[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Jiří Kuželka

Ing. Jiří Kuželka, Ph.D.

jiri.kuzelka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2519

room: B1-620, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS24/122/OHK2/3T/12  
  Nízkocyklová únava 3D tištěných kovových materiálů při komplexních podmínkách zatěžování – Kuželka, J. (2024-2026)
 • SGS21/150/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů mechanické a teplotní degradace kovových materiálů při cyklickém a monotónním víceosém zatěžování – Kuželka, J. (2021-2023)
 • SGS18/174/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů degradace kovových materiálů při komplexních stavech zatěžování – Kuželka, J. (2018-2020)
 • SGS15/187/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů porušování kovových materiálů v reálném prostředí – Kuželka, J. (2015-2017)
 • SGS12/175/OHK2/3T/12  
  Výzkum mechanických vlastností kovových materiálů a jejich simulace – Kuželka, J. (2012-2014)

Journal papers

2022

 • An Approximate Method for Calculating Elastic–Plastic Stress and Strain on Notched Specimens – Lutovinov, M. - Halama, R. - Papuga, J. - Bartošák, M. - Kuželka, J., - Růžička, M., Materials. 2022, 2022(15), ISSN 1996-1944.

2021

 • Comparison of J Integral Assessments for Cracked Plates and Pipes – Gajdoš, L. - Šperl, M. - Bayer, J., - Kuželka, J., Materials. 2021, 14(15), ISSN 1996-1944.

2019

 • Differences in the response to in-phase and out-of-phase multiaxial high-cycle fatigue loading – Papuga, J. - Nesládek, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., Frattura ed Integrità Strutturale. 2019, XIII(50), 163-183. ISSN 1971-8993.

2018

 • Identification of ductile damage parameters for pressure vessel steel – Džugan, Jan - Španiel, M. - Kuželka, J. - Růžička, J. - Prantl, A., - Konopík, P., Nuclear Engineering and Design. 2018, 328 372-380. ISSN 0029-5493.

2017

 • A fretting damage correction factor applicable to the McDiarmid criterion of plain high-cycle fatigue – Nesládek, M. - Španiel, M. - Kuželka, J. - Jurenka, J., - Doubrava, K., Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2017, 40(1), 27-44. ISSN 8756-758X.

2014

 • Calibration of fracture locus in scope of uncoupled elastic–plastic-ductile fracture material models – Španiel, M. - Prantl, A. - Džugan, J. - Růžička, J. - Moravec, M., - Kuželka, J., Advances in Engineering Software. 2014, 76 95-108. ISSN 0965-9978.

2012

 • Fretting fatigue - Experimental and numerical approaches – Nesládek, M. - Španiel, M. - Jurenka, J. - Růžička, J., - Kuželka, J., International Journal of Fatigue. 2012, 44 61-73. ISSN 0142-1123.

2011

 • NANOSCALE DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS OF SOFT TISSUE AND ITS FINITE ELEMENT MODELING – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kuželka, J., - Řezníček, J., Chemicke Listy. 2011, 105(17), 844-845. ISSN 0009-2770.
 • Modeling of load transmission and distribution of deformation energy before and after healing of basal dental implants in the human mandible – Kopp, S. - Kuželka, J. - Goldmann, T. - Himmlová, L., - Ihde, S., Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering. 2011, 56(1), 53-58. ISSN 0013-5585.

2009

 • Contact Fatigue Under Fretting Conditions – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., Materials Engineering. 2009, 16(3a), 79-83. ISSN 1335-0803.
 • Verification of FE model of fatigue crack propagation under mixed mode conditions – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., MECCANICA. 2009,(Vol. 43), 189-195. ISSN 1572-9648.

2008

 • Bendanle vs. Angulated Dental Implants: Consideration of Elastic and Plastic Material Properties Based On Experimental Implant Material Data and FEA – Goldmann, T. - Ihde, S. - Kuželka, J., - Himmlová, L., Biomedical Papers. 2008, 152(2), 309-316. ISSN 1213-8118.
 • Implementation of Contact Definitions Calculated by FEA to Describe the Healing Process of Basal Implants – Ihde, S. - Goldmann, T. - Himmlová, L. - Aleksic, Z., - Kuželka, J., Biomedical Papers. 2008, 152(1), 169-173. ISSN 1213-8118.

Proceeding papers

2020

 • Experimental and Numerical Determination of Strength of Portable Firefighter Ladder – Doubrava, K. - Španiel, M. - Kuželka, J. - Vystrčil, V., - Kubásek, J., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 37-40. ISBN 978-80-248-4451-0.

2019

 • Thermo-Mechanical Fatigue of a CrMo Steel Applicable to Steam Turbine Shafts – Nesládek, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Kuželka, J. - Procházka, R. - Rund, M., - Měšťánek, P., In: Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2019. p. 231-237. vol. 19. ISSN 2452-3216.
 • Numerical simulations of fatigue crack growth in a steam turbine rotor blade groove – Kuželka, J. - Nesládek, M. - Lutovinov, M. - Jurenka, J. - Růžička, M. - Rund, M., - Měšťánek, P., In: Procedia Structural Integrity - 3rd International Conference on Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2019. p. 780-787. vol. 17. ISSN 2452-3216.
 • Fire ladder test simulation – Kuželka, J. - Španiel, M., - Doubrava, K., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. ISBN 978-80-261-0889-4.

2018

 • Stanovení mezního zatížení zásahového žebříku pro hasiče – Španiel, M. - Doubrava, K., - Kuželka, J., In: POŽÁRNÍ OCHRANA 2018. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2018. p. 115-117. ISBN 978-80-7385-205-4.

2017

 • Vývoj metodiky pro zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče – Sháněl, V. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Kuželka, J., In: Požární ochrana 2017 ABSTRAKTY. Sborník přednášek XXVI. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2017. p. 78. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-188-0.
 • UNCOUPLED MATERIAL MODEL OF DUCTILE FRACTURE WITH DIRECTIONAL PLASTICITY – Španiel, M. - Mareš, T. - Kuželka, J. - Šebek, F., - Džugan, J., In: COMPUTATIONAL PLASTICITY XIVFundamentals and Applications. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2017. p. 596-605. ISBN 978-84-946909-6-9.
 • Strain-Range Dependent Cyclic Plasticity Material Model Calibration for the 08Ch18N10T Steel – Fumfera, J. - Halama, R. - Kuželka, J., - Španiel, M., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 25-26. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Strain-amplitude dependent cyclic hardening of 08Ch18N10T austenitic stainless steel – Fumfera, J. - Džugan, J. - Kuželka, J. - Procházka, R., - Španiel, M., In: 4th International Conference Recent Trends in Structural Materials, COMAT 2016. London: Institute of Physics Publishing, 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. vol. 179. ISSN 1757-8981.

2016

 • VÝPOČET TVÁRNÉHO PORUŠENÍ S VYUŽITÍM MODELU PLASTICITY SE SMĚROVÝM ZPEVNĚNÍM – Kuželka, J. - Španiel, M., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2016. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016.

2015

 • Anizotropní plasticita zirkoniového plechu – Kuželka, J. - Španiel, M., - Džugan, J., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2015. pp. 33-34. ISBN 978-80-87012-56-7.

2014

 • Turbine blade loading and experimental verification – Doubrava, K. - Kuželka, J., In: 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014, pp. 273-276. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 • Experimental Verification of Test Blade Loading – Doubrava, K. - Kuželka, J., In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.

2012

 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ PRO MODELY TVÁRNÉHO PORUŠENÍ – Růžička, J. - Španiel, M. - Moravec, M. - Kuželka, J. - Džugan, Jan, - Prantl, Antonín, In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 205-206. ISBN 978-80-86246-39-0.
 • IDENTIFICATION OF PLASTICITY PARAMETERS FOR MODELS OF DUCTILE DAMAGE OF NUCLEAR FACILITIES – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Džugan, J., - Prantl, A., In: 1st International Workshop on Physics Based Modeling of Material Properties and Experimental Observation. 2012. pp. 26-27. ISSN 1018-5593. ISBN 978-92-79-26455-9.
 • Calibration material parameters of ductile damage models for nuclear facilities – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Džugan, J. - Prantl, A., - Kuželka, J., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05156-6.
 • Development of methodology for fretting fatigue evaluation - comparison of multiaxial fatigue criteria – Nesládek, M. - Kuželka, J., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, ISBN 978-80-01-05156-6.
 • Identification of parameters for models of ductile damage – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Prantl, A., - Džugan, J., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 277-284. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • IDENTIFICATION OF PARAMETERS FOR MODELS OF DUCTILE DAMAGE – Růžička, J.R - Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 276-277. ISBN 978-80-86246-39-0.

2011

 • Ductile damage of the material for nuclear facilities – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Džugan, J., - Prantl, A., In: 13th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 23-28. ISBN 978-80-01-04895-5.
 • IDENTIFIKACE FENOMENOLOGICKÝCH MODELŮ TVÁRNÉHO PORUŠOVÁNÍ V PROGRAMU ABAQUS – Španiel, M. - Růžička, J. - Moravec, M., - Kuželka, J., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. pp. 108-117. ISBN 978-80-261-0059-1.
 • Ladění parametrů MKP modelu kontaktu na základě měření relativních kontaktních posuvů – Růžička, J. - Kuželka, J. - Jurenka, J. - Španiel, M., - Nesládek, M., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, pp. 90-97. ISBN 978-80-261-0059-1.
 • COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FATIGUE LIFE UNDER FRETTING CONDITIONS – Španiel, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Růžička, J., In: Fatigue Design 2011 Recueil de conférences Conference Proceedings. Senlis: Centre technique des industries mécaniques, 2011, ISBN 978-2-85400-946-0.
 • RECONSTRUCTION OF VERTEBRA MODEL BASED ON CT SCANS – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Heralt, P. - Jiran, L., - Moravec, M., In: Proceedings of the 4th International Conference on Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. Košice: Technical University of Košice, 2011, pp. 281-285. ISBN 978-80-553-0731-2.
 • Experimental and Numerical Investigation of Fretting Fatigue – Španiel, M. - Kuželka, J. - Jurenka, J. - Růžička, J., - Nesládek, M., In: 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2011. pp. 21-22. Lajos Borbás, Secretary General for GTE. ISBN 978-963-9058-32-3.
 • Experimental Determination of Relative Slipping During Fretting Fatigue Tests – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M. - Jurenka, J., - Růžička, J., In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011, pp. 351-354. ISBN 978-80-87012-33-8.
 • COMPARATIVE KINEMATIC ANALYSIS OF INTERVERBAL CONNECTION – Heralt, P. - Jiran, L. - Moravec, M. - Křivan, T. - Otáhal, M., - Kuželka, J., In: 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2011. p. 25-26. Lajos Borbás, Secretary General for GTE. ISBN 978-963-9058-32-3.
 • Comparative kinematics analysis of intervertebral connection: Part II – Jiran, L. - Heralt, P. - Moravec, M. - Otáhal, M., - Kuželka, J., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 14th 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Comparison of the Different Intervertebral Disk Geometric Models – Jiran, L. - Heralt, P. - Moravec, M. - Otáhal, M., - Kuželka, J., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, ISBN 978-80-01-04895-5.
 • Evaluation of contact slips during fretting fatigue test – Růžička, J. - Nesládek, M. - Španiel, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., In: 13th Conference on Fracture Mechanics. Opole: Politechnika Opolska, 2011, pp. 56-58. ISSN 1429-6055.
 • Simulation of fatigue crack propagation under contact loading conditions – Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011, pp. 255-258. ISBN 978-80-87012-33-8.
 • Experimental and numerical determination of relative slips in a contact under fretting conditions – Nesládek, M. - Kuželka, J. - Růžička, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 279-286. ISBN 978-80-214-4275-7.

2010

 • Komparativní kinematická analýza meziobratlového skloubení – Otáhal, M. - Kuželka, J., - Jirková, L., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010,
 • TESTING OF DIGITAL IMAGE CORRELATION METHOD FOR MEASUREMENTS OF PARTIAL SLIPS IN CONTACT INTERFACE UNDER FRETTING CONDITIONS – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., In: 27th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2010. pp. 113-114. ISBN 978-83-87982-59-1.
 • Fatigue degradation in the vicinity of contact interface under fretting conditions – Kuželka, J. - Chlup, H. - Jurenka, J., - Španiel, M., In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. pp. 201-208. ISBN 978-80-244-2533-7.

2009

 • Simulace šíření trhliny v podmínkách valivého kontaktu – Španiel, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2009, pp. 11-20. ISBN 978-80-214-3996-2.
 • Crack Growth Monitoring with Remote Control – Doubrava, K. - Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., In: Experimental Stress Analysis 2009. Liberec: Technická univerzita, 2009. p. 90-93. ISBN 978-80-7372-483-2.
 • Crack propagation in contact stress field – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., In: Computational Modellinig and Advanced Simulations. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2009, pp. 121-122. ISBN 978-80-227-3067-9.

2008

 • Development and Verification of FE Model for Fatigue Crack Growth Simulation under Mixed Mode Conditions – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., In: 8th World Congress on Computational Mechanics WCCM8, 5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2008). Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2008, ISBN 978-84-96736-55-9.
 • Šíření únavové trhliny v podmínkách smíšeného módu zatěžování – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., In: 9th Workshop on Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008, pp. 34-37. ISBN 978-80-01-04161-1. Available from: http://mk2.cz/index.php/wam/
 • Numerical Simulation of Fatigue Cracks Propagation – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008, pp. 109-110. ISBN 978-80-01-04162-8.
 • FE SIMULATION OF FATIGUE CRACK PROPAGATION UNDER MIXED MODE LOADING – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., In: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008, pp. 39. ISBN 978-83-7493-386-5.

2007

 • Verifikace MKP modelu šíření trhliny v podmínkách smíšeného módu porušování – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007, pp. 67-74. ISBN 978-80-01-03942-7.
 • Verification of FE model of fatigue crack propagation under mixed mode conditions – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., In: 24th DANUBIA-ADRIA Symposium on Developments in Experimental Mechanics. Sibiu: Universitatea "Lucian Blaga", 2007. p. 117-118. ISBN 978-973-739-456-9.
 • Numerický model šíření únavové trhliny s využitím dvouparametrové lomové mechaniky – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 111-112. ISBN 978-80-87012-06-2.
 • Verifikace MKP modelu šíření únavové trhliny v podmínkách kombunovaného namáhání – Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., In: Experimentální analýza napětí 2007. Plzeň: Západočeská universita, 2007, pp. 53-54. ISBN 978-80-7043-552-6.

Prototype, samples

2011

 • Přípravek pro únavové zkoušky v podmínkách frettingu. – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Růžička, J., - Španiel, M., [Functional Sample] 2011.
 • Forma pro přípravu biologických vzorků – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Moravec, M. - Heralt, P., - Jiran, L., [Functional Sample] 2011.
 • Ohybový zatěžovací mechanismus – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Moravec, M. - Heralt, P., - Jiran, L., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Polohovací zařízení pro kalibraci parametrů zobrazení optickou soustavou – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., [Functional Sample] 2010.
 • Zatěžovací mechanismus pro kinematickou analýzu páteřních segmentů in-vitro – Otáhal, M. - Kronek, J. - Kuželka, J. - Otáhal, S., - Holub, O., [Functional Sample] 2010.

Software

2015

 • Plugin pro hodnocení a identifikaci cyklické plasticity kovových materiálů – Kuželka, J. - Fumfera, J. - Džugan, J. D. - Petruška, J.P. - Lopaur, J.L., - Hůlka, J.H., [Software] 2015.

Report

2021

 • Proposal of Methodology for assessment of autofrettage influence on wheel durability. – Španiel, M. - Růžek, R. - Pejsar, J. - Bartošák, M. - Kuželka, J., - Doubrava, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. Report no. 12105/21/33.

2020

 • Crack propagation rates – Nesládek, M. - Rund, M. - Kuželka, J. - Růžička, M., - Měšťánek, P., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/43.

2018

 • Validation of Fatigue Life Assessment Methodology – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Lutovinov, M. - Růžička, M. - Papuga, J. - Fumfera, J. - Kuželka, J. - Měšťánek, P. - Procházka, R. - Rund, M., - Džugan, J., [Research Report] Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2018. Report no. 12105/18/39.

2016

 • Development of test equipment for composite panels tests –Feasibility study and design of protective elements of the measuring system DIC – Chlup, H. - Kuželka, J., - Jurenka, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2016. Report no. 12105/16/06.
 • Studie proveditelnosti a konstrukce ochranných prvků měřícího systému DIC – Chlup, H. - Kuželka, J., - Jurenka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2016. Report no. 12105/16/06.

2015

 • Anizotropní plasticita – Kuželka, J. - Španiel, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/41.
 • Souhrnná zpráva ČVUT FS za rok 2015 – Fumfera, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/19.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/08.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/05.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/07.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/04.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/06.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/03.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF SAFETY VALVES PV 05/50, PV 26/50 AND PV 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/09 SUPPLEMENT.
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF BLOWER DI ANT 10 – Španiel, M. - Kuželka, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/15.
 • Stanovení namáhání ochraného krytu vodní nádrže pod kolejovým vozidlem – Kuželka, J. - Sháněl, V., [Research Report] 2015. Report no. 12105/2015/01.

2014

 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín III – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Růžička, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2014. Report no. 12105/14/49.

2013

 • KALIBRACE CYKLICKÉ PLASTICITY A MODELOVÁNÍ NÍZKOCYKLOVÉ ÚNAVY V PROGRAMU ABAQUS – Španiel, M. - Kuželka, J., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/25.
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín II – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Růžička, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/46.
 • DV#7-2 (2013) Experimentálně vyhodnocené tlumení nekonvenčních a hybridních materiálů – Kulíšek, V. - Janota, M. - Kuželka, J. - Růžička, M. - Vrba, P., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-046.

2012

 • Návrh mikrovzorků s vrubem a bez vrubu pro zkoušku tahem – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/12/04.
 • Návrh vzorků typu nakazima s a bez výřezu pro rázovou zkoušku – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/12/08.
 • Návrh mikrovzorků s vrubem a bez vrubu pro zkoušku tahem – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., [Research Report] 2012. Report no. 12105/12/07.
 • Numerické ověření zatížení zkušební lopatky – Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/12/25.
 • DV#7-2 (2012) Studie spojovacích rozhraní mezi konvenčními a nekonvenčními materiály – Kulíšek, V. - Kuželka, J. - Dvořák, M. - Růžička, M., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. V-12-061.

2011

 • K návrhu vzorků typu motýlek – Španiel, M. - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/8.
 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ MODELU TVÁRNÉHO PORUŠENÍ V PROGRAMU ABAQUS – Růžička, J. - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/11.
 • Vliv vodní páry na degradaci kovových materiálů – Kuželka, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12105/11/42.
 • NÍZKOCYKLOVÉ A VYSOKOCYKLOVÉ ZKOUŠKY MODELOVÝCH ZÁMKŮ LOPATEK V PODMÍNKÁCH FRETTINGU II – Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Nesládek, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/21.
 • Fenomenologická kritéria pro únavové poškozování v podmínkách frettingu – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Růžička, J., - Španiel, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12105/11/52.

2010

 • NÁVRH VZORKU S VRUBEM PRO TAHOVÉ ZKOUŠKY S DETEKCÍ POŠKOZENÍ – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/10/15.
 • Metody popisu tvárného porušení. Rešerše – Španiel, M. - Růžička, J. - Růžička, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105-10-17.
 • NÁVRH ULOŽENÍ A GEOMETRIE VZORKů TYPU MOTÝLEK – Španiel, M. - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2010. Report no. 12105/10/16.
 • NÁVRH HLADKÉHO VZORKU A VZORKU S VRUBEM PRO TAHOVÉ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY S DETEKCÍ POŠKOZENÍ – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 12105/10/22.

Qualification report

2014

 • Experimentální a numerické stanovení tribologických parametrů kontaktu v podmínkách frettingu – Kuželka, J., Praha: 2014. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Proceedings

2008

 • Numerical Modeling and Experimental Verification of a Contact Between the Sphere ant the Flat Surface – Potočnik, R. ed. - Jurenka, J. ed. - Kuželka, J. ed. - Glodež, S. ed., - Španiel, M. ed., Sitges, 2008-07-13/2008-07-16. Oxford: Elsevier, 2008.
 • SIMULACE ŠÍŘENÍ ÚNAVOVÉ TRHLINY V PODMÍNKÁCH SMÍŠENÉHO MÓDU ZATĚŽOVÁNÍ POMOCÍ MKP – Kuželka, J. ed. - Jurenka, J. ed., - Španiel, M. ed., Žinkovy, 2008-04-14/2008-04-17. Plzeň: Škoda Výzkum, 2008. ISBN 978-80-7043-679-0.

Invited unpublished lecture

2018

 • MKP výpočet odezvy zásahového žebříku pro hasiče – Španiel, M. - Doubrava, K., - Kuželka, J., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd, katedra mechaniky. 2018-11-22.

Other unsorted

2012

 • EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SPINAL SEGMENT KINEMATICS – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Heralt, P. - Jiran, L. - Moravec, M., - Kubový, P., Acta universitatis carolinae - kinanthropologica. 2012, 47(2), ISSN 1212-1428.