[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Bohumil Kropík

Ing. Bohumil Kropík

bohumil.kropik (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2519

room: B1-620, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2022

 • Experimental Development of Composite Bicycle Frame – Dvořák, M. - Ponížil, T. - Kulíšek, V. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Kropík, B., - Růžička, M., Applied Sciences. 2022, 12(16), ISSN 2076-3417.
 • A Novel Semi-Analytical Approach to the Assessment of the Equivalent Stiffness of a Beam – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V. - Padovec, Z. - Malá, A., - Kropík, B., Strojnícky časopis. 2022, 72(2), 247-270. ISSN 2450-5471.

Proceeding papers

2023

 • Identification of the bending moment on the paddle of a kayaker – Kropík, B. - Doubrava, K., - Mareš, T., In: EAN 2023 61st conference on experimental stress analysis BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Košice: Technical University of Košice, 2023. ISBN 978-80-553-4383-9.
 • Hybridní termobariéra s využitím dlouhovláknového uhlíkového kompozitu – Kropík, B. - Zámečníková, T. - Malá, A. - Matušů, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Růžička, M., - Mareš, T., In: Konference MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2023. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2023. p. 22-24. ISBN 978-80-261-1150-4.

2022

 • Monitoring of Integrated Loop Technology Joints under Flexural Loading – Schmidová, N. - Ponížil, T. - Kropík, B. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Růžička, M., In: 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-07010-9.
 • Damage Detection of CFRP Filament Wound Tubes Using Electrical Resistance Measurement – Schmidová, N. - Ponížil, T. - Kropík, B. - Blaha, D. - Tatíčková, Z. - Dvořák, M. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: Procedia Structural Integrity. European Structural Integrity Society, 2022. p. 1306-1313. ISSN 2452-3216.
 • Flexural and Torsional Loading of Integrated Loop Technology Joint – Kropík, B. - Ponížil, T. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Dvořák, M., - Mareš, T., In: 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-07010-9.
 • Determination of the equivalent stiffness of thick-walled composite beams with an inter-circular cross-section using the semi-analytical method – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Padovec, Z. - Malá, A. - Kropík, B., - Vondráček, D., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • STIFFNESS ANALYSIS OF THICK-WALLED COMPOSITE BEAMS WITH AN INTER- CIRCULAR CROSS-SECTION USING SEMI-ANALYTICAL METHODS – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V. - Padovec, Z. - Kropík, B., - Vondráček, D., In: 23rd International Scientific Conference Applied Mechanics 2022 Book of Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. p. 125-128. ISBN 978-80-01-06974-5.
 • Tension and Compression Optimization of Integrated Loop Technology Joint – Kropík, B. - Ponížil, T. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Dvořák, M. - Chlup, H., - Mareš, T., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 99-106. ISBN 978-80-01-06885-4.

2021

 • Finite element analysis of composite tubes with integrated loop technology joints – Malá, A. - Zámečníková, T. - Bartošák, M. - Kropík, B. - Ponížil, T. - Schmidová, N., - Mareš, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 146-148. ISBN 978-80-261-1059-0.
 • Comparison of analytical methods and FE models to calculate the stiffness of a wound composite beam – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V., - Kropík, B., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 270-273. ISBN 978-80-261-1059-0.
 • Inovace řešení termobariéry na vibračním zkušebním stroji – Zámečníková, T. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Novotný, C. - Růžička, M. - Steinbauer, P. - Stajner, O., - Dočkal, A., In: POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 68-73. ISBN 978-80-01-06897-7.
 • Optimalizace kompozitních nosníků – Vondráček, D. - Mareš, T. - Zámečníková, T. - Padovec, Z., - Kropík, B., In: POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 62-67. ISBN 978-80-01-06897-7.
 • INFLUENCE OF TEMPERATURE INCREASE ON YOUNG MODULUS OF ELASTICITY OF CFRP – Matušů, M. - Kropík, B. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Řezníček, J., In: Applied Mechanics 2021 : 22nd International Science Conference for Young Researchers, Book of Full Texts. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2021. p. 36-41. ISBN 978-80-270-9946-7.

2020

 • Embedded fibre optic sensors for structural analysis of composite bicycle frame – Dvořák, M. - Ponížil, T. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Kropík, B., - Růžička, M., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 51-54. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Comparison of Methods for Calculation of Composite Wound Tube Deflection – Zámečníková, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V. - Malá, A., - Kropík, B., In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier B.V., 2020. p. 224-231. vol. 32. ISSN 2214-7853.
 • Identification of MTB EnduroBicycleFrame Behaviour – Kropík, B. - Malá, A. - Schmidová, N. - Doubrava, K. - Ponížil, T. - Dvořák, M., - Mareš, T., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 252-262. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • ANALÝZA TUHOSTI A PEVNOSTI VINUTÝCH TRUBEK S INTEGROVANÝMI SPOJI – Malá, A. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Ponížil, T. - Schmidová, N. - Zámečníková, T., - Mareš, T., In: MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2020 - SBORNÍK. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2020. p. 15-19. ISBN 978-80-01-06767-3.

