[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

CZ   / EN  

People

Karel Vítek

Ing. Karel Vítek, CSc.

karel.vitek (at) fs.cvut.cz

Member - Staff Member, employee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Economic Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 2520

room: B1-621, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • GA101/09/1492  
  Experimentální metoda pro identifikaci stavu napjatosti – Vítek, K. (2009-2012)
 • GA106/02/0612  
  Optimalizace procesu tváření tlustostěnných trub a součástí z hlediska zbytkové napjatosti a deformací – Vítek, K. (2002-2004)
 • GA106/01/0958  
  Optimalizace elastických konstant pro tenzometrické aplikace – Vítek, K. (2001-2003)

Journal papers

2014

 • Decomposition Theory of the Hole-Drilling Method for the Stress State Identification – Vítek, K., Universal Journal of Mechanical Engineering. 2014, 2(3), 112-123. ISSN 2332-3353.

2006

 • Optimalizace metodiky tahové zkoušky – Vítek, K., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 639-642. ISSN 1335-2393.
 • Transformace citlivosti experimentálního měření – Vítek, K., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 639-642. ISSN 1335-2393.
 • Bodcový snímač deformací s nastavitelnou základnou – Vítek, K., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 635-638. ISSN 1335-2393.
 • Excentricita u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., Bulletin of Applied Mechanics. 2006,(5), 65-81. ISSN 1801-1217.
 • Zahrnutí excentricity u odvrtávací metody pro vyhodnocení zbytkových napětí – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., Acta Mechanica Slovaca. 2006, 10(1), 79-84. ISSN 1335-2393.

2004

 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., Materiálové inžinierstvo. 2004, 11(2), 1-4. ISSN 1335-0803.

2002

 • Age Related Constitutive Laws and Stress Distribution in Human Main Coronary Arteries with Reference to Residual Strain – Valenta, J. - Vítek, K. - Čihák, R. - Konvičková, S. - Sochor, M., - Horný, L., Bio-Medical Materials and Engineering. 2002, 12(2), 121-134. ISSN 0959-2989.

1999

 • Residual Strain in Human Atherosclerotic Coronary Arteries and Age Related Geometrical Changes – Valenta, J. - Svoboda, J. - Valeriánova, D., - Vítek, K., Bio-Medical Materials and Engineering. 1999, 9(3), 320-327. ISSN 0959-2989.

1998

 • Optimalizace silového snímače – Vítek, K. - Holý, S. - Hofman, J., - Žák, J., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 235-238. ISSN 1335-2393.
 • Podpora optimalizace konstrukce experimentem – Vítek, K. - Holý, S., - Chvojka, V., Acta Mechanica Slovaca. 1998, 2(2), 247-250. ISSN 1335-2393.

1997

 • Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání komstrukce – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 117-128. ISSN 1211-1929.
 • Application of Experimental Stress Analysis in Geomechanics for the Minimization of Structure Failure – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. 1997, 33-44. ISSN 1211-1929.

Proceeding papers

2016

 • Component Innovations Using Composite Principles – Vítek, K., In: Experimental Stresss Analysis 2016. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Identification of Glass Alloy Elastic Constants Using Rod Samples – Vítek, K., In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. pp. 352-355. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.

2015

 • Identification of Elastic Constants of Glass Alloys – Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 211-212. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • Identification of Elastic Constants of Glass Alloys – Vítek, K., In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015, pp. 469-472. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • Theory of Hole-drilling strain-gage method for using of semiconductor strain gauges – Vítek, K., In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015, pp. 32-41. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.

2014

 • Application of Decomposition Theory of the Hole-Drilling Method for Measuring by Semiconductor Strain Gauges – Vítek, K., In: 52nd conference on experimental stress analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014, ISBN 978-80-231-0377-6.
 • Mathematical Model of the Experimental Drilled Hole Imperfections Influence on the Stress State Identification – Vítek, K., In: 51st Annual of the International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2013. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014, pp. 16-19. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 • Influence of imperfections on the stress state identification – Vítek, K., In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.

2012

 • Coefficient Functions of Hole-Drilling Method – Vítek, K., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012, pp. 515-524. ISBN 978-80-01-05060-6.
 • Verification of the eccentric hole influence on accuracy of the residual stress determination by Hole-drilling strain gage method – Vítek, K. - Havlík, V., In: Proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 525-532. ISBN 978-80-01-05060-6.

2011

 • The experimental method for the stress state identification – Vítek, K., In: 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2011, pp. 231-232. Lajos Borbás, Secretary General for GTE. ISBN 978-963-9058-32-3. Available from: http://www.gtportal.eu/das211
 • Optimization of the Hole Drilling Method for the Stress State Identification – Vítek, K., In: Engineering Mechanics 2011. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. p. 655-658. ISBN 978-80-87012-33-8.
 • Regression Model of the Hole Drilling Principle for the Stress State Identification – Vítek, K., In: Experimentální analýza napětí 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 423-428. ISBN 978-80-214-4275-7.

2010

 • Verification of Fatigue Test by Numerical Simulation – Vítek, K., In: Computational Mechanics 2010. Plzeň: University of West Bohemia, 2010, ISBN 978-80-7043-919-7.
 • Sensitivity Gain of the Hole Drilling Method for State of Stress Identification – Vítek, K., In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. p. 517-525. ISBN 978-80-244-2533-7.
 • Theory of Stress State Identification After Hole-Drilling Method Application – Vítek, K., In: Experimentální Analýza Napětí 2010. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. p. 511-516. ISBN 978-80-244-2533-7.

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009, pp. 2278-2281. ISBN 978-963-88410-0-1.
 • Material identification by the tensile test – Vítek, K., In: 26th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Montanuniversitat Leoben, 2009, pp. 243-244. ISBN 978-3-902544-02-5.
 • Material identification by the tensile test – Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis 2009. Liberec: Technická univerzita, 2009, pp. 275-282. ISBN 978-80-7372-483-2.

2008

 • Multi-axes Transducer of Pressure Distribution and Slip – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Děd, P. - Šťastný, J. - Vlček, J., - Neděla, R., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 85-86. ISBN 978-80-01-04162-8.
 • Víceosový snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, pp. 40-42. ISBN 978-80-01-04765-1.
 • Optimization of the Multiaxial Force Transducer – Vítek, K., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008, pp. 277-278. ISBN 978-80-01-04162-8.
 • Stresss State Identification by Numerical Simulation of the Hole Drilling Principle - Part B – Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 275-278. ISBN 978-80-248-1774-3.
 • Stresss State Identification by Numerical Simulation of the Hole Drilling Principle - Part A – Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis 2008. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, pp. 271-274. ISBN 978-80-248-1774-3.

2007

 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., In: Experimentální analýza napětí 2007. Plzeň: Západočeská universita, 2007, pp. 115-116. ISBN 978-80-7043-552-6.

2006

 • Optimization of the Multiaxial Force Transducer – Vítek, T. - Vítek, K., In: Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006, pp. 54-60. ISBN 80-01-03455-0.
 • Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 440-441. ISBN 80-01-03439-9.
 • Piercer Transducer for in Vivo of Bone Displacement Measurement – Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 438-439. ISBN 80-01-03439-9.
 • Optimalizace experimentálního měření transformací tuhosti konstrukce – Vítek, K., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006, pp. 130-132. ISBN 80-01-03453-4.
 • Sladění materiálových elastických konstant – Vítek, K., In: Summer Workshop of Applied Mechanics 2006. Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2006, pp. 118-129. ISBN 80-01-03453-4.
 • Metoda identifikace hookeovských materiálů – Vítek, K., In: Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006, pp. 19-23. ISBN 80-01-03455-0.
 • Determination of Residual Stresses by means of the Hole-drilling Method and Eccentricity of the Hole – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., In: Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2006. p. 16-18. ISBN 80-01-03455-0.

2005

 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., In: Inovace 2005. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2005, pp. 29.
 • Multiaxiální silový snímač – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., In: Inovace 2005. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2005, pp. 29.
 • Excentricita otvoru a její zohlednění u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, pp. 15-16. ISBN 80-214-2941-0.
 • Experimentální stanovení globálního parametru tuhosti uložení automobilového světlometu – Vítek, K., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2005, pp. 141-145. ISBN 80-01-03200-0.
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2005, pp. 135-140. ISBN 80-01-03200-0.
 • Metodika strukturální optimalizace multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2005, pp. 126-134. ISBN 80-01-03200-0.
 • Experimentální metodika analýzy tuhosti uložení světlometu automobilu – Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, pp. 105-106. ISBN 80-214-2941-0.
 • Optimalizace konstrukce multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, pp. 103-104. ISBN 80-214-2941-0.
 • Hole Drilling Method for Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 662-663. ISBN 80-01-03201-9.
 • Hole Drilling Method for Stress Identification of Materials and Structures – Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, pp. 664-665. ISBN 80-01-03201-9.
 • Modelling and Data Evaluation of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., In: Experimental Stress Analysis 2005 - 43rd International Conference. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2005, pp. 101-102. ISBN 80-214-2941-0.
 • Modelling and Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., In: 15th International Conference on Process Control 05. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005, ISBN 80-227-2235-9.
 • Transducter for in Vivo of Bone Displacement Measurement – Vítek, K. - Volf, J., In: 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Parma: University of Parma, 2005. pp. 110-111. ISBN 978-1-60423-573-9.

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 311-312. ISBN 80-85918-88-9.
 • Monitorování remodelace kosti pomocí převodníku s odporovými tenzometry – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. pp. 28.
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Růžička, M., - Mareš, T., In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. p. 28.
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., In: Inovace 2004 - 11.mezinárodní sympozium s výstavou. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. p. 28.
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004,
 • Monitoring of Bone Remodelling by Means of Strain Gage Transducer – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 122. ISBN 953-96243-6-3.
 • Trhací stroj rozšířený pro testování vzorků na kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., In: Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004,
 • Teorie a realizace zkušebního přípravku pro kombinovaná namáhání vzorku v krutu s ohybem – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, pp. 353-359. ISBN 80-01-02958-1.
 • Zobecněná teorie odvrtávacího principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004, pp. 342-352. ISBN 80-01-02958-1.
 • Vyvrtávací metoda a excentricita – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2004. p. 105-108. ISBN 80-01-02958-1.
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 62-63. ISBN 953-96243-6-3.
 • Practical Application of Inovated Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., In: 21st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004, pp. 22-23. ISBN 953-96243-6-3.
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 682-683. ISBN 80-01-02945-X.
 • Comparison of Classical and Modern Methods of Limit Calculation for Aircraft Structures with Experimental Results – Dvořák, J. - Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Doubrava, K., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 680-681. ISBN 80-01-02945-X.
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 646-647. ISBN 80-01-02945-X.
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 644-645. ISBN 80-01-02945-X.
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 289-296. ISBN 80-239-2964-X.
 • The Pipe Bends and Residual Stresses – Doubrava, K. - Vítek, K. - Holý, S., - Kuliš, Z., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 676-677. ISBN 80-01-02945-X.
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 297-300. ISBN 80-239-2964-X.
 • Problematika vyhodnocování odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 47-50. ISBN 80-239-2964-X.

2003

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., In: International Scientific Conference UNITECH'03 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2003, pp. 417-419. ISBN 954-683-167-1.
 • Application of Strain Gage Drilling Method as a Tool for Monitoring Influence of Technologies on Total Stress State in High Stressed Structures – Doubrava, K. - Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 66-67. ISBN 80-86246-18-3.
 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 83. ISBN 80-86059-35-9.
 • Zjišťování zbytkové napjatosti - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku (poster) – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
 • Application of Semiconductive Strain Gages for Hole Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Hrubant, L., - Weinberg, O., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 702-703. ISBN 80-01-02708-2.
 • Tubular Microsensor for Stress State Analysis in Living Bone – Bláhová, M. - Holý, S. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 896-897. ISBN 80-01-02708-2.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Using in Biomechanics – Volf, J. - Vítek, K. - Papežová, S. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 914-915. ISBN 80-01-02708-2.
 • Determination of Residual Stresses in Bulky Forgings of Different Heat Treatment – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K. - Václavík, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 744-745. ISBN 80-01-02708-2.
 • Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 680-681. ISBN 80-01-02708-2.
 • Special Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S. - Vítek, K. - Hrubant, L., - Bezouška, V., In: XVIIth IMEKO WORLD CONGRESS "Metrology in the 3rd Millennium" - Proceedings. Dubrovnik: IMEKO, 2003, pp. 2080-2082. ISBN 953-7124-00-2.
 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 11-12.
 • Identifikace Hookeovských materiálů pro výpočetní systémy MKP – Vítek, K., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 7-8.
 • Rozšíření trhacího stroje pro testování vzorků na kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 5-6.
 • Identifikace elastických konstant Hookeovských materiálů metodou prutového etalonu – Vítek, K., In: METAL 2003 - 12. mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Tanger, 2003, pp. 16. ISBN 80-85988-82-8.
 • Metoda derivace signálu sloužící k identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., In: METAL 2003 - 12. mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Tanger, 2003, pp. 61. ISBN 80-85988-82-8.
 • Ring Method for Identification of Elastic Constants – Vítek, K., In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Inovace 2003. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2003, pp. 29.
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 121-122. ISBN 80-214-2314-5.
 • Využití trhacího stroje pro testování vzorků v kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 113-115. ISBN 80-214-2314-5.
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 111-112. ISBN 80-214-2314-5.
 • Analýza teorie odvrtávací metody pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K., - Kolman, R., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 407-417. ISBN 80-01-02739-2.
 • Measuring Range Translation of Force Transducers – Vítek, K., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 126. ISBN 80-86059-35-9.
 • FEM - Based Tube Bending Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 125. ISBN 80-86059-35-9.
 • Signal Differentiation Metod for Residual Stress Identification using Hole-drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 124. ISBN 80-86059-35-9.
 • Etalon Bar Method for Identification of Elastic Constants of Hookean Materials – Vítek, K., In: International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 123. ISBN 80-86059-35-9.
 • Numerical FEM Analysis of Hole - Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 370-371. ISBN 80-86246-18-3.
 • Tube Bending Simulation, when Using the Finite Element Methods – Přibyl, M. - Španiel, M. - Sochor, M., - Vítek, K., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 284-285. ISBN 80-86246-18-3.
 • The Efect Methods of Elastic Constant Optimization – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 692-693. ISBN 80-01-02708-2.
 • Tube to Elbow Processing Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Sochor, M., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 690. ISBN 80-01-02708-2.
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitních materiálech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003. pp. 6.
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 37-38. ISBN 80-214-2314-5.
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 126-127. ISBN 963-9058-20-3.
 • Residual Stress Determination - One of Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 166-167. ISBN 963-9058-20-3.
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 144-145. ISBN 963-9058-20-3.
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., In: SCI 2003. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2003, pp. -.
 • Stanovení velikosti zbytkových napětí - jeden z nástrojů posuzování kvality výrobků – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. pp. 33-36. ISBN 80-214-2314-5.
 • Použití odvrtávací tenzometrické metody jako prostředku pro monitorování vlivu technologií na celkovou napjatost vysoce namáhaných součástí – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec: LENAM, 2003, pp. 5.
 • Stiffness Parameter in Human Coronary Arteries – Horný, L. - Kittnar, O., - Vítek, K., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003. pp. 39-40. ISBN 80-214-2314-5.
 • Zjišťování zbytkových napětí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., In: Experimentální analýza napětí 2003. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2003, pp. 15-16. ISBN 80-214-2314-5.
 • The Hole Drilling Method Data Evalution by Means of the Integral Method – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Weinberg, O., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 688-689. ISBN 80-01-02708-2.
 • Měření zbytkových napetí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003, pp. 102-112. ISBN 80-01-02739-2.

2002

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., In: International Scientific Conference UNITECH'02 Gabrovo. Proceedings. Gabrovo: Technicheski universitet Gabrovo, 2002. ISBN 954-683-167-0.
 • Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 109-110. ISBN 80-01-02547-0.
 • Determination of Residual Stress in Forgings of Turbine Rotors of Different Heat Treatment – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002, pp. 224-225.
 • Aging Effect in Main Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 906-907. ISBN 80-01-02511-X.
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 912-913. ISBN 80-01-02511-X.
 • Závislost konstitutivních rovnic lidské věnčité tepny na věku – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002. pp. 79-80. ISBN 80-214-2109-6.
 • Influence of Residual Stress in Coronary Arteries – Horný, L. - Vítek, K., - Konvičková, S., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. pp. 79-82. ISBN 80-01-02552-7.
 • Age Related Mechanics of Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Konvičková, S., In: IFMBE Proceedings. Wien: Technische Universität, 2002. pp. 1036-1037. ISSN 1680-0737. ISBN 3-901351-62-0.
 • Aging and Residual Stress in Human Male Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002. pp. 84-86. ISBN 80-86317-23-4.
 • Measuring of Stress Tensor in Vivo Bone – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. pp. 103-104. ISBN 80-01-02547-0.
 • Určení velikosti zbytkových pnutí ve výkovcích železničních náprav s rozdílným tepelným zpracováním – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 105-108. ISBN 80-01-02547-0.
 • In Vivo Measuringof Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 926-927. ISBN 80-01-02511-X.
 • Application of the Hole-Drilling Method for Residual Stess Measurements in Composite – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 690-691. ISBN 80-01-02511-X.
 • Problems of Strain Gage Measurements on Composite Materials – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 668-669. ISBN 80-01-02511-X.
 • Age Related Constitutive Laws of Human Coronary Artery Stem – Vítek, K. - Valenta, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 928-929. ISBN 80-01-02511-X.
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 692-693. ISBN 80-01-02511-X.
 • Určování modulu pružnosti a Poissonova čísla Hookeovských materiálů prutovým etalonem – Vítek, K., In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002, pp. 245-255. ISBN 80-01-02552-7.
 • Materiálová identifikace výpočetního systému MKP metodou prutového etalonu – Vítek, K., In: Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of mechanical Engineering, BUT, 2002, pp. 305-306. ISBN 80-214-2109-6.
 • Použití polovodičových tenzometrů k určování zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Hrubant, L., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 293-294. ISBN 80-01-02547-0.
 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 267-272. ISBN 80-01-02547-0.
 • Identifikace materiálových konstant prutovým etalonem – Vítek, K., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 261-266. ISBN 80-01-02547-0.
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K., In: Abstracts of 19th Danubia-Adria Symposium. ???: Comittee for Mechanics of the Polish Academy of Sciences, 2002, pp. 214-215.
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., In: CO-MAT-TECH 2002. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002, pp. 438-441. ISBN 80-227-1768-1.
 • Optimalizace materiálových konstant Hookeovských materiálů prutovým etalonem – Vítek, K., In: CO-MAT-TECH 2002. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002, pp. 150-153. ISBN 80-227-1768-1.
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient Field – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 686-687. ISBN 80-01-02511-X.
 • Innovation of Course on Experimental Residual Stress Analysis - Measuring of Residual Stresses by means of Hole Drilling Method – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 624-625. ISBN 80-01-02511-X.
 • Transducer for Measuring the Stress Field in the Bone – Volf, J. - Holý, S. - Bláhová, M., - Vítek, K., In: The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2002, pp. 120-123. ISBN 980-07-8150-1.
 • Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S., - Vítek, K., In: ISMCR'02. Bourges: ENSI, 2002,

2001

 • Optimization of Sensitivity of Flat Pressure Transducer – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Experimental Stress Analysis 2001. Praha: Institut teoretické a aplikované mechaniky, 2001, pp. 341-343. ISBN 80-86246-09-4.
 • Určování materiálových konstant s podporou MKP – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: Engineering Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001, pp. 283-284. ISBN 80-85918-64-1.
 • Age Related Residual Strain in Human Coronary Arteries – Valenta, J. - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 826. ISBN 80-01-02335-4.
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 816-817. ISBN 80-01-02335-4.
 • Age Related Changes in Pressure-Radius Relation of Human Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. pp. 355-356. ISBN 80-86246-09-4.
 • Optimalizace materiálových elastických konstant – Vítek, K., In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 345-347. ISBN 80-86246-09-4.
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Sensors and Their Applications XI/ISMCR 2001. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2001, ISBN 0-7503-0821-4.
 • Optimalizace citlivosti plošného tlakového snímače – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 341-344. ISBN 80-86246-09-4.
 • Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce – Holý, S. - Vítek, K., - Trčková, J., In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 97-101. ISBN 80-86246-09-4.
 • Opening Angle and Aging of Human Main Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., - Horný, L., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001. pp. 117-118. ISSN 0140-0118.
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient on Examined Surface – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 61-62. ISSN 0140-0118.
 • FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring – Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 133-134. ISSN 0140-0118.
 • In Vivo Measuring of Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., In: Danubia - Adria Symposium. Proceedings - Extended Summaries. Steyr: Austrian Society of Experimental Strain Analysis, 2001, pp. 7-8. ISSN 0140-0118.
 • The Specification of the Estimation of Residual Stresses Taking Account of Geometric Differences by Appying the Hole Drilling Method – Holý, S. - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 538. ISBN 80-01-02335-4.
 • Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods – Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 537. ISBN 80-01-02335-4.
 • Material Identification by Tensile Test – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 536. ISBN 80-01-02335-4.
 • Optimization of Pressure Areal Transducer – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 535. ISBN 80-01-02335-4.
 • Optimization of Force Transducer – Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 534. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 816-817. ISBN 80-01-02229-3.
 • The Influence of Stability Loss of Transversal Cross-Section on the Stress Distribution under Torsion – Holý, S. - Čalkovský, A. - Jágrová, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 300. ISBN 80-01-02229-3.
 • Thin-Walled Beams and Structures – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 317. ISBN 80-01-02229-3.
 • The Finite Element Method in Teaching Thin-Walled Structures – Vítek, K. - Petruška, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 315. ISBN 80-01-02229-3.
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 313. ISBN 80-01-02229-3.
 • Optimizing Monosymetric I-Beam According to Lateral Buckling Constraints – Holý, S. - Mareš, T., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 312. ISBN 80-01-02229-3.
 • Identification of Tensile Material Test – Vítek, K. - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 310. ISBN 80-01-02229-3.
 • Materiálová identifikace tahovou zkouškou – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: CO-MAT-TECH 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000, pp. 243-248. ISBN 80-227-1413-5.
 • Computational Models of Open Thin-walled Rods – Vítek, K. - Jágrová, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 309. ISBN 80-01-02229-3.
 • Comparison of Several Types of Six-Components Sensors – Holý, S. - Vítek, K. - Hofman, J., - Chudomel, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 308. ISBN 80-01-02229-3.
 • Biomechanics of the Lumbar Spine – Janda, Š. - Valenta, J., - Vítek, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 307. ISBN 80-01-02229-3.
 • Support in the Optimizing of Structure Design by Means of Experiment – Holý, S. - Vítek, K., - Chvojka, V., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 299. ISBN 80-01-02229-3.
 • Innovation of the Subject "Thin-Walled Structures" and Coordination of Its Lecturing at Mechanical Engineering Faculties – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 289. ISBN 80-01-02229-3.
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K. - Papuga, J., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 343-346. ISBN 80-01-02234-X.
 • Identification of the Tensile Material Test Using the Notched Specimen – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 339-341. ISBN 80-01-02234-X.
 • Optimalization of Measuring Range of Force Transducers – Vítek, K., In: 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000, pp. 337-338. ISBN 80-01-02234-X.
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky užitím vrubového vzorku – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 371-374. ISBN 80-214-1569-X.
 • Optimalizace měřícího rozsahu silových snímačů – Vítek, K., In: Experimentální analýza napětí - EAN 2000. Brno: VUT v Brně, 2000, pp. 369-370. ISBN 80-214-1569-X.

1999

 • Force Interaction between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle and Kinematics of Their – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J. - Vítek, K., - Syrový, O., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 21-24. ISBN 80-86246-02-7.
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky – Vítek, K. - Holý, S., In: Sborník EAN 99 - 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí. Ostrava: VŠB-TUO, 1999, pp. 213-216. ISBN 80-7078-672-8.
 • Destrukční tahová zkouška článkových řetězů – Vítek, K., In: Sborník EAN 99 - 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí. Ostrava: VŠB-TUO, 1999, pp. 209-212. ISBN 80-7078-672-8.

1998

 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 843-844.
 • Optimization of the Force Transducer – Vítek, K. - Holý, S., - Hofman, J., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 523-524.
 • Measurement of Force Interactions between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J., - Vítek, K., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998. pp. 95-96.

1997

 • Optimization of the Pressure Transducer – Vítek, K. - Holý, S. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 309-312.
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1051-1052.
 • The Form Optimization of the Pressure Transducer – Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 519-520.

1996

 • Optimization Aspects Applied in Machine Innovation – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 32.
 • Stiffnes Optimalization of Machine Structures – Vítek, K. - Holý, S., - Španiel, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 509-510.
 • Aspekty optimalizace při inovaci strojů – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., In: Inženýrská mechanika 96. Žďár nad Sázavou: Žďas, 1996, pp. 47-50. ISBN 80-214-0747-6.

1995

 • Optimalizace průřezových rozměrů strojních součástí – Vítek, K., In: Inženýrská mechanika 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 575-580. ISBN 80-85918-08-0.
 • Strength Models of Linear Hydromotors – Vítek, K., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 383-384.
 • Zvýšení citlivosti tenzometrického tlakového snímače optimalizací tvaru – Vítek, K., In: Experimentální analýza napětí - EAN 95. Třešť: Čs. společnost pro mechaniku, 1995, pp. 225-227.

1994

 • Mechanical Properties of Steel X60 – Vítek, K. - Holý, S., In: 11th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Wien: ASESA, 1994, pp. 115-116.
 • Mechanické vlastnosti ocelí X60 – Vítek, K., In: Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí '94. Liberec: VŠST, 1994, pp. 201-203.

1993

 • Optimalizace tvaru tyčí pro tahovou zkoušku – Vítek, K., In: Experimentální analýza napětí. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1993, pp. 319-320.
 • Optimální tvar silového snímače – Vítek, K., In: Experimentální analýza napětí. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1993, pp. 315-317.

????

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., In: neuvedeno. p. 178-180., ????
 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., In: neuvedeno. p. 62-63., ????
 • Practical Application of Inovates Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., In: neuvedeno. p. 22-23., ????

Patents, utility designs, industrial designs

2018

 • Odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., Czechia. Patent CZ 307605. 2018-11-21.

2017

 • Odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 31046. 2017-09-26.
 • odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application., 2017
 • odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., Czechia. Patent Application., 2017

2015

 • Šneková převodovka – Vítek, K., Czechia. Patent CZ 305497. 2015-09-16.
 • Pružná spojka – Vítek, K., Czechia. Patent CZ 305268. 2015-05-29.
 • Šneková převodovka – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 28061. 2015-04-09.

2014

 • šneková převodovka – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application., 2014
 • šneková převodovka – Vítek, K., Czechia. Patent Application., 2014
 • Tlakový válec – Vítek, K., Czechia. Patent CZ 304721. 2014-07-30.
 • Pružná spojka – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 26849. 2014-04-24.
 • Vinutý šroub – Vítek, K., Czechia. Patent CZ 304377. 2014-02-19.
 • Vinutá matice – Vítek, K., Czechia. Patent CZ 304376. 2014-02-19.
 • Pružná spojka – Vítek, K., Czechia. Patent Application., 2014
 • Pružná spojka – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application., 2014

2013

 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., Czechia. Patent CZ 303814. 2013-04-03.
 • vinutá matice – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 25167. 2013-04-02.
 • vinutý šroub – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 25166. 2013-04-02.

2012

 • Vinutá matice – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application., 2012
 • Vinutá matice – Vítek, K., Czechia. Patent Application., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., Czechia. Patent Application., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application., 2012
 • Tlakový válec – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 23429. 2012-02-20.
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., Czechia. Patent CZ 303035. 2012-01-25.

2011

 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., United States of America. Patent Application., 2011
 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application., 2011
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K. - Pešava, V., Czechia. Patent CZ 302657. 2011-07-11.
 • Systém zajišťování šroubového spoje – Vítek, K., Czechia. Patent CZ 302768. 2011-09-14.

2010

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., Czechia. Patent CZ 302116. 2010-09-13.
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., Czechia. Patent CZ 302117. 2010-09-13.
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., Czechia. Patent CZ 302115. 2010-09-13.
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., Czechia. Patent CZ 302108. 2010-09-10.
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., Czechia. Patent CZ 302109. 2010-09-10.
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Pešava, V. - Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 21221. 2010-08-30.
 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K., Czechia. Patent Application. 2010-07-15.
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K., Czechia. Patent Application. 2010-07-15.
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., Czechia. Patent Application. 2010-07-15.
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application. 2010-07-15.

2009

 • Maticová pojistka – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 19416. 2009-03-16.
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K. - Volf, J., Czechia. Patent CZ 301167. 2009-10-15.

2008

 • Maticová pojistka – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application., 2008
 • Maticová pojistka – Vítek, K., Czechia. Patent Application., 2008
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 18382. 2008-03-25.
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., Czechia. Utility Model CZ 18462. 2008-04-21.
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., Czechia. Utility Model CZ 18265. 2008-02-11.

2007

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., Czechia. Patent Application. 2007-11-26.
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., Czechia. Utility Model Application. 2007-11-26.
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application., 2007
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 17409. 2007-03-26.
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., Czechia. Utility Model CZ 17407. 2007-03-26.
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., Czechia. Patent CZ 298400. 2007-08-13.
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., Czechia. Patent Application., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., Czechia. Utility Model Application., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., Czechia. Patent Application., 2007

2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M., Czechia. Patent CZ 296843. 2006-05-22.
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application., 2006
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., Czechia. Patent Application., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., Czechia. Utility Model Application., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., Czechia. Patent Application., 2006
 • Přípravek pro kombinované namáhání zkušebních vzorků, zejména krutem a ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., Czechia. Utility Model., 2006

2005

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M., Czechia. Utility Model CZ 15132., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., Czechia. Utility Model CZ 15791. 2005-09-12.
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 16063. 2005-12-05.
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., Czechia. Utility Model Application CZ 16063. 2005-12-05.
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., Czechia. Utility Model Application CZ 15791. 2005-09-12.
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, T., - Španiel, M., Czechia. Patent Application., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K. - Volf, J., Czechia. Patent Application., 2005

2004

 • Zkušební těleso pro identifikaci elastických konstant materiálů – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 14184. 2004-03-29.
 • Silový snímač – Vítek, K., Czechia. Utility Model CZ 14139. 2004-03-15.

Prototype, samples

2012

 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., [Functional Sample] 2012.
 • Vinutý šroub – Vítek, K., [Functional Sample] 2012.
 • vinutá matice – Vítek, K., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., [Functional Sample] 2011.

2009

 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., [Functional Sample] 2009.
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., [Functional Sample] 2009.

2008

 • Kombinovaný snímač plošného tlakového rozložení a smykové síly – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., [Prototype] 2008.
 • Maticová pojistka pružinová dvousměrná dvoustranná – Vítek, K., [Functional Sample] 2008.
 • Maticová pojistka pružinová dvousměrná jednostranná – Vítek, K., [Functional Sample] 2008.
 • Maticová pojistka pružinová jednosměrná dvoustranná – Vítek, K., [Functional Sample] 2008.
 • Maticová pojistka se zoubkovými čely – Vítek, K., [Functional Sample] 2008.
 • Maticová pojistka s přilnavými čely – Vítek, K., [Functional Sample] 2008.

2007

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., [Prototype] 2007.
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., [Prototype] 2007.
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., [Prototype] 2007.
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., [Prototype] 2007.

2006

 • Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J., - Šťastný, J., [Prototype] 2006.

2005

 • Zařízení pro realizaci kombinovaného namáhání v tahových trhacích strojích – Vítek, K. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Růžička, M., [Prototype] 2005.
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., [Prototype] 2005.
 • Silový snímač s posunutým nesymetrickým rozsahem – Vítek, K., [Prototype] 2005.
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., [Prototype] 2005.

Report

2007

 • Analýza stěračového mechanismu – Vítek, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Jurenka, J., [Technical Report] 2007. Report no. 12105/07/10.

2006

 • Posouzení poškození oběžného kola ventilátoru – Vítek, K., [Technical Report] 2006. Report no. 2051/06/01.

