[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Process Engineering

Master's

Diplomové práce pro navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“, obor „Procesní technika“.

Magisterské

 • Revezrně osmotická jednotka pro výrobu pitné vody - více
  3909T012 - Procesní technika, Pavel Ditl, téma k dispozici
 • Aplikace 3-D tisku pro stavbu zařízení v chemickém a potravinářském průmyslu - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Hydraulické separační procesy v technologii úpravy oplachových vod - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Modelování vícefázového proudění - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Modelování obtékání lopatky míchadla - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Měření LDA/PDA v jedno a vícefázovém systému - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Vyšetřování zkušebního úseku malého větrného tunelu - více
  3909T012 - Procesní technika, Michal Netušil, rezervované téma
 • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a pitched six-blade turbine impeller - více
  3909T012 - Procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Přestup tepla v cilindro-kónickém fermentačním tanku - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Elektrické vlastnosti potravin - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Hmotově-energetická bilance pecní linky pro výpal lehkého kameniva - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Přestup tepla při dvoufázovém toku porézním materiálem v biofiltru - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP