[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Lukáš Horný

doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.

lukas.horny (at) fs.cvut.cz

Member - Staff Member of FME, employee - AS / Czech Technical University in Prague
Member - Staff Member, employee - AS / Czech Technical University in Prague
Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Chairman of Legislative Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Economic Committee - AS / Czech Technical University in Prague
Member of Science, Creative Activities and Doctoral Study Committee - AS / Czech Technical University in Prague
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Legislative Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of the Committee for External Relations AS / Faculty of Mechanical Engineering Ikona Ověřeno komunitou

(22 435) 9741
420608704805

room: B1-607, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • NW24-08-00133  
  Nanovlákenné chirurgické nitě s bioaktivními a antimikrobiálními látkami – Horný, L. (2024-2027)
 • GA24-10597S  
  Biomechanika aneuryzmat tepenožilního zkratu – Horný, L. (2024-2026)
 • LUASK22174  
  Bioresorbovatelné materiály pro aditivní výrobu cévních náhrad a jejich biomechanická charakterizace – Horný, L. (2022-2025)
 • NU20-02-00368  
  Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii – Horný, L. (2020-2023)
 • GA20-11186S  
  Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny – Horný, L. (2020-2022)
 • GA18-26041S  
  Vliv podélného předepnutí na mechanickou odezvu nelineárních elastických a viskoelastických trubic – Horný, L. (2018-2020)
 • TA04010330  
  Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů – Horný, L. (2014-2017)
 • CTU0303712  
  Experimentální stanovení konstitutivních rovnic jednotlivých částí tepenné stěny lidské aorty – Horný, L. (2003)

Journal papers

2022

 • Experimental surgery as part of the development of degradable biomaterials for cardiovascular surgery – Moláček, J. - Vištejnová, L. - Klein, P. - Suchý, T. - Horný, L. - Kuželová Košťáková, E. - Kindermann, M. - Chlup, H. - Jenčová, V. - Lukáš, D. - Šupová, M. - Říha, I. - Soukupová, V., - Třeška, V., Rozhledy v chirurgii. 2022, 101(12), 599-606. ISSN 0035-9351.
 • Effect of viscoelasticity on inversion in axial deformation and on the volume of pressurized thin-walled tubes – Petřivý, Z. - Horný, L., European Journal of Mechanics - A/Solids. 2022, 96 ISSN 0997-7538.
 • Correlation between age, location, orientation, loading velocity and delamination strength in the human aorta – Horný, L. - Roubalová, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Adámek, T. - Blanková, A. - Petřivý, Z. - Suchý, T., - Tichý, P., Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2022, 133 ISSN 1751-6161.
 • Inflation-extension behaviour of 3D printed elastomer tubes and their constitutive description – Horný, L. - Chlup, H. - Kužma, J., - Růžička, P., Bioprinting. 2022, 25 ISSN 2405-8866.

2021

 • Vancomycin-Loaded Collagen/Hydroxyapatite Layers Electrospun on 3D Printed Titanium Implants Prevent Bone Destruction Associated with S. epidermidis Infection and Enhance Osseointegration – Suchý, T. - Vistejnova, L. - Supova, M. - Klein, P. - Denk, F. - Horný, L., - Sedláček, R., Biomedicines. 2021, 9(5), ISSN 2227-9059.

2020

 • Rifampin-Releasing Triple-Layer Cross-Linked Fresh Water Fish Collagen Sponges as Wound Dressings – Hartinger, J.M. - Lukáč, P. - Mlček, M. - Popková,, M. - Suchý, T. - Šupová, M. - Chlup, H. - Horný, L. - Závora, J. - Adámková, V. - Slanař, O. - Kozlík, P. - Molnarova, K. - Honsová, E. - Grus, T., - Lambert, L., BioMed Research International. 2020, 2020 ISSN 2314-6141.
 • Inversion point and internal volume of pressurized nonlinearly elastic tube – Horný, L. - Petřivý, Z., International Journal of Non-Linear Mechanics. 2020, 125 ISSN 0020-7462.
 • Surface Treatment of Acetabular Cups with a Direct Deposition of a Composite Nanostructured Layer Using a High Electrostatic Field – Pokorny, M. - Suchý, T. - Kotzianova, A. - Klemes, J. - Sedláček, R. - Horný, L., - Králík, V., Molecules. 2020, 25(5), ISSN 1420-3049.
 • Effect of axial prestretch and adipose tissue on the inflation-extension behavior of the human abdominal aorta – Horný, L. - Voňavková, T., Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 2020, 23(3), 81-91. ISSN 1025-5842.

2019

 • Evaluation of Wear of Milling Cutters for Drilling of Nail Holes Used for Osteosynthesis of Long Bones of Lower Limbs – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., Strojnícky časopis. 2019, 69(3), 69-74. ISSN 2450-5471.
 • Evaluation of collagen/hydroxyapatite electrospun layers loaded with vancomycin, gentamicin and their combination: Comparison of release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility – Suchý, T. - Supova, M. - Sauerova, P. - Kalbacova, M., - Horný, L., European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2019, 140 50-59. ISSN 0939-6411.

2018

 • A human pericardium biopolymeric scaffold for autologous heart valve tissue engineering: cellular and extracellular matrix structure and biomechanical properties in comparison with a normal aortic heart valve – Straka, F. - Schornik, D. - Masin, J. - Filova, E. - Mirejovsky, T. - Burdikova, Z. - Svindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Daniel, M. - Machac, J. - Skibová, J. - Pirk, J., - Bacakova, L., Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition. 2018, 29(6), 599-634. ISSN 0920-5063.

2017

 • A comparison of age-related changes in axial prestretch in human carotid arteries and in human abdominal aorta – Horný, L. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., Biomechanics and Modeling in Mechanobiology. 2017, 16(1), 375-383. ISSN 1617-7959.
 • Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques – Marvan, J. - Horak, Z. - Vilímek, M., - Horný, L., Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2017, 19(1), 33-39. ISSN 1509-409X.
 • The release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility of differently prepared collagen/hydroxyapatite/vancomycin layers: Microstructure vs. nanostructure – Suchý, T. - Šupová, M. - Klapková, E. - Adámková, V. - Závora, J. - Žaloudková, M. - Rýglová, Š. - Ballay, R. - Denk, F. - Pokorný, M. - Sauerová, P. - Hubálek Kalbáčová, M. - Horný, L. - Veselý, J. - Voňavková, T., - Průša, R., European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017, 100 219-229. ISSN 0928-0987.
 • A new approach to heart valve tissue engineering based on modifying autologous human pericardium by 3D cellular mechanotransduction – Straka, F. - Schornik, D. - Masin, J. - Filova, E. - Mirejovsky, T. - Burdikova, Z. - Svindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Pirk, J., - Bacakova, L., Journal of Biomaterials and Tissue Engineering. 2017, 7(7), 527-543. ISSN 2157-9083.