2019

 • Detection and Monitoring of Failures in CFRP Specimens with Integrated Joints by Acoustic Emission Method – Kropík, B. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Malá, A., - Mareš, T., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 20-23. ISBN 978-80-01-06680-5.

2018

 • Design and analysis of shaft and bonded joints for electric car – Padovec, Z. - Kropík, B., - Zámečníková, T., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • Design and Analysis of Shafts for Electric Car Gearbox – Kropík, B. - Padovec, Z., - Zavřelová, T., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. p. 29-32. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • Určení smykové pevnosti plochých lepených spojů pro dané materiálové kombinace – Padovec, Z. - Kropík, B., In: Konference Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. Plzeň: Západočeská universita, 2018. ISBN 978-80-261-0776-7.

Patents, utility designs, industrial designs

2023

 • Kompozitové táhlo s koncovkami – Dvořák, M. - Chromý, J. - Novotný, C. - Blaha, D. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Uher, O., - Růžička, M., Czechia. Utility Model CZ 36801. 2023-01-31.

2022

 • Upínací přípravek zkušebních vzorků – Růžička, M. - Mareš, T. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Kropík, B. - Malá, A. - David, P. - Matušů, M. - Zámečníková, T. - Šolta, R., - Štajner, O., Czechia. Utility Model CZ 35722. 2022-01-18.

2020

 • Upínací přípravek s integrovanou termobariérou – Růžička, M. - Mareš, T. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Kropík, B., - Malá, A., Czechia. Utility Model CZ 33801. 2020-02-27.

Prototype, samples

2022

 • Prototyp kompozitového táhla se závitovými koncovkami pro ovládací systémy v letectví – Chromý, J. - Uher, O. - Šprdlík, V. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Blaha, D. - Kropík, B. - Růžička, M., - Novotný, C., [Prototype] 2022.
 • Funkční vzorek termobariéry – Růžička, M. - Mareš, T. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Kropík, B. - Malá, A. - Matušů, M. - Štajner, O. - Šolta, R., - Zámečníková, T., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Funkční vzorek - Rám jízdního kola z kompozitních profilů s integrovanými spoji – Ponížil, T. - Vrba, S. - Uher, O. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Blaha, D. - Bartošák, M., - Dvořák, M., [Functional Sample] 2021.
 • Funkční vzorek integrovaného spoje vybaveného snímači pro SHM – Schmidová, N. - Ponížil, T. - Kropík, B. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Blaha, D. - Bartošák, M. - Dvořák, M., - Uher, O., [Functional Sample] 2021.

Report

2022

 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2022 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C. - Schmidová, N., - Kropík, B., [Research Report] 2022. Report no. 12105/22/14.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – David, P. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Matušů, M. - Novotný, C. - Růžička, M., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2022. Report no. 12105/2022/03.

2021

 • EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM - INTEGROVANÉ SPOJE – Kropík, B., [Research Report] 2021. Report no. 12105/21/21.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2021 – Ponížil, T. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Blaha, D. - Bartošák, M., - Dvořák, M., [Technical Report] 2021. Report no. 12105/21/02.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – David, P. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Matušů, M. - Novotný, C. - Růžička, M., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2021. Report no. 12105/2021/15.

2020

 • MKP modely zkušebního vzorku součásti s integrovanými spoji a rámu jízdního kola se zadní stavbou – Malá, A. - Zámečníková, T. - Bartošák, M. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Dvořák, M., - Ponížil, T., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/28.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2020 – Ponížil, T. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Malá, A. - Zámečníková, T. - Bartošák, M., - Dvořák, M., [Research Report] 2020. Report no. ČVUT 12105/20/24.
 • EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM - INTEGROVANÉ SPOJE – Kropík, B., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/29.
 • EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM - RÁM JÍZDNÍHO KOLA Z PROFILŮ S INTEGROVANÝMI SPOJI – Kropík, B., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/30.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Matušů, M. - Novotný, C. - Růžička, M., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2020. Report no. 12105/2020/15.

2019

 • EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM - INTEGROVANÉ SPOJE – Kropík, B. - Schmidová, N., [Research Report] 2019. Report no. 12105/19/34.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – Kropík, B. - Kulíšek, V. - Mareš, T. - Novotný, C. - Růžička, M., - Malá, A., [Research Report] 2019. Report no. 12105/2019/15.