[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Process Engineering

People

doc. Ing. Václav Novák, CSc.

doc. Ing. Václav Novák, CSc.

Vaclav.Novak (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2554

room: B1-426, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • 11557/R0/RBF  
  Aplikace RTD a CFD pro operace přenosu tepla – Novák, V. (2001-2004)

Journal papers

2002

 • Mixing of Crude Oil in Large Volume Storage Tanks – Ditl, P. - Novák, V. - Dušková, J. - Dundr, Z., - Šmolík, O., Petroleum and Coal. 2002,(43), 161-166. ISSN 1335-3055.

1996

 • Rozběhový příkon při míchání v nádobách bez narážek – Novák, V. - Rieger, F., - Schreierová, P., Chemický průmysl. 1996, 18-19. ISSN 0009-2789.

1989

 • HELAX - A NEW TYPE OF STATIC MIXER - OPERATION CHARACTERISTICS AND COMPARISON WITH OTHER TYPES – Kabátek, J. - Ditl, P., - Novák, V., Chemical Engineering and Processing. 1989, 25(2), 59-64. ISSN 0255-2701.

1988

 • INFLUENCE OF THE GEOMETRICAL SHAPE ON THE POWER REQUIREMENT OF RIBBON IMPELLERS. – Rieger, F. - Novák, V., - Havelkova, D., International chemical engineering. 1988, 28(2), 376-383. ISSN 0020-6318.

1986

 • HOMOGENIZATION EFFICIENCY OF HELICAL RIBBON AGITATORS – Rieger, F. - Novák, V., - Havelková, D., Chemical Engineering Journal. 1986, 33(3), 143-150. ISSN 0923-0467.

1984

 • Effect of Geometry on Power Input of Belt Agitators. VLIV GEOMETRIE NA PRIKON PASOVYCH MICHADEL. – Rieger, F. - Novák, V., - Havelkova, Dagmar, Chemický průmysl. 1984, 34 59. ISSN 0009-2789.

1979

 • VORTEX DEPTH IN MIXED UNBAFFLED VESSELS – Rieger, F. - Ditl, P., - Novák, V., Chemical Engineering Science. 1979, 34(3), 397-403. ISSN 0009-2509.

1978

 • Axial thrust acting on agitators in non-Newtonian fluids – Rieger, F. - Novák, V., The Chemical Engineering Journal. 1978, 16(1), 27-33. ISSN 0300-9467.

1976

 • EFFECT OF MEASURED VOLUME SIZE ON HOMOGENIZATION TIME – Thýn, J. - Novák, V., - POCK, P, Chemical Engineering Journal. 1976, 12(3), 211-217. ISSN 0923-0467.
 • Effect of the measured volume size on the homogenization time – Thýn, J. - Novák, V., - Pock, P., The Chemical Engineering Journal. 1976, 12(3), 211-217. ISSN 0300-9467.

1975

 • Homogenization Efficiency of Helical Ribbon and Anchor Agitators – Novák, V. - Rieger, F., The Chemical Engineering Journal. 1975, 9(1), 63-70. ISSN 0300-9467.

1974

 • POWER-CONSUMPTION SCALE-UP IN AGITATING NON-NEWTONIAN FLUIDS – Rieger, F. - Novák, V., Chemical Engineering Science. 1974, 29(11), 2229-2234. ISSN 0009-2509.

1973

 • POWER CONSUMPTION OF AGITATORS IN HIGHLY VISCOUS NON-NEWTONIAN LIQUIDS – Rieger, F. - Novák, V., TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS. 1973, 51(2), 105-111. ISSN 0046-9858.

1972

 • SCALE-UP METHOD FOR POWER CONSUMPTION OF AGITATORS IN CREEPING FLOW REGIME – Rieger, F. - Novák, V., Chemical Engineering Science. 1972, 27(1), 39-44. ISSN 0009-2509.

1969

 • HOMOGENIZATION WITH HELICAL SCREW AGITATORS – Novák, V. - Rieger, F., TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS. 1969, 47(10), 335. ISSN 0046-9858.

Proceeding papers

2003

 • Míchání velkoobjemových zásobníků – Novák, V. - Ditl, P., In: 13. Celostátní konference "Míchání, stavba míchacích zařízení, ucpávky". Brno: Techmix, 2003, pp. 1-10.

2001

 • Mixing of Crude Oil in Targe Volume Storage Tanks – Ditl, P. - Novák, V. - Dušková, J. - Dundr, Z., - Šmolík, O., In: 40th International Petroleum Conference. Bratislava: Slovnaft, 2001,

2000

 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Asymptotic Power Characteristics and Efficiency of Screw Agitators in a Tube – Rieger, F. - Novák, V., In: CD ROM: CHISA 2000. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2000, pp. 1-6.
 • Příklady spolupráce s průmyslem z posledních let – Ditl, P. - Novák, V., In: Strojné inžinierstvo 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000, pp. 6-10. ISBN 80-227-1436-4.
 • Příkony míchadel a homogenizace kapalných vsádek – Novák, V., In: Míchání 2000. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2000, pp. 1-5.
 • Vývoj typové řady rychloběžných míchadel – Kanaval, J. - Novák, V., - Rieger, F., In: Zborník referátov. Košice: TU Košice, FS, 2000, pp. 143-146. ISBN 80-7099-480-0.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Měření mezních příkonových charakteristik šroubových rotorů ve vodícím válci – Rieger, F. - Novák, V., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-5. ISBN 80-86059-28-6.
 • Dimenzování hřídelů míchacích zařízení – Ditl, P. - Novák, V., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-9. ISBN 80-86059-28-6.

1998

 • Reconstruction of Mixing Equipment – Novák, V. - Ditl, P., - Rieger, F., In: 25. Medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 1998. pp. 89-97. ISBN 80-227-1057-1.

1997

 • Undesirable Air Entrainment in Agitated Baffled Vessels – Ditl, P. - Rieger, F., - Novák, V., In: Mixing 9. Paris: GFGP, 1997, pp. 131-136. ISBN 2-910239-26-8.

1995

 • Mixing in Unbaffled Vessels – Novák, V. - Rieger, F., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 289-290.

1994

 • Mixing in Unbaffled Vessels – Novák, V. - Rieger, F., In: Proceedings of the 8th European Conference on Mixing. Rugby: Institution of Chemical Engineers, 1994. p. 511-518. ISBN 0-85295-329-1.

1993

 • Optimization of Mixing Equipment: Process and Design Parameters – Rieger, F. - Novák, V., - Ditl, P., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 61-62.

1985

 • HOMOGENIZATION EFFICIENCY OF MOTIONLESS MIXERS. – Novák, V. - Jandourek, V., - Rieger, F., In: Proceedings of 5th European Conference on Mixing. BHRA Fluid Engineering, 1985. p. 571-579. ISBN 0-947711-04-X.
 • PUMPING CAPACITY OF SCREW AGITATORS WITH A DRAUGHT TUBE – Rieger, F. - Novák, V., In: Proceedings of 5th European Conference on Mixing. BHRA Fluid Engineering, 1985. p. 491-498. ISBN 0-947711-04-X.

1983

 • POWER CONSUMPTION OF HELICAL RIBBON AGITATORS – Rieger, F. - Novák, V., - Havelkova, D., In: Proceedings of the 4th Conference on Applied Chemistry Unit Operations & Processes. Hungarian Chemical Society, 1983. p. 148-153.

1982

 • Mixing in unbaffled vessels the influence of an eccentric impeller position on power consumption and surface aeration – Novák, V. - Ditl, P., - Rieger, F., In: Proceedings of the 4th European Conference on Mixing. 1982,

Report

1997

 • Dispergace a mletí práškových materiálů v kapalinách – Heim, A. - Novák, V., - Rieger, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Procesní charakteristiky pomaluběžných míchadel – Novák, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1997.
 • Výzkum míchání na strojní fakultě ČVUT – Rieger, F. - Ditl, P. - Fořt, I. - Novák, V. - Nermut, M., - Sedláček, L., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1997.

1996

 • Optimal Agitator Design for Mixing of Viscous Liquids and Suspensions – Rieger, F. - Ditl, P., - Novák, V., [Research Report] 1996.

1995

 • Rozběhový příkon při míchání v nádobách bez narážek – Novák, V. - Rieger, F., - Schreierová, P., [Research Report] 1995.

1994

 • Procesní charakteristiky pomaloběžných míchadel – Novák, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Mixing in Unbaffled Vessels – Novák, V. - Rieger, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Books, textbooks

2007

 • Hydromechanické procesy II – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03302-9.
 • Hydromechanické procesy I – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03286-2.

2005

 • Hydromechanicke procesy II – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03302-3.
 • Hydromechanické procesy I – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03286-8.

1997

 • Zpracování exhalací a odpadu – Hoffman, P. - Novák, V., Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. ISBN 80-01-01697-8.
 • Dispergace a mletí práškových materiálů v kapalinách – Heim, A. - Novák, V., - Rieger, F., Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1997. ISBN 80-86059-21-9.

1995

 • Míchání a míchací zařízení – Rieger, F. - Novák, V. - Ditl, P. - Fořt, I. - Vlček, J. - Ludvík, M. - Machoň, V., - Medek, J., Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1995. ISBN 80-86059-18-9.

1994

 • Hydraulické pochody – Novák, V. - Rieger, F., Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.

1993

 • Návody k laboratorním cvičením – Fořt, I. - Lukavský, J. - Votruba, P. - Anděl, A. - Rieger, F. - Novák, V. - Kabátek, J. - Trojan, Z. - Vaněček, V. - Ambros, F. - Čermák, B. - Roušar, I., - Dufek, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.

Trial runs, verified technologie, variety, breed

2008

 • Systém míchání velkoobjemových fermentorů pro výrobu bioplynu – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Novák, V., [Verified Technology] 2008.