[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

Master's

Magisterské

 • Experimentální ověření charakteru mezní vrstvy na laminárním leteckém profilu - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Použití metod strojového učení při optimalizaci v mechanice tekutin - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Modelování fázového přechodu s hysterezí v materiálech pro akumulaci tepelné energie - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Modelování přestupu tepla a hmoty z vodního filmu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Metastabilní stavy binární směsi suchého vzduchu a vodní páry - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Použití Lattice Boltzmann Method k modelování dvoufázového proudění - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Použití metody FTLE k identifikaci třírozměrných koherentních struktur - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Prognózování časového vývoje dynamických systémů zahrnujících proudění tekutin - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Optimalizace zavodnění chladicí věže s přirozeným tahem - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Využití metod počítačové dynamiky tekutin k simulacím vzniku námrazy v technických aplikacích - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP