[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Process Engineering

Bachelor's

Bakalářské práce pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“.

Bakalářské práce pro studijní program „Strojírenství", obor "Energetika a procesní technika“.

Bakalářské

 • Odparky, krystalyzátory a přestup tepla při varu a míchání. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Zařízení pro dopravu vysokoviskózních látek a suspenzí - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zásady navrhování svarových spojů tlakových aparátů pro potravinářský průmysl - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Technologie, stroje a zařízení pro zpracování odpadů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Technické možnosti využití emisních plynů jako suroviny pro výrobu bioproduktů a biopaliv 3. a 4. generace - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Stroje a zařízení pro přeměnu CO2 na biopaliva 3. a 4. generace - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Utěsňování pohyblivých částí strojů a zařízení ve zpracovatelském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Materiály pro stroje a zařízení v biorafineriích - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Extruze vláken - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Kolagen - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Extrudér - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Extrudéry pro speciální aplikace - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Elektrostatické zvlákňování - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Stanovení homogenity potravinářské látky - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Metody obrazové analýzy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Měření velikosti vláken v materiálech - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Sušení potravinářských látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Elektrický ohřev potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Měření elektrických vlastností potravinářských látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Možnosti využití odpadů z potravinářských a gastro provozů - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Návrh varny domácího mikropivovaru - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Moderní postupy výroby bezpečných potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Membránové technologie v průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, rezervované téma
 • Kontinuální pyrolýzní reaktor - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Technická studie využití plynných emisí k výrobě bioproduktů - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Software pro výpočet vlastních frekvencí kmitání hřídelů míchacích zařízení - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Laboratorní nožový drtič - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Míchání dvou nemísitelných kapalin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Měření krouticího momentu na hřídeli míchadla - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Návrh laboratorního extrudéru - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rheology of viscoelastic material - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Drying of lamb sugar - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rheology of viscoelastic material - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Sušení kostkového cukru - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Reologie viskoelastické látky - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Viskoelastické vlastnosti kolagenu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Design of extruder for soft tissue graft production - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Měření elektrické vodivosti tuhých potravin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP