[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Jiří Plešek

Ing. Jiří Plešek, CSc.

jiri.plesek (at) fs.cvut.cz

Member of Scientific Council / Faculty of Mechanical Engineering

420266053213

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2004

 • Using Finite Element Method for the Determination of Elastic Moduli – Plešek, J. - Kolman, R., - Landa, M., The Journal of the Acoustical Society of America. 2004, 116(1), 282-287. ISSN 0001-4966.

Proceeding papers

2014

 • Extended thermomechanical model for NiTi-based shape memory alloys with plasticity – Sháněl, V. - Ben Zineb, T., - Plešek, J., In: Book of Extended Abstracts, 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014, pp. 123-124. ISBN 978-80-261-0429-2.

2013

 • Identification of Parameters of the Feigenbaum-Dafalias Directional Distortional Hardening Model – Parma, S. - Plešek, J. - Hrubý, Z. - Marek, R. - Feigenbaum, H. P., - Dafalias, Y., In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 426-437. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.

2012

 • Numerical Implementation of the Shape Memory Alloy Model – Sháněl, V. - Plešek, J., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012,
 • Numerical Implementation of the Shape Memory Alloy Model – Sháněl, V. - Plešek, J., In: 16th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012,

2009

 • Finite Element Investigation of the Elastic-Plastic Response Underneath Various Indentors and its Application in Ni-Based Alloys Indentation Processes – Hrubý, Z. - Plešek, J., - Tin, S., In: Xth International Conference on Computational Plasticity - Theory and Application. Barcelona: Center for Numerical Methods in Engineering, 2009. pp. 1-4. ISBN 978-84-96736-69-6.
 • Modelování procesu nanoindentace moderních niklových superslitin pro letecké motory – Hrubý, Z. - Plešek, J., - Tin, S., In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2009. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2009, pp. 59-61. ISBN 978-80-214-3996-2.
 • Modelování mikro a nanoindentace moderních niklových slitin pro letecké motory – Hrubý, Z. - Plešek, J., - Tin, S., In: Enginnering Mechanics 2009 - CDROM. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 469-474. ISBN 978-80-86246-35-2.
 • Modelling of micro and nano indentation of modern nickel-based superalloys for turbofans – Hrubý, Z. - Plešek, J., - Tin, S., In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 92-93. ISBN 978-80-86246-35-2.

2004

 • FEM/RUS Computational Technology for Composite Materials – Kolman, R. - Plešek, J., - Landa, M., In: 4th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Abstract Booklet. Brno: Brno University of Technology, 2004, pp. 37. ISBN 80-214-2673-X.
 • Resonanční ultrazvuková spectroskopie pro kompozitní materiály – Kolman, R. - Plešek, J., - Landa, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004. p. 158-168. ISBN 80-01-02958-1.

2003

 • Modifikace Levenbergovy-Marquardtovy metody RUS pro použití v MKP – Plešek, J. - Kolman, R., - Landa, M., In: Výpočty 2003 - Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav mechaniky těles, 2003. p. 103-111. ISBN 80-214-2489-3.
 • Návrh rekurentních vztahů pro určování materiálových parametrů metodou RUS – Kolman, R. - Plešek, J., - Landa, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. p. 180-191. ISBN 80-01-02739-2.
 • Určování elastických modulů pomocí metody resonanční ultrazvukové spektroskopie – Kolman, R. - Plešek, J., - Landa, M., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. p. 162-163. ISBN 80-86246-18-3.

2002

 • Numerické a experimentální studium šírení napětových vln v tenké ocelové desce – Kolman, R. - Kuliš, Z. - Trnka, J. - Plešek, J., - Pták, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. p. 105-115. ISBN 80-01-02552-7.

????

 • FEM/RUS Computational Technology for Composite Materials – Kolman, R. - Plešek, J., - Landa, M., In:, ????

Proceedings

2002

 • Výpočty 2002. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků – Plešek, J. ed. - Gabriel, D. ed., Praha, 2002-11-14. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. ISBN 80-85918-78-1.