[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Martin Nečas

Ing. Martin Nečas, MSc., Ph.D.

martin.necas (at) fs.cvut.cz

(22 435) 7584

room: A2-153, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • FW03010233  
  Chytrý automatický sklad včetně optimalizace CNC obráběcích center – Nečas, M. (2021-2024)
 • TH02010454  
  Vývoj nové řady průběžných CNC dřevoobráběcích center, včetně multifunkční automatické buňky. – Nečas, M. (2017-2020)
 • TA03011254  
  Nová generace stavebnic a pomůcek pro technické vzdělávání – Nečas, M. (2013-2015)
 • GP101/08/P633  
  Zvyšování tuhostí konstrukcí pomocí mechatronických principů – Nečas, M. (2008-2010)
 • CTU0504112  
  Laboratorní model mechatronického nosníku s řiditelnou tuhostí – Nečas, M. (2005)

Journal papers

2022

 • Calibration of the Robotic Arm with Corrections using Local Linear Neuro-fuzzy Models – Beneš, P. - Hladík, J. - Pelikán, J. - Neusser, Z. - Nečas, M. - Švéda, J. - Valášek, M., - Šika, Z., MM Science Journal. 2022, 2022(5), 6225-6232. ISSN 1803-1269.
 • Mechatronic stiffness of cable-driven mechanisms: a study on production machine model – Neusser, Z. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Karlíček, J. - Pawlik, V. - Beneš, P. - Machálka, M. - Šika, Z., - Valášek, M., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022, 123(1-2), 431-446. ISSN 1433-3015.
 • Active vibration damping for manufacturing machines using additional cable mechanisms: conceptual design – Neusser, Z. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Pawlik, V. - Beneš, P. - Zavřel, J. - Volech, J. - Halamka, V. - Machálka, M. - Valášek, M., - Šika, Z., The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022, 2022(122), 3769-3787. ISSN 1433-3015.
 • Control of Flexible Robot by Harmonic Functions – Neusser, Z. - Nečas, M., - Valášek, M., Applied Sciences. 2022, 12(7), ISSN 2076-3417.

2017

 • A Universal Dynamic Inflation Test for Soft Tissue, Tissue Analogues and Grafts – Hromádka, D. - Chlup, H. - Nečas, M. - Krajíček, M. - Grus, T., - Žitný, R., Experimental Mechanics. 2017, 57(9), 1423-1433. ISSN 0014-4851.

2016

 • Wave-based Modeling and Control of Interconnected Synchronous Machines - Application on Mechanical Model – Valášek, M. - Neusser, Z. - Neuman, P., - Nečas, M., IFAC-PapersOnLine. 2016, 49(27), 352-357. ISSN 2405-8963.

2010

 • Mechatronics Stiffness with Disturbance Force Rejection – Nečas, M. - Pelikán, J., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2010, 6(24), 89-93. ISSN 1801-1217.

2008

 • Innovative concept of increasing dynamic stiffness of compliant structures by mechatronic approach – Nečas, M. - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(16), 129-137. ISSN 1801-1217.

Proceeding papers

2017

 • Increase of Stiffness in Physically Cooperating Robots – Valášek, M. - Nečas, M., - Mráz, L., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 577-586. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Synchronous Machine Electromechanical and Mechanical Analogy Model Comparison – Valášek, M. - Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Neuman, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 541-548. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.

2009

 • Increasing Dynamic Stiffness of MIMO Compliant Structures by Active Control from Auxiliary Structure – Nečas, M. - Valášek, M., In: SMART'09 - Smart Structures and Materials. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2009. pp. 375-376. ISBN 978-972-752-113-5.

2008

 • Experimental Verification of Mechatronic Stiffness – Nečas, M. - Valášek, M., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. p. 183-184. ISBN 978-80-01-04162-8.

2006

 • Sliding Mode Control of Mechatronic Two-Beam System – Nečas, M. - Valášek, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006, pp. 80-89. ISBN 80-01-03453-4.
 • Automation of Global Dynamics Computation – Šika, Z. - Valášek, M. - Hornych, T., - Nečas, M., In: Proceedings of Computational Mechanics 2006. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2006, pp. 617-622. ISBN 80-7043-477-5.

2005

 • Mechatronical Beam with Controllable Stiffness, A Vibration Isolation Perspective – Nečas, M. - Valášek, M., In: Interaction and Feedbacks '2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 89-96. ISBN 80-85918-95-1.

2004

 • Problémy nekolokovaného řízení poddajných servosystémů – Nečas, M. - Valášek, M., In: Interakce a zpětné vazby '2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 109-116. ISBN 80-85918-91-9.

Patents, utility designs, industrial designs

2021

 • A method of determination of a position of a center of a machining tool gripped in a cooperative gripping head and a corresponding arrangement – Valášek, M. - Nečas, M., - Binar, L., European Patent Office. Patent EP2743040. 2021-09-01.
 • Způsob a zařízení pro redundantní optické měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M., - Švéda, J., Czechia. Patent CZ 308920. 2021-07-21.

2020

 • Zařízení pro změnu dynamické tuhosti portálové nebo letmo uložené konstrukce – Valášek, M. - Nečas, M., Czechia. Patent CZ 308208. 2020-01-15.

2015

 • Upevňovací prvky komponent pro stavebnice mechanismů – Nečas, M. - Valášek, M., - Pelikán, J., Czechia. Utility Model CZ 28270. 2015-06-02.

2014

 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., Czechia. Patent CZ 304495. 2014-04-16.

2013

 • Zařízení pro redundantní optické měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M., - Švéda, J., Czechia. Utility Model CZ 25815. 2013-09-02.
 • Zařízení pro optické měření a/nebo optickou kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Nečas, M. - Beneš, P., - Švéda, J., Czechia. Utility Model CZ 25347. 2013-05-13.

2012

 • Robotické obráběcí centrum – Valášek, M. - Nečas, M., - Binnar, Lumír, Czechia. Utility Model CZ 24627. 2012-11-29.

Prototype, samples

2022

 • Automatická skladová buňka pro manipulaci s materiálem – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P. - Märzová, K. - Ledr, J. - Mariani, J. - Kolařík, R. - Uher, J., - Loos, J., [Functional Sample] 2022.

2020

 • Prototyp multifunční CNC automatické buňky – Pelikán, J. - Nečas, M. - Neusser, Z. - Ledr, J. - Mynařík, P., - Ráčil, J., [Prototype] 2020.
 • Prototyp průběžného dělícího centra – Pelikán, J. - Nečas, M. - Neusser, Z. - Ledr, J. - Mynařík, P., - Ráčil, J., [Prototype] 2020.
 • Robotická obráběcí hlava – Lemfeld, J. - Švéda, J. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Fiala, Š. - Vavruška, P. - Kratěna, T. - Hornych, T. - Havlan, T. - Rytíř, M. - Nečas, M. - Lemfeld nejml, J. - Mrkvička, J., - Csiba, Š., [Prototype] 2020.

2019

 • WP08 – Funkční vzorek – TAJMAC-ZPS-2019 Zvýšení tuhosti mechatronickou tuhostí – Valášek, M. - Nečas, M., - Pelikán, J., [Functional Sample] 2019.

2017

 • Prototyp průběžného vrtacího centra – Nečas, M. - Pelikán, J. - Neusser, Z. - Ledr, J. - Mynařík, P., - Ráčil, J., [Prototype] 2017.

2016

 • Prototyp inovované stavebnice Merkur-Profi na bázi hliníkových profilů a řídicí platformy Beckhoff – Pelikán, J. - Neusser, Z., - Nečas, M., [Prototype] 2016.

2015

 • Stroj s plovoucím principem pro více stupňů volnosti – Valášek, M. - Zavřel, J. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Štorkán, J., - Smolík, J., [Functional Sample] 2015.

2013

 • Funkční vzorek rekonfigurovatelné obráběcí buňky s kooperujícími roboty – Nečas, M. - Pelikán, J. - Valášek, M., - Mráz, L., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Mezirobotický interface – Valášek, M. - Nečas, M., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Mechatronická tuhost trubka v trubce – Nečas, M. - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.

2008

 • Octapod – Valášek, M. - Šika, Z., - Nečas, M., [Functional Sample] 2008.

2006

 • Mechatronický nosník – Nečas, M. - Valášek, M., [Prototype] 2006.

Software

2023

 • Automatická skladová buňka pro manipulaci s materiálem – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P., - Märzová, K., [Software] 2023.

2020

 • Modul pro plánování trajektorie – Lemfeld, J. - Švéda, J. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Fiala, Š. - Vavruška, P. - Kratěna, T. - Hornych, T. - Havlan, T. - Rytíř, M. - Nečas, M. - Lemfeld nejml, J. - Mrkvička, J., - Csiba, Š., [Software] 2020.

