[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Ctirad Novotný

Ing. Ctirad Novotný, Ph.D.

ctirad.novotny (at) fs.cvut.cz

Treasurer / Division of strength and elasticity / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2525

room: B1-616, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • TH01021172  
  Výzkum a vývoj unifikované řady velkokapacitních elektrobusů – Novotný, C. (2015-2017)
 • TA04030213  
  Integrovaná cisternová nástavba hasičského vozu vyrobená hybridní technologií – Novotný, C. (2014-2016)
 • FR-TI4/349  
  Výzkum a vývoj skeletu autobusu z nekonvenčních materiálů – Novotný, C. (2012-2015)
 • TA02031296  
  Výzkum a vývoj lehké karoserie pro elektrobusy – Novotný, C. (2012-2014)
 • 2558/F1  
  Reologické modely materiálů a hodnocení mezních stavů – Novotný, C. (2009)

Journal papers

2020

 • Creep resistance of HDPE/PA66 system: Effect of PA66 phase geometry and graphite nanoplatelets addition – Kelnar, I. - Ujcic, A. - Kapralkova, L. - Krejcikova, S. - Novotný, C. - Padovec, Z., - Růžička, M., Polymer Testing. 2020, 85 ISSN 0142-9418.

2019

 • Life assessment of SiMo 4.06 cast iron under LCF and TMF loading conditions – Bartošák, M. - Novotný, C. - Španiel, M., - Doubrava, K., Materials at High Temperatures. 2019, 36(4), 285-295. ISSN 0960-3409.

2016

 • Integrated Tanker Superstructure for Firefighter Vehicle – Novotný, C. - Doubrava, K. - Pavlata, P. - Zeman, A., - Hora, J., Bulletin of Applied Mechanics. 2016, 12(40), 7-12. ISSN 1801-1217.

2005

 • Hodnocení bezpečnosti povrchových plošných vad tranzitních plynovodů dle metodik navržených na ČVUT – Novotný, C. - Španiel, M. - Valenta, F., - Růžička, M., SLOVGAS. 2005, XIV.(3), 9-11. ISSN 1335-3853.

Proceeding papers

2023

 • Hybridní termobariéra s využitím dlouhovláknového uhlíkového kompozitu – Kropík, B. - Zámečníková, T. - Malá, A. - Matušů, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Růžička, M., - Mareš, T., In: Konference MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2023. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2023. p. 22-24. ISBN 978-80-261-1150-4.

2021

 • Inovace řešení termobariéry na vibračním zkušebním stroji – Zámečníková, T. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Novotný, C. - Růžička, M. - Steinbauer, P. - Stajner, O., - Dočkal, A., In: POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 68-73. ISBN 978-80-01-06897-7.

2017

 • Hybrid Vehicle Superstructure – Doubrava, K. - Novotný, C. - Zeman, A., - Pavlata, P., In: Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2017. pp. 17-20. ISBN 978-80-87434-08-6.
 • Testing of adhesive joints in sandwich structures – Novotný, C. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: Materials Today: Proceedings. Amsterodam: Elsevier, 2017. p. 5898-5903. Materials Today: Proceedings. vol. 4. ISSN 2214-7853.
 • BONDED STRUCTURE - EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STIFFNESS AND STRENGTH AND NUMERICAL SIMULATIONS – Novotný, C. - Doubrava, K., In: Applied Mechanics 2017 Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2017. p. 81-84. ISBN 978-80-87434-08-6.

2016

 • ADHESIVE JOINTS IN SANDWICH STRUCTURES – Novotný, C. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: 33rd Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics - Conference Proceedings. Ljubljana: Slovene Society of Experimental Mechanics, 2016. p. 18-19. ISBN 978-961-94081-0-0.
 • Sandwich Roof of the Bus – Fatigue and Strength Tests – Doubrava, K. - Novotný, C., In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 3-6. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.
 • The Electrobus Skeleton Parts – Experimental and Numerical Testing – Doubrava, K. - Novotný, C., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Použití sendvičů v konstrukci vozidel hromadné dopravy – Novotný, C. - Doubrava, K., In: Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2016 - sborník. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2016. pp. 29-34. ISBN 978-80-01-05941-8.
 • Isothermal LCF, relaxation and thermomechanical fatigue tests of Si-Mo based cast iron – Bartošák, M. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.

2015

 • Development of the Bus Sandwich Roof Experimental and Numerical Approach – Doubrava, K. - Novotný, C., In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015. pp. 211-214. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-413-0.
 • Static and Fatigue Testing Sandwich Segment of the Bus Roof – Doubrava, K. - Novotný, C., In: Experimental Stress Analysis 2015. Prague: Czech Technical University, 2015. pp. 66-69. ISBN 978-80-01-05734-6.

2014

 • Experimental and numerical analysis of the Bus sandwich roof – Doubrava, K. - Novotný, C., In: 52nd conference on experimental stress analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. ISBN 978-80-231-0377-6.

2013

 • Some Problems of FEM Modelling of Sandwich Structures – Novotný, C. - Doubrava, K., In: The 5th International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering „COMEC 2013”. Brasov: Transilvania University of Brasov, 2013. pp. 47-52. ISBN 978-606-19-0225-5.

2011

 • Evaluation of thermo-mechanical fatigue test based on FEM simulation – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 287-294. ISBN 978-80-214-4275-7.
 • Investigation of the Adhesive Joints on the Tram Roof – Doubrava, K. - Novotný, C. - Růžička, M., - Padovec, Z., In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 45-48. ISBN 978-80-214-4275-7.
 • Thermomechanical fatigue test of cast iron GGG SiMo 4.05 and its numerical evaluation – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., In: Fatigue Design 2011 Recueil de conférences Conference Proceedings. Senlis: Centre technique des industries mécaniques, 2011, ISBN 978-2-85400-946-0.

2010

 • Experimental Determination of Adhesive Shear Modulus and Verification by FEM – Padovec, Z. - Novotný, C., In: 12-th Workshop on Applied Mechanics 2010. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2010. pp. 1-19.
 • Experimental Determination of Adhesive Shear Modulus and Verification by FEM – Padovec, Z. - Novotný, C., In: Computational Mechanics 2010 - Elektronický sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. ISBN 978-80-7043-919-7.

2009

 • Computational Assesment of Remaining Load Carrying Capacity of Pipes with Areal Surface Defects – Španiel, M. - Novotný, C. - Růžička, M. - Petroš, J., - Pavelková, R., In: Proceedings of the ASME Pressure Vessels and Piping Conference. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2009. ISBN 978-0-7918-3854-9.

2007

 • Stiffness Determination of Sandwich Constructions – Novotný, C. - Španiel, M., In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 203-204. ISBN 978-80-87012-06-2.

2006

 • Návrhy kritérií pro stanovení mezního tlaku potrubí s plošnými krozními defekty – Novotný, C., In: 15. kolokvium Bezpečnost a spolehlivost plynovodů. Praha: Český plynárenský svaz, 2006.
 • New Criteria for Limit Pressure Evaluation of Pipeline with General Corrosion Defects – Novotný, C., In: Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006. p. 1-5. ISBN 80-01-03455-0.

2005

 • Návrh alternativní metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Novotný, C. - Španiel, M., In: 14. kolokvium Spolehlivost vysokotlakých ocelových potrubí. 2005.
 • Použití stlačeného zemního plynu v železniční dopravě – Drápal, B. - Novotný, C., In: Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji. Karlovy Vary: STUŽ, 2005, pp. 132-143. ISBN 80-903634-0-7.
 • Koncept poddajného mechanismu chapadla robota – Novotný, C. - Valášek, M. - Šika, Z., - Vampola, T., In: Computational Mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. pp. 445-450. ISBN 80-7043-400-7.

2004

 • Stanovení mezního tlaku potrubí s plošnými defekty – Novotný, C. - Růžička, M. - Španiel, M., - Valenta, F., In: 13. mezinárodní kolokvium Spolehlivost vysokotlakých ocelových potrubí (sborník na CD). Praha: Český plynárenský svaz, 2004.
 • Determination of Limit Pressure of Pipeline with Defect by Energetic Criterion – Novotný, C. - Španiel, M., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. p. 217-218. ISBN 80-85918-88-9.

2003

 • Evaluation Criteria of Pipeline's Burst Pressure – Novotný, C. - Španiel, M., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. p. 222-223. ISBN 80-86246-18-3.

2002

 • Vliv interakce plošných vad na mezní stav porušení plynovodů – Novotný, C. - Valenta, F., In: 11. mezinárodní kolokvium Spolehlivost vysokotlakých ocelových potrubí. 2002,
 • Optimalizace tvaru lamely komutátoru – Španiel, M. - Novotný, C., In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002. p. 279-280. ISBN 80-214-2109-6.

2001

 • Influence of Surface Corrosion Defects on Limit Load Carrying capacity of Transmission Gas Pipelines – Španiel, M. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Masák, J., - Novotný, C., In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001, pp. 259-260. ISBN 80-85918-64-1.
 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 526-527. ISBN 80-01-02335-4.

Patents, utility designs, industrial designs

2023

 • Kompozitové táhlo s koncovkami – Dvořák, M. - Chromý, J. - Novotný, C. - Blaha, D. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Uher, O., - Růžička, M., Czechia. Utility Model CZ 36801. 2023-01-31.

2022

 • Upínací přípravek zkušebních vzorků – Růžička, M. - Mareš, T. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Kropík, B. - Malá, A. - David, P. - Matušů, M. - Zámečníková, T. - Šolta, R., - Štajner, O., Czechia. Utility Model CZ 35722. 2022-01-18.

2020

 • Upínací přípravek s integrovanou termobariérou – Růžička, M. - Mareš, T. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Kropík, B., - Malá, A., Czechia. Utility Model CZ 33801. 2020-02-27.

2017

 • Svařovaný spoj polypropylenových desek – Novotný, C. - Pavlata, P., Czechia. Utility Model CZ 30499. 2017-03-21.

Prototype, samples

2022

 • Funkční vzorek kompozitového táhla pro ovládací systémy v automotive – Chromý, J. - Uher, O. - Šprdlík, V. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Blaha, D. - Růžička, M., - Novotný, C., [Functional Sample] 2022.
 • Prototyp kompozitového táhla se závitovými koncovkami pro ovládací systémy v letectví – Chromý, J. - Uher, O. - Šprdlík, V. - Dvořák, M. - Schmidová, N. - Blaha, D. - Kropík, B. - Růžička, M., - Novotný, C., [Prototype] 2022.
 • Funkční vzorek termobariéry – Růžička, M. - Mareš, T. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Kropík, B. - Malá, A. - Matušů, M. - Štajner, O. - Šolta, R., - Zámečníková, T., [Functional Sample] 2022.

2019

 • Lehká převodovka s využitím kompozitních materiálů – Růžička, M. - Uher, O. - Robin, P. - Sulitka, M. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Achtenová, G., - Kazda, L., [Functional Sample] 2019.

2016

 • Funkční vzorek skříně nástavby – Hora, J. - Pavlata, P. - Zeman, A. - Novotný, C., - Doubrava, K., [Functional Sample] 2016.

2015

 • Prototyp sendvičové střechy pro městské vozidlo C10,5 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., [Prototype] 2015.
 • 2. prototyp sendvičové střechy pro vozidlo EBN11 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., [Prototype] 2015.
 • 1. prototyp sendvičové střechy pro vozidlo EBN11 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martunů, M., - Pavlata, P., [Prototype] 2015.
 • Funkční vzorek střechy pro elektrobus EBN8 – Černý, J. - Novotný, C. - Doubrava, K. - Martinů, M., - Pavlata, P., [Functional Sample] 2015.

2013

 • Přípravek pro zkoušky teplotně-mechanické únavy dle Coffina. – Španiel, M. - Novotný, C., - Bartošák, M., [Functional Sample] 2013.
 • Zařízení pro zkoušky nízkocyklové teplotně mechanické únavy (Coffinův aparát). – Španiel, M. - Novotný, C., - Dvořák, M., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Zkušební přípravek pro testování insertů – Novotný, C. - Růžička, M., - Jiran, L., [Functional Sample] 2012.

2010

 • TRAM - zavedení zatížení na střechu tramvaje – Doubrava, K. - Novotný, C., - Padovec, Z., [Functional Sample] 2010.

Report

2022

 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2022 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C. - Schmidová, N., - Kropík, B., [Research Report] 2022. Report no. 12105/22/14.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – David, P. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Matušů, M. - Novotný, C. - Růžička, M., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2022. Report no. 12105/2022/03.

2021

 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – David, P. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Matušů, M. - Novotný, C. - Růžička, M., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2021. Report no. 12105/2021/15.
 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2021 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C. - Jeřábek, I., - Schmidová, N., [Research Report] 2021. Report no. 12105/21/30.

2020

 • ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2020 – Uher, O. - Šprdlík, V. - Chromý, J. - Dvořák, M. - Růžička, M. - Blaha, D. - Novotný, C., - Jeřábek, I., [Research Report] 2020. Report no. 12105/20/38.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Matušů, M. - Novotný, C. - Růžička, M., - Zámečníková, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2020. Report no. 12105/2020/15.

2019

 • Odborná zpráva o řešení projektu Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2019 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Poul, R. - Padovec, Z. - Novotný, C. - Jiroud, V. - Kulíšek, V. - Janota, M. - Achtenová, G., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-033.
 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Final report for the year 2019 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Poul, R. - Padovec, Z. - Novotný, C. - Jiroud, V. - Achtenová, G., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-029.
 • Optimalizace termobariér pro vibrační zkoušky s teplotní komorou – Kropík, B. - Kulíšek, V. - Mareš, T. - Novotný, C. - Růžička, M., - Malá, A., [Research Report] 2019. Report no. 12105/2019/15.

2018

 • High-speed and lightweight reducer of Electric Vehicle using composite materials. Pre-check report for the year 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-018.
 • Zpráva o řešení projektu TF03000050 Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů v roce 2018 – Sulitka, M. - Růžička, M. - Uher, O. - Achtenová, G. - Padovec, Z. - Poul, R. - Novotný, C. - Kulíšek, V. - Zámečníková, T., - Kazda, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-054.

2017

 • Numerical analysis of static strength of tram sandwich roofs (M1, MC1) with glued equipment xtures – Novotný, C., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2017. Report no. 12105/2017/8.
 • Numerical analysis of static strength of tram sandwich roofs (A, B, C) with glued equipment xtures – Novotný, C., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2017. Report no. 12105/2017/7.
 • Kryt baterií – sendvičové varianty – Novotný, C., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2017. Report no. 12105/2017/47.
 • Ověřování únosnosti nýtových matic při kombinovaném namáhání – Doubrava, K. - Novotný, C., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2017. Report no. 12105/2017/46.
 • Smykové zkoušky lepidel za normálních a zvýšených teplot – Doubrava, K. - Novotný, C., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2017. Report no. 12105/2017/45.
 • Numerické posouzení variant zalomené sendvičové střechy – Novotný, C., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2017. Report no. 12105/2017/44.

2016

 • Statický výpočet namáhání střešního segmentu elektrobusu – Novotný, C., [Research Report] Libchavy: SOR Libchavy spol. s r.o., 2016. Report no. 12105/2016/37.
 • Návrhy střešního kompozitového kryty baterií z hlediska tuhosti – Novotný, C., [Research Report] Libchavy: SOR Libchavy spol. s r.o., 2016. Report no. 12105/2016/24.
 • Ohybové zkoušky polypropylenových vzorků – Doubrava, K. - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2016. Report no. 12105/2016/42.
 • Tahové zkoušky polypropylenových vzorků za normální a zvýšené teploty – Doubrava, K. - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2016. Report no. 12105/2016/41.

2015

 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy s duralovými potahy na namáhání lepených vrstev při použití lepidla SikaFlex 7723 a Acralock SA1 – Novotný, C., [Research Report] 2015. Report no. 12105/2015/23.
 • Statický výpočet namáhání střešního segmentu vozidla EBN11 – Novotný, C., [Research Report] 2015. Report no. 12105/2015/24.
 • Možnosti náhrady části klasické střešní konstrukce sendvičovým řešením – Novotný, C., [Research Report] 2015. Report no. 12105/2015/30.
 • Ohybová tuhost svařenců z duplexové oceli a možnosti jejího zvýšení – Novotný, C., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. 12105/2015/29.
 • Vliv tepelné roztažnosti polypropylenové cisternové nástavby na její namáhání – Novotný, C., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. 12105/2015/27.

2014

 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron EN-GJS-SiMo50-10 – Novotný, C., [Research Report] 2014. Report no. 12105/14/07.
 • Použití polypropylenu v konstrukčních prvcích – Novotný, C. - Doubrava, K., [Research Report] 2014. Report no. 12105/2014/41.
 • Analýza statické tuhosti segmentu elektrobusu s výztužným obloukem – Novotný, C., [Research Report] 2014. Report no. 12105/2014/44.
 • Porovnání variant dveří do prostoru elektrovýzbroje elektrobusu z hlediska statické tuhosti – Novotný, C., [Research Report] 2014. Report no. 12105/2014/43.
 • Statická analýza namáhání lepených spojů uchycení nástaveb na sendvičové střeše vozidla EBN11 – Novotný, C., [Research Report] 2014. Report no. 12105/2014/34.
 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy na namáhání lepených vrstev při použití lepidla SikaForce 7710 a Acralock SA1 – Novotný, C., [Research Report] 2014. Report no. 12105/2014/33.
 • Numerická analýza statické pevnosti sendvičové střechy tramvaje 27T s lepenými úchyty výzbroje – Novotný, C., [Research Report] 2014. Report no. 12105/2014/20.

2013

 • Návrh zařízení pro zkoušky termomechanické únavy – Španiel, M. - Novotný, C., - Dvořák, M., [Research Report] 2013.
 • Výzkum a vývoj lehké karoserie pro elektrobusy – souhrnná zpráva za rok 2013 – Novotný, C. - Doubrava, K. - Růžička, M., - Jiran, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/2013/65.
 • Porovnání variant nosné konstrukce míchadla z hlediska tuhosti – Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/13/10.
 • Výpočet deformace trubky tepelného výměníku s uvažováním creepu – Novotný, C. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013.
 • Numerický výpočet tuhosti konstrukce z materiálu DUPLEX 1.4162 – Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/2013/41.
 • Analýza tuhosti sendvičové konstrukce zadní části elektrobusu – Novotný, C. - Jiran, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/2013/40.
 • Analýza ohybové tuhosti spojení sendvičové střechy a skeletu vozidla – Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/2013/27.
 • Vliv tepelné roztažnosti sendvičové střechy na namáhání lepených vrstev – Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/2013/28.
 • Zkoušky úchytů tramvajové střechy – Novotný, C. - Doubrava, K. - Padovec, Z., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/2013/15.
 • Zkoušky a numerické simulace insertů v sendvičových konstrukcích – Novotný, C. - Doubrava, K. - Padovec, Z., - Smolen, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2013. Report no. 12105/2013/17.

2012

 • Creep properties of cast iron GGG SiMo 4.05 and GJSA-NiSiCr-35-5-2 – Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/21.
 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GJSA-NiSiCr-35-5-2 – Novotný, C. - Dvořák, M., - Španiel, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/06.
 • Statické zatížení střechy tramvaje - typ RIGA – Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/44.
 • Numerická simulace zatěžování insertů v sendvičové konstrukci – Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/45.
 • Analýza ohybové tuhosti spojení sendvičové střechy a skeletu vozidla – Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/48.
 • Použití kompozitů a zvláště sendvičů v konstrukci vozidel – Novotný, C. - Doubrava, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/47.
 • Přehled použití kompozitů a zvláště sendvičů v konstrukci autobusu – Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/50.
 • Metodika výpočtu sendvičové karoserie – Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/51.
 • Návrh a analýza samonosného kompozitového pláště zadní části elektrobusu – Jiran, L. - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2012. Report no. 12105/2012/52.

2011

 • Výsledky cyklického a statického zatížení střechy tramvaje – Novotný, C. - Doubrava, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/2011/17.
 • Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GGG SiMo 4.05 – Novotný, C. - Španiel, M., - Dvořák, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12105/11/4.
 • Spoje v kompozitových konstrukcích – Novotný, C. - Padovec, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/16.

2010

 • Analýza napjatosti a pevnosti skeletu střechy tramvaje – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 12105/2010/21.

2009

 • Rešerše a návrh koncepce aplikací progresivních prvků v konstrukci vozidel HD – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Španiel, M. - Padovec, Z., - Vašíček, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/2009/15.
 • Analýza napjatosti a pevnosti skeletu střechy tramvaje – Růžička, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/2009/14.

2007

 • Analýza stěračového mechanismu – Vítek, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Jurenka, J., [Technical Report] 2007. Report no. 12105/07/10.

2005

 • Rekalibrace a zpřesnění metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Španiel, M. - Novotný, C., - Růžička, M., [Technical Report] 2005. Report no. 2051/05/14.

2002

 • Stanovení podkladů pro zpřesnění metodiky výpočtu mezního tlaku potrubí s plošným defektem – Španiel, M. - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/20.
 • Zpřesnění mezních křivek pro určování přípustných délek povrchových plošných vad potrubí plynovodů – Růžička, M. - Španiel, M., - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/12.
 • Experimentální a výpočtová analýza složeného plošného defektu na potrubí DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/21.

2001

 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/31.
 • Optimalizace tvaru lamely komutátoru – Španiel, M. - Novotný, C., - Vtípil, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2001. Report no. 2051/2001/22.
 • Analýza provozní spolehlivosti a bezpečnosti potrubí DN 500 s axiálními defekty značné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Novotný, C., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/11.

????

 • Experimentální a výpočtová analýza hlubokých plošných defektů na potrubí DN 900 – Michalec, J. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, Report no. 2051/05/01., ????

Qualification report

2006

 • Návrh kritéria pro stanovení mezního tlaku potrubí s plošným korozním defektem – Novotný, C., Praha: Defense date 2006-06-22. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Books, textbooks

2005

 • Dopravní prostředky. železniční vozidla III, příklady – Pohl, R. - Novotný, C. - Hejzlar, L., - Janoš, V., Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-02856-9.

Proceedings

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., Praha, 2011-06-13. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04837-5.

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., Praha, 2010-06-16. Prague: Czech Technical University, 2010. ISBN 978-80-01-04578-7.

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2009-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. 1. ISBN 978-80-01-04367-7.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., [Conference Hosting] 2012.

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2011.

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2010.
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2010.

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., [Conference Hosting] 2009.

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., [Conference Hosting] 2008.

Invited unpublished lecture

2021

 • Výpočtová analýza sendvičových konstrukcí – Novotný, C., [Invited unpublished scientific lecture] Praha, UTAM AV ČR: Kompozity v sendvičových konstrukcích, Česká společnost pro mechaniku, Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2021-11-23.

2019

 • Základní otázky lepení – Novotný, C., [Invited unpublished scientific lecture] Praha, UTAM AV ČR: Česká společnost pro mechaniku, Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2019-11-21.
 • Lepené spoje – analytické a experimentální metody – Padovec, Z. - Novotný, C., [Invited unpublished scientific lecture] Praha, UTAM AV ČR: Česká společnost pro mechaniku, Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2019-11-21.
 • Výpočtové návrhy a experimentální ověření pevnosti lepených spojů – Padovec, Z. - Novotný, C., [Invited unpublished scientific lecture] Cvikov: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd. 2019-09-11.