[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Jan Papuga

Ing. Jan Papuga, Ph.D.

jan.papuga (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2513
420737977741

room: B1-606, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS23/156/OHK2/3T/12  
  Současné trendy v odhadu únavové životnosti – Papuga, J. (2023-2025)
 • GF23-06130K  
  Procedura pro odhad únavy v kontaktech: Lokální multiaxiální analýza napěťových a tribologických vlivů – Papuga, J. (2023-2026)
 • GA23-05338S  
  Mechanické a strukturní vlastnosti 3D tištěné slitiny AlSi10Mg v závislosti na míře recyklace prášku – Papuga, J. (2023-2025)
 • LUABA22071  
  Odhad únavové životnosti z teplotního měření aditivně vyrobených vzorků s použitím umělé inteligence za účelem snížení nákladů – Papuga, J. (2022-2024)
 • BTHA-AP-20201-5  
  Einfluss der Probengeometrie auf die Qualität der Temperaturerfassung bei dynamischen Belastungen – Papuga, J. (2021)
 • SGS20/158/OHK2/3T/12  
  Verifikace metod výpočetní únavové predikce pro komplexní vstupy – Papuga, J. (2020-2022)
 • SGS17/175/OHK2/3T/12  
  Nové zhodnocení základů únavových predikčních metod pro zachycení současných potřeb – Papuga, J. (2017-2019)
 • TA01011274  
  Agentura pro dokumentaci únavových analýz – Papuga, J. (2011-2014)
 • GA15-18274S  
  Účinné metody odhadu životnosti pro obecné víceosé namáhání – Papuga, J. (2015-2017)
 • TA01011274  
  Agentura pro dokumentaci únavové analýzy – Papuga, J. (2011-2014)
 • GP101/07/P350  
  Vývoj a analýza kritérií pro popis vysokocyklové únavy při víceosém zatěžování – Papuga, J. (2007-2009)

Journal papers

2024

 • Notched structural steel specimens assessed by selected fatigue analysis methods – Nesládek, M. - Fojtík, F. - Mžourek, M., - Papuga, J., Journal of Constructional Steel Research. 2024, 219 ISSN 0143-974X.
 • Fatigue analysis and heat treatment comparison of additively manufactured specimens from AlSi10Mg alloy – Matušů, M. - Džuberová, L. - Papuga, J. - Rosenthal, J. - Šimota, J., - Beránek, L., International Journal of Fatigue. 2024, 185(Volume 185), ISSN 1879-3452.
 • Advancements in stress-based multiaxial fatigue prediction: A data-driven approach and a new criterion – Böhme, S.A. - Papuga, J., Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2024, 47(6), 2139-2155. ISSN 8756-758X.
 • A probabilistic stress-life model supported by weakest link principle and highly-stressed volume/surface area concepts – Enzveiler Marques, J. - Mžourek, M. - Papuga, J. - Růžička, M., - Benasciutti, D., International Journal of Fatigue. 2024, 178 ISSN 1879-3452.

2023

 • Structural integrity and durability of engineering materials and components – Benasciutti, D. ed. - Correia, J.A.F.O. ed. - Abdullah, S. ed., - Papuga, J. ed., Frontiers in Mechanical Engineering. 2023, 8 ISSN 2297-3079.
 • Application of machine learning models for estimating the material parameters for multiaxial fatigue strength calculation – Nagode, M. - Papuga, J., - Oman, S., Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2023, 46(11), 4142-4160. ISSN 8756-758X.
 • Investigation of the size effect on 42CrMo4 + QT steel in the high-cycle fatigue domain part I: Experimental campaign – Papuga, J. - Mžourek, M. - Matušů, M. - Mára, V., - Čapek, J., International Journal of Fatigue. 2023, 175 ISSN 0142-1123.
 • Reasons for different fatigue lives of riveted double-shear lap joints manufactured by two producers – Papuga, J. - Stejskal, J., Engineering Failure Analysis. 2023, 150 ISSN 1873-1961.
 • Uncertainty of Estimated Rainflow Damage in Stationary Random Loadings and in Those Stationary per partes – Enzveiler Marques, J. - Benasciutti, D. - Papuga, J., - Růžička, M., Applied Sciences. 2023, 13(5), ISSN 2076-3417.
 • Energy-based method for analyzing fatigue properties of additively manufactured AlSi10Mg – Matušů, M. - Dimke, K. - Šimota, J. - Papuga, J. - Rosenthal, J. - Mára, V., - Beránek, L., Journal of Mechanical Science and Technology. 2023, 37(3), 1131-1137. ISSN 1738-494X.

2022

 • Evaluating size effects on fatigue life of 42CrMo4+QT steel using a statistical SN model with highly-stressed volume and surface – Enzveiler Marques, J. - Mžourek, M. - Papuga, J. - Růžička, M. - Mára, V. - Trojan, K., - Benasciutti, D., Procedia Structural Integrity. 2022, 2022 (42) 1414-1421. ISSN 2452-3216.
 • Fatigue Damage Analysis On 42CrMo4+QT Via Critical Volume Approach – Mžourek, M. - Papuga, J. - Nesládek, M. - Matušů, M. - Čapek, J., - Mára, V., Procedia Structural Integrity. 2022, 42 457-464. ISSN 2452-3216.
 • Fatigue strength estimation of 42CrMo4+QT from the temperature evolution during cyclic loading – Matušů, M. - Papuga, J., - Mžourek, M., Procedia Structural Integrity. 2022, 42 102-109. ISSN 2452-3216.
 • Validation of Fatigue Criteria Under Fretting Fatigue Conditions – Nesládek, M. - Pacetti, L., - Papuga, J., International Journal of Fatigue. 2022, 161 ISSN 0142-1123.
 • An Approximate Method for Calculating Elastic–Plastic Stress and Strain on Notched Specimens – Lutovinov, M. - Halama, R. - Papuga, J. - Bartošák, M. - Kuželka, J., - Růžička, M., Materials. 2022, 2022(15), ISSN 1996-1944.
 • Benchmarking Newer Multiaxial Fatigue Strength Criteria on Data Sets of Various Sizes – Papuga, J. - Nesládek, M. - Hasse, A. - Cízová, E., - Suchý, L., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2022, 12(2), 1-30. ISSN 2075-4701.
 • Effect of some riveting process parameters on the fatigue life of double-shear lap joints – Papuga, J. - Stejskal, J., Engineering Failure Analysis. 2022, 134 ISSN 1350-6307.

2021

 • Various parameters of the multiaxial variable amplitude loading and their effect on fatigue life and fatigue life computation – Papuga, J. - Margetin, M., - Chmelko, V., Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2021, 44(10), 2890-2912. ISSN 8756-758X.
 • Issues encountered in the application of multiaxial fatigue strength methods to experiments with various stress distributions – Fojtík, F. - Papuga, J., International Journal of Fatigue. 2021, 149 1-18. ISSN 0142-1123.
 • A novel predictive model for multiaxial fatigue in carburized bevel gears – Böhme, S.A. - Vinogradov, A. - Papuga, J., - Berto, F., Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2021, 44(8), 2033-2053. ISSN 8756-758X.
 • Evaluation of data sets usable for validating multiaxial fatigue strength criteria – Papuga, J. - Kaľavský, A. - Lutovinov, M. - Vízková, I. - Parma, S., - Nesládek, M., International Journal of Fatigue. 2021, 145 ISSN 0142-1123.
 • Validation of Multiaxial Fatigue Strength Criteria on Specimens from Structural Steel in the High-Cycle Fatigue Region – Fojtík, F. - Papuga, J. - Fusek, M., - Halama, R., Materials. 2021, 14(1), ISSN 1996-1944.
 • Validating the Methods to Process the Stress Path in Multiaxial High-Cycle Fatigue Criteria – Papuga, J. - Cízová, E., - Karolczuk, A., Materials. 2021, 14(1), ISSN 1996-1944.

2020

 • Progress in fatigue life calculation by implementing life-dependent material parameters in multiaxial fatigue criteria – Karolczuk, A. - Papuga, J., - Palin-Luc, T., International Journal of Fatigue. 2020, 134 1-13. ISSN 0142-1123.

2019

 • Correction to: Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., Archive of Applied Mechanics. 2019, 89 2213. ISSN 0939-1533.
 • Recent progress in the application of multiaxial fatigue criteria to lifetime calculations – Karolczuk, A. - Papuga, J., Procedia Structural Integrity. 2019, 23 69-76. ISSN 2452-3216.
 • Comparison of several methods for the notch effect quantification on specimens from 2124-T851 aluminum alloy – Papuga, J. - Karkulín, A. - Hanžl, O., - Lutovinov, M., Procedia Structural Integrity. 2019, 19 405-414. ISSN 2452-3216.
 • Who Should Bear Responsibility? Benchmarks in Fatigue Prediction – Papuga, J. - Healey, R., Bulletin. Česká společnost pro mechaniku. 2019,(1), 18-42. ISSN 1211-2046.
 • Mean shear stress effect built into the multiaxial fatigue strength estimation method of an integral type – Papuga, J. - Suchý, L., - Růžička, M., MATEC Web of Conferences. 2019, 300 ISSN 2261-236X.
 • Differences in the response to in-phase and out-of-phase multiaxial high-cycle fatigue loading – Papuga, J. - Nesládek, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., Frattura ed Integrità Strutturale. 2019, XIII(50), 163-183. ISSN 1971-8993.
 • Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., Archive of Applied Mechanics. 2019, 89(5), 823-834. ISSN 0939-1533.
 • Steps to increase practical applicability of PragTic software – Tomčala, J. - Papuga, J. - Horák, D. - Hapla, V. - Pecha, M., - Čermák, M., Advances in Engineering Software. 2019, 129 57-68. ISSN 0965-9978.

2018

 • Thermo-mechanical Fatigue Analysis of a Steam Turbine Shaft – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Papuga, J. - Procházka, R. - Džugan, J., - Měšťánek, P., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2018, 20 56-64. ISSN 2336-5382.
 • Validation data set for testing the criteria for multiaxial fatigue strength estimation – Papuga, J. - Vízková, I. - Nesládek, M., - Trubelová, Š., Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2018, 41(11), 2259-2271. ISSN 8756-758X.
 • Mean stress effect in stress-life fatigue prediction re-evaluated – Papuga, J. - Vízková, I. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., MATEC Web of Conferences. 2018, 165 ISSN 2261-236X.
 • Thermo-mechanical fatigue prediction of a steam turbine shaft – Nesládek, M. - Bartošák, M. - Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Měšťánek, P., - Džugan, J., MATEC Web of Conferences. 2018, 165 ISSN 2261-236X.

2017

 • Parallelization of fatigue damage calculation – Tomčala, J. - Pecha, M., - Papuga, J., Civil-Comp Proceedings. 2017, 111 ISSN 1759-3433.
 • Multiaxial fatigue strength of common structural steel and the response of some estimation methods – Papuga, J. - Fojtík, F., International Journal of Fatigue. 2017, 104 27-42. ISSN 0142-1123.

2016

 • Systematic validation of experimental data usable for verifying the multiaxial fatigue prediction methods – Papuga, J. - Parma, S., - Růžička, M., Frattura ed Integrità Strutturale. 2016, 38 106-113. ISSN 1971-8993.
 • Editorial for the special issue of the International Journal of Fatigue on variable amplitude loading – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., International Journal of Fatigue. 2016, 91 293. ISSN 0142-1123.
 • A comparison of methods for calculating notch tip strains and stresses under multiaxial loading – Lutovinov, M. - Černý, J., - Papuga, J., Frattura ed Integrita Strutturale. 2016,(38), 237-243. ISSN 1971-8993.

2015

 • 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., Procedia Engineering. 2015, 101 1. ISSN 1877-7058.
 • Wiles of using hollow specimens for fatigue tests – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., - Růžička, M., Applied Mechanics and Materials. 2015, 732(732), 71-76. ISSN 1662-7482.

2013

 • Quest for fatigue limit prediction under multiaxial loading – Papuga, J., Procedia Engineering. 2013, 66(66), 587-597. ISSN 1877-7058.

2012

 • Evaluation of Uniaxial Fatigue Criteria Applied to Multiaxially Loaded Unnotched Samples – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., - Hronek, M., Engineering Mechanics. 2012, 19(2/3), 99-111. ISSN 1802-1484.
 • Fatigue life prediction for broad-band multiaxial loading with various PSD curve shapes – Niesłony, A. - Růžička, M. - Papuga, J. - Hodr, A. - Balda, M., - Svoboda, J., International Journal of Fatigue. 2012, 44(11), 74-88. ISSN 0142-1123.
 • Deterministic processing of complex multiaxial fatigue load data on a tubular specimen with hole – Papuga, J. - Hrubý, Z. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2012, 35(6), 523-537. ISSN 8756-758X.

2011

 • Answer to Comments on "A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading" [Int J Fatigue 33 (2011) 153-165] – Papuga, J., International Journal of Fatigue. 2011, 33(10), 1396-1402. ISSN 0142-1123.
 • A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading – Papuga, J., International Journal of Fatigue. 2011, 33(2), 153-165. ISSN 0142-1123.

2010

 • New technologies for sharing research data and costs – Papuga, J., Procedia Engineering. 2010, 2(1), 855-864. ISSN 1877-7058.
 • Multiaxial approach for local elastic stress analysis – Stavrovský, V. - Papuga, J., - Růžička, M., Procedia Engineering. 2010, 2(1), 1721-1729. ISSN 1877-7058.

2009

 • Improvements of two criteria for multiaxial fatigue limit evaluation – Papuga, J., Bulletin of Applied Mechanics. 2009, 5(20), 80-86. ISSN 1801-1217.

2008

 • Comparison of fatigue criteria for combined bending-torsion loading of nitrided and virgin specimens – Major, Š. - Papuga, J. - Horníková, J., - Pokluda, J., Strength of Materials. 2008, 40(1), 64-66. ISSN 0039-2316.
 • Two new multiaxial criteria for high cycle fatigue computation – Papuga, J. - Růžička, M., International Journal of Fatigue. 2008, 30(1), 58-66. ISSN 0142-1123.

2007

 • Zkoušky a predikce životnosti při kombinovaném zatěžování tah-krut materiálu 11 523 – Doubrava, K. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J., - Balda, M., Materiálové inžinierstvo. 2007, XIV(3), 18-23. ISSN 1335-0803.

Proceeding papers

2024

 • Fatigue analysis of additively manufactured specimens from AlSi10Mg with different levels of powder recycling – Matušů, M. - Papuga, J. - Šimota, J. - Beránek, L. - Džuberová, L. - Mára, V., - Rosenthal, J., In: Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2024. p. 135-142. vol. 54. ISSN 2452-3216.
 • Dissipative energy as a fatigue parameter of additively manufactured AlSi10Mg samples – Matušů, M. - Papuga, J. - Rosenthal, J. - Šimota, J. - Beránek, L. - Bumba, F. - Rodriguez da Costa, P., - Reis, L., In: Procedia Structural Integrity. Brussels: Elsevier Science, 2024. p. 29-36. vol. 53. ISSN 2452-3216.
 • A probabilistic fatigue model based on nonlinear Kohout-Věchet function: Application to 42CrMo4+QT steel – Enzveiler Marques, J. - Papuga, J. - Růžička, M., - Benasciutti, D., In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2024. vol. 2692. ISSN 1742-6596.

2023

 • The effect of heat treatment on fatigue strength of additively manufactured AlSi10Mg – Matušů, M. - Papuga, J. - Rosenthal, J. - Šimota, J. - Džuberová, L., - Beránek, L., In: Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2023. p. 327-334. vol. 57. ISSN 2452-3216.
 • Multiaxial fatigue analysis of additively manufactured hollow specimens from AlSi10Mg – Papuga, J. - Reis, L. - Matušů, M. - da Costa, P.R. - Šimota, J. - Rosenthal, J., - Bumba, F., In: Procedia Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2023. p. 79-86. vol. 57. ISSN 2452-3216.
 • The effect of various heat treatments on fatigue life of additively manufactured specimens from AlSi10Mg – Matušů, M. - Šimota, J. - Papuga, J. - Rosenthal, J. - Beránek, L., - Džuberová, L., In: Proceedings of the 44th International Conference on Materials Mechanics. TU DARMSTADT, 2023. p. 103-109. ISBN 978-3-939195-74-0.

2022

 • Fatigue Analysis of Thin-Walled Welded Hollow Section Joints – Machač, M. - Papuga, J. - Doubrava, K., - Fišer, J., In: Fatigue and Fracture of Materials and Structures. Cham: Springer, 2022. p. 49-55. Structural Integrity. vol. 24. ISBN 978-3-030-97822-8.
 • Some Observation Concerning Fatigue Response of Additively Manufactured Specimens from Ti-6Al-4V – Nesládek, M. - Matušů, M. - Papuga, J. - Mžourek, M., - Roudnická, M., In: Fatigue and Fracture of Materials and Structures. Cham: Springer, 2022. p. 351-358. Structural Integrity. vol. 24. ISBN 978-3-030-97822-8.

2021

 • Fatigue analysis of thin-walled welded hollow section joints – Machač, M. - Papuga, J. - Doubrava, K., - Fišer, J., In: 20TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON MECHANICAL FATIGUE OF METALS. POLITECHNIKA WROCLAWSKA, 2021. p. 28-29. ISBN 978-83-7493-179-3.
 • EFFECT OF THE CRITICAL VOLUME ON FATIGUE DAMAGING OF 42CrMo4+QT STEEL – Papuga, J. - Mžourek, M. - Matušů, M. - Mára, V. - Čapek, J., - Nesládek, M., In: 20TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON MECHANICAL FATIGUE OF METALS. POLITECHNIKA WROCLAWSKA, 2021. p. 26-27. ISBN 978-83-7493-179-3.
 • SOME OBSERVATIONS CONCERNING FATIGUE RESPONSE OF ADDITIVELY MANUFACTURED SPECIMENS FROM Ti6Al4V – Matušů, M. - Nesládek, M. - Papuga, J. - Mžourek, M., - Roudnická, M., In: 20TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON MECHANICAL FATIGUE OF METALS. POLITECHNIKA WROCLAWSKA, 2021. p. 141-142. ISBN 978-83-7493-179-3.

2020

 • Different approaches to the inclusion of the mean stress effect in high-cycle fatigue life prediction – Mžourek, M. - Papuga, J., - Růžička, M., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 74-78. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • Covering the effect of loading modes and their sequence in numerical simulation of variable amplitude durability – Papuga, J. - Růžička, M., - Nesládek, M., In: VAL4 - Fourth International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading. The German Association for Materials Research and Testing, 2020. p. 49-64. ISBN 978-3-9820591-0-5.
 • FATIGUE CHARACTERIZATION OF ADDITIVELY MANUFACTURED SPECIMENS BY INFRARED THERMOGRAPHY – Matušů, M. - Papuga, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 59-63. ISBN 978-80-01-06791-8.

2019

 • Fatigue prediction of notched components – Hanžl, O. - Karkulín, A. - Papuga, J., - Lutovinov, M., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • Comparison of Several Optimized Methods for Mean Stress Effect Evaluating the Stress-Life Prediction – Papuga, J. - Vízková, I. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., In: Mechanical Fatigue of Metals - Experimental and Simulation Perspectives. Cham: Springer International Publishing, 2019. p. 231-237. Structural Integrity. ISSN 2522-5618. ISBN 978-3-030-13980-3.

2018

 • Parameters affecting the response to non-proportional fatigue loading – Papuga, J. - Nesládek, M., - Jurenka, J., In: 18th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture - Fatigue and Fracture at all Scales. Instituto Superior Técnico, 2018. p. 23-26. ISBN 978-989-20-8548-7.
 • Validation of multiaxial stress-based analysis on specimens from ČSN 41 1523 – Fojtík, F. - Papuga, J., - Fusek, M., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 96-101. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Comparison of optimized Walker and Goodman methods – Vízková, I. - Papuga, J. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., In: Proceedings of the 19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2018. p. 157-159. ISBN 978-972-752-237-8.
 • Further Investigation on Mean Stress Effect Methods and Multiaxial Loading Methods – Lutovinov, M. - Papuga, J. - Vízková, I., - Nesládek, M., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 27-30. ISBN 978-80-01-06536-5.

2017

 • Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., In: Proceedings of the International Conference on Structural Integrity and Durability 2017. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb, 2017. ISSN 2584-3982.
 • Multiaxial fatigue strength prediction criteria - Development of validation data sets – Papuga, J. - Lutovinov, M., - Růžička, M., In: Fatigue 2017 - Proceedings of the 7th Engineering Integrity Society International Conference on Durability & Fatigue. Sheffield: Engineering Integrity Society, 2017. p. 532-541. ISBN 978-0-9544368-3-4.
 • Mean Stress Effect Methods Reevaluated – Vízková, I. - Papuga, J. - Lutovinov, M. - Trubelová, Š., - Nesládek, M., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. pp. 40-43. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • Efficient Lifetime Estimation Techniques for General Multiaxial Loading – Papuga, J. - Halama, R. - Fusek, M. - Rojíček, J. - Fojtík, F. - Horák, D. - Pecha, M. - Tomčala, J. - Čermák, M. - Hapla, V. - Sojka, R., - Kružík, J., In: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016. Melville, NY: AIP Publishing, 2017. AIP Conference Proceedings. vol. 1863. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1538-6.
 • MATIGUE - A NEW DATABASE FOR DATA ON FATIGUE EXPERIMENTS – Lutovinov, M. - Trubelová, Š. - Vízková, I. - Papuga, J., - Nesládek, M., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. pp. 40-43. ISBN 978-80-01-06170-1.

2016

 • Multiaxial Fatigue Prediction for Aluminum Alloys – Papuga, J., In: Proceedings of the 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture (NT2F16). Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb, 2016. p. 241-242. ISBN 978-953-7738-40-2.
 • Systematic validation of experimental data usable for verifying the multiaxial fatigue prediction methods – Papuga, J. - Parma, S., - Růžička, M., In: International Conference on Multiaxial Fatigue & Fracture. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Universidad de Sevilla, 2016.
 • A COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING NOTCH TIP STRAINS AND STRESSES UNDER MULTIAXIAL LOADING – Lutovinov, M. - Černý, J., - Papuga, J., In: International Conference on Multiaxial Fatigue & Fracture. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Universidad de Sevilla, 2016.
 • CYCLIC STRESS-STRAIN CURVE AND WELDED SPECIMENS IN FINLIV DATABASE – Trubelová, Š. - Lutovinov, M. - Černý, J. - Papuga, J., - Růžička, M., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 33-36. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • SOURCES OF FATIGUE MATERIAL PARAMETERS AND FATIGUE EXPERIMENTS – Lutovinov, M. - Trubelová, Š. - Černý, J. - Papuga, J., - Růžička, M., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 37-40. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • Database FinLiv - Focus on Staircase Method – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Acta Polytechnica CTU Proceedings. Prague: Czech Technical University, 2016. pp. 39-42. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-05885-5.

2015

 • Welded Joints in theFinLiv Database Interface and its other Development – Trubelová, Š. - Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Workshop of Applied Mechanics 2015 (19-th WAM). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ČVUT v Praze, FS, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • A Verification of Methods for Calculating Notch Tip Stresses and Strains – Lutovinov, M. - Papuga, J., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05918-0.
 • Database FinLiv - Focus on Staircase Method – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Abstract Book of 14th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 2015,
 • Categorizing and Cataloging Welded Joints in the FinLiv Database Interface – Trubelová, Š. - Papuga, J., - Růžička, M., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05746-9.
 • Building a foundation for benchmarks for fatigue prediction methods – the FinLiv database – Papuga, J. - Parma, S. - Lutovinov, M., - Růžička, M., In: Procedia Engineering - 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. p. 372-379. Procedia Engineering. ISSN 1877-7058.

2014

 • Fatigue response of double notched aluminium specimens loaded under uniaxial stress – Vargas Aguilar, M. - Růžička, M., - Papuga, J., In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014. p. 128-131. ISBN 978-80-01-05556-4.
 • Fatigue prediction by multiaxial criteria in the region of limited lifetime – Schmidová, N. - Papuga, J., In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, pp. 104-107. ISBN 978-80-01-05556-4. Available from: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings/id_41_ysesm2014_proceedings.pdf
 • Wiles of using hollow specimensfor fatigue tests – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., In: 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. p. 87-88. ISBN 978-80-231-0377-6.
 • Fatigue Curves Description – Parma, S. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Extending the Scope of Data Inputs – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Database FinLiv - focus on Manson-Coffin curves – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Ličková, D., In: Book of Extended Abstracts, 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014, pp. 73-74. ISBN 978-80-261-0429-2. Available from: http://www.kme.zcu.cz/compmech
 • Identifying parameters of Kohout-Věchet fatigue curve model – Parma, S. - Papuga, J., In: Book of Extended Abstracts, 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014, pp. 105-106. ISBN 978-80-261-0429-2. Available from: http://www.kme.zcu.cz/compmech

2012

 • A breakthrough in validating models for multiaxial fatigue limit estimation – Mrštík, J. - Papuga, J., In: ICMFM XVI - 16th International Colloquium MECHANICAL FATIGUE OF MATERIALS - Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2012. p. 216-222. ISBN 978-80-87434-05-5.
 • FinLiv concept and its effect on fatigue methods validation studies – Papuga, J. - Pliš, M. - Parma, S. - Schmidová, N., - Rathová, A., In: ICMFM XVI - 16th International Colloquium MECHANICAL FATIGUE OF MATERIALS - Conference Proceedings. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2012. p. 200-207. ISBN 978-80-87434-05-5.

2011

 • Multiaxial Fatigue Limit Evaluation by Criteria Based on von Mises Stress – Papuga, J., In: Fatigue Design 2011 Recueil de conférences Conference Proceedings. Senlis: Centre technique des industries mécaniques, 2011, ISBN 978-2-85400-946-0.
 • Evaluation of uniaxial fatigue criteria applied on multiaxially loaded unnotched samples – Vargas Aguilar, M. - Hronek, M., - Papuga, J., In: Applied mechanics 2011. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2011, pp. 231-234. ISBN 978-80-87434-03-1.

2009

 • Stress Field Analysis As a Necessary Condition of Fatigue Analyses – Papuga, J. - Stavrovský, V., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009, ISBN 978-80-7043-824-4.
 • Multiaxial Fatigue Testing and Prediction – Růžička, M. - Balda, M. - Papuga, J. - Hrubý, Z., - Hodr, A., In: 26th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Montanuniversitat Leoben, 2009. p. 193-194. ISBN 978-3-902544-02-5.
 • Damage Evolution as a Continuous Process – Stefanov, S. - Papuga, J., In: Proceedings of Second International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading. Berlin: Deutscher Verband fuer Materialforschung und Pruefung, 2009, pp. 641-650. ISBN 978-3-00-027049-9.
 • Aiming at Stress-Based Critical Plane Multiaxial Method for Finite Life Calculation – Papuga, J. - Růžička, M., In: Proceedings of Second International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading. Berlin: Deutscher Verband fuer Materialforschung und Pruefung, 2009. p. 465-474. ISBN 978-3-00-027049-9.

2008

 • Load Path Effect Under Multiaxial Load Conditions – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Doubrava, K., In: Proceedings of The Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. p. 105-110. ISBN 978-1-905088-24-9.

2007

 • Experimentální a výpočtová analýza elastoplastických deformací a napětípři neproporcionálním únavovém zatížení – Doubrava, K. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J. - Balda, M., - Frohlich, V., In: Experimentální analýza napětí 2007. Plzeň: Západočeská universita, 2007, pp. 27-28. ISBN 978-80-7043-552-6.
 • Computational Fatigue Strength Prediction of Turbine Blade Pin Joint – Španiel, M. - Jurenka, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Papuga, J., In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 281-282. ISBN 978-80-87012-06-2.
 • Analýza napjatosti a posouzení možnosti iniciace a šíření únavové trhliny v zámku lopatek parní turbiny – Jurenka, J. - Růžička, M. - Španiel, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J., - Tuček, A., In: Parní turbíny a jiné turbostroje 2007. Plzeň: A.S.I., Klub - Turbostroje - Plzeň, 2007. p. 20/1-20/10.
 • On critical plane criteria assessments in case of combined – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Doubrava, K., - Růžička, M., In: IWCMM17 - Paris - Book of Abstracts. Paris: Centre des Matériaux, Mines Paris / ParisTech -- CNRS/UMR 7633, 2007, pp. 31-32. Available from: http://iwcmm17.ensmp.fr/
 • Computational Coverage of Region of High-Cycle Multiaxial Fatigue and Some of Its Results – Papuga, J. - Růžička, M., In: Fatigue 2007 - Proceedings of the 6th International Conference on Durability and Fatigue. Sheffield: Engineering Integrity Society, 2007, pp. N/A. ISBN 978-0-9544368-1-0.
 • Computational Coverage of Region of High-Cycle Multiaxial Fatigue and Some of Its Results – Papuga, J. - Růžička, M., In: Fatigue 2007 - Proceedings of the 6th International Conference on Durability and Fatigue. Sheffield: Engineering Integrity Society, 2007, pp. 2.3. ISBN 978-0-9544368-1-0.

2006

 • PragTic - program pro únavový výpočet na základě MKP dat a co dál s ním – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Stavrovský, V., In: Životnost materiálů a konstrukcí. Brno: ÚFM AV ČR, 2006, pp. 51-58. ISBN 80-239-6751-7. Available from: http://www.pragtic.com

2005

 • The Influence of Random Multiaxial Nonproportional Stress on the Fatigue Life of Machine Parts – Růžička, M. - Papuga, J. - Balda, M., - Svoboda, J., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 624-625. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Expert System for Assessing the Fatigue Resistance of Thin-Wall Profile Weld – Růžička, M. - Papuga, J. - Pěnička, R., - Hejman, M., In: Computational Mechanics Abstracts, Volume II: Abstracts of the Papers Presented at the Regular Sessions of the Sixth World Congress on Computational Mechanics in conjunction with the Second Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics. Beijing: Thinghua University Press & Springer Verlag, 2004, pp. 476. ISBN 7-302-09342-3.
 • Porovnání přístupů výpočtů životnosti svarových spojů tenkostěnných dutých profilů – Růžička, M. - Papuga, J. - Španiel, M., - Hejman, M., In: Computational Mechanics 2004. Plzeň: Fakulta apl.věd Západočeské university, 2004, pp. 453-460. ISBN 80-7043-314-0.
 • Data Processing Line for Multiaxial Fatigue Computation and Its Experimental Verification – Růžička, M. - Papuga, J. - Balda, M., - Svoboda, J., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, ISBN 80-86059-41-3.
 • Several High-Cykle Fatigue Multiaxial Criteria Compared with Experimental Results – Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 286-287. ISBN 953-96243-6-3.

2003

 • Metody pro predikci únavové životnosti svarových spojů – Růžička, M. - Papuga, J., - Hejman, M., In: COSMOS 2003 20. uživatelská konference. Praha: DTechSoft Rngineering spol s r.o, 2003, pp. 4.1-4.10. ISBN 80-239-1599-1.
 • Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů - část 2: Program MAXA pro hodnocení únavového života a příklady výpočtů – Růžička, M. - Papuga, J., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 13.
 • Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů- část 1: Uniaxiální a multiaxiální metody a postupy hodnocení únavové životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 12.
 • Generování stochastických napětí na základě měřených spekter zatížení – Růžička, M. - Papuga, J., In: Dynamika strojů. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2003, pp. 175-182. ISBN 80-85918-81-1.
 • Použití MKP modelů pro únavovou analýzu poškozování – Papuga, J. - Růžička, M., In: Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003, pp. 7-12. ISBN 80-8070-112-1.

2002

 • Datová struktura pro následnou analýzu MKP řešení – Papuga, J. - Španiel, M., - Růžička, M., In: Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2002, pp. 333-340. ISBN 80-7082-903-6.
 • Software MAXA - rozvaha projektu – Papuga, J. - Šimek, D. - Španiel, M., - Růžička, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002, pp. 175-193. ISBN 80-01-02552-7.
 • Metody multiaxiální analýzy únavové životnosti – Papuga, J. - Růžička, M., - Balda, M., In: Sborník příspěvků semináře Únava a lomová mechanika 2002 - Metodické a aplikační problémy. Plzeň: Škoda Výzkum, 2002, pp. G1-G26.
 • Analýza únavového poškození na virtuálním prototypu - přechod ultiaxiálnímu řešení – Papuga, J. - Růžička, M., - Šimek, D., In: Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, pp. 273-280. ISBN 80-248-0079-9.
 • Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results – Papuga, J. - Michalec, J., - Růžička, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 660-661. ISBN 80-01-02511-X.
 • Development and Verification of Methodology for Fatigue Life Assessment of Real and Virtual Prototypes of Dynamically Loaded Structures and their Parts – Růžička, M. - Španiel, M. - Papuga, J. - Kuliš, Z., - Polach, P., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 774-775. ISBN 80-01-02511-X.
 • Metody pro predikci únavové životnosti svárových spojů – Růžička, M. - Papuga, J., - Hejman, M., In: Sborník příspěvků semináře Únava a lomová mechanika 2002 - Metodické a aplikační problémy. Plzeň: Škoda Výzkum, 2002, pp. K1-K10.

