[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Lukáš Zach

Ing. Lukáš Zach, Ph.D.

lukas.zach (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2655

room: C1-s117, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2016

 • EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF A KNEE ENDOPROSTHESIS NUMERICAL MODEL – Zach, L. - Kuncicka, L. - Růžička, P., - Baghirova, B., Metalurgija. 2016, 55(3), 349-352. ISSN 0543-5846.
 • FE analysis of the shoulder ceramic prosthesis – Zach, L. - Růžička, P., Engineering of Biomaterials. 2016, 19(138), 11-12. ISSN 1429-7248.

2015

 • Finite element analysis of Ti-based knee-joint implant – Zach, L. - Růžička, P. - Kunčická, L. - Macháčková, A. - Pohludka, M., - Juřica, J., Metallurgy. 2015, 54(04), 691-694. ISSN 0543-5846.

2014

 • Design, analysis and verification of a knee joint oncological prosthesis finite element model – Zach, L. - Kuncicka, L. - Růžička, P., - Kocich, R., Computers in Biology and Medicine. 2014, 54 53-60. ISSN 0010-4825.

2012

 • Investigation of in-vivo hinge knee behavior using a dynamic finite element model of the lower limb – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2012, 15(S1), 326-327. ISSN 1025-5842.

2011

 • Experiment-Based FE Simulation of Oncology Knee Endoprosthesis – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., Engineering of Biomaterials. 2011, 14(106), 10-13. ISSN 1429-7248.

2009

 • Finite Element Analysis of Oncology Knee Endoprosthesis – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., Engineering of Biomaterials. 2009, 12(89-91), 9-11. ISSN 1429-7248.

2008

 • Finite Element Analysis of Lower Limb – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., Engineering of Biomaterials. 2008, 11(77-80), 15-18. ISSN 1429-7248.

2007

 • Knee Joint Endoprosthesis Loading in Full Extension – Zach, L. - Konvičková, S. - Růžička, P., - Cheze, L., 29th Annual International Conference of the IEEE-EMBS 2007. 2007, 29(1), 4305-4310. ISSN 1557-170X.
 • Static Finite Element Analysis of Lower Limb – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., Inžynieria Biomaterialów. 2007, 10(63), 6-9. ISSN 1429-7248.

2006

 • Experimentální analýza kontaktních tlaků na artikulačních plochách náhrady kolenního kloubu – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 471-474. ISSN 1335-2393.

2005

 • Finite Element Analyses of Modular Knee Joint Replacement – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., Inžynieria Biomaterialów. 2005, 8(47), 22-23. ISSN 1429-7248.

Proceeding papers

2023

 • Jak se nezaplést do (konečněprvkových) sítí – Biomechanika kloubu v kostkách – Zach, L., In: Human Biomechanics 2023 – Sborník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 6-7. ISBN 978-80-01-07179-3.

2013

 • Finite element analysis of the lower extrtemity - hinge knee behavior under dynamic load – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: Proceedings of the 2013 International Conference on Biology,Medical Physics,Medical Chemistry,Biochemistry and Biomedical Engineering. Venice: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development, 2013, pp. 44-46. Recent Advences in Biology and Biomedical Series. ISBN 978-1-61804-213-2. Available from: http://www.europment.net/library/2013/venice/bypaper/BIOMED/BIOMED-05.pdf

2012

 • Investigation of In-Vivo Hinge Knee Behavior Using a Quasi-Static Finite Element Model of the Lower Limb – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., In: IFMBE Proceedings. Berlin: Springer Science+Business Media, 2012. pp. 791-794. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-23507-8.
 • Stability of Variability Features Computed from Fetal Heart Rate with Artificially Infused Missing Data – Spilka, J. - Chudáček, V. - Burša, M. - Zach, L. - Huptych, M. - Lhotská, L. - Janků, P., - Hruban, L., In: Computing in Cardiology 2012. New York: IEEE, 2012. p. 1-4. ISSN 2325-8861. ISBN 978-1-4673-2074-0.

