[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Kristýna Kubášová

Ing. Kristýna Kubášová

kristyna.kubasova (at) fs.cvut.cz

420777946813
(22 435) 2653

room: C1-s114, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2023

 • Adipose-Derived Stem Cells in Reinforced Collagen Gel: A Comparison between Two Approaches to Differentiation towards Smooth Muscle Cells – Filová, E. - Šupová, M. - Eckhardt, A. - Vrbacký, M. - Blanquer, A. - Trávníčková, M. - Knitlová, J. - Suchý, T. - Ryglová, Š. - Braun, M. - Burdíková, Z. - Schätz, M. - Jenčová, V. - Lisnenko, M. - Běhálek, L. - Procházková, R. - Sedláček, R. - Kubášová, K., - Bačáková, L., International Journal of Molecular Sciences. 2023, 24(6), ISSN 1422-0067.
 • 4-Methylumbeliferone Treatment at a Dose of 1.2 g/kg/Day Is Safe for Long-Term Usage in Rats – Štěpánková, K. - Mareková, D. - Kubášová, K. - Sedláček, R. - Turnovcová, K. - Vacková, I. - Kubinová, Š. - Makovický, P. - Petrovičová, M. - Kwok, J.C.F. - Jendelová, P., - Machová Urdzíková, L., International Journal of Molecular Sciences. 2023, 24(4), ISSN 1422-0067.

2019

 • Evaluation of Wear of Milling Cutters for Drilling of Nail Holes Used for Osteosynthesis of Long Bones of Lower Limbs – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., Strojnícky časopis. 2019, 69(3), 69-74. ISSN 2450-5471.

Proceeding papers

2023

 • MKP model prasečího žebra při tříbodovém ohybu – Drátovská, V. - Kubášová, K., - Sedláček, R., In: Human Biomechanics 2023 – Sborník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 46. ISBN 978-80-01-07179-3.
 • Options for mechanical testing and evaluation of rib fractures – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Vištejnová, L. - Štěpánková, M. - Klein, P. - Luňáčková, J., - Bartoš, M., In: Biomateriály a jejich povrchy XVI.. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 68. 1.. ISBN 978-80-01-07212-7.
 • Možnosti mechanického testování a hodnocení zlomenin žeber – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Vištejnová, L. - Štěpánková, M. - Klein, P. - Luňáčková, J., - Bartoš, M., In: Human Biomechanics 2023 – Sborník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 45. ISBN 978-80-01-07179-3.
 • Possibilities of mechanical testing and evaluation of rib fractures – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Vištejnová, L. - Štěpánková, M. - Klein, P. - Luňáčková, J., - Bartoš, M., In: 24th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2023 BOOK OF ABSTRACTS. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2023. p. 63-64. ISBN 978-80-227-5294-7.

2022

 • Evaluation of Mechanical Properties of Ribs Fusion by Three-point Bending Experiment – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Vištejnová, L. - Štěpánková, M. - Klein, P., - Bartoš, M., In: Experimental Stress Analysis 2021 - Book of Full Papers. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 107-110. ISBN 9788001068854.
 • Pull-Out Shear Strength of Titatinum Implants with Different Surface Treatment – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Filová, E. - Vaněk, P. - Buixaderas, E. - Darhokupil, J. - Cvrček, L. - Nehasil, J. - Staňková, L. - Borràs, O.C. - Ballay, R. - Litvinec, A., - Bačáková, L., In: International Workshop on Bone and S oft tissues engineering. Reykjavík: IceTec, 2022. p. 21.
 • Vliv podávání PNNI na mechanické vlastnosti potkaních tkání – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Machová Urdzíková, L., - Torkoniak, M., In: Biomateriály a jejich povrchy XV.. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2022. p. 74. ISBN 978-80-01-07023-9.
 • The Effect of a PNNI on Mechanical Properties of Rat Skins – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Machová Urdzíková, L., In: 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 84-85. ISBN 978-80-01-07010-9.
 • Vliv podávání inhibitorů perineuronálních sítí na mechanické vlastnosti potkaních femurů – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Torkoniak, M., - Machová Urdzíková, L., In: XIII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2022“ - ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2022. p. 37. ISBN 978-80-01-06983-7.
 • The Effect of a Perineoronal Nets Inhibitor on Mechanical Properties of Rat Femurs – Torkoniak, M. - Kubášová, K. - Sedláček, R., - Machová Urdzíková, L., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 111-112. ISBN 978-80-01-06974-5.
 • Effect of Aging on Mechanical Properties of NiTi – Kratochvíl, A. - Sedláček, R. - Kubášová, K., - Losertová, M., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-06974-5.
 • Evaluation of Mechanical Properties of Porcine Ribs Fusions after Osteotomy by Three-Point Bending Experiment – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Vištejnová, L. - Štěpánková, M. - Klein, P., - Bartoš, M., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. ISBN 978-80-01-06885-4.

2021

 • Adipose tissue-derived stem cells and endothelial cells cultured in/on collagen gels with collagen particles and with PVA nanofibers releasing platelet lysate – Filová, E. - Blanquer Jerez, A. - Knitlová, J. - Trávníčková, M. - Šupová, M. - Suchý, T. - Braun, M. - Rýglová, Š. - Burdíková, Z. - Schätz, M. - Sedláček, R. - Kubášová, K. - Jenčová, V. - Procházková, R., - Bačáková, L., In: XII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2021“. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2021. p. 26-27. 1.. ISBN 978-80-01-06886-1.
 • Analýza vlivu působení inhibitorů perineuronálních sítí na mechanické vlastnosti potkaních tkání – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Chlup, H., - Machová Urdzíková, L., In: XII. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2021“. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2021. p. 57. 1.. ISBN 978-80-01-06886-1.
 • Vliv osteosyntézy na hojení fraktury žeber: mikro-CT analýza – pilotní data a rozvaha nad kvantifikací – Luňáčková, J. - Vištejnová, L. - Klein, P. - Štěpánková, M. - Kubášová, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Blassová, T. - Mik, P., - Bartoš, M., In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 35-37. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
 • Adheze injekčně aplikovatelného porézního kostního cementu ke kosti – Sedláček, R. - Hrušková, B. - Suchý, T. - Kubášová, K. - Valová, K. - Lysáková, K., - Vojtová, L., In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 86-87. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
 • Hodnocení mechanických vlastností srůstu žeber při tříbodovém ohybu – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Vištejnová, L. - Štěpánková, M. - Klein, P., - Bartoš, M., In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 34-35. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
 • Effect of Metallic Plate Fixation on Mechanical Properties of Regenerated Rib Fractures – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Vištejnová, L. - Štěpánková, M., - Klein, P., In: Applied Mechanics 2021 : 22nd International Science Conference for Young Researchers, Book of Full Texts. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2021. p. 32-35. ISBN 978-80-270-9946-7.

2020

 • Mechanical Properties of Rat Femurs Obtained from Three-Point Bending – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Vondrová, J., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • A wear resistance analysis of orthopedic instruments – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 269-273. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Vliv fixace dlahou na mechanické vlastnosti žeber při tříbodovém ohybu – Kubášová, K. - Sedláček, R. - Vištejnová, L. - Štěpánková, M., - Klein, P., In: Biomateriály a jejich povrchy XIII.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 26-27. ISBN 978-80-01-06754-3.

2019

 • Testování opotřebení vyvrtávacího instrumentária pro hřebování dlouhých kostí – Horný, L. - Sedláček, R. - Kubášová, K. - Vodička, J. - Hrdinová, H. - Koutecký, J., - Vondrová, J., In: XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019 - sborník abstrakt. Brno: MSD, 2019. p. 47. ISBN 978-80-7392-307-5.
 • Methodology for Evaluating of Wear Milling Cutters Used for Osteosynthesis of Long Bones of Lower Extremity – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • Hodnocení opotřebení fréz pro osteosyntézu dlouhých kostí – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 35-36. ISBN 978-80-01-06625-6.
 • Hodnocení opotřebení fréz pro osteosyntézu dlouhých kostí – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Evaluation of Wear Milling Cutters for Drilling of Nail Holes Used for Osteosynthesis of Long Bones of Lower Limbs – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: AM 2019 Conference Proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 109-113. ISBN 978-80-248-4287-5.

2018

 • Vliv stabilizace chitosanu na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Suchý, T., In: Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 38. ISBN 978-80-01-06471-9.

Report

2023

 • Biodegradabilní materiál a jeho mechanické zkoušky – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Drátovská, V. - Růžička, P., - Kubášová, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. Report no. 12105/23/09.
 • Mechanické zkoušky humerálních hřebů – statika, únava, MKP a predikce životnosti – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Drátovská, V. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Kubášová, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. Report no. 12105/23/07.
 • Experimentální zkoušky kostních šroubů a numerické simulace kotvení onkologické náhrady kyčelní jamky II – Chlup, H. - Sedláček, R. - Goldmann, T. - Kratochvíl, A. - Kubášová, K. - Drátovská, V., - Růžička, P., [Research Report] 2023. Report no. 12105/23/10.

2021

 • Vliv inkorporace hydratovaného kolagenu na mechanické vlastnosti BCP keramických materiálů – Sedláček, R. - Vltavský, M. - Kubášová, K., - Suchý, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. Report no. 12105/21/01.

2020

 • Numerické a experimentální ověření pevnosti konstrukce finálních implantátů – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Pich, P. - Zach, L. - Králík, V. - Vondrová, J., - Kubášová, K., [Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2020. Report no. 12105/20/45.
 • Analýza vlivu působení inhibitorů perineuronálních sítí na mechanické vlastnosti potkaních kůží – Sedláček, R. - Kubášová, K. - Chlup, H., - Vondrová, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2020. Report no. 12105/20/20.
 • Analýza vlivu působení inhibitorů perineuronálních sítí na mechanické vlastnosti potkaních šlach – Sedláček, R. - Kubášová, K. - Chlup, H., - Vondrová, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2020. Report no. 12105/20/19.
 • Analýza vlivu působení inhibitorů perineuronálních sítí na ohybovou pevnost potkaních femurů – Sedláček, R. - Kubášová, K., - Vondrová, J., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2020. Report no. 12105/20/18.

2018

 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2018. Report no. 12105/18/26.

Proceedings

2023

 • Biomateriály a jejich povrchy XVI. – Suchý, T. ed. - Sedláček, R. ed. - Kubášová, K. ed. - Tolde, Z. ed., - Vištějnová, L.V. ed., Herbertov, Vyšší Brod, 2023-09-19/2023-09-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. ISBN 978-80-01-07212-7.
 • Biomateriály a jejich povrchy XVI. – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Kubášová, K. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., Herbertov, Vyšší Brod, 2023-09-19/2023-09-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. 1.. ISBN 978-80-01-07212-7.
 • Human Biomechanics 2023 – Sborník – Kubášová, K. ed. - Kratochvíl, A. ed. - Mendová, K. ed., - Garanová Krišťáková, J. ed., Doksy, Máchovo jezero, 2023-06-26/2023-06-28. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. ISBN 978-80-01-07179-3.
 • 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS – Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed., Praha, 2023-06-16. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. ISBN 978-80-01-07185-4.
 • POLYMER COMPOSITES 2023 – Proceedings – Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed., - Sedláček, R. ed., Tábor, 2023-05-24/2023-05-25. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. ISBN 978-80-01-07151-9.

2022

 • Biomateriály a jejich povrchy XV. – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Kubášová, K. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., Herbertov, Horní Mlýn, 2022-09-13/2022-12-16. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2022. ISBN 978-80-01-07023-9.
 • 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts – Doubrava, K. ed. - Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed. - Růžička, M. ed., - Sedláček, R. ed., Praha, 2022-06-06/2022-06-09. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-07010-9.
 • 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts – Padovec, Z. ed. - Kubášová, K. ed., - Sedláček, R. ed., Liblice, 2022-04-04/2022-04-06. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-06974-5.

2021

 • 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS – Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed., Praha, 2021-11-05. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. ISBN 978-80-01-06909-7.
 • POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings – Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed., - Sedláček, R. ed., Tábor, 2021-10-26/2021-10-27. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. ISBN 978-80-01-06897-7.
 • Biomateriály a jejich povrchy XIV. – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Kubášová, K. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., Herbertov, Horní mlýn, 2021-09-14/2021-09-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2023

 • Biomateriály a jejich povrchy XVI. – Suchý, T. org. - Vištejnová, L. org. - Kubášová, K. org. - Sedláček, R. org., - Tolde, Z. org., [Conference Hosting] 2023.
 • Human Biomechanics 2023 – Kubášová, K. org. - Kratochvíl, A. org., - Mendová, K. org., [Conference Hosting] 2023.
 • 32nd Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. org. - Kubášová, K. org., [Workshop Hosting] 2023.
 • Polymer Composites 2023 – Kubášová, K. org. - Padovec, Z. org., - Sedláček, R. org., [Conference Hosting] 2023.

2022

 • Biomateriály a jejich povrchy XV. – Suchý, T. org. - Kubášová, K. org. - Vištejnová, L. org. - Sedláček, R. org., - Tolde, Z. org., [Conference Hosting] 2022.
 • 30th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. org. - Kubášová, K. org., [Workshop Hosting] 2022.
 • 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis – Doubrava, K. org. - Růžička, M. org. - Sedláček, R. org. - Padovec, Z. org., - Kubášová, K. org., [Conference Hosting] 2022.
 • AM 2022 - Applied Mechanics 2022 – Padovec, Z. org. - Kubášová, K. org., - Sedláček, R. org., [Conference Hosting] 2022.

2021

 • 29th Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. org. - Kubášová, K. org., [Workshop Hosting] 2021.
 • Polymer Composites 2021 – Padovec, Z. org. - Sedláček, R. org., - Kubášová, K. org., [Conference Hosting] 2021.