[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Pavel Bastl

Ing. Pavel Bastl, Ph.D.

pavel.bastl (at) fs.cvut.cz

(22 435) 9772

room: A-325, Praha, Jugoslávských partyzánů

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2023

  • Evolutionary algorithms in robot calibration – Bastl, P. - Chakraborti, N., - Valášek, M., Materials and Manufacturing Processes. 2023, 38(16), 2051-2070. ISSN 1042-6914.

Proceeding papers

1997

  • New Concept of Redundant Parallel Manipulator – Valášek, M. - Šika, Z. - Miláček, S., - Bastl, P., In: Mechatronics and Robotics 97. Brno: VUT v Brně, 1997, pp. 269-274. ISBN 80-214-0879-9.
  • Theory of Optimal Control Extended for Systems with Redundant Coordinates – Valášek, M. - Bastl, P., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 205-206.
  • Synthesis and Analysis of Planar Parallel Robot – Šika, Z. - Valášek, M. - Miláček, S., - Bastl, P., In: Computational Methods in Mechanisms. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 1997, pp. 353-362.

1996

  • Optimal Control of Systems with Redundant Coordinates – Valášek, M. - Bastl, P., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996. p. 56.

Prototype, samples

2022

  • Automatická skladová buňka pro manipulaci s materiálem – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P. - Märzová, K. - Ledr, J. - Mariani, J. - Kolařík, R. - Uher, J., - Loos, J., [Functional Sample] 2022.

Software

2023

  • Automatická skladová buňka pro manipulaci s materiálem – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P., - Märzová, K., [Software] 2023.

Report

2022

  • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2022 – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P. - Märzová, K., - Ledr, J., [Research Report] 2022.
  • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2021 – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P., - Ledr, J., [Research Report] 2022.