2016

 • The Evaluation of Adhesion between Electrospun Collagen Layers and Different Titanium Substrates – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Kužma, J., - Horný, L., Engineering of Biomaterials. 2016, 25(138), 16. ISSN 1429-7248.
 • The sustainable release of Vancomycin and its degradation products from nanostructured collagen/hydroxyapatite composite layers – Suchý, T. - Šupová, M. - Klapková, E. - Horný, L. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M. - Sucharda, Z. - Ballay, R. - Veselý, J. - Chlup, H., - Denk, F., Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016, 105(3), 1288-1294. ISSN 0022-3549.
 • How does axial prestretching change the mechanical response of nonlinearly elastic incompressible thin-walled tubes – Horný, L. - Netušil, M., International Journal of Mechanical Sciences. 2016, 106 95-106. ISSN 0020-7403.

2015

 • Effect of Polyvinyl Alcohol Concentration on the Mechanical Properties of Collagen/Polyvinyl Alcohol Blends – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Beran, M. - Krajíček, M., - Žitný, R., Applied Mechanics and Materials. 2015, 732 161-164. ISSN 1662-7482.
 • Limit point instability in pressurization of anisotropic finitely extensible hyperelastic thin-walled tube – Horný, L. - Netušil, M., - Horák, Z., International Journal of Non-Linear Mechanics. 2015, 77 107-114. ISSN 0020-7462.
 • Constitutive modeling of human saphenous veins at overloading pressures – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Krajíček, M., - Žitný, R., Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2015, 45 101-108. ISSN 1751-6161.

2014

 • Uniaxial tensile test of perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., Bulletin of Applied Mechanics. 2014, 10(36), 11-14. ISSN 1801-1217.
 • Effect of axial prestretch on inflation instability in finitely extensible thin-walled tube – Horný, L., Bulletin of Applied Mechanics. 2014, 10(36), 5-10. ISSN 1801-1217.
 • A Method of Preparing a Living Autologous Pericardial Tissue Heart Valve Replacement That Is Modified and Stabilized Using in Vitro Three-Dimensional Mechanotransduction – Straka, F. - Schorník, D. - Mašín, J. - Filová, E. - Burdíková, Z. - Miřejovský, T. - Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Pirk, J., - Bačáková, L., CARDIOLOGY. 2014, 128(2), 166. ISSN 0008-6312.
 • Limiting extensibility constitutive model with distributed fibre orientations and ageing of abdominal aorta – Horný, L. - Netušil, M., - Daniel, M., Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2014, 38 39-51. ISSN 1751-6161.
 • Axial prestretch and circumferential distensibility in biomechanics of abdominal aorta – Horný, L. - Netušil, M., - Voňavková, T., Biomechanics and Modeling in Mechanobiology. 2014, 13(4), 783-799. ISSN 1617-7959.
 • Analysis of axial prestretch in the abdominal aorta with reference to post mortem interval and degree of atherosclerosis – Horný, L. - Adamek, T., - Kulvajtova, M., Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2014, 33 93-98. ISSN 1751-6161.

2013

 • Age-related changes in longitudinal prestress in human abdominal aorta – Horný, L. - Adámek, T., - Žitný, R., Archive of Applied Mechanics. 2013, 83(6), 875-888. ISSN 0939-1533.

2012

 • Nitinol filament pull-out test – Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H. - Janouchová, K., - Vyšanská, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2012, 8(32), 77-80. ISSN 1801-1217.
 • LONGITUDINAL PRESTRETCH IN HUMAN INFRARENAL AORTA – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., Journal of Biomechanics. 2012, 45(S1), S24. ISSN 0021-9290.
 • Ex vivo coronary stent implantation evaluated with digital image correlation – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Veselý, J., - Lanzer, P., Experimental Mechanics. 2012, 52(9), 1555-1558. ISSN 0014-4851.
 • Age estimation based on a combined arteriosclerotic index – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., International Journal of Legal Medicine. 2012, 126(2), 321-326. ISSN 0937-9827.
 • Age-related distribution of longitudinal pre-strain in abdominal aorta with emphasis on forensic application – Horný, L. - Adámek, T. - Veselý, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Konvičková, S., Forensic Science International. 2012, 214(1-3), 18-22. ISSN 0379-0738.

2011

 • Correlations between Age, Prestrain, Diameter and Atherosclerosis in the Male Abdominal Aorta – Horný, L. - Adámek, T. - Gultová, E. - Žitný, R. - Veselý, J. - Chlup, H., - Konvičková, S., Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2011, 4(8), 2128-2132. ISSN 1751-6161.
 • A comparison between exponential and limiting fiber extensibility pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 2011, 49(4), 1203-1216. ISSN 1429-2955.
 • Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft – Chlup, H. - Horný, L. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., International Journal of Biological and Life Sciences. 2011, 7(4), 200-203. ISSN 2073-0527.
 • Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H. - Adámek, T., - Šára, M., International Journal of Biological and Life Sciences. 2011, 7(4), 196-199. ISSN 2073-0527.

2010

 • Orientations of collagen fibers in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J., - Hulan, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2010, 6(22), 25-29. ISSN 1801-1217.
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., Bulletin of Applied Mechanics. 2010, 6(21), 1-5. ISSN 1801-1217.
 • Mechanical properties of artery-artery connection based upon transglutaminase cross-linked gelatin – Kronek, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Beran, M., Metallurgy. 2010, 49(2), 356-360. ISSN 0543-5846.
 • Constitutive modeling of coronary artery bypass graft with incorporated torsion – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Adámek, T., Metallurgy. 2010, 49(2), 273-277. ISSN 0543-5846.

2008

 • Limiting fiber extensibility model for arterial wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H., - Konvičková, S., Engineering of Biomaterials. 2008, 11(81-84), 112-113. ISSN 1429-7248.
 • Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft – Chlup, H. - Horný, L. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY. 2008, 34(8), 204-207. ISSN 1307-6884.
 • Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H. - Adámek, T., - Šára, M., PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY. 2008, 34(8), 200-203. ISSN 1307-6884.

2006

 • Identification of material parameters of an aortic wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H., - Macková, H., Bulletin of Applied Mechanics. 2006, 2(8), 173-181. ISSN 1801-1217.

2003

 • Prediction of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior Based on Neuronal Networks – Vtípil, J. - Horný, L. - Třeška, V., - Horský, J., Acta Chirurgica Belgica. 2003, 103(5), 62.

2002

 • Age Related Constitutive Laws and Stress Distribution in Human Main Coronary Arteries with Reference to Residual Strain – Valenta, J. - Vítek, K. - Čihák, R. - Konvičková, S. - Sochor, M., - Horný, L., Bio-Medical Materials and Engineering. 2002, 12(2), 121-134. ISSN 0959-2989.

Proceeding papers

2024

 • Mechanical Properties of Collagen-Poly-lactide/caprolactone Composite for Pulmonary Artery Banding – Kronek, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Sobotka, Z. - Petřivý, Z. - Suchý, T. - Vištejnová, L., - Kuželová Košťáková, E., In: Experimental Stress Analysis 2023 Proceedings of Full Papers. Košice: Technical University of Košice, 2024. p. 125-129. 1. ISBN 978-80-553-3677-0.
 • Mechanical Properties of 3D Printed Resorbable Material for Manufacturing of Vascular Replacements – Horný, L. - Chlup, H. - Mendová, K. - Sobotka, Z. - Petřivý, Z. - Kronek, J. - Kohan, M. - Balint, T., - Schnitzer, M., In: Experimental Stress Analysis 2023 Proceedings of Full Papers. Košice: Technical University of Košice, 2024. p. 69-74. 1. ISBN 978-80-553-3677-0.

2023

 • Hledání vhodného materiálu pro 3D tisk cévních náhrad – Horný, L. - Chlup, H. - Mendová, K. - Sobotka, Z. - Petřivý, Z. - Kronek, J. - Kohan, M. - Balint, T., - Schnitzer, M., In: Human Biomechanics 2023 – Sborník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 50-53. ISBN 978-80-01-07179-3.
 • Je možné zosieťovať kolagéne vlákna pomocou suchého tepla? – Kužma, J. - Suchý, T. - Horný, L., - Sucharda, Z., In: Biomateriály a jejich povrchy XVI.. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. 1.. ISBN 978-80-01-07212-7.
 • Biomechanika cévních aneurysmat – Sobotka, Z. - Horný, L. - Petrová, N., - Škorpíková, T., In: Human Biomechanics 2023 – Sborník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 44-45. ISBN 978-80-01-07179-3.
 • 3D tisk resorbovatelného materiálu pro náhrady tepen a jeho mechanické testování – Kronek, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Mendová, K. - Sobotka, Z. - Petřivý, Z. - Kohan, M. - Balint, T., - Schnitzer, M., In: Biomateriály a jejich povrchy XVI.. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 13. 1.. ISBN 978-80-01-07212-7.
 • Mechanické vlastnosti 3D tlačeného polymérneho materiálu slúžiaceho na výrobu cievnej náhrady – Mendová, K. - Horný, L. - Chlup, H. - Kronek, J. - Petřivý, Z. - Sobotka, Z. - Kohan, M. - Schnitzer, M., - Bálint, T., In: Biomateriály a jejich povrchy XVI.. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2023. p. 71-72. 1.. ISBN 978-80-01-07212-7.
 • Age-related changes of the traction-separation law parameters for the description of the delamination of the human aorta – Horný, L. - Petřivý, Z. - Tichý, P. - Chlup, H. - Kronek, J. - Adámek, T., - Blanková, A., In: AIP Conference Proceedings. New York: AIP Conference Proceedings, 2023. AIP Conference Proceedings. vol. 2848. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4548-2.

2022

 • Mechanical Response of the Human Aorta to the Delamination at Different Loading Velocities – Petřivý, Z. - Roubalová, L. - Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Suchý, T. - Blanková, A., - Adámek, T., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 182-185. ISBN 978-80-01-06885-4.
 • Mechanical Response of Explanted Collagen-nanofiber Composites Intended for Pulmonary Artery Banding – Vltavský, M. - Horný, L. - Kronek, J. - Suchý, T. - Vištejnová, L. - Klein, P. - Kuželová Košťáková, E. - Havlíčková, K. - Chlup, H., - Sedláček, R., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 236-239. ISBN 978-80-01-06885-4.

2021

 • EFFECTS OF AGE AND LOADING VELOCITY ON THE DELAMINATION STRENGTH OF THE HUMAN AORTA – Horný, L. - Roubalová, L. - Petřivý, Z. - Chlup, H. - Kronek, J. - Tichý, P. - Adámek, T. - Blanková, A., - Suchý, T., In: XVI International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications COMPLAS 2021. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2021. COMPLAS. vol. 16.
 • Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii – mechanické vlastnosti v simulovaném prostředí – Suchý, T. - Horný, L. - Sedláček, R. - Kuželová Košťáková, E. - Jenčová, V. - Mikeš, P. - Vištějnová, L., - Moláček, J., In: Biomateriály a jejich povrchy XIV.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 89. 1. ISBN 978-80-01-06872-4.
 • Mechanical Response of Explanted Collagen-Nanofiber Composites Intended for Pulmonary Artery Banding – Vltavský, M. - Horný, L. - Kronek, J. - Suchý, T. - Vištejnová, L. - Klein, P. - Kuželová Košťáková, E. - Havlíčková, K. - Chlup, H., - Sedláček, R., In: Experimental Stress Analysis 2021 - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021. p. 79-80. 1.. ISBN 978-80-01-06884-7.

2020

 • Delamination strength of an arterial wall – Petřivý, Z. - Horný, L., - Adamek, T., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 406-409. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Inflation-extension behaviour of the human vena saphena magna – Kratochvíl, O. - Chlup, H. - Horný, L., - Spacek, M., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 248-251. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • MECHANICAL PROPERTIES OF VENOUS ANEURYSM – Škorpíková, T. - Horný, L., - Petrová, N., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 100-103. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • Popis štruktúrnych vlastnosti elektrostaticky zvlákňovaných kolagénných vrstiev – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., In: Biomateriály a jejich povrchy XIII.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 64. ISBN 978-80-01-06754-3.
 • Developing of FEM model for arterial wall delamination – Petřivý, Z. - Tichý, P., - Horný, L., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 88-91. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • Constitutive modelling of axially prestretched and inflated great saphenous vein – Kratochvíl, O. - Chlup, H. - Horný, L., - Špaček, M., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • A wear resistance analysis of orthopedic instruments – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 269-273. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Pressurization of axially prestretched tube: consequences for arterial mechanics – Petřivý, Z. - Horný, L., In: XV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing – MEDICON 2019. Cham: Springer International Publishing AG, 2020. p. 569-576. IFMBE Proceedings. vol. 76. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-030-31635-8.
 • Electrospun collagen variability characterized by tensile testing – Kužma, J. - Horný, L. - Suchý, T. - Šupová, M., - Sucharda, Z., In: XV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing – MEDICON 2019. Düsseldorf: Springer-VDI-Verlag, 2020. p. 1231-1238. ISSN 1680-0737. ISBN 9783030316341.

2019

 • Mechanical and structural properties of collagen nanofribrous layers under simulated body conditions – Říhová, J. - Suchý, T. - Vištejnová, L., - Horný, L., In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 73-78. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
 • Testování opotřebení vyvrtávacího instrumentária pro hřebování dlouhých kostí – Horný, L. - Sedláček, R. - Kubášová, K. - Vodička, J. - Hrdinová, H. - Koutecký, J., - Vondrová, J., In: XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019 - sborník abstrakt. Brno: MSD, 2019. p. 47. ISBN 978-80-7392-307-5.
 • Popis fyzikálnych vlastnosti elektrostaticky zvlákňovaných kolagénných vrstiev – Kužma, J. - Horný, L. - Suchý, T. - Šupová, M., - Sucharda, Z., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 62. ISBN 978-80-01-06625-6.
 • ELECTROSPUN COLLAGEN VARIABILITY CHARACTERIZED BY TENSILE TESTING – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 24-25. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • Delamination Properties of an Artery Wall – Petřivý, Z. - Horný, L., - Suchý, T., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 34-36. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • Methodology for Evaluating of Wear Milling Cutters Used for Osteosynthesis of Long Bones of Lower Extremity – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • Hodnocení opotřebení fréz pro osteosyntézu dlouhých kostí – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 35-36. ISBN 978-80-01-06625-6.
 • Hodnocení opotřebení fréz pro osteosyntézu dlouhých kostí – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Evaluation of Wear Milling Cutters for Drilling of Nail Holes Used for Osteosynthesis of Long Bones of Lower Limbs – Kubášová, K. - Sedláček, R., - Horný, L., In: AM 2019 Conference Proceedings. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 109-113. ISBN 978-80-248-4287-5.
 • Pressure Pulse Wave Velocity and Axial Prestretch in Arteries – Horný, L. - Kužma, J., In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. p. 665-669. IFMBE Proceedings. vol. 68/2. ISSN 1680-0737. ISBN 978-981-10-9038-7.

2018

 • Resorbovatelná kolagen-kalcium fosfátová nanostrukturovaná vrstva s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů: oseointegrace vs. antibiotická profylaxe – Suchý, T. - Šupová, M. - Horný, L. - Klapková, E. - Denk, F. - Pokorný, M. - Bartoš, M. - Vištejnová, L. - Klein, P. - Sedláček, R. - Sucharda, Z., - Ballay, R., In: Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. p. 32.
 • Možnosti zvýšení poddajnosti cévních náhrad pomocí podélného předpětí – Mendová, K. - Kužma, J. - Horný, L., - Kronek, J., In: Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. p. 81-83. ISBN 978-80-01-06471-9.
 • VERIFICATION OF REPEATABILITY OF COLLAGEN MONOLAYERS PREPARATION – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • STUDY OF ELECTROSPUN COLLAGENOUS LAYERS MECHANICAL PROPERTIES HOMOGENEITY – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 25-26. ISBN 978-80-01-06536-5.

2017

 • Vliv sterilizace pomocí etylenoxidu na mechanické vlastnosti kolagen-hydroxyapatitového kompozitu – Kužma, J. - Veselý, J. - Horný, L., - Suchý, T., In: Biomateriály a jejich povrchy X.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 57. ISBN 978-80-01-06195-4.
 • Effect of Sterilization on Mechanical Behavior of Collagen-based Nanofiberous Composite – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. pp. 18-19. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • EVALUATION OF SURFACE MORPHOLOGY OF 3D PRINTED TITANIUM SAMPLES – Kužma, J. - Horný, L. - Kronek, J., - Králík, V., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. pp. 36-39. ISBN 978-80-01-06170-1.
 • Effect of cross-linking agent concentration on mechanical properties of Collagen-CaP nanostructured composite – Kužma, J. - Suchý, T., - Horný, L., In: Studentská tvůrčí činnost 2017. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017. ISBN 978-80-01-06143-5.
 • Adheze kolagenní vrstvy k implantátu – protlačovací zkoušky – Kronek, J. - Kužma, J. - Suchý, T. - Kovaříková, A. - Sedláček, R. - Šupová, M., - Horný, L., In: Biomateriály a jejich povrchy X.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 38-39. ISBN 978-80-01-06195-4.
 • Lidská perivaskulární tuková tkáň a její vliv na inflačně-extenzní chování břišní aorty – Voňavková, T. - Horný, L., - Žitný, R., In: Biomateriály a jejich povrchy X.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 30-31. ISBN 978-80-01-06195-4.

2016

 • Effect of perivascular tissue on inflation-extension behavior of abdominal aorta – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J. - Žitný, R., - Adámek, T., In: ECCOMAS Congress 2016. Paříž: ECCOMAS, 2016. pp. 6616-6624. ISBN 978-618-82844-0-1.
 • Simulation of Inflation-Extension Test of Abdominal Aorta Surrounded by Adipose Tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J., - Žitný, R., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 54-57. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • Collagen Nanofibrous Drug Delivery System: The Effect of Cross-linking Agent Concentration on Mechanical Properties – Kužma, J. - Suchý, T., - Horný, L., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 29-32. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • Human perivascular tissue and its influence on inflation-extension behavior of abdominal aorta – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J., - Žitný, R., In: 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Conference proceedings. Kladno: Faculty of biomedical engineering, Department of Natural sciences, 2016. pp. 18-19. ISBN 9788001060391.

2015

 • Determination of material parameters of human perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05746-9.
 • Constitutive modelling of human perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., In: Proceedings of the XIII International Conference on Computational Plasticity – Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2015. p. 463-470. ISBN 978-84-944244-6-5.
 • Opening Angle of Human Saphenous Vein – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T., - Žitný, R., In: Proceedings of the XIII International Conference on Computational Plasticity – Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2015. pp. 457-462. ISBN 978-84-944244-6-5.
 • Uniaxial Tensile Test and Constitutive Modelling of Human Perivascular Adipose Tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., In: Studentská tvůrčí činnost 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05727-8. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/proceedings.html
 • The Influence of the Opening Angle on the Stress Distribution through the Saphenous Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Krajíček, M., - Žitný, R., In: IFMBE Proceedings of 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering. Berlin: Springer-Verlag, 2015. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-11127-8.

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., In: XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013. Heidelberg: Springer, 2014. pp. 939-942. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-00845-5.
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., In: 11th European Conference on NDT Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 218. ISBN 978-80-214-5019-6.
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., In: 11th European Conference on NDT Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2014. ISBN 978-80-214-5018-9.
 • Inflation tests and modelling of Human Saphenous Veins – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: HB 2014 Book of abstracts. Plzeň: Západočeská universita, 2014. ISBN 978-80-261-0421-6.
 • Uniaxial tensile test of perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., In: HB 2014 Book of abstracts. Plzeň: Západočeská universita, 2014, ISBN 978-80-261-0421-6. Available from: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Humanic_web.pdf
 • Mechanical properties of polyvinyl alcohol/collagen hydrogel – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Beran, M. - Krajíček, M., - Žitný, R., In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
 • Mechanical response of the cross-linked pericardial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Filová, E. - Staňková, L. - Pirk, J. - Bačáková, L., - Žitný, R., In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, pp. 255-258. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3. Available from: http://www.scientific.net/AMM.486.255
 • Inflation Test and Histology of Vena Saphena Magna – Veselý, J. - Hadraba, D. - Chlup, H. - Horný, L. - Adámek, T., - Žitný, R., In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 • Inflation Tests of Vena Saphena Mangna for Different Loading Rates – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013. Heidelberg: Springer, 2014. pp. 1041-1044. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-319-00845-5.
 • Constitutive Modelling and Histology of Vena saphena – Veselý, J. - Hadraba, Daniel - Chlup, H. - Horný, L. - Adámek, Tomáš, - Žitný, R., In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.

2013

 • Preservation of tangent modulus of pericardial tissue during cold storage – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., In: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. London: Taylor & Francis, 2013. p. 318-319. ISSN 1025-5842.
 • Collagen structures in pericardium and aortic heart valves and their significance for tissue engineering – Filová, E. - Burdíková, Z. - Staňková, L. - Hadraba, D. - Chlup, H. - Gultová, E. - Veselý, J. - Horný, L. - Švindrych, Z. - Schorník, D. - Straka, F. - Žitný, R. - Pirk, J., - Bačáková, L., In: 4th IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering EHB 2013. Iasi: Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy, 2013. p. 1-4. ISBN 978-1-4799-2372-4.

2012

 • Analysis of the mechanical properties of the tissue engineered aortic valve – Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., In: 16th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 25-28.
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 31-37.
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: 14th Conference on Human Biomechanics. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. pp. 13-15.
 • Comparison of strain measurement methods: optical FBG sensors, strain gages & digital image correlation – Dvořák, M. - Chlup, H. - Horný, L., - Růžička, M., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 49-52. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • Structural constitutive model of human vena cava reflecting collagen orientation and waviness – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Adámek, T., In: 14th Conference on Human Biomechanics. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. pp. 93-94.
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 115-120. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • The Deformation Analysis of an Elastomeric Composite Reinforced by Superelastic Wires – Veselý, J. - Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 509-514. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • Uni-axial Test of Particle Filled Dental Composites: Compression and Tension – Prejzek, O. - Španiel, M. - Doubrava, K. - Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 353-360. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • DIC as an Evaluation Tool for in-vitro Coronary Stent Implantation – Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Proceedings of the 8th European Solid Mechanics Conference (ESMC 2012). Graz: Technische Universitat Graz, 2012. pp. 423-424. ISBN 978-3-85125-223-1.

2011

 • Model of "aorta-iliac arteries" branching – Kronek, J. - Růžička, P. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 20-22. ISBN 978-80-01-04895-5.
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. pp. 13-16. ISBN 978-80-01-04895-5.
 • Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 14th 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 25-30. ISBN 978-80-01-04975-4.
 • Collagen Fibers Orientation within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 33-35. ISBN 978-80-01-04895-5.
 • Effect of deformation rate on the Mullins effect in arteries – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Workshop On Applied Mechanics WAM 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 5-8. ISBN 978-80-01-04895-5.
 • The Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Konvičková, S. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Trends and Challenges in Computational Mechanics. Padua: Libreria Progetto, 2011, pp. 29-30. ISBN 978-88-96477-22-9.
 • Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Computational Plasticity XI - Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2011. p. 720-728. ISBN 978-84-89925-73-1.
 • An Anisotropic pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Computational Plasticity XI - Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2011. pp. 713-719. ISBN 978-84-89925-73-1.
 • Longitudinal prestrain in male abdominal aorta from pulse wave velocity viewpoint – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Gultová, E., - Veselý, J., In: Computational Plasticity XI - Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2011. pp. 757-763. ISBN 978-84-89925-73-1.
 • In vitro Coronary Stent Implantation: Vessel Wall-Stent Interaction – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Adámek, T. - Lanzer, P., - Hromádka, D., In: IFMBE Proceedings. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011, pp. 795-798. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-23507-8. Available from: http://www.springerlink.com/content/w60656128567t172/
 • Inflation-Extension Test of Silicon Rubber-Nitinol Composite Tube – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., In: IFMBE Proceedings. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011. p. 1027-1030. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-23507-8.
 • In Situ Longitudinal Pretension in Human Aorta – Horný, L. - Gultová, E. - Adámek, T. - Žitný, R., - Chlup, H., In: IFMBE Proceedings. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011, pp. 430-433. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-23507-8. Available from: http://www.springerlink.com/content/h31438614332544g/
 • Inflation-extension test of silicon rubber tube reinforced by NiTi wires – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 199-202. ISBN 978-80-87012-33-8.
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Kronek, J., - Gultová, E., In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 211-214. ISBN 978-80-87012-33-8.

2010

 • Water hammer experiment in artificial blood vessel – Hromádka, D. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. pp. 127-132. ISBN 978-80-7372-648-5.
 • A pseudo-elastic model for the Mullins effect in human aorta – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. p. 77-82. ISBN 978-80-7372-648-5.
 • Analysis of the Internal Structure of Vein – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. pp. 334-339. ISBN 978-80-7372-648-5.
 • Bifurcation of blood vessels as a shape and material inhomogeneity – Kronek, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Gultová, E. - Hromádka, D. - Veselý, J. - Žitný, R., - Otáhal, S., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. pp. 155-159. ISBN 978-80-7372-648-5.
 • Influence of Torsion on Constitutive Behavior of Arteries – Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. pp. 121-126. ISBN 978-80-7372-648-5.
 • Residual Strains of Arteries as Forensic Index – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., In: Human Biomechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. pp. 7-11. ISBN 978-80-7372-648-5.
 • A distribution of collagen fiber orientations in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., In: XII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2010. Berlin: Springer Science+Business Media, 2010, pp. 772-775. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-13039-7. Available from: http://80.www.springerlink.com.dialog.cvut.cz/content/l23102116219x166/?p=20b270da91eb40a592648da943639d09&pi=194
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., In: XII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2010. Berlin: Springer Science+Business Media, 2010, pp. 768-771. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-13039-7. Available from: http://80.www.springerlink.com.dialog.cvut.cz/content/h1513238071r3r75/?p=20b270da91eb40a592648da943639d09&pi=193

2009

 • Computer-Aided Analysis of Arterial Wall Architecture – Horný, L. - Hulan, M. - Žitný, R. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Adámek, T., In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. Berlin: Springer Science+Business Media, 2009. p. 1494-1497. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-03881-5.
 • Constitutive Behavior of Coronary Artery Bypass Graft – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., In: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. Berlin: Springer Science+Business Media, 2009. pp. 181-184. IFMBE Proceedings. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-03881-5.
 • Strain energy function for arterial walls based on limiting fiber extensibility – Horný, L. - Žitný, R., - Chlup, H., In: IFMBE Proceedings. Berlin: Springer, 2009. pp. 1910-1913. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-540-89207-6.

2008

 • Constitutive modeling of arterial wall based on fiber extensibility – Horný, L. - Žitný, R., - Chlup, H., In: Human Biomechanics 2008. Praha: Czech Society of Biomechanics, 2008. pp. 100-101. ISBN 978-80-01-04163-5.

2006

 • Residual strains distribution in human aortic bifurcation – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Franta, L., In: Human Biomechanics 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. ISBN 80-214-3232-2.
 • Residual strains distribution in human aortic bifurcation – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Franta, L., In: Human Biomechanics 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2006. pp. 60-61. ISBN 80-214-3232-2.
 • Stress distribution in human artery based on several types of SEDF – Horný, L. - Adámek, T., In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. ISBN 80-86246-27-2.
 • Combined strain energy density function for an aortic wall – Horný, L. - Žitný, R., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006. pp. 51-54. ISBN 80-01-03453-4.
 • Stress distribution in human artery with respect to residual strain and composite structure – Horný, L. - Adámek, T., In: Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006. pp. 61-62. ISBN 80-01-03455-0.
 • Identification of material parameters of arterial walls – Horný, L. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Žitný, R., In: Developments in machinery design and control. Bydgoszcz: Akademia Techniczno-rolnicza, 2006. ISBN 83-87982-96-2.
 • Constitutive modeling of an arterial wall – Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Žitný, R., - Macková, H., In: Human Biomechanics 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. ISBN 80-214-3232-2.

2005

 • Influence of Stent Implantion on Wall Compliance – Horný, L. - Chlup, H., - Konvičková, S., In: 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. p. 96-97. ISBN 978-1-60423-573-9.
 • New Approach to Evaluate Risk of Aneurysmatic Rupture – Horný, L. - Vtípil, J., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 832-833. ISBN 80-01-03201-9.
 • Our Experiences with Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R., - Konvičková, S., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 830-831. ISBN 80-01-03201-9.
 • Determination of Mechanical Properties of Human Coronary Artery – Horný, L. - Beneš, J. - Konvičková, S., - Chlup, H., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 834-835. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Uniaxial Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Sedláček, R. - Netřebská, H., - Konvičková, S., In: Biomechanics of Man 2004. Plzeň: Západočeská universita, 2004. pp. 140-143. ISBN 80-7043-315-9.
 • Uniaxial Tensile Test of Media and Adventitia of Human Aorta – Horný, L. - Sedláček, R., - Konvičková, S., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 830-831. ISBN 80-01-02945-X.
 • Our Experiences with Residual Stress Analysis in Human Aorta Based on FEM in ANSYS – Netřebská, H. - Horný, L., - Konvičková, S., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 832-833. ISBN 80-01-02945-X.
 • New Approach to Evaluate Risk of Aneurysmatic Rupture – Horný, L. - Vtípil, J. - Třeška, V., - Horský, J., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 834-835. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Opening Angle and Stress Distribution in Human Aorta – Horný, L. - Kittnar, O., - Adámek, T., In: International Congress on Computational Bioengineering. Proceedings. Zaragoza: University of Zaragoza, 2003, pp. 447-450.
 • Estimation of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior – Vtípil, J. - Horný, L. - Třeška, V., - Horský, J., In: International Congress on Computational Bioengineering. Proceedings. Zaragoza: University of Zaragoza, 2003. pp. 534-537.
 • Dependence of Opening Angle on Position in Aortic Tree – Horný, L. - Adámek, T., - Kittnar, O., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 878-879. ISBN 80-01-02708-2.
 • Estimation of Age Based on Ossification Ratio of Male Thyroid Cartilage – Horný, L. - Adámek, T., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 880-881. ISBN 80-01-02708-2.
 • Influence of Anthropometric Parameters on Maximum Aerobical Output – Horný, L. - Příbaňová, L., - Heller, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 882-883. ISBN 80-01-02708-2.
 • Stress Distribution in Human Aorta with Respect to Residual Stress – Horný, L. - Kittnar, O., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 132-138. ISBN 80-01-02739-2.
 • Estimation of Age Based on Ossification Ratio of Male Thyroid Cartilage – Horný, L. - Adámek, T., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. pp. 139-142. ISBN 80-01-02739-2.
 • Influence of Anthropometric Parameters on Maximum Aerobical Output – Horný, L. - Příbaňová, L., - Heller, J., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. pp. 147-149. ISBN 80-01-02739-2.
 • Estimation of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior – Horný, L. - Vtípil, J. - Třeška, V., - Horský, J., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. pp. 143-146. ISBN 80-01-02739-2.
 • Prediction of Growth of Aortic Aneurysm Using Artificial Neural Network – Horný, L. - Vtípil, J., - Třeška, V., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. pp. 168. ISBN 80-86246-18-3.
 • Stiffness Parameter in Human Coronary Arteries – Horný, L. - Kittnar, O., - Vítek, K., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. pp. 39-40. ISBN 80-214-2314-5.
 • Residual Strains Role in Human Aorta – Horný, L. - Kittnar, O., - Adámek, T., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 128-129. ISBN 963-9058-20-3.

2002

 • Aging Effect in Main Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 906-907. ISBN 80-01-02511-X.
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 912-913. ISBN 80-01-02511-X.
 • Závislost konstitutivních rovnic lidské věnčité tepny na věku – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002. pp. 79-80. ISBN 80-214-2109-6.
 • Influence of Residual Stress in Coronary Arteries – Horný, L. - Vítek, K., - Konvičková, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. pp. 79-82. ISBN 80-01-02552-7.
 • Odhad věku podle stupně osifikace štítné chrupavky pomocí počítačové analýzy RTG obrazu – Horný, L. - Adámek, T., - Konvičková, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. pp. 68-70. ISBN 80-01-02552-7.
 • Age Related Mechanics of Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Konvičková, S., In: IFMBE Proceedings. Wien: Technische Universität, 2002. pp. 1036-1037. ISSN 1680-0737. ISBN 3-901351-62-0.
 • Aging and Residual Stress in Human Male Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002. pp. 84-86. ISBN 80-86317-23-4.
 • Závislost úhlu rozevření mužské aorty na věku a lokalizaci – Horný, L. - Adámek, T., - Konvičková, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. pp. 72-75. ISBN 80-01-02552-7.
 • Predikce růstu aneuryzmatu břišní aorty pomocí neuronové sítě - výhled – Vtípil, J. - Horný, L., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. pp. 263-266. ISBN 80-01-02552-7.

2001

 • Identification of Residual Strain in Abdominal Aortic Aneurysm – Horný, L. - Valenta, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 782-783. ISBN 80-01-02335-4.
 • Opening Angle and Aging of Human Main Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., - Horný, L., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001. pp. 117-118. ISSN 0140-0118.

Patents, utility designs, industrial designs

2021

 • Nanokompozitnyj sloj na osnove kollagenovych nanovolokon i sposob jego izgotovlenija – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Sucharda, Z. - Ballay, R. - Horný, L. - Čejka, Z. - Pokorný, M. - Knotková, M., - Velebný, V., Russian Federation. Patent RU2756164. 2021-09-28.

2020

 • Degradovatelná vysoce porézní kolagenní pěna pro řízené uvolňování aktivních látek – Grus, T. - Suchý, T. - Šupová, M. - Chlup, H., - Horný, L., Czechia. Utility Model CZ 34045. 2020-06-01.
 • A NANOCOMPOSITE LAYER ON THE BASIS OF COLLAGEN NANOFIBERS, AND A METHOD OF PREPARATION THEREOF – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Sucharda, Z. - Ballay, R. - Horný, L. - Čejka, Z. - Pokorný, M. - Knotková, K., - Velebný, V., European Patent Office. Patent EP3311854. 2020-08-05.

2018

 • Kovový substrát s elektrostaticky naneseným bioaktivním nanokompozitním nosičem antibiotik na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., Czechia. Utility Model CZ 31357. 2018-01-09.

2017

 • Kovový substrát s elektrostaticky nanesenou bioaktivní nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., Czechia. Utility Model CZ 31320. 2017-12-18.
 • Kompozitní cévní náhrada – Grus, T. - Chlup, H. - Veselý, J. - Horný, L. - Mlček, M., - Beran, M., Czechia. Utility Model CZ 31211. 2017-11-21.
 • Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu, gentamicinu a vankomycinu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J., - Chlup, H., Czechia. Utility Model CZ 30259. 2017-01-17.

