[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Pavel Steinbauer

Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D.

pavel.steinbauer (at) fs.cvut.cz

Subnet manager / Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 7568
420246003711
420602819383

room: 311, Roztoky, Přílepská
room: A2-155, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • TN01000071  
  Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství – Steinbauer, P. (2019-2022)
 • TH02010652  
  Vývojový nástroj pro predikci a ověřování bezpečnosti a odolnosti ručních palných zbraní při rázovém testování – Steinbauer, P. (2017-2019)
 • TH02010770  
  Inteligentní diagnostická jednotka stožárů veřejného osvětlení – Steinbauer, P. (2017-2019)
 • TA04020673  
  Zařízení pro zvyšování účinnosti energetických provozů – Steinbauer, P. (2014-2017)
 • TA01030170  
  Systematický návrh řídicích systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Steinbauer, P. (2011-2013)
 • GA101/06/1787  
  Dynamické vlastnosti plynových ložisek a jejich interakce s rotorem – Steinbauer, P. (2006-2008)

Journal papers

2022

 • LABYRINTH SEAL CFD CALCULATION AND TEMPERATURE MEASUREMENT INVESTIGATION – Čížek, M. - Klír, V. - Steinbauer, P., - Vampola, T., Aviation. 2022, 26(2), 96-103. ISSN 1648-7788.

2018

 • Predictive control of commercial e-vehicle using a priori route information – Steinbauer, P. - Husák, J. - Denk, P. - Macek, J. - Šika, Z., - Pasteur, F., International Journal of Powertrains. 2018, 2018(7), 53-71. ISSN 1742-4275.

2015

 • Combined evaluation of overal NVH car passenger vibration comfort – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2015, 15 24-30. ISSN 1801-1217.

2011

 • Correlation of Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Handling by Neural Networks – Pelikán, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Úlehla, J., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(29), 119-122. ISSN 1801-1217.
 • Synthesis and Implementation of Vibration Suppression by 6 DOF Active Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Zavřel, J. - Vampola, T., - Valášek, M., Bulletin of Applied Mechanics. 2011, 7(28), 85-90. ISSN 1801-1217.

2009

 • Identification of Stiffness and Damping Coefficients of Aerostatic Journal Bearing – Kozánek, J. - Šimek, J. - Steinbauer, P., - Bílkovský, A., Engineering Mechanics. 2009, 16(3), 209-220. ISSN 1802-1484.

2008

 • Influence of deteriorated suspension components on ABS braking – Vaculín, O. - Svoboda, J. - Valášek, M., - Steinbauer, P., Vehicle System Dynamics. 2008, 46(S), 969-979. ISSN 0042-3114.
 • Experimental Verification of Correlation between Objective and Subjective Evaluation of Passenger Car Vibration Comfort – Valášek, M. - Pelikán, J. - Ulehla, J. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(14), 99-101. ISSN 1801-1217.
 • Identification of Phenomenological Shock Absorber Model Using Neuro-Fuzzy Method – Šika, Z. - Bauma, V. - Valášek, M. - Kukula, P. - Bílkovský, A., - Steinbauer, P., Bulletin of Applied Mechanics. 2008, 4(15), 88-91. ISSN 1801-1217.
 • Experimental investigation of gas aerostatic bearings – Steinbauer, P. - Šika, Z. - Kozánek, J., - Šimek, J.Š., Acta Mechanica Slovaca. 2008, 12(3-B), 769-776. ISSN 1335-2393.
 • Experimenty s aktivním tlumením automobilu – Kruczek, A. - Hlinovský, M. - Honců, J., - Steinbauer, P., Acta Mechanica Slovaca. 2008, 12(1-A), 145-152. ISSN 1335-2393.

2007

 • Mechatronic Suspension for X-Friendly Vehicles – Valášek, M. - Vaculín, O. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Švéda, J., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2007, 5(1), 1-10. ISSN 1214-0821.
 • Moderní přístup k měření kmitavého chování struktur a soustav – Valášek, M. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., Metrologie. 2007, 16(1), 7-9. ISSN 1210-3543.
 • Experimental Investigation of Interaction Between a Vehicle and its Occupants – Vaculín, O. - Steinbauer, P., - Svoboda, J., Applied and Computational Mechanics. 2007, 1(1), 335-342. ISSN 1802-680X.

2006

 • Gas Aerostatic Bearing Identification – Steinbauer, P. - Bauma, V. - Kozánek, J. - Neusser, Z., - Šika, Z., AT&P Journal. 2006, 12(1), 1-6. ISSN 1335-2237.
 • Coupling of Simulation Tools for Simulation of Multiphysical Systems – Valášek, M. - Máca, J. - Steinbauer, P. - Spurný, J. - Šmilauer, V., - Vaculín, O., Inženýrská mechanika. 2006, 13(3), 213-222. ISSN 1210-2717.

2005

 • HIL Experiments with Quarter Car – Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Skopalík, T., - Mikoláš, P., Inženýrská mechanika. 2005, 12(A1), 99-106. ISSN 1210-2717.

2002

 • Semi-Active Damping in Automotive Systems: Design by Simulation – Kortuem, W. - Valášek, M. - Šika, Z. - Schwartz, W. - Steinbauer, P., - Vaculín, O., International Journal of Vehicle Design. 2002, 28(14), 103-120. ISSN 0143-3369.

2000

 • Methodologies for Coupling Simulation Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design – Valášek, M. - Veitl, A. - Gordon, T. - van de Sand, A. - Howell, M. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., Vehicle System Dynamics. 2000, 33(supplement), 231-243. ISSN 0042-3114.

1996

 • Experimentování s fuzzy PI regulátory – Steinbauer, P., Automatizace. 1996, 39 553-558. ISSN 0005-125X.

Proceeding papers

2023

 • High-order neurons based online identification for time-variant nonlinear plants – Pawlik, V. - Steinbauer, P., - Bukovský, I., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. ISBN 978-80-01-07185-4.
 • Feature selection for high-order neural unit based identification – Pawlik, V. - Steinbauer, P., - Bukovský, I., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2023. Plzeň: University of West Bohemia, 2023. p. 159-162. ISBN 978-80-261-1177-1.

2022

 • Multibody Model of Vehicle for 3D Car Dynamics – Procházka, F. - Neusser, Z. - Pelikán, J. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Valášek, M., In: 30th Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 47-49. 1. ISBN 978-80-01-07078-9.
 • Online identification using linear neural unit with guaranteed weights convergence – Pawlik, V. - Bukovský, I., - Steinbauer, P., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 111-114. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • ONLINE PLANT MODEL ESTIMATION FOR NEURAL BASED ADAPTIVE CONTROL – Pawlik, V. - Steinbauer, P., - Bukovský, I., In: 30th Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 43-46. 1. ISBN 978-80-01-07078-9.

2021

 • Structural Health Monitoring During White-Noise Vibration Testing Using Total Harmonic Distortion – Karlíček, J. - Steinbauer, P., - Pawlik, V., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 103-106. ISBN 978-80-261-1059-0.
 • Inovace řešení termobariéry na vibračním zkušebním stroji – Zámečníková, T. - Kropík, B. - Kulíšek, V. - Malá, A. - Mareš, T. - Novotný, C. - Růžička, M. - Steinbauer, P. - Stajner, O., - Dočkal, A., In: POLYMER COMPOSITES 2021 – Proceedings. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 68-73. ISBN 978-80-01-06897-7.
 • VERIFICATION OF THE COMPLIANCE WITH THE STANDARDS OF THE VIBRATION TESTING CONTROLLERS FOR THE WHITE NOISE EXPOSURE – Pawlik, V. - Steinbauer, P., - Bukovský, I., In: 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 53-56. ISBN 978-80-01-06909-7.
 • Control of the Electrodynamic Shaker with Additional Force Sources – Pawlik, V. - Steinbauer, P. - Karlíček, J. - Denk, P. - Kraus, K., - Bukovský, I., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 183-185. ISBN 978-80-261-1059-0.

2020

 • Hybrid Powertrain Optimization Tools – Macek, J. - Toman, R. - Denk, P., - Steinbauer, P., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 110-129. ISBN 978-80-01-06744-4.
 • Studie shlukové analýzy pro klasifikaci frekvenčních spekter kompozitových struktur – Märzová, K. - Steinbauer, P., - Bukovský, I., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 55-58. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • Kontinuální kvantifikace strukturního poškození konstrukcí v rušivých prostředích za využití multiškálového srovnání binarizovaných frekvenčních spekter – Vejvar, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Náhlík, J., - Bukovský, I., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 115-118. ISBN 978-80-01-06791-8.
 • Learning Entropy of Adaptive Filters via Clustering Techniques – Bukovský, I. - Dohnal, G. - Steinbauer, P. - Budík, O. - Ichiji, K., - Homma, N., In: 2020 SENSOR SIGNAL PROCESSING FOR DEFENCE CONFERENCE (SSPD). ???: IEEE Industrial Electronic Society, 2020. ISBN 9781728138107.
 • LMS BASED ADAPTIVE INVERSE CONTROL OF THE ELECTRODYNAMIC SHAKER – Pawlik, V. - Steinbauer, P., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 84-87. ISBN 978-80-01-06791-8.

2019

 • Vibration-based health monitoring of lighting poles – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Bukovský, I., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 190-192. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • The Pilot Influence on the Flutter Velocity of the Lightweight Plane – Sommer, T. - Steinbauer, P. - Slavík, S. - Vilímek, M., - Kratochvíl, A., In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. vol. 304. ISSN 2261-236X.
 • REGULATOR TUNING FOR AN EXPERIMENTALLY IDENTIFIED MODEL OF A VIBRATION EXCITER – Pawlik, V. - Steinbauer, P., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 30-33. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • Lighting Pole Health Monitoring for Predictive Maintenance – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Bukovský, I., - Neruda, M., In: Procedia Structural Integrity - 3rd International Conference on Structural Integrity. Amsterdam: Elsevier B.V., 2019. p. 799-805. vol. 17. ISSN 2452-3216.
 • The optimization of the driving power distribution between power units of the HEV powertrain based on the velocity profile – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 37-39. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • THE POWER DISTRIBUTION OPTIMIZATION FOR HEV POWERTRAIN BASED ON VEHICLE VELOCITY PROFILE – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 8-11. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • Studie vyhodnocení modálních vlastností učícími algoritmy pro detekci poškození kompozitové struktury – Bukovský, I. - Steinbauer, P. - Němec, J., - Jurík, J., In: AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 27-1-27-12. ISBN 978-80-553-3250-5.

2018

 • Mechatronic modal hammer – Steinbauer, P., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • OPTIMIZATION TOOL FOR HYBRID VEHICLES – Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Steinbauer, P. - Vítek, O., - Toman, R., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 4-20. ISBN 978-80-552-1880-9.
 • DESIGN OF AN ALGORITHM FOR PREDICTIVE CONTROL OF VEHICLE BY MEANS OF DYNAMIC PROGRAMMING USING OPTIMAL VELOCITY AND POWER CRITERION – Mejdrechová, M. - Denk, P., - Steinbauer, P., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. p. 35-38. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • The study of possibilities towards to extending the Hybrid Electric Vehicle mathematical model by predictive control algorithm – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 11-12. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • THE CONCEPT OF THE PREDICTIVE CONTROL ALGORITHM DESIGNED FOR THE HYBRID ELECTRIC VEHICLE ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 9-12. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • THE DETAILED VIEW ON THE HYBRID ELECTRIC VEHICLE MATHEMATICAL MODEL USED FOR THE ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. p. 9-12. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • Influence of the pilot on the modal parameters of the control system lightweight aircraft – Sommer, T. - Steinbauer, P. - Vilímek, M. - Slavík, S., - Kratochvíl, A., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 109-110. ISBN 978-80-261-0819-1.

2017

 • PROBLEMS, SOLUTIONS AND USAGE OF SHOCK ABSORBERS WITH DEGRESSIVE CHARACTERISTICS – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., In: Proceedings of 25th International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Rockhampton: Central Queensland University, Rockhampton, Queensland, Australia, 2017.
 • Modal testing as a tool for composite damage detection? – Steinbauer, P. - Němec, J., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Inerter potential for vehicle vertical dynamics – Steinbauer, P. - Baněček, J. - Kolda, O. - Houfek, P., - Zemánek, T., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 707-712. 1. ISSN 2523-9589. ISBN 978-80-01-06173-2.
 • Calibration of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 223-230. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Calibration of Mechatronic Flexible Joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 223-230. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Experimental and numerical determination of Riffle Barrel properties – Doubrava, K. - Sháněl, V. - Fumfera, J. - Růžička, M., - Steinbauer, P., In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 603-606. ISBN 978-80-553-3167-6.
 • Mathematical model of the Hybrid Electric Vehicle for driving consumption optimization – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. pp. 19-20. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Advanced control systems in vehicle flow simulations – Stojan, R. - Šika, Z., - Steinbauer, P., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. pp. 123-124. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • EVALUATION OF THE DRIVING OPTIMIZATION SYSTEM CAPABILITIES IN TRAFFIC SIMULATIONS – Stojan, R. - Denk, P. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. p. 32-35. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • THE EFFECT OF SETTING THE LOWER LEVELS OF THE CASCADE CONTROL STRUCTURE ON THE BEHAVIOR OF THE VEHICLE FLOW – Stojan, R. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. p. 48-51. ISBN 978-80-01-06170-1.
 • THE RECONFIGURABLE MATHEMATICAL MODEL OF THE HYBRID ELECTRIC VEHICLE – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. p. 5-8. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • THE OPTIMIZATION OF RIDING VEHICLE BEHAVIOR BASED ON THE ADAPTIVE ROUTE DESCRIPTION – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. p. 16-19. ISBN 978-80-01-06170-1.

2016

 • E-vehicle predictive control for range extension – Steinbauer, P. - Pasteur, F. - Macek, J. - Šika, Z., - Husák, J., In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer International Publishing AG, 2016. pp. 279-286. vol. 470. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-39638-5.
 • Dynamic Optimization of the E-Vehicle Route Profile – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Šika, Z., - Barák, A., In: SAE Technical Paper 2016-01-0156. Warrendale, PA: SAE International, 2016.
 • Predictive control of commercial e-vehicle using a priori route information – Steinbauer, P. - Husák, J. - Pasteur, F. - Denk, P. - Macek, J., - Šika, Z., In: 3rd Biennial International Conference on Powertrain Modelling and Control Testing, Mapping and Calibration. Loughborough: Loughborough University, 2016.
 • MODEL-BASED RANGE EXTENSION CONTROL OF THE E-VEHICLE – Husák, J. - Steinbauer, P., - Pasteur, F., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • ROUTE SEGMENTATION DESIGNED FOR OPTIMIZATION OF THE VEHICLE BEHAVIOR AND CONTROL BY THE ADAPTIVE CRUISE CONTROL – Denk, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Macek, J., - Morkus, J., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 9-12. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • PREDICTIVE CRUISE CONTROL SYSTEM IN VEHICLE FLOW SIMULATIONS – Stojan, R. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 42-46. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • MECHATRONIC SYSTEMS IN VEHICLE FLOW CONTROL - EXTENDING MPC-ACC CAPABILITIES – Stojan, R. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 61-64. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • THE NEW APPROACH FOR VEHICLE BEHAVIOR OPTIMIZATION BASED ON VEHICLE ROUTE KNOWLEDGE – Denk, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Macek, J. - Morkus, J., - Švamberová, L., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 9-12. ISBN 978-80-01-05975-3.
 • Innovative car back door actuator – Valášek, M. - Musil, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Steinbauer, P., - Hrnko, L., In: Advanced Mechatronics Solutions. Cham: Springer, 2016. pp. 97-102. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-23923-1.

2015

 • MODAL TESTING AND OPERATIONAL VIBRATIONS MEASUREMENT OF HUGE MACHINES BASED ON NI HARDWARE AND SOFTWARE – Steinbauer, P. - Mráz, L., - Procházka, F., In: ERIN2015 - Application of LabView in research and development. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 9-10. ISBN 978-80-01-05737-7.
 • Discretization and parameterization of route description for velocity profile optimization of vehicle – Denk, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Macek, J., - Morkus, J., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. pp. 23-24. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • Simulation study of vehicle stream with coordinated control – Steinbauer, P. - Stojan, R., - Šika, Z., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015, pp. 99-100. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • SIMULATION STUDY OF MECHATRONIC SYSTEMS INFLUENCE IN VEHICLE FLOW CONTROL – Stojan, R. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 46-49. ISBN 978-80-01-05918-0.
 • EXTENDED ROUTE DESCRIPTION WITH USE THE MEASURED HISTORICAL DATA FOR VELOCITY PROFILE OPTIMIZATION – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Morkus, J., - Macek, J., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ISBN 978-80-01-05918-0.
 • THE DEVELOPMENT OF RIDE OPTIMIZATION BASED ON VEHICLE ROAD KNOWLEDGE – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Morkus, J., - Macek, J., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ISBN 978-80-01-05746-9.

2014

 • Composites in Machine Tool Applications – Uher, O. - Poul, R. - Kašpárková, T. - Kulíšek, V. - Růžička, M., - Steinbauer, P., In: Proceedings of The 16th International Machine Tool Engineers' Conference. 2014, pp. 109-118.
 • Advanced methods of dynamic system identification – Sobotka, P. - Steinbauer, P., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

2013

 • Snowboard analyses – Steinbauer, P. - Růžička, M. - Mráz, L., - Honzík, Z., In: Polytec User Meeting. 2013, Available from: http://mech.fs.cvut.cz
 • Control Implementation of Complex Vibrating Structures – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Svatoš, P., In: Technical Computing Prague 2013. 2013, pp. 55-56. ISBN 8070808632. Available from: http://mech.fs.cvut.cz
 • Static and dynamic properties of hybrid composite beams – Had, J. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Steinbauer, P., - Uher, O., In: PROCEEDINGS IRF2013. Porto: Edicoes INEGI, 2013. pp. 1-14. ISBN 978-972-8826-28-4.

2012

 • H inf Control Synthesis Based on the Experimentally Identified System Model – Svatoš, P. - Šika, Z., - Steinbauer, P., In: 16th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-05186-3.
 • Identification of Dynamical Model of Active Hexapod Structure – Svatoš, P. - Šika, Z., - Steinbauer, P., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-05156-6.

2011

 • Motion Control and Vibration Suppression by 6 DOF Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Vampola, T., - Steinbauer, P., In: 14th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04975-4.

2010

 • Using vibrations to improve heat exchange on thermal power station tube plate – Steinbauer, P. - Vampola, T., - Huňády, R., In: Computational Mechanics 2010. Plzeň: University of West Bohemia, 2010, pp. 1-2. ISBN 978-80-7043-919-7. Available from: http://www.mechatronics.cz
 • Model Predictive Control of Motion and Vibration Suppression of Parallel Machine with Active Platform – Svatoš, P. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Vampola, T., In: Proceedings of ISMA2010, International Conference on Noise and Vibration Engineering, including USD2010. Leuven: Katholieke Universiteit, 2010. p. 467-477. ISBN 978-90-73802-87-2.

2008

 • Použití LabVIEW při měření mechanických veličin – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Valášek, M., In: Přátelské setkání uživatelů LabVIEW. Praha: ČVUT FS, Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, 2008,
 • Determination of aerostatic journal bearing dynamic properties – Šimek, J. - Kozánek, J. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., In: Proceedings of Colloquium Dynamics of Machines. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2008. pp. 161-168. ISBN 978-80-87012-10-9.
 • Using Rotor Kit Bently Nevada for Experiments with Aerostatic Bearings – Šimek, J.Š. - Kozánek, J. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., In: X. Internatinal Conference on the Theory of Machines and Mechanisms Proceedings. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008. pp. 1-6. ISBN 978-80-7372-370-5.
 • Experimenty s aktivním tlumením automobilu – Kruczek, A. - Hlinovský, M. - Honců, J., - Steinbauer, P., In: Automatizácie a riadenia v teórii a praxi 2008. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2008, ISBN 978-80-8073-981-2.

2007

 • Dynamic Properties of Aerostatic Journal Bearings – Šimek, J. - Kozánek, J., - Steinbauer, P., In: Dynamics of Machines 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. p. 177-184.
 • Influence of Deteriorated Suspension Components on ABS Braking – Vaculín, O. - Svoboda, J. - Valášek, M., - Steinbauer, P., In: 20-th IAVSD International Symposium: Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Berkeley: University of California Press, 2007. p. 93-94.
 • Analýza dynamického chování rozvodového mechanismu – Tichánek, R. - Steinbauer, P., In: KOKA '07 - XXXVIII. medzinárodná vedecká konferencie pracovníkov katedier a pracovísk spalovacích motorov vysokých škol na Slovensku a v Čechách. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. pp. 20. ISBN 978-80-227-2714-3.

2006

 • Control Rapid Prototyping of Redundantly Actuated Parallel Kinematical Machine – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T., - Steinbauer, P., In: Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006, pp. 1-10. ISBN 80-7080-616-8.
 • Knowledge Support of Simulation Model Development by Reuse – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: Proceedings 5th MATHMOD Vienna- 5th Vienna Symposium on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2006, pp. 144. ISBN 3-901608-30-3.
 • Improving the Engine Transient Performance using Model-based Predictive Control – Florián, M. - Macek, J. - Polášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Takáts, M. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Vávra, J. - Vítek, O., - Doleček, V., In: Thermo-and Fluid Dynamic Processes in Diesel Engines. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2006, pp. 439-450. ISBN 84-9705-982-4.
 • Experimental Stand for Measurement of Fluid Bearing Characteristics – Steinbauer, P. - Šimek, J. - Kozánek, J., - Bauma, V., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 87-92. ISBN 80-87012-02-X.
 • Co-simulation of Mechanical and Civil Engineering Systems – Steinbauer, P. - Vaculín, O. - Valášek, M. - Máca, J., - Šmilauer, V., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006, pp. 93-98. ISBN 80-87012-02-X.
 • Development of a Biomechanical Model of a Vehicle Occupant – Vaculín, O. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 135-140. ISBN 80-87012-02-X.
 • Measurements of Dynamic Interaction of a Vehicle and Its Occupants – Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Svoboda, J. - Vilímek, M., - Dvořák, M., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 129-134. ISBN 80-87012-02-X.
 • Influence of Suspension Component Deterioration on Vehicle Handling – Vaculín, O. - Steinbauer, P., - Svoboda, J., In: Proceedings of Computational Mechanics 2006. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2006. pp. 649-656. ISBN 80-7043-477-5.

2005

 • Experimental Modal Analysis Tool for Matlab – Steinbauer, P. - Ulman, Š., - Neusser, Z., In: Technical Computing Prague 2005 - Sborník příspěvků 13. ročníku konference. Praha: Humusoft, 2005, pp. 1-10. ISBN 80-7080-577-3.

2004

 • Podpora integrovaného návrhu znovupoužitím - příklad kolejového vozidla – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, ISBN 80-01-03105-5.
 • Experiments With Design Best Practices – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Coovi, A., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Knowledge Support Of Cautious Sharing Of Knowledge For Simulation Model Assembly – Valášek, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Trejtnar, L., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1. ISBN 80-86059-41-3.
 • Direct Nonlinear Synthesis of Semi-Active Control – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: EUROMECH Colloquium 455 on Semi-Active Vibration Suppression. Praha: EUROMECH, 2004, pp. 1-11.
 • Toward a knowledge-based system for engineering design – Agassounon Coovi, A. - Valášek, M., - Steinbauer, P., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004. p. 10-20. ISBN 80-01-02958-1.

2003

 • Influence of Controllable Shock Absorber Dynamics on Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Kejval, J., In: ICOVP 2003 - 6th International Conference on Vibration Problems. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. pp. 31-36.
 • Measurement of Controllable Shock Absorber for Dynamic Identification and Evaluation of Its Force Control – Valášek, M. - Šika, Z. - Zubek, T. - Steinbauer, P., - Kejval, J., In: ICOVP 2003 - 6th International Conference on Vibration Problems. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. pp. 67-74.
 • Knowledge Support Of Simulation Model Reuse, In: Proc. of Advanced Engineering Design AED 03 – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Zdráhal, Z., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 124-131. ISBN 80-86059-35-9.
 • Concurrent Design of Railway Vehicles – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Kolář, J., - Dvořák, J., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. ISBN 80-86059-35-9.
 • Knowledge Support of Simulation Model Reuse – Valášek, M. - Šika, Z. - Zdráhal, Z., - Steinbauer, P., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003. pp. 32-36. ISBN 80-86059-35-9.
 • Knowledge Support of Virtual Modelling and Simulation – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Šika, Z., In: Virtual Nonlinear Multibody Systems. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 233-242. ISBN 1-4020-1339-6.
 • Modely kolejových vozidel pro příměstskou a městskou dopravu – Barla, J. - Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P. - Valášek, M., - Wůdy, T., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003. pp. 106-110. ISBN 80-01-02866-6.

2002

 • Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002, pp. 532-538. ISBN 80-7080-500-5.
 • Znalostní podpora simulací v integrovaném návrhu vozidel kolejové dopravy – Dvořák, J. - Kolář, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 96-98. ISBN 80-01-02652-3.
 • Paralelní manipulátor s přímým hydraulickým pohonem – Andrlík, V. - Jakubský, O. - Steinbauer, P. - Talácko, J. - Valášek, M., - Zavřel, J., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 72-74. ISBN 80-01-02652-3.
 • Implementace znalostního rádce – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Rozvoj metod a prostředků integraovaného inženýrství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 14-16. ISBN 80-01-02652-3.
 • Prototype Implementations of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspensions – Valášek, M. - Schwartz, W. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., In: Proceedings of 7th Minisyposium VSDIA. Budapešť: VSDIA, 2002, pp. 373-382.
 • Force Control of Variable Shock Absorber – Valášek, M. - Šika, Z. - Kejval, J. - Honců, J., - Steinbauer, P., In: Proceedings of AVEC'02. Tokyo: Society of Automotive Engineers of Japan, 2002, pp. 141-146. ISBN 4-915219-27-5.
 • Knowledge Support of Virtual Modelling and Simulation – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Zdráhal, Z. - Mulholland, P., - Šika, Z., In: Virtual Nonlinear Multibody Systems, NATO Advanced Study Institute. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002, pp. 241-246.

2001

 • Experiments with Semi-Active Truck Suspension Prototype – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 584-585. ISBN 80-01-02335-4.
 • Design Methodology for Controlled Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z., - Steinbauer, P., In: International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 249-254. ISBN 0-85261-731-3.
 • Knowledge Supported Conceptual Contorl Design Methodology of Mechatronic Systems – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Zdráhal, Z., In: International Conference on Advanced Engineering Desing. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 237-242. ISBN 0-85261-731-3.
 • Knowledge Supported Design and Reuse of Simulation Models – Steinbauer, P. - Valášek, M. - Šika, Z., - Zdráhal, Z., In: MATLAB 2001. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2001, pp. 399-406. ISBN 80-7080-446-7.

2000

 • Prototype Implementation of Semi-Active Road-Friendly Truck Suspension – Valášek, M. - Schwartz, W. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., In: Proceedings of the 7th Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2000. p. 19.

1999

 • Methodologies for Coupling Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design – Valášek, M. - Veitl, A. - Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Gordon, T. - Howel, M., - Vand de Sand, A., In: 16th IAVSD Symposium of Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Lisboa: International Association for Vehicle System Dynamics, 1999. p. 51.
 • Nonlinear Control of Multibody Systems – Valášek, M. - Steinbauer, P., In: Euromech Colloquium 404, Advances in Computational Multibody Dynamics. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 1999. p. 437-444.
 • The Experience with Optimization of Highly Non-Linear Dynamic Systems by Genetic Algorithms in MATLAB Environment – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: Matlab '99. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1999, pp. 206-212. ISBN 80-7080-354-1.

1998

 • Fuzzy Optimal Control of Mechanical Systems – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Intelligent Systems for Manufacturing. Multi-Agent Systems and Virtual Organizations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998. p. 491-498.
 • MATLAB/Simulink Connection with Commercial Packages SIMPACK and UFO – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Sborník semináře o Matlab, Simulink, Stateflow. Praha: Humusoft, 1998, pp. 1-9.
 • Road Friendly Control Concepts of Truck Suspension – Valášek, M. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Steinbauer, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 509-510.
 • Fuzzy Control of Mechanical Systems – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 145-146.

????

 • Control Implementation of Complex Vibrating Structures – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Svatoš, P., In:, ????

Patents, utility designs, industrial designs

2022

 • Způsob a zařízení pro vibrační zkoušení rozměrných a poddajných dílů na jejich odolnost vibracím – Steinbauer, P. - Denk, P. - Pawlik, V. - Kraus, K. - Karlíček, J. - Růžička, M. - Dočkal, A., - Štajner, O., Czechia. Patent CZ 309142. 2022-01-21.
 • Zařízení pro měření vibrací pohybujícího se objektu – Valášek, M. - Steinbauer, P., Czechia. Patent CZ 309436. 2022-11-30.
 • Zařízení pro měření vibrací pohybujícího se objektu – Valášek, M. - Steinbauer, P., Czechia. Utility Model CZ 36426. 2022-10-14.

2020

 • Mechatronický testovací rám pro vibrační zkoušky – Steinbauer, P. - Denk, P. - Pawlik, V. - Karlíček, J. - Kraus, K. - Štajner, O., - Dočkal, A., Czechia. Utility Model CZ 34689. 2020-12-22.

2019

 • Univerzální zkušební zařízení pro pádové zkoušky – Steinbauer, P. - Němcová, Š. - Denk, P. - Zicha, J. - Hynek, P., - Vtípil, J., Czechia. Utility Model CZ 33443. 2019-12-03.
 • Zařízení pro monitorování mechanického stavu stožáru veřejného osvětlení a systém diagnostiky stožárů veřejného osvětlení – Bukovský, I. - Neusser, Z. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Pixa, R. - Neruda, M., - Tichý, T., Czechia. Utility Model CZ 32529. 2019-01-30.

2017

 • An apparatus for opening and closing a lid pivotally connected to a frame, especially a car boot lid – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., China. Patent CN105143721. 2017-10-03.
 • Způsob řízení tlumicí síly hydraulického tlumiče a hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., Czechia. Patent CZ 306644. 2017-03-01.
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., Czechia. Patent CZ 306614. 2017-02-15.

2016

 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., Czechia. Utility Model CZ 29562. 2016-06-21.
 • Hydraulický tlumič – Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., Czechia. Utility Model CZ 29306. 2016-03-22.

2015

 • Zařízení pro rychlý vývoj a zkoušení pokročilých regulačních algoritmů motoru, zvláště spalovacího motoru – Steinbauer, P. - Vampola, T., - Florián, M., Czechia. Utility Model CZ 28694. 2015-09-25.
 • Způsob a zařízení pro laditelné akustické buzení struktur – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Moša, J., Czechia. Patent CZ 305282. 2015-06-03.

2014

 • Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., Czechia. Patent CZ 304676. 2014-07-16.
 • Způsob a zařízení pro vynětí cizího předmětu vzpříčeného v úzké nepřístupné spáře – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Vampola, T. - Lenk, V. - Ruchař, M., - Beneš, V., Czechia. Patent CZ 304483. 2014-04-09.
 • Zařízení pro rychlý vývoj a zkoušení pokročilých regulačních algoritmů motoru, zvláště spalovacího motoru – Steinbauer, P. - Vampola, T., - Florián, M., Czechia. Utility Model Application., 2014

2013

 • Zařízení pro zvedání a spouštění víka otočně upevněného k rámu, zvláště víka zavazadlového prostoru automobilu – Valášek, M. - Zavřel, J. - Vích, J. - Pelikán, J. - Kašpárková, T. - Steinbauer, P. - Prda, T., - Musil, M., Czechia. Utility Model CZ 25658. 2013-07-18.

2012

 • Zařízení pro vynětí cizího předmětu vzpříčeného v úzké spáře – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P. - Lenk, V. - Ruchař, M., - Beneš, V., Czechia. Utility Model CZ 23948. 2012-06-11.
 • Zařízení pro určení míry poškození konstrukce – Valášek, M. - Steinbauer, P., Czechia. Utility Model CZ 23759. 2012-05-10.

2009

 • Způsob a zařízení pro určení míry poškození konstrukce – Steinbauer, P. - Valášek, M., Czechia. Patent Application., 2009

Prototype, samples

2022

 • Funkční vzorek otevřeného zařízení pro měření svařovacích parametrů odporového svařování – Janouch, V. - Steinbauer, P., - Kolaříková, M., [Functional Sample] 2022.

2020

 • Door lock system with a significantly lower noise level when opening and closing door of passenger car – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Denk, P. - Valášek, R. - Hinze, T., - Prda, T., [Functional Sample] 2020.
 • Telescopic shock absorber with variable damping reactig to changes of vehicle load – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Volech, J. - Balon, A. - Valášek, R. - Müller, F., - Vosáhlo, T., [Functional Sample] 2020.
 • Mechatronický testovací rám pro zvýšení počtu zkoušených dílů a rozměrných dílů – Steinbauer, P. - Pawlik, V. - Denk, P. - Karlíček, J. - Kraus, K. - Štajner, O.Š., - Dočkal, A.D., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Zkušební zařízení pro pádové zkoušky zbraní – Steinbauer, P. - Němcová, Š. - Denk, P. - Zicha, J. - Hynek, P., - Vtípil, J., [Functional Sample] 2019.
 • Mechatronický testovací rám pro odstranění nežádoucích kmitů a rezonancí vzorků – Steinbauer, P. - Pawlik, V. - Valášek, M., - Kraus, K., [Functional Sample] 2019.
 • Mechatronic modal hammer concept – Steinbauer, P., [Functional Sample] 2019.

2016

 • Implementace asistenčního systému pro couvání s přívěsem do zmenšeného modelu vozidla – Vrbský, L. - Beneš, P., - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2016.

2015

 • Nástroj pro robustní a prediktivní řízení nelineárních subsystémů spalovacího motoru v reálném čase – Florián, M. - Šika, Z. - Doleček, V. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Functional Sample] 2015.
 • Experimentální ověření pokročilých tlumičů podvozků vozidel – Valášek, M. - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2015.
 • Experiments hardware-in-the-loop and on the road of advanced dampers of vehicle suspensions – Valášek, M. - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Aktuátor vzpěry zadního víka – Musil, M. - Valášek, M. - Prda, T. - Kuděla, L. - Hrnko, L. - Gazda, M. - Zavřel, J., - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2014.

2013

 • Funkční vzorek řízení aktuátoru zadního víka – Zavřel, J. - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2013.
 • Ochranný rám zabezpečovacího relé – Steinbauer, P. - Zavřel, J., [Functional Sample] 2013.
 • Stanoviště pro testování prediktivních řídicích algoritmů metodou Software in the Loop – Steinbauer, P. - Florián, M., - Vampola, T., [Functional Sample] 2013.

2011

 • Device for testing of dynamic stiffness of composite rams – Steinbauer, P. - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Hydraulic testing machine of air spring - shock absorber Avalon – Steinbauer, P. - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Quarter car with controlled suspension for HIL testing – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Šika, Z., [Functional Sample] 2011.
 • Stand for labyrinth sealing measurement – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Mráz, L., [Functional Sample] 2011.
 • Safe football goal – Steinbauer, P. - Valášek, M., [Functional Sample] 2011.
 • Zásobník buzený akustickou vlnou – Vampola, T. - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2011.
 • Modifikace Kuntovy trubice pro zjišťování akustických vlastností porézních materiálů – Phamová, L. - Vampola, T., - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2011.
 • Měřící trať pro zjišťování heterogeního akustického pole – Vampola, T. - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2011.
 • Měřící trať pro zjišťování akustických vlastností porézních materiálů pro nižší frekvenční rozsahy – Vampola, T. - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Stand pro identifikace dynamických parametrů labyrintové ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Tuček, A., [Functional Sample] 2010.
 • Experimental stand for measurement of dynamical and energetic characteristics of linear motor – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Honců, J., [Functional Sample] 2010.
 • Development environment for engine ECUs – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Vávra, J., [Functional Sample] 2010.

2009

 • Stand pro zkoušení a identifikaci tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Valášek, M., - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2009.

2008

 • Zařízení pro měření 3D souřadnic bodů sítě pro experimentální modální analýzu – Steinbauer, P. - Svatoš, P., - Mašek, JM, [Functional Sample] 2008.
 • Stand pro měření dynamiky tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., [Functional Sample] 2008.
 • Zařízení pro měření poškození sloupu veřejného osvětlení – Steinbauer, P. - Pelikán, J., [Functional Sample] 2008.
 • Prototyp aktivního tlumení vibrací dynamickým hltičem – Valášek, M. - Šika, Z., - Steinbauer, P., [Functional Sample] 2008.

2007

 • Redundantní paralelní experimentální stroj Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T. - Bauma, V. - Vampola, T., - Steinbauer, P., [Prototype] 2007.

2006

 • Stand pro testování a vývoj plynových ložisek – Steinbauer, P. - Skopec, T. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Šimek, J., [Prototype] 2006.

1998

 • Prototype of Semi-Active Road-Friendly Truck (Truck Equipped by Controllable Shock Absorbers) – Valášek, M. - Kortum, W. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Vaculín, O., - Schwartz, W., [Prototype] 1998.

Software

2022

 • Software pro pokročilé řízení zkušebních shakerů – Pawlik, V. - Steinbauer, P., - Štajner, O., [Software] 2022.
 • 2-WP07-013 ZV: Software of advanced vehicle model with degressive characteristics of shock absorber – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Valášek, R., [Software] 2022.

2020

 • SW Nástroj pro plánování trajektorie lakování komplikovaných částí – Pelikán, J. - Steinbauer, P., - Reitschläger, E.R., [Software] 2020.

2017

 • Softwarové nástroje hluku a vibrací navrhování vozidel pro systém DASY. – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., [Software] 2017.
 • Softwarové nástroje navrhování integrovaných podvozku vozidel pro systém DASY – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Šika, Z., [Software] 2017.
 • Optimization of Hybrid Vehicle Driving – Macek, J. - Steinbauer, P. - Morkus, J., - Denk, P., [Software] 2017.
 • OntoDASY – Baněček, J. - Steinbauer, P. - Macek, J. - Neusser, Z., - Hořenín, J., [Software] 2017.

2016

 • Software pro simulaci virtuální části modelu řízeného integrovaného podvozku a pro rozhraní mezi simulačním modelem a fyzickou částí modelu hardware-in-the-loop – Valášek, M. - Steinbauer, P., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2016.

2015

 • Výpočet objektivního hodnocení celkového vibračního pohodlí – Steinbauer, P. - Valášek, M., - Vampola, T., [Software] 2015.
 • E_mobile_Energy_WP01 – Macek, J. - Morkus, J., - Steinbauer, P., [Software] 2015.

2013

 • Řídící software aktuátoru zadního víka – Zavřel, J. - Steinbauer, P., [Software] 2013.
 • Program pro testování míry linearity plného simulačního modelu následného zpracování výfukových plynů (aftertreatment) – Florián, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., [Software] 2013.
 • Software pro MDOF identifikaci modálních parametrů s podporou stabilizačním diagramem – Sobotka, P. - Steinbauer, P., [Software] 2013.

2011

 • Objektivní hodnocení ovladatelnosti vozidla neuronovou sítí – Pelikán, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Software] 2011.
 • 3D non-contact vibration measurement – Steinbauer, P. - Kim, Y., [Software] 2011.
 • Mode shape based test-model correlation – Steinbauer, P. - Sobotka, P., [Software] 2011.
 • Longitudinal Vehicle Dynamics for HiL and SiL of Virtual Combustion Engine – Steinbauer, P. - Šika, Z. - Florián, M., - Vávra, J., [Software] 2011.

2010

 • Hodnocení vibračního pohodlí vozidla z průběhu objektivně měřených veličin – Pelikán, J. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Vaculín, O., [Software] 2010.
 • Simulation model of linear electric motor used as shock damper – Steinbauer, P. - Král, J. - Valášek, M., - Honců, J., [Software] 2010.
 • Virtual Combustion Engine for HiL and SiL – Steinbauer, P. - Šika, Z., - Vávra, J., [Software] 2010.
 • Analýza vidových vlastností pro systém Polytec – Sobotka, P. - Steinbauer, P., [Software] 2010.

2008

 • Program pro návrh pokročilých řídících algoritmů hydraulického systému – Steinbauer, P. - Procházka, M., [Software] 2008.
 • Systém pro měření plynových ložisek – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Bílkovský, A., [Software] 2008.
 • Zjištění 3D pohybu vyznačených bodů lidské postavy z videozáznamů – Steinbauer, P., [Software] 2008.
 • Software pro integraci systému Polytec PSV400 do prostředí Matlab – Steinbauer, P., [Software] 2008.

2007

 • Řídící program pro redundantní paralelní stroje – Zavřel, J. - Skopec, T. - Valášek, M. - Steinbauer, P., - Šika, Z., [Software] 2007.

2006

 • Software pro rozhraní ko-simulace mezi Matlab-Simulinkem a C kódem – Vaculín, O. - Steinbauer, P. - Spurný, J. - Máca, J., - Šmilauer, V., [Software] 2006.
 • RTTCTU Frontend – Steinbauer, P., [Software] 2006.
 • EMA CTU – Steinbauer, P. - Miláček, S., - Neusser, Z., [Software] 2006.
 • SplineTool – Steinbauer, P. - Vampola, T., - Gráf, S., [Software] 2006.

Report

2018

 • Kalibrace MKP modelů plastových součástí na základě měření modálních vlastností – Steinbauer, P. - Němec, J., [Research Report] 2018. Report no. 12105/18/61.

2017

 • Vibrační uvolňování zbytkových napětí specializovaných svařenců – Steinbauer, P. - Denk, P., [Research Report] 2017. Report no. 12105/17/47.

2016

 • Problems, Solutions And Usage Of Shock Absorbers With Degressive Characteristics – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. Report no. 12131/2016/6.
 • Zjišťování vlivu složení paliva na akustické parametry automobilového vznětového přeplňovaného motoru – Steinbauer, P. - Klír, V., [Research Report] Praha 5: SGS Czech Republic, s.r.o., 2016. Report no. Z16-09.

2015

 • Conceptual design of new valve control elements – Steinbauer, P. - Denk, P., - Neusser, Z., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/37.
 • Analýza nadměrných vibrací soustrojí – Steinbauer, P. - Mráz, L., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. Report no. 12105/2015/15.
 • Měření namáhání a dynamických vlastností konvenční hlavně – Doubrava, K. - Steinbauer, P., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/46.
 • Simulační modely katapultovacího systému – Valášek, M. - Bauma, V. - Zicha, J., - Steinbauer, P., [Research Report] 2015. Report no. 12015/12131/2014/13.

2014

 • D3.5 Energy management algorithm for vehicle operation – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Barák, A. - Denk, P., - Šika, Z., [Research Report] 2014.
 • D3.4 Procedures for determination of the current vehicle parameters – Macek, J. - Steinbauer, P. - Morkus, J., - Barák, A., [Research Report] 2014.
 • Vlastní tvary oběžných kol – Steinbauer, P. - Procházka, F., - Mráz, L., [Research Report] 2014. Report no. 12105/14/10.
 • Analýza membrány generátoru akustických vln – Vampola, T. - Steinbauer, P., [Research Report] 2014. Report no. 174/01/2014.
 • Návrh geometrie válcového zvukovodu pro frekvenční rozsah 70-266 Hz. – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Research Report] 2014. Report no. TaČrMOSA_3/2014.
 • Návrh geometrie kónického zvukovodu pro frekvenční rozsah 70-266 Hz – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Research Report] 2014. Report no. TaČrMOSA_2/2014.
 • Řešení hlučnosti spřažených ventilátorů – Steinbauer, P. - Vampola, T. - Procházka, F., - Mráz, L., [Research Report] 2014. Report no. 12105/14/11.
 • DV#8(2014) Automatická identifikace modelů strojů a ladění jejich řídících algoritmů – Šika, Z. - Beneš, P. - Sobotka, P. - Steinbauer, P. - Valášek, M. - Moravec, J. - Veselý, J., - Smolík, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-102.
 • Simulační studie optimalizace skupin kooperujících vozidel – Steinbauer, P. - Stojan, R., [Research Report] 2014.

2013

 • Concepts for mass reduction of a vehicle seats – Valášek, M. - Macek, J. - Španiel, M. - Vampola, T. - Vašíček, M. - Finotto, V., - Steinbauer, P., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/70.
 • Vývoj řídicího software aktuátoru zadního víka – Zavřel, J. - Steinbauer, P., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/51.
 • Návrh a implementace prediktivního regulátoru pro EGR – Steinbauer, P. - Florián, M., - Šika, Z., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/60.
 • Měření kompozitových vzorků – Kašpárková, T. - Steinbauer, P., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/61.
 • Experimentální měření betonového sila - Plzeň – Vampola, T. - Steinbauer, P., [Research Report] 2013. Report no. 2053/27/2013.
 • Posouzení vhodnosti použití generátoru akustické energie kotle K90 v ŠKO Energo s.r.o., v Mladé Boleslavi – Vampola, T. - Steinbauer, P., [Research Report] 2013. Report no. 234/08/2013.
 • Zabezpečovací relé - zkoušky vlivu prostředí - Odolnost proti vibracím a rázům DUO CZ, s.r.o. – Steinbauer, P. - Zavřel, J., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/34.
 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/35.
 • Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením II – Růžička, M. - Valášek, M. - Uher, O. - Had, J. - Steinbauer, P. - Mareš, T. - Šika, Z., - Kulíšek, V., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2013. Report no. 12105/13/59.
 • Testovací stanoviště a algoritmy testované pomocí software in the loop – Steinbauer, P. - Vampola, T., - Florián, M., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/37.
 • Prediktivní řízení katalyzátoru typu DOC: modifikace s uvažováním poruchových veličin – Florián, M. - Steinbauer, P., - Vampola, T., [Research Report] 2013.
 • Systematický návrh řídicích systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Takáts, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Florián, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, FS, 2013. Report no. Z 13-13.

2012

 • Model labyrintové ucpávky - výpočet rozměrů a návrh technologie výroby – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Procházka, F., [Research Report] 2012. Report no. 12105/12/22-1.
 • Experimentální měření pro získání podkladů deformace silážní věže teplárny Trmice a. s. – Vampola, T. - Steinbauer, P., [Research Report] 2012. Report no. 2053/7/2012.
 • Posouzení vhodnosti použití generátoru akustické energie pro čištění přehřívače okruhu kotle K2 v ČEZ, a.s. Teplárna Dvůr Králové – Vampola, T. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Research Report] 2012. Report no. 134/07/2012.
 • První fáze měření modelu ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Hatschbach, P., - Řápek, L., [Research Report] 2012. Report no. 12105/12/21.

2011

 • Systematický návrh řídících systémů pro optimalizace emisí spalovacích motorů – Škarohlíd, M. - Steinbauer, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. Z 11-13.

2009

 • Metoda vývoje otevřeného řídicího programu spalovacího motoru pomocí HiL systému Morpheus – Šika, Z. - Steinbauer, P. - Florián, M., - Škarohlíd, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. Report no. 12105/09/24.
 • Provozní měření tažné tyče podvozku – Růžička, M. - Doubrava, K. - Hodr, A., - Steinbauer, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2009. Report no. 12105/2009/01.

2004

 • Experimentální stand pro zkoumání řízeného pérování vozidla – Steinbauer, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. Report no. 2052-04-132.

2002

 • ForceServo. Ridici program pro zpetnovazebni silove rizeni tlumicu – Šika, Z. - Kejval, J. - Steinbauer, P., - Valášek, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2002. Report no. 2052-02-46.

2000

 • Implementation of Truck Prototype for Aachen Workshop – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Vaculín, O., - Šika, Z., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor mechaniky těles, 2000. Report no. 2053/00/46.

Qualification report

2020

 • Pokročilé řízení vibrační zkoušky – Pawlik, V. - Steinbauer, P., - Štajner, O. opon., Defense date 2020-08-31. Master Thesis. CTU FME. Division of mechanics and mechatronics.

2019

 • ANALÝZA VLIVU PILOTA NA MODÁLNÍ PARAMETRY SOUSTAVY ŘÍZENÍ LEHKÉ LETECKÉ KONSTRUKCE – Sommer, T. - Slavík, S. supervisor - Steinbauer, P. supervisor, - Vilímek, M. supervisor, Praha: 2019. PhD Thesis. CTU FME. Department of Aerospace Engineering. Supervised by S. SLAVÍK, P. STEINBAUER, and M. VILÍMEK.

2016

 • Prediktivní rízení komercního elektromobilu pro zvýšení dojezdu – Husák, J. - Steinbauer, P., Praha: Defense date 2016-09-05. Master Thesis. ČVUT v Praze.

2014

 • Pokročilé algoritmy experimentální modální analýzy – Sobotka, P. - Steinbauer, P., Praha: 2014. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Book chapters

2017

 • Aspects for Velocity Profile Optimization for Fleet Operated Vehicles – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Šika, Z., - Pasteur, F., In: Comprehensive Energy Management – Eco Routing & Velocity Profiles. Basel: Springer, 2017. p. 1-18. ISBN 978-3-319-53165-6.

2015

 • Model-based Predictive Control of IC Engine Involving an Algebraic Link between Plant Inputs and Outputs – Florián, M. - Šika, Z. - Steinbauer, P., - Doleček, V., In: Advanced Mechatronics Solutions. Cham: Springer, 2015. p. 33-38. Advances in intelligent Systems and Computing. vol. 393. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-23921-7.
 • E-vehicle energy consumption optimization based on fleet and infrastructure information – Steinbauer, P. - Denk, P. - Macek, J. - Morkus, J., - Šika, Z., In: Advanced Mechatronics Solutions. Cham: Springer, 2015. p. 273-278. Advances in intelligent Systems and Computing. vol. 393. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-23921-7.

2009

 • Mechatronic Lighting Pole Testing Device – Steinbauer, P. - Valášek, M., In: Recent Advances in Mechatronics 2008-2009. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 127-132. ISBN 978-3-642-05021-3.

2008

 • Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Vibrations – Vaculín, O. - Valášek, M. - Svoboda, J. - Pelikán, J. - Úlehla, J., - Steinbauer, P., In: FISITA 2008 World Automotive Congress. Berlin: Springer Science+Business Media, 2008. p. 1-10.

2007

 • Mechatronic Stand for Gas Aerostatic Bearing Measurement – Steinbauer, P. - Kozánek, J. - Neusser, Z. - Šika, Z., - Bauma, V., In: Recent Advances in Mechatronics. Berlin: Springer, 2007. p. 438-442. ISBN 978-3-540-73955-5.

Proceedings

2016

 • SAE 2016 World Congress&Exhibition – Steinbauer, P. ed., Detroit MI, 2016-04-12/2016-04-14. Warrendale, PA: SAE International, 2016. ISSN 0148-7191.

Invited unpublished lecture

2022

 • Model predictive control with linear neural unit model for an oscillating plant – Pawlik, V. - Bukovský, I., - Steinbauer, P., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 30th Workshop of Applied Mechanics, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze. 2022-11-11.

1999

 • MBS-CACE Interfaces between SIMPACK and MATLAB – Valášek, M. - Steinbauer, P., [Invited unpublished scientific lecture] Braunschweig: Deuches Zentrum fuer Luft und Raumtechnik. 1999-10-20.