[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

CZ   / EN  

People

Jiří Stodůlka

Ing. Jiří Stodůlka, Ph.D.

jiri.stodulka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2583

room: B1-333a, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS13/180/OHK2/3T/12  
  Aerodynamika leteckých profilů a jiných funkčních prvků při vysokých rychlostech – Stodůlka, J. (2013-2015)

Journal papers

2018

 • Analytical and Numerical Modifications of Transonic Nozzle Flows – Stodůlka, J. - Šafařík, P., - Sobieczky, H., Journal of Thermal Science. 2018, 27(4), 382-388. ISSN 1003-2169.
 • Ion acceleration mechanism in mega-ampere gas-puff z-pinches – Klír, D. - Kubeš, P. - Řezáč, K. - Cikhardt, J. - Cikhardtová, B. - Hyhlík, T. - Kravárik, J. - Munzar, V. - Šíla, O., - Stodůlka, J., New Journal of Physics. 2018, 20 ISSN 1367-2630.

2015

 • Analysis of transonic flow past cusped airfoil trailing edge – Stodůlka, J. - Šafařík, P., Acta Polytechnica. 2015, 55(3), 193-198. ISSN 1210-2709.

2013

 • Characterization of neutron emission from mega-ampere deuterium gas puff Z-pinch at microsecond implosion times – Klír, D. - Shishlov, A. - Kokshenev, V. - Kubeš, P. - Labetsky, A. - Řezáč, K. - Cikhardt, J. - Fursov, F. - Kovalchuk, B. - Kravárik, J. - Kurmaev, N. - Rathakin, N. - Šíla, O., - Stodůlka, J., Plasma Physics and Controlled Fusion. 2013, 55(8), ISSN 0741-3335.

Proceeding papers

2017

 • OPTIMALIZACE LIŠTOVÝCH ELIMINÁTORŮ – Vitkovičová, R. - Stodůlka, J., In: 31st SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Prague: Institute of Hydrodynamics AS CR, 2017. p. 103-113. ISBN 978-80-87117-16-3.

2016

 • Eliminátory úletu s možností zpětné kondenzace – Vitkovičová, R. - Stodůlka, J., In: 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2016. pp. 111-116. ISBN 978-80-87117-14-9.
 • Estimation of the drift eliminator efficiency using numerical and experimental methods – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., In: 10th International Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2015; Kaserstejn PalacePrague; Czech Republic; 17 November 2015 through 20 November 2015; Code 121087. Les Ulis: EDP Sciences, 2016. ISSN 2101-6275.
 • Measurement of thermal performance of hybrid cooling tower – Vitkovič, P. - Štorch, V. - Punčochář, J., - Stodůlka, J., In: THE MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMOMECHANICS (35MDFMT): Proceedings of the 35th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. New York: AIP Conference Proceedings, 2016. ISBN 978-0-7354-1426-6.

2015

 • Design and CFD Simulation of the Drift Eliminators in Comparison with PIV Results – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., In: EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. pp. 568-571. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275.

2014

 • Měření parametrů eliminátorů kapiček – Vitkovičová, R. - Čížek, J., - Stodůlka, J., In: 33. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 104-107. první. ISBN 978-80-01-05538-0.
 • On transonic flow models for optimized design and experiment – Stodůlka, J. - Sobieczky, H., In: EFM 2013; Experimental Fluid Mechanics 2013. Liberec: Technical University of Liberec, 2014. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-260-5375-0.
 • Modelování proudění ve špičkové turbinové lopatkové mříži se supersonickým vstupem – Straka, P. - Stodůlka, J., - Příhoda, J., In: Turbostroje 2014. Plzeň: ZČU Plzeň, 2014. ISBN 978-80-260-6447-3.
 • Design and CFD Simulation of the Drift Eliminators in Comparison with PIV Results – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., In: Experimental Fluid Mechanics 2014. 2014. pp. 568-571.
 • Numerical Data Analysis of Transonic Flow Past Cusped Airfoil – Stodůlka, J. - Šafařík, P., In: 33. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 88-91. první. ISBN 978-80-01-05538-0.
 • Theoretical and Numerical Solution of a Near Sonic Flow Considering the Off-design Conditions – Stodůlka, J. - Sobieczky, H., In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 588-591. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.

2013

 • On transonic flow models for optimized design and experiment – Stodůlka, J. - Sobieczky, H., In: Experimental Fluid Mechanics 2013. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. ISBN 978-80-260-5375-0.
 • Numerical Solution of Obligue Shock with Wall Interaction Using Finite Difference Method – Stodůlka, J., In: 32. stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Žilina: ŽU Žilina - EDIS, 2013. pp. 275-278. První. ISBN 978-80-554-0715-9.

2011

 • Numerické řešení proudění deuteria v katodě pulzního generátoru proudu – Stodůlka, J. - Hyhlík, T., In: FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. Praha: Gradient, 2011. pp. 39-55. 20. ISBN 80-86786-32-3.

2010

 • Numerické řešení transsonického proudění v trysce – Stodůlka, J. - Hyhlík, T., In: Studentská tvůrčí činnost 2010. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010. ISBN 978-80-01-04533-6.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Eliminátor únosu vody pro chladicí věže – Vitkovičová, R. - Stodůlka, J., - Nožička, J., Czechia. Industrial Design CZ 37359. 2019-05-29.

2018

 • Eliminátor pro zhoršenou kvalitu vody – Stodůlka, J. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., Czechia. Industrial Design Application., 2018

Report

2016

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu za rok 2016 – Křivan, Z. - Nožička, J. - Čížek, J. - Sumara, Z. - Zatloukal, J., - Stodůlka, J., [Research Report] 2016.
 • Modely paroproudých vývěv – Hyhlík, T. - Stodůlka, J. - Netřebská, H., - Kohút, P., [Research Report] Plzeň: Doosan Škoda Power, 2016. Report no. Z-H01/16.

2015

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu za rok 2015 – Křivan, Z. - Nožička, J. - Čížek, J. - Sumara, Z. - Zatloukal, J., - Stodůlka, J., [Research Report] 2015.

2