2014

 • Simulační software inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Beneš, P., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2014.
 • Řídící software inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Beneš, P., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2014.

2013

 • Software pro řízení pohybu robotů s kompenzací deformace – Nečas, M. - Mráz, L., - Valášek, M., [Software] 2013.

2012

 • Software pro řízení rekonfigurovatelně obráběcí buňky s kooperujícími roboty – Nečas, M. - Mráz, L., - Valášek, M., [Software] 2012.

2011

 • Control of mechatronic stiffness – Nečas, M. - Valášek, M., [Software] 2011.

2006

 • Software pro výpočet globální dynamiky rovinných soustav mnoha těles – Šika, Z. - Valášek, M. - Nečas, M., - Hornych, T., [Software] 2006.

Report

2022

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2022 – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P. - Märzová, K., - Ledr, J., [Research Report] 2022.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2021 – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P., - Ledr, J., [Research Report] 2022.

2020

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2020 – Pelikán, J. - Nečas, M. - Neusser, Z., - Ledr, J., [Research Report] 2020.
 • Robotická obráběcí hlava – Lemfeld, J. - Švéda, J. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Fiala, Š. - Vavruška, P. - Kratěna, T. - Hornych, T. - Havlan, T. - Rytíř, M. - Nečas, M. - Lemfeld nejml, J. - Mrkvička, J., - Csiba, Š., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-024.
 • Zpráva o průběhu řešení VZ1 v roce 2019 – Valášek, M. - Pelikán, J. - Nečas, M. - Neusser, Z., - Koubek, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2020. Report no. V-19-109.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2019 – Nečas, M. - Neusser, Z., - Pelikán, J., [Research Report] 2020. Report no. 3.

2019

 • Řízení stroje s robotickou obráběcí hlavou – Lemfeld ml, J. - Švéda, J. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Fiala, Š. - Vlk, B. - Vavruška, P. - Kratěna, T. - Nečas, M. - Lemfeld nejml, J. - Mrkvička, J. - Michálek, O., - Brda, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-054.
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2019 – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Bukovský, I. - Procházka, F. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Moravec, J. - Zbožínek, R. - Stříteský, P., - Smolík, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2019. Report no. V-19-104.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 – Nečas, M. - Pelikán, J., - Neusser, Z., [Research Report] 2019.

2018

 • Vývoj robotické obráběcí hlavy – Lemfeld ml, J. - Švéda, J. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Fiala, Š. - Vavruška, P. - Panteleev, A. - Kratěna, T. - Nečas, M. - Lemfeld nejml, J. - Bednář, S. - Michálek, O., - Brda, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-036.
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2018 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-079.
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Nečas, M. - Pelikán, J., - Neusser, Z., [Research Report] 2018.

2017

 • Koncepční návrh robotické obráběcí hlavy – Švéda, J. - Lemfeld, J. - Fojtů, P. - Chládek, Š. - Vavruška, P. - Panteleev, A. - Nečas, M. - Lemfeld, J. - Brda, M., - Michálek, O., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-066.
 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2017 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2017. Report no. V-17-099.

2016

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2016 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2016. Report no. V-16-077.

2015

 • DV#8 (2015) Zpráva za rok 2015 WP08 Nové koncepce obráběcích strojů a jejich pohonů – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Moravec, J. - Zavřel, J. - Pelikán, J. - Nečas, M. - Bauma, V., - Smolík, J., [Research Report] 2015. Report no. V-15-088.

2014

 • Konstrukční návrh inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Pelikán, J. - Beneš, P. - Neusser, Z., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.

2013

 • Závěrečná zpráva o postupu prací za rok 2013 a dosažených výsledcích v rámci celého projektu – Valášek, M. - Nečas, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. TA01011553.
 • Inovativní koncepty stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Pelikán, J., - Beneš, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/61.

Book chapters

2009

 • Mechatronic Stiffness of MIMO Compliant Branched Structures by Active Control from Auxiliary Structure – Nečas, M. - Valášek, M., In: Recent Advances in Mechatronics 2008-2009. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 167-172. ISBN 978-3-642-05021-3.

2007

 • Variants of Mechatronic Vibration Suppression of Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Švéda, J. - Nečas, M., - Bohm, J., In: Recent Advances in Mechatronics. Berlin: Springer, 2007. p. 458-463. ISBN 978-3-540-73955-5.