RBSI - Bez specializace, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Volné téma - více
  B071ROZ - Rozhodnu se později ..., Petr Beneš, téma k dispozici
 • Přesné určení těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru - více
  B071ROZ - Rozhodnu se později ..., Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Analýza podmínek vzniku a posílení pěveckého formantu ve frekvenčním spektru při fonaci člověka na základě modelů 3D kontinua - více
  B071ROZ - Rozhodnu se později ..., Tomáš Vampola, téma k dispozici
 • Odhad únavové životnosti s využitím strojového učení - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Bartošák, téma k dispozici
 • MATEMATICKÝ POPIS WÖHLEROVY KŘIVKY - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Robotický svařovací automat pro lineární svařování - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Pelikán, téma k dispozici
 • Asistenční robot ve stavebnictví - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Pelikán, téma k dispozici
 • Vliv degradačních procesů na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Sedláček, téma k dispozici
 • Nízkofrekvenční citlivý akcelerometr - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Studium degradace kolagenových nanovláken v simulovaném tělním prostředí - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Suchý, téma k dispozici
 • Vliv parametrů síťování na mechanické vlastnosti kolagenových scaffoldů pro kultivaci mesenchymálních kmenových buněk - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Suchý, téma k dispozici
 • Simulační ověření iteračního postupu syntézy trajektorie podaktuovaného systému - více
  2301R000 - bez oboru, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Model spotřeby energie ze sluneční baterie pro robota na vesmírné stanici - více
  2301R000 - bez oboru, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Napjatost násobně nalisovaného spoje - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Vítek, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh varianty vinuté šnekové převodovky - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Vítek, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh vinuté pružné spojky - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Vítek, téma k dispozici
 • Odhady parametrů S-N křivky - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Analýza napětí a průhybu vícevrstvých nosníků - více
  3904R024 - Všechny programy/obory Bc. studia, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Studie ukládání energie do mechanických zařízení - více
  3904R024 - Všechny programy/obory Bc. studia, Pavel Steinbauer, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12105/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-07-16 (09:32)