2011

 • Investigation of In-Vivo Hinge Knee Behavior Using a Quasi-Static Finite Element Model of the Lower Limb – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: 15th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011, pp. 195-199. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-21682-4.

2010

 • Tumor Endoprosthesis of a Knee Joint - Dynamic Finite Element Analysis – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. pp. 345-351. ISBN 978-80-7372-648-5.

2009

 • FE Simulation of Total Knee Endoprosthesis Loading during Stance – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. Berlin: Springer Science+Business Media, 2009. pp. 1568-1571. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-03881-5.

2008

 • Knee Joint Edoprosthesis - Verification of Contact Pressures by Pressure Sensitive Films – Zach, L. - Horák, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., In: World Congress on Engineering 2008. Hong Kong: IAENG International Association of Engineers, 2008, pp. 1402-1405. ISBN 978-988-98671-9-5.

2007

 • Knee Joint Endoprosthesis Loading in Full Extension – Zach, L. - Konvičková, S. - Růžička, P., - Cheze, L., In: Sciences and Technologies for Health. Piscataway: IEEE, 2007. pp. 4305-4307. ISBN 1-4244-0788-5.
 • Knee Joint Endoprosthesis Loading in Full Extension – Zach, L. - Konvičková, S. - Růžička, P., - Cheze, L., In: Proceedings of the 29th Annual International Conference of the IEEE-EMBC 2007. Piscataway: IEEE, 2007. pp. 364. ISBN 1-4244-0788-5.
 • FEM Model of the Total Knee Replacement - Stress Analysis (Part 4) – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: 8th Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007, pp. 73-77. ISBN 978-80-01-03895-6.
 • FE Model of Right Leg in Stance with Implanted Total Knee Endoprosthesis – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: 8th Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007, pp. 57-60. ISBN 978-80-01-03895-6.

2006

 • Measurement of Contact Pressure on Articulating Surfaces of a Knee Replacement – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 176-177. ISBN 80-214-3232-2.
 • Measurement of Contact Pressure on Articulating Surfaces of a Knee Replacement – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., In: Human Biomechanics 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. pp. 1-4. ISBN 80-214-3232-2.
 • Contact Pressure Measurement on Knee Replacement Articulating Surfaces – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006, pp. 96-99. ISBN 80-01-03453-4.
 • 3D FE Static Model of a Knee Joint - Influence of Loading Direction of Total Knee Replacement on Contact Pressures – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., In: Human Biomechanics 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. pp. 1-5. ISBN 80-214-3232-2.
 • 3D FE Static Model of a Knee Joint - Influence of Loading Direction of Total Knee Replacement on Contact Pressures – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006, pp. 218-219. ISBN 80-214-3232-2.
 • Comparison of Contact Pressure Results of an Experiment with a FEA – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., In: 7th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Cardiff: FIRST Numerics Ltd., 2006. pp. 1-6. ISBN 0-9549670-2-X.
 • Geometrical Model of Lower Extremity – Zach, L. - Konvičková, S. - Růžička, P., - Chéze, L., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006. pp. 136-139. ISBN 80-01-03453-4.
 • FEA of Human Knee Joint Replacement Using Real Bone Models – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., In: Proceedings of III-rd European Conference on Computational Mechanics. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2006, pp. 209-216. ISBN 1-4020-4994-3.
 • FEA of Human Knee Joint Replacement Using Real Bone Models – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., In: III-rd European Conference on Computational Mechanics. Dordrecht: Springer, 2006. p. 209. ISBN 978-1-4020-5370-2.
 • FEM Model OF the Total Knee Replacement- Stress Analisis (Part 3) – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006, pp. 26-28. ISBN 80-01-03455-0.

2005

 • MKP model úplné kolenní náhrady - napěťová analýza (2. část) – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2005, pp. 149-155. ISBN 80-01-03200-0.
 • Finite Element Analyses And Other Tests of Ceramic Knee Joint Replacement (WDM System) – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: The 3rd European Medical and Biological Engineering Conference - EMBEC´05. Praha: Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, 2005, pp. 1-5. ISSN 1727-1983.
 • Finite Element Analyses of Modular Knee Joint Replacement – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: Engineering of Biomaterials. Krakow: Polish Society for Biomaterials, 2005, pp. 22-23. ISBN 83-89541-51-3.
 • Development of a Complex FE Knee Joint Model – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: Juniormat '05. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005, pp. 35-38. ISBN 80-214-2984-4.
 • Development of a Finite Element Knee Joint Model after a Total Replacement Operation – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: 4th YSESM. Bologna: University of Bologna, 2005, pp. 75-76. ISBN 88-901080-2-9.

2004

 • MKP model úplné kolenní náhrady - napěťová analýza (1.cást) – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004. pp. 360-369. ISBN 80-01-02958-1.

????

 • Comparison of contact pressure results of an experiment with a FEA – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., In: neuvedeno., ????

Prototype, samples

2006

 • Přípravek pro testování kontaktních tlaků v totální náhradě kolenního kloubu – Zach, L. - Růžička, P., - Horák, L., [Prototype] 2006.

Report

2023

 • Mechanobiologický model hojení zlomeniny kosti – Sedláček, R. - Daniel, M. - Kratochvíl, A. - Zach, L., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. Report no. 12105/23/08.

2021

 • Konečněprvková analýza zatížení distální radiální dlahy – porovnání slitiny Ti6Al4V a beta slitiny Ti13Nb13Zr – Zach, L., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. Report no. 12105/21/22.

2020

 • Numerické a experimentální ověření pevnosti konstrukce finálních implantátů – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Pich, P. - Zach, L. - Králík, V. - Vondrová, J., - Kubášová, K., [Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2020. Report no. 12105/20/45.

2019

 • Numerické a experimentální ověření pevnosti konstrukce vybraného implantátu – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Králík, V. - Kronek, J. - Chlup, H. - Pich, P. - Šepitka, J. - Vondrová, J., - Zach, L., [Technical Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. Report no. 12105/19/37.

2018

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely 3D tištěného polymeru – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Sedláček, R., - Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. Report no. 12105/18/36.
 • Konečněprvková analýza zatížení tibiální komponenty kolenní náhrady v souladu s normou ISO 14879-1 – Zach, L., [Research Report] Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2018. Report no. 12105/18/29.

2017

 • Příprava výpočtu zatížení tibiální komponenty kolenní náhrady určené pro rekonstrukci rozsáhlých defektů - průběžná zpráva – Pich, P. - Růžička, P., - Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 12105/17/33.

2016

 • Revizní náhrada acetabula – výpočet MKP náhrady s tištěnou Ti augmentací – Zach, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2016. Report no. 12105/16/55.
 • Rešerše zatížení karpometakarpálního (CMC) kloubu – Zach, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2016. Report no. 12105/16/54.
 • Konečněprvková analýza ramenní náhrady s keramickou a kovovou hlavicí vel. 38, 46 a 54 – Zach, L., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2016. Report no. 12105/16/53.

2015

 • Výpočetní analýza namáhání modifikovaného kyčelního dříku úplné náhrady kyčelního kloubu Medin dle normy – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. 12105/15/36.

2014

 • Revizní náhrada acetabula - výpočet MKP náhrady s augmentací – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 12105/14/38.
 • Konečněprvkové analýzy ramenních náhrad s dříkem vyrobeným z Ti6Al4V resp. β-Ti – Zach, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. 12105/14/39.
 • Konečněprvková analýza ramenní náhrady s keramickou hlavicí – Zach, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. Report no. 12105/14/37.

2013

 • MKP analýza dolní končetiny s totální kolenní endoprotézou z beta titanu – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/33.
 • Statická MKP analýza pevnosti spojení porézního Ti nástřiku a slitiny Ti6Al4V – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/32.
 • Rešerše zatížení ramenního kloubu – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/31.
 • Zatížení ramenního kloubu – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/31.
 • Statická MKP analýza pevnosti spojení porézního Ti nástřiku a slitiny Ti6Al4V – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/12/32.

2012

 • Statická MKP analýza necementované kolenní endoprotézy - zjednodušený model dolní končetiny – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105/12/35.
 • Statická MKP analýza pevnosti spojení porézního Ti nástřiku a slitiny Ti6Al4V – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105/12/28.
 • MKP Analýza pažní kosti s implantovanou cervikokapitální náhradou - porovnání stávající a vyvíjené náhrady – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105/12/27.

2011

 • Tumorová náhrada ramenního kloubu - výpočet MKP současné a vyvíjené cervikokapitální náhrady. – Zach, L., [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2011. Report no. 12105/11/49.
 • Statická MKP analýza necementované kolenní endoprotézy - komplexní model dolní končetiny – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12105/11/48.

2010

 • Tumorové a Rostoucí náhrady kolenního a kyčelního kloubu - biomechanická anal‎‎ýza – Daniel, M. - Zach, L., - Franta, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2010. Report no. 12105/10/09.

2009

 • Tumorové a rostoucí náhrady kolenního a kyčelního kloubu - biomechanická analýza – Daniel, M. - Zach, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2009. Report no. 12105/09/09.
 • Tumorové náhrady kolenního a kyčelního kloubu - etapa III - průbežná zpráva – Daniel, M. - Zach, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2009. Report no. 12105/09.
 • Tumorové náhrady kolenního a kyčelního kloubu - výpočty MKP nového typu náhrady – Zach, L. - Daniel, M., - Konvičková, S., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. Report no. 12105/09/09.

2008

 • Tumorové náhrady kolenního a kyčelního kloubu - etapa II - průbežná zpráva – Daniel, M. - Franta, L., - Zach, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2008. Report no. 12105/08.
 • Tumorové náhrady kolenního a kyčelního kloubu - etapa II – Daniel, M. - Zach, L., - Franta, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2008. Report no. 12105/08/09.
 • Tumorové náhrady kolenního kloubu-základní výpočty MKP – Zach, L. - Konvičková, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2008. Report no. 12105/08/09.

2007

 • Tumorové náhrady kolenního a kyčelního kloubu - průběžná zpráva – Daniel, M. - Zach, L., - Franta, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2007. Report no. 12105/07.
 • Tumorové náhrady kolenního a kyčelního kloubu – Daniel, M. - Franta, L., - Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2007. Report no. 12105/07/17.
 • Tumorové náhrady kolenního a kyčelního kloubu – Zach, L. - Konvičková, S., - Franta, L., [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. Report no. 12105/07/14.
 • Příprava počítačových modelů kolenního kloubu a kostních tkání - III. etapa a závěrečné shrnutí – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. Report no. 12105/07/11.

2006

 • Rozšířený geometrický model dolní končetiny a příklad jeho využití – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006. Report no. 2051/06/06.

2005

 • Sestavení geometrického modelu lidské kosti - přehled dostupných nástrojů – Zach, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. 2051/05/11.
 • Sestavení geometrického modelu lidské kosti - princip a pracovní postup – Zach, L. - Konvičková, S., - Růžička, P., [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2005. Report no. 2051/05/12.
 • Stanovení podmínek pro matematické modelování přirozeného a umělého kolenního kloubu s cílem simulování zatížení kloubu v primárním i revizním provedení – Zach, L. - Konvičková, S., [Technical Report] 2005. Report no. 2051/04/19.

2004

 • Návrh otvorů pro umístění tenzometrů v tibiálním platu náhrady WDM metodou konečných prvků – Zach, L. - Růžička, P., - Konvičková, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2004. Report no. 2051/04/09.

Qualification report

2011

 • Metodika výpočetních pevnostních analýz vhodných pro vývoj náhrad kolenního kloubu disertační práce – Zach, L., Praha: Defense date 2011-06-27. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.

Invited unpublished lecture

2006

 • Présentation de mon projet et du laboratoire biomécanique – Zach, L., [Invited unpublished scientific lecture] Lyon: Laboratoire de Biomécanique et Modélisation Humaine. 2006-06-23.