[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Jaroslav Štorkán

Ing. Jaroslav Štorkán, Ph.D.

jaroslav.storkan (at) fs.cvut.cz

room: A2-152, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Proceeding papers

2022

 • Special elements for modeling the acoustics of the vocal tract – Štorkán, J. - Vampola, T., In: 30th Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 50-53. 1. ISBN 978-80-01-07078-9.
 • Vocal tract acoustic modelling using FEM with specific element – Štorkán, J. - Vampola, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 147-150. ISBN 978-80-261-1116-0.

2021

 • Computationaly eficient approach for modeling the acoustic of 1D models with branching of the structure – Štorkán, J. - Vampola, T., In: 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 61-64. ISBN 978-80-01-06909-7.

2020

 • Modeling of non-synchronous rotor vibration – Štorkán, J. - Vampola, T., - Bauma, V., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 104-107. ISBN 978-80-01-06791-8.

2019

 • Modelling of Swelling and Deformations of Homogenous Hydrogel – Štorkán, J. - Vampola, T. - Dušková-Smrčková, M., - Dušek, K., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 193-196. ISBN 978-80-261-0889-4.

2018

 • NUMERICAL INVESTIGATION OF ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF 3D HUMAN VOCAL TRACT MODEL WITH NASAL CAVITIES – Vampola, T. - Štorkán, J. - Horáček, J., - Radolf, V., In: Proceedings 24th Engineering Mechanics 2018. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2018. p. 893-896. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-91-8.
 • Solve the FEM problem with nonconvex hyperelastic description – Štorkán, J. - Vampola, T., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 50-53. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • Modeling of the mechanical behavior of polymer hydrogels – Štorkán, J. - Vampola, T. - Dušková-Smrčková, M., - Dušek, K., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 119-120. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • Swelling and Deformation Responses of Porous Hydrogel Simulated with Finite Element Method – Štorkán, J. - Vampola, T. - Dušková-Smrčková, M. - Dušek, K., - Sadakbayeva, Z., In: Polymer networks and gels 2018. Praha: AV ČR, Ústav makromolekulární chemie, 2018. p. 201. ISBN 978-80-85009-91-0.
 • Deformations Modeling of Swollen Gels – Štorkán, J. - Vampola, T., - Dušková-Smrčková, M., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. p. 44-47. ISBN 978-80-01-06453-5.

2017

 • Open Source Finite Element Code for Solution Nonlinear Hyperelasticity – Štorkán, J. - Vampola, T., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. p. 36-39. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • Structure Optimization for Reduction Excited Vibration – Štorkán, J. - Vampola, T., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. p. 52-55. ISBN 978-80-01-06170-1.
 • Numerical simulation of the human vocal fold vibration - reconstruction of videokymography records – Štorkán, J. - Vampola, T., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 135-136. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • COMPUTATIONALLY EFFICIENT MODEL OF THE HUMAN VOCAL FOLD – Štorkán, J. - Vampola, T., - Horáček, J., In: Engineering Mechanics 2017 - Book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 926-929. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-5497-2.

2016

 • Dexterity Improvement of Pointing Spherical Mechanism by Trajectory Planning – Valášek, M. - Štorkán, J., In: Proceedings of 4th Joint International Conference on Multibody System Dynamics. Montreal: McGill University, 2016. pp. 1-7. ISBN 978-0-9682827-9-3.
 • Vibration of the vocal fold with pathological changes – Štorkán, J. - Vampola, T., - Horáček, J., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 65-68. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • Numerical simulation of the movement of the vocal folds using a mathematical model with three degrees of freedom – Štorkán, J. - Vampola, T., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 47-50. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • Influence of geometric configuration of the acoustic-structural system on deformation characteristics – Štorkán, J. - Vampola, T., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. pp. 127-128. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • Using the Proper Orthogonal Decomposition Analysis for Detecting Pathologic Vocal Fold Vibration – Štorkán, J. - Vampola, T., - Horáček, J., In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 534-537. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.

2015

 • Mechanical Properties Optimization of the Mechanism TetraSphere – Štorkán, J. - Valášek, M., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

2014

 • Control simulation of machine tools with floating mechanisms – Štorkán, J., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • A method for control of spherical motion of a body – Valášek, M. - Štorkán, J., European Patent Office. Patent EP3310535. 2019-06-19.

2018

 • A DEVICE FOR CONTROL OF A SPHERICAL MOTION OF A BODY – Valášek, M. - Štorkán, J., European Patent Office. Patent EP3183098. 2018-07-25.

2017

 • Způsob řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., Czechia. Patent CZ 306555. 2017-01-25.
 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., Czechia. Patent CZ 306965. 2017-09-06.

2016

 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., Czechia. Utility Model CZ 29702. 2016-08-16.

2015

 • Zařízení pro řízení sférického pohybu tělesa – Valášek, M. - Štorkán, J., Czechia. Patent CZ 305471. 2015-09-07.

Prototype, samples

2015

 • Stroj s plovoucím principem pro více stupňů volnosti – Valášek, M. - Zavřel, J. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Štorkán, J., - Smolík, J., [Functional Sample] 2015.

Report

2014

 • Simulace plovoucího principu pro kinematické struktury Sliding delta – Štorkán, J. - Valášek, M., [Research Report] 2014. Report no. V-14-101.

2013

 • DV#8 (2013) Výběr a simulace vhodných nových konceptů – Valášek, M. - Šika, Z. - Štorkán, J. - Švéda, J. - Kolář, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-091.
 • Simulace plovoucího principu pro rovinné kinematické struktury Sliding delta – Štorkán, J. - Valášek, M., [Research Report] 2013.

Qualification report

2015

 • Optimalizace mechanických vlastností mechanismu TetraSphere – Štorkán, J. - Valášek, M., Praha: Defense date 2015-07-01. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.