2001

 • New Concept of a Local Elastic Stress Approach for Fatigue Life Calculation – Růžička, M. - Papuga, J., In: Abstract Collection of the ICAF 2001 Conference. Toulouse: The French Association for Aeronautics and Astronautics, 2001, pp. 56-58.
 • Unaxiální a multiaxiální metody řešení životnosti z hlediska algoritmizace – Papuga, J. - Růžička, M., In: Výpočtová mechanika 2001. Plzeň: Západočeská universita, 2001, pp. 269-278. ISBN 80-7082-780-7.
 • Mountainbike Components Design - Experimental Computational Support – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuba, P., In: VDI - Report 1599. Düsseldorf: VDI Verlag, 2001, pp. 63-70. ISBN 3-18-091599-4.
 • Numerical Implementation of Generalized Non-Linear Kinematic Hardening Rule for Elasto-Plastic Constitutive Equation – Papuga, J. - Plešek, J., In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001, pp. 194-195. ISBN 80-85918-64-1.
 • Engineering Design Methods and Approaches of Dynamically Loaded Constructions – Španiel, M. - Růžička, M. - Papuga, J., - Polach, P., In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 261-262. ISBN 0-85261-731-3.
 • Fatigue Strength of Large Shafts – Růžička, M. - Papuga, J., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 179-180. ISSN 0140-0118.
 • Integration of Methods of the Experimental Stress Analysis in the Design of Machine Parts – Růžička, M. - Papuga, J. - Španiel, M. - Kuliš, Z., - Kuba, P., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 552-553. ISBN 80-01-02335-4.
 • Software Development Aimed to Fatigue Damage Computing in Cases of Complicated Loading Combinations and Its Experimental Verification – Papuga, J. - Růžička, M., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 508-509. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Posouzení uniaxiálních a multiaxiálních metod predikce životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., In: Aplikovaná mechanika 2000 - sborník. Liberec: Technická univerzita, 2000, pp. 331-336. ISBN 80-7083-388-2.
 • Fatigue Life Prediction Method and Programs Approaches – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuliš, Z., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 433. ISBN 80-01-02229-3.
 • Software Solution of Fatigue Damaging Based on the FE Analysis Results Utilization – Papuga, J. - Růžička, M., - Španiel, M., In: Abstracts of 8th International Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2000, pp. 138-140. ISBN 80-968368-1-1.
 • Diskuse problematiky poškozování při multiaxiálním zatěžování – Růžička, M. - Papuga, J., In: Únava materiálů a konstrukcí 2000 - sborník semináře. Plzeň: Škoda Výzkum, 2000, pp. 34-48.
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K. - Papuga, J., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 343-346. ISBN 80-01-02234-X.
 • Integration of Methods of the Experimental Stress Analysis in Design Mountainbike Components – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuba, P., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 293-296. ISBN 80-01-02234-X.

????

 • Several High-cykle Fatigue Multiaxial Criteria Compared with Experimental Results – Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., In: neuvedeno. p. 286-287., ????

Software

2014

 • FADOFF consortium web with shared databases – Campr, M. C. - Papuga, J., [Software] 2014.
 • Software PragTic v oficiální komerční verzi – Papuga, J. - Silva, I. - Kolovratník, D., - Šimek, M., [Software] 2014.
 • Software PragTic ve freewarové podobě – Papuga, J. - Šimek, M., - Fusek, M. F., [Software] 2014.

2013

 • FinLiv.VBA ver.N – Papuga, J., [Software] 2013.

2012

 • Abaqus2PragTic – Nesládek, M. - Papuga, J., [Software] 2012.

2009

 • PragTic v.0.2 – Papuga, J., [Software] 2009.
 • FinLiv database – Papuga, J., [Software] 2009.
 • FatLim database – Papuga, J., [Software] 2009.

2007

 • PragTic Software – Papuga, J. - Růžička, M., [Software] 2007.

2005

 • PragTic – Papuga, J. - Růžička, M., [Software] 2005.

Report

2018

 • Validation of Fatigue Life Assessment Methodology – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Lutovinov, M. - Růžička, M. - Papuga, J. - Fumfera, J. - Kuželka, J. - Měšťánek, P. - Procházka, R. - Rund, M., - Džugan, J., [Research Report] Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2018. Report no. 12105/18/39.

2015

 • Únavová predikce turbínové skříně s uvažováním proměnného teplotního zatěžování – Nesládek, M. - Papuga, J., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/20.

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - TA01011274 - Agentura pro dokumentaci únavové analýzy – Papuga, J., [Annual Report] 2014.
 • Únavová predikce turbínové skříně – Nesládek, M. - Papuga, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2014. Report no. 12105/14/11.

2013

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 – Papuga, J., [Annual Report] 2013. Report no. TA01011274-3.
 • Únavová kontrola dílů turbodmychadla pomocí SW PragTic – Papuga, J. - Nesládek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 12105/13/66.
 • Výpočetní analýza dmychadlového kola v interakci s navazujícími díly – Nesládek, M. - Hrubý, Z., - Papuga, J., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/24.

2012

 • Výpočetní analýza turbodmychadla – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Prejzek, O. - Papuga, J., - Růžička, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105/12/33.
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Papuga, J., - Růžička, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 12105/12/64.
 • Evaluation of experimental data available for validating criteria intended for an estimation of the fatigue limit – Papuga, J. - Parma, S. - Schmidová, N., - Rathová, A., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2012. Report no. FAD/12/006.
 • Summary of experiments realized within FADOFF project – Vargas Aguilar, M. - Fojtík, F. - Papuga, J., - Hodr, A., [Technical Report] 2012. Report no. FAD/12/005.
 • Dummy model - aplikace pro rychlou validaci výpočetních metod v oblasti meze únavy materiálu – Mrštík, J. - Papuga, J., [Technical Report] 2012. Report no. FAD/12/003 (VYZ 1468/2012).

2011

 • Pracovní schéma databází týkajících se projektu FADOFF – Papuga, J. - Campr, M., [Technical Report] 2011. Report no. FAD/11/010.
 • Souhrn metod navržených k implementaci do softwaru PragTic – Papuga, J. - Fusek, M. - Halama, R. - Stavrovský, V., - Hejman, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. FAD/11/007.
 • VÝPOČET ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ PŘI MULTIAXIÁLNÍM ZATĚŽOVÁNÍ - ZÁKLADY A NAPĚŤOVÁ KRITÉRIA – Papuga, J. - Růžička, M., - Nesládek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. FAD/11/004.
 • Gigacyklová Únava – Papuga, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12015/11/41.
 • MULTIAXIALITA NAPJATOSTI V KRITICKÝCH MÍSTECH ZKUŠEBNÍ LOPATKY PARNÍ TURBÍNY PREDIKCE ÚNAVOVÉ ŢIVOTNOSTI – Růžička, M. - Jurenka, J., - Papuga, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 12105/11/40.
 • NÍZKOCYKLOVÉ A VYSOKOCYKLOVÉ ZKOUŠKY MODELOVÝCH ZÁMKŮ LOPATEK V PODMÍNKÁCH FRETTINGU II – Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Nesládek, M., - Kuželka, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2011. Report no. 12105/11/21.

2002

 • Zpracování zatěžovací historie v reálném čase programem RainIT – Papuga, J. - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/33.
 • Metody a postupy pro hodnocení životnosti částí automobilů – Růžička, M. - Španiel, M., - Papuga, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/24.
 • Tvorba softwaru pro analýzu únavových poškození a vizualizace výsledků – Papuga, J. - Michalec, J., - Růžička, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/1.

2001

 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/24.

2000

 • Konstitutivní vztahy při elasto-plastickém řešení – Růžička, M. - Papuga, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/26.
 • Algoritmizace přístupů pro výpočet únavového poškození – Růžička, M. - Papuga, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/27.

Qualification report

2006

 • Mapping of Fatigue Damages - Program Shell of FE-Calculation – Papuga, J., Praha: Defense date 2006-02-13. PhD Thesis. ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti.

Proceedings

2015

 • Procedia Engineering - 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., Prague, 2015-03-23/2015-03-26. Oxford: Elsevier Ltd, 2015. Procedia Engineering. ISSN 1877-7058.

2007

 • Klasické a súčasné prístupy k stanoveniu únavovej životnosti telesa s vrubom – Stavrovský, V. ed. - Růžička, M. ed., - Papuga, J. ed., Praha, 2007-02-16. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2007. ISBN 978-80-01-03895-6.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2023

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2023 - FKM-Guideline Non-Linear – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2023.
 • pyLife 2023 Workshop – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2023.
 • 1st Workshop on Thermodynamics of Fatigue Process – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2023.

2022

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2022 - Vibration Fatigue Analysis – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2022.

2019

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2019 - Paul Heuler's Lectures – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2019.

2018

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2018 - FKM Guideline Training – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2018.

2017

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2017 - Design and Fatigue of Weldments – Papuga, J. org. - Havlínová, J. org., [Workshop Hosting] 2017.

2016

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2016 - Vibration Fatigue Analysis – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Workshop Hosting] 2016.

2015

 • International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Conference Hosting] 2015.

2014

 • Design & Damage Tolerance for Aeronautical Engineers – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Workshop Hosting] 2014.

2011

 • Damage Tolerance - Methods & Applications – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Workshop Hosting] 2011.
 • Seminář o výpočetní únavové analýze 2011 & 4. setkání uživatelů PragTicu – Papuga, J. org. - Růžička, M. org. - Havlínová, J. org., - Hodr, A. org., [Workshop Hosting] 2011.

2009

 • Workshop on Computational Fatigue Prediction 2009 & The 3rd PragTic Users' Meeting – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Workshop Hosting] 2009.

2007

 • PragTic user meeting – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., [Conference Hosting] 2007.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2014

 • Summary of verified computation technologies – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M. - Parma, S. P. - Hejman, M. H. - Mrštík, J. M. - Halama, R. H. - Fusek, M. F., - Schmidová, N., [Verified Technology] 2014.

Invited unpublished lecture

2023

 • Responsible Fatigue Design of Components under Multiaxial Loading – Papuga, J., [Invited unpublished scientific lecture] Senlis: Fatigue Design 2023, CETIM. 2023-11-30.

2019

 • Fatigue solvers - how safe is their use – Papuga, J., [Invited unpublished scientific lecture] Ostravice: Doc. Radim Halama, Ph.D.. 2019-04-15.

2009

 • Multiaxial Fatigue & PragTic Related Projects – Papuga, J., [Invited unpublished scientific lecture] Parma: Prof. Andrea Spagnoli, Universita degli studi di Parma. 2009-12-10.
 • Multiaxial Fatigue & PragTic Related Projects – Papuga, J., [Invited unpublished scientific lecture] Milano: Prof. Mario Guagliano, Politecnico di Milano. 2009-12-11.

2007

 • On critical plane criteria assessments in case of combined tensile and torsion load - experimental testing and numerical simulation – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Růžička, M. - Doubrava, K. - Balda, M., - Fröhlich, V., [Invited unpublished scientific lecture] Smetanova 17, Maribor: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering. 2007-06-26.

2002

 • Určování životnosti dílů turbín – Růžička, M. - Papuga, J., - Šimek, D., [Invited unpublished scientific lecture] Plzeň: ČVUT FSI Ústav mech.,Odbor pruž. a pev.. 2002-11-11.

2001

 • Metody posuzování životnosti na základě výsledků výpočtů MKP – Papuga, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha, Letňany: VZLÚ. 2001-11-01.
 • Elastickoplastické konstitutivní vztahy – Papuga, J., [Invited unpublished scientific lecture] Odolena Voda: Aero Vodochody. 2001-06-15.