2016

 • Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a gentamicinu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J., - Chlup, H., Czechia. Utility Model CZ 30118. 2016-12-06.

2015

 • Bioaktivní nanokompozitní vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými kalcium fosfátovými částicemi pro aplikace v ortopedii – Sedláček, R. - Suchý, T. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Braun, M. - Denk, F., - Žaloudková, M., Czechia. Utility Model CZ 28981. 2015-12-14.

2011

 • Nástřikový modul určený pro nástřik značkovací látky do proudu kapaliny – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., Czechia. Utility Model Application CZ PUV 2011-25118. 2011-12-03.

2008

 • Přípravek pro detekci zbytkové deformace v tepenné stěně – Chlup, H. - Horný, L., Czechia. Utility Model CZ 18399. 2008-03-25.

Prototype, samples

2023

 • 3D tištěná cévní náhrada na bázi PLA kompozitu – Horný, L. - Chlup, H. - Petřivý, Z. - Sobotka, Z. - Kohan, M. - Balint, T. - Hudák, R. - Živčák, J., - Schnitzer, M., [Functional Sample] 2023.

2020

 • Hřeb retrográdní tibiální – Koutecký, J. - Horný, L. - Ječmínek, V. - Kloub, M. - Peml, M. - Pleva, L. - Pompach, M. - Rypl, A. - Sedláček, R., - Voves, J., [Prototype] 2020.
 • Vstřebatelná kompozitní bandáž na bázi polymerní nanovlákenné výztuže a kolagenové matrice – Suchý, T. - Šupová, M. - Žaloudková, M. - Moláček, J. - Vištejnová, L. - Klein, P. - Horný, L. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Kuželová Košťáková, E. - Jenčová, V. - Lukáš, D., - Havlíčková, K., [Functional Sample] 2020.
 • Vstřebatelná kompozitní bandáž na bázi kopolymerní nanovlákenné výztuže a kolagenové matrice – Suchý, T. - Šupová, M. - Žaloudková, M. - Moláček, J. - Vištejnová, L. - Klein, P. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kuželová Košťáková, E. - Jenčová, V. - Lukáš, D., - Havlíčková, K., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Hřeb anterográdní tibiální – Bernard, P. - Koutecký, J. - Dražanová, M. - Horný, L. - Ječmínek, V. - Kloub, M. - Peml, M. - Pleva, L. - Pompach, M. - Rypl, A. - Sedláček, R., - Voves, J., [Prototype] 2019.
 • Hřeb retrográdní tibiální – Bernard, P. - Koutecký, J. - Horný, L. - Ječmínek, V. - Kloub, M. - Peml, M. - Pleva, L. - Pompach, M. - Rypl, A. - Sedláček, R., - Voves, J., [Functional Sample] 2019.
 • Vysoce porézní kolagenní pěna s řízeným uvolňováním antibiotik – Suchý, T. - Grus, T. - Šupová, M. - Chlup, H. - Horný, L. - Hartinger, J., - Mlček, M., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Vyvrtávací instrumentárium – Koutecký, J. - Dražanová, M. - Horný, L. - Ječmínek, V. - Kloub, M. - Pleva, L. - Rypl, A. - Sedláček, R., - Voves, J., [Prototype] 2018.
 • Hřeb anterográdní tibiální – Ječmínek, V. - Pleva, L. - Voves, J. - Horný, L. - Kloub, M. - Koutecký, J. - Rypl, A., - Sedláček, R., [Functional Sample] 2018.
 • Instrumentárium pro suprapatelární přístup – Ječmínek, V. - Pleva, L. - Voves, J. - Dražanová, M. - Horný, L. - Kloub, M. - Koutecký, J. - Rypl, A., - Sedláček, R., [Prototype] 2018.

2017

 • Endoprotéza s mikrostrukturovaným povrchem a bioaktivní terapeutickou nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a antibiotik – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., [Functional Sample] 2017.

2016

 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem povlakovaným bioaktivní terapeutickou kolagen-kalcium fosfátovou vrstvou sycenou ATB – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., [Functional Sample] 2016.
 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem modifikovaným pomocí bioaktivní kolagen-kalcium fosfátové vrstvy – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., [Functional Sample] 2016.

2015

 • Bioaktivní nanostrukturovaná vrstva na bázi kolagenových nanovláken a kalcium fosfátových nanočástic s navázanými antibiotiky pro použití v ortopedii – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M., - Horný, L., [Functional Sample] 2015.
 • Bioaktivní nanostrukturovaná vrstva na bázi kolagenových nanovláken a kalcium fosfátových nanočástic s navázaným antibiotikem pro použití v ortopedii – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M., - Horný, L., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Nanovlákenná vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými nanočásticemi kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M., - Horný, L., [Functional Sample] 2014.

2011

 • Upínací přípravek laserových sond s možností 2D pozicování – Chlup, H. - Kronek, J. - Horný, L., - Růžička, P., [Functional Sample] 2011.
 • Polohovací a fixační modul konfokálních sond – Chlup, H. - Veselý, J. - Horný, L., - Růžička, P., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Modulární systém uchycení elastických trubic pro dynamické i statické tlakové zatěžování – Chlup, H. - Horný, L., - Hromádka, D., [Functional Sample] 2010.
 • Modulární nástřikový systém pro nástřik kontrastních látek do proudu kapaliny – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., [Functional Sample] 2010.

2009

 • Stabilizační a polohovací system pro experimenty kardiovaskulární biomechaniky – Kronek, J. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., [Functional Sample] 2009.

2006

 • Zařízení pro inflační testy cév – Chlup, H. - Horný, L., [Prototype] 2006.

Software

2016

 • Dominant_dir – Horný, L. - Suchý, T., [Software] 2016.

2013

 • Thick-Walled-Vein-Elasticity – Horný, L., [Software] 2013.
 • Thin-Walled-Vein-Elasticity – Horný, L., [Software] 2013.

2012

 • RPDM – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., [Software] 2012.
 • SPaRT – Chlup, H. - Horný, L., [Software] 2012.
 • Artery-thick-walled-tube – Horný, L. - Chlup, H., [Software] 2012.
 • Artery-thin-walled-tube – Horný, L., [Software] 2012.

2009

 • BIOMAT 2 (Modelování inflačních-extenzních-torzních a tahových testů hyperelastických materiálů) – Žitný, R. - Horný, L., [Software] 2009.

2008

 • BIOMAT 1 (Modelování inflačních a tahových testů hyperelastických materiálů) – Žitný, R. - Horný, L., [Software] 2008.

Report

2018

 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2018. Report no. 12105/18/26.

2017

 • Inflačně-extenzní testy scaffoldů z polyesterové pleteniny jako komponenty cévní náhrady – Chlup, H. - Horný, L., - Kronek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 12105/17/21.

2016

 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2016 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Voňavková, T. - Sedláček, R. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Adámek, T. - Blanková, A. - Dušková, D., - Kestlerová, E., [Research Report] 2016. Report no. 12105/16/44.
 • Mechanické testování kolagenních lyofilizovaných houbiček – Chlup, H. - Horný, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. Report no. 12105/16/18.
 • Mechanické testování polyesterového vlákna určeného k výrobě pleteniny jako scaffoldu cévních náhrad – Chlup, H. - Horný, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. Report no. 12105/16/17.
 • Tahové testy elastomerních proužků – Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., [Research Report] Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s., 2016. Report no. 12105/16/04.

2015

 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2015 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Šepitka, J. - Kolaříková, M. - Vodička, J., - Voňavková, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. 12105/15/33.

2014

 • Morfologické hodnocení nástřiků titanových vrstev pro kolagenní povlakování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šepitka, J. - Sedláček, R. - Podolníková, H. - Kužma, J. - Kolaříková, M., - Kronek, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 12105/14/31.
 • Analýza mechanických vlastností kolagenních vrstev připravených z roztoků pro elektrostatické zvlákňování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Podolníková, H., - Šepitka, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. 12105/14/21.

2013

 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele –2. průběžná zpráva – Skočilas, J. - Štancl, J. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., [Research Report] 2013.
 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele –1. průběžná zpráva – Skočilas, J. - Štancl, J. - Žitný, R. - Horný, L., - Chlup, H., [Research Report] 2013.
 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele – závěrečná zpráva – Štancl, J. - Skočilas, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., [Research Report] 2013.
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (káva a býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L., - Veselý, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013. Report no. 12105/13/18.
 • Analýza mechanických vlastností lidského perikardu síťovaného pomocí roztoku NDGA a taninu pro metody tkáňového inženýrství - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E., - Veselý, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013. Report no. 12105/13/16.
 • Analýza mechanických vlastností lidského perikardu síťovaného pomocí roztoku glutaraldehydu a genipinu pro metody tkáňového inženýrství - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L., - Veselý, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013. Report no. 12105/13/12.
 • Analýza mechanických vlastností prasečí aortální chlopně a perikardu - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E., - Veselý, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013. Report no. 12105/13/07.
 • Experimentální zjišťování mechanických vlastností potravinářské pojivové hmoty – Horný, L. - Chlup, H., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013. Report no. 12105/13/29.
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013. Report no. 12105/13/05.

2012

 • Měření geometrie razníků pro výrobu forem hydrogelových čoček – Chlup, H. - Hromádka, D., - Horný, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105/12/18.
 • Analýza mechanických vlastností perikardu I – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2012. Report no. 12105/12/38.
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství VI – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2012. Report no. 12105/12/09.
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství V – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2012. Report no. 12105/12/03.
 • Mechanická odezva nano-vlákenné polylaktidové vrstvy – Horný, L. - Suchý, T., - Veselý, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2012. Report no. 12105-12-36.
 • Experimenty pro určení konstitutivního modelu pryže při velkých deformacích – Horný, L. - Chlup, H., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105-12-37.

2011

 • Profilometrie kolení kloubní náhrady – Chlup, H. - Horný, L. - Růžička, P. - Franta, L., - Daniel, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12105/11/35.
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství II – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2011. Report no. 12105/11/01.
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství IV – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2011. Report no. 12105/11/15.
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství III – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2011. Report no. 12105/11/10.

2010

 • Analýza pohybu doteků relé NMŠ a kvalita sepnutí – Chlup, H. - Horný, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2010. Report no. 12105/10/06.
 • Analýza pohybu doteků relé T a kvalita sepnutí – Chlup, H. - Horný, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2010. Report no. 12105/10/07.
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J. - Gultová, E., - Hromádka, D., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2010. Report no. 12105/10/27.

2003

 • Jednoosá tahová zkouška lidské aortální medie a adventitie – Horný, L. - Sedláček, R., - Kittnar, O., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2003. Report no. 2051/03/32.

2002

 • Revize kriminalistického posuzování pádu z výšky – Vilímek, M. - Horný, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2002. Report no. 2051/02/40.

2001

 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/34.

Qualification report

2015

 • Stárnutí a jeho projevy v biomechanice cév – Horný, L., Praha: Defense date 2015-10-15. Associate Professor Lecture. Czech Technical University in Prague.
 • Axial Prestretch and Biomechanics of Abdominal Aorta – Horný, L., Praha: Defense date 2015-10-15. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

2012

 • How Ageing is Reflected by Longitudinal Pretension in Abdominal Aorta – Horný, L. - Žitný, R. supervisor - Otáhal, J. opon. - Kittnar, O. opon., - Maršík, F. opon., Praha: Defense date 2012-06-07. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by R. ŽITNÝ.

2010

 • Mullinsův efekt cév při cyklickém namáhání – Gultová, E. - Horný, L., - Bouda, T. opon., Praha: Defense date 2010-01-19. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.
 • Identifikace materiálových parametrů žilní stěny – Veselý, J. - Horný, L., - Vilímek, M. opon., Praha: Defense date 2010-01-19. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

2009

 • Vliv posmrtných změn na mechanické vlastnosti cévní stěny – Kociánová, L. - Horný, L., - Vilímek, M. opon., Praha: Defense date 2009-01-28. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Books, textbooks

2018

 • Biomechanika člověka – Čapek, L. - Hájek, P. - Henyš, P. - Horák, Z. - Horný, L. - Hynčík, L. - Jonášová, A. - Vilímek, M., - Vimmr, J., Prague: Grada Publishing, a.s., 2018. ISBN 978-80-271-0367-6.

2014

 • Patobiomechanika srdečněcévního systému I. díl – Horný, L., Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2014. ISBN 978-80-01-05473-4.

Book chapters

2018

 • The Mechanical Changes Associated with Aging in the Cardiovascular System – Horný, L., In: Cardiovascular Mechanics. Boca Raton: CRC Press, 2018. p. 333-346. ISBN 978-1-138-19723-7.

Audiovizual production, electronic documents

2014

 • Matematická propedeutika: Totiž na co bychom určitě neměli zapomenout při studiu biomechaniky – Horný, L., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2014.

2013

 • Modelování a experimentální zjišťování mechanických vlastností nelineárních materiálů – Horný, L., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013.
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování M4 a M5 – Horný, L., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013.
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování M1-3 – Horný, L., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013.
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování E3 a E4 – Horný, L., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013.
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování E1 a E2 – Horný, L., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Laboratoř biomechaniky člověka, 2013.

Invited unpublished lecture

2013

 • Axial prestretch in aorta and effect on circumferential distensibility – Horný, L., [Invited unpublished scientific lecture] Frankfurt am Main: LOEWE Preventive Biomechanics Research Center; společné pracoviště University of Applied Sciences and Goethe-University (Frankfurt, Německo). 2013-09-23.

2003

 • Stress Distribution in Human Aorta with Respect to Residual Stress – Horný, L. - Kittnar, O., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: ČVUT FS. 2003-05-06.