2005

 • Posudek konstrukce brusle – Vítek, K., [Technical Report] 2005. Report no. 2051/05/04.
 • Vačky pístních kroužků I – Vítek, K., [Research Report] Praha: Fakulta strojní ČVUT, 2005. Report no. 2051/05/03.

2004

 • Odvrtávací metoda – Vítek, K., [Research Report] 2004. Report no. 2051/04/47.
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Jímka, Typ 5415 – Vítek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2004. Report no. 2051/04/38.
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Sanitární, Typ 5416 – Vítek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2004. Report no. 2051/04/37.
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Ubytovací, Typ 5414 – Vítek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2004. Report no. 2051/04/36.
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Termo-King, Typ 5412 – Vítek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2004. Report no. 2051/04/35.
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Přepravní nádrž pitné vody, Typ 5426 – Vítek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2004. Report no. 2051/04/34.
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Termo-King, Typ 5408 – Vítek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2004. Report no. 2051/04/27.
 • Pevnostní výpočet přemostění náhonu – Vítek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2004. Report no. 2051/04/06.
 • Analýza konstrukce spalinového ventilátoru – Vítek, K., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2004. Report no. 2051/04/05.

2003

 • Měření zbytkových napětí na trubkovém ohybu pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2003. Report no. 2052/03/09.

2002

 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02033/2002.
 • Statické posouzení transportní rampy OCTAVIA – Vítek, K., [Technical Report] 2002. Report no. 2052/02/47.

2001

 • Analýza pístních kroužků 1 – Vítek, K. - Holý, S., - Michalec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/40.
 • Inovace výuky "Experimentální analýza napětí" - Experimentální měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/36.
 • Posouzení příčiny poruchy kombinovaného měniče SSVAS 123/3G na rozvodně E25/R110 v poli č.01 pro T101 – Holý, S. - Vítek, K., [Technical Report] 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/12.
 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/34.
 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/24.
 • Inovace výuky předmětu "Tenkostěnné konstrukce" - Experimentální studie ztráty stability válcové skořepiny – Dvořák, J. - Holý, S., - Vítek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/33.
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. ČVUT FS 2051/01/32.

2000

 • Tenkostěnné nosníky – Vítek, K. - Čalkovský, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/44.
 • Statika tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Vítek, K. - Holý, S., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/43.
 • Vliv zabránění borcení příčných průřezů na rozložení vnitřních sil při kroucení – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Jágrová, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/42.
 • Návrh pojmů a charakteristik krutového ohybu – Vítek, K. - Čalkovský, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/41.
 • Inovace předmětu Tenkostěnné konstrukce a koordinace jeho výuky na fakultách strojního zaměření – Vítek, K. - Jágrová, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/40.
 • Optimalizace tenkostěnných konstrukcí – Vítek, K. - Čalkovský, A., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/39.
 • MKP v tenkostěnných konstrukcích – Vítek, K. - Petruška, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2000. Report no. 2051/00/38.

1996

 • Optimalization Aspects Applied in Machine Inovation – Holý, S. - Skořepová, J. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Transducers for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Skořepová, J. - Vítek, K., - Volf, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

Qualification report

2002

 • Simulace ohybů trubek metodou konečných prvků – Přibyl, M. - Vítek, K., Praha: Defense date 2002-01-15. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Books, textbooks

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02834-8.

Proceedings

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., Praha, 2011-06-13. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011. ISBN 978-80-01-04837-5.

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., Praha, 2010-06-16. Prague: Czech Technical University, 2010. ISBN 978-80-01-04578-7.

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2009-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. 1. ISBN 978-80-01-04367-7.

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2008-05-27. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04103-1.

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2007-06-18. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03751-5.

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2002-06-03/2002-06-06. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002. ISBN 80-01-02547-0.

2000

 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics – Holý, S. ed. - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000.
 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02234-X.
 • 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., Praha, 2000-10-11/2000-10-14. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, 2000. ISBN 80-01-02234-X.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., [Conference Hosting] 2012.

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2011.

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2010.
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., [Conference Hosting] 2010.

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., [Conference Hosting] 2009.

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., [Conference Hosting] 2008.

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Kreibich, V. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., [Conference Hosting] 2007.

Invited unpublished lecture

2004

 • Význam normy ASTM E837 pro uplatnění odvrtávacího principu ve vědecto-technické praxi – Vítek, K., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: ČVUT FSI Ústav mech.,Odbor pruž. a pev.. 2004-10-21.

2003

 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: ČVUT FS. 2003-06-04.
 • Residual Stress Determination - One of the Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., [Invited unpublished scientific lecture] Györ: Danubia-Adria Committee for Experimental Methods in Solid Mechanics. 2003-09-24.