[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

Bachelor's

Bakalářské

 • Řiditelnost a stabilita letadel - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Filipský, rezervované téma
 • Metastabilní stavy binární směsi suchého vzduchu a vodní páry - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Návrh ventilů plunžrového čerpadla - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Hyhlík, téma k dispozici
 • Tlumící efekt pružných cév - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kolínský, téma k dispozici
 • Proudění v pružných modelech - PIV experiment, tlaková měření - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Kolínský, téma k dispozici
 • Termodynamický model člověka - pacienta - více
  2301R000 - bez oboru, Ludmila Nováková, téma k dispozici
 • Interakce dvou proudů tekutiny - více
  2301R000 - bez oboru, Ludmila Nováková, téma k dispozici
 • Návrh systému přetlakování trupu podvodního robota - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Návrh a konstrukce podvodního robota - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Reverzní Segnerovo kolo - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Schmirler, téma k dispozici
 • Aerodynamika vozu a jeho úplav - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Sumara, téma k dispozici
 • Proudění pod vozem a jeho vliv na aerodynamiku - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Sumara, téma k dispozici
 • Proces kondenzace a vypařování v oběhu tepelného čerpadla - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Sumara, téma k dispozici
 • Modelování proudění pomocí CFD s přestupem tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Sumara, téma k dispozici
 • Měření velikosti kapiček pod rozstřikovou tryskou a chladicí výplní - více
  2301R000 - bez oboru, Pavol Vitkovič, téma k dispozici
 • Hydrofilní a hydrofóbní povrchy - více
  2301R000 - bez oboru, Pavol Vitkovič, téma k dispozici
 • Vliv tvaru geometrie GRIDové chladicí výplně na vodní film - více
  2301R000 - bez oboru, Pavol Vitkovič, téma k dispozici
 • Vliv dopadu laserového listu na vodní kapičky nasycené Rhodaminem G - více
  2301R000 - bez oboru, Pavol Vitkovič, téma k dispozici
 • Proudové pole za GRIDovou chladicí výplní - více
  2301R000 - bez oboru, Pavol Vitkovič, téma k dispozici
 • Řízení velikosti vodních kapek - více
  2301R000 - bez oboru, Pavol Vitkovič, téma k dispozici
 • Bilance mokré chladicí věže - více
  2301R000 - bez oboru, Pavol Vitkovič, téma k dispozici
 • Měření úletu kapalné fáze z chladicích věží - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Porovnání metody IPI a standartních měřicích metod úletu kapalné fáze z chladicích věží - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Pasivní řízení sdílení tepla v kanálu - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Kalibrace žhavené anemometrické sondy - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Vliv detergentů na úlet kapalné fáze z chladicích věží - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Měření fluktuací proudového pole pomocí metody CTA - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici
 • Pasivní řízení smykových oblastí - více
  2301R000 - bez oboru, Rut Vitkovičová, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12112/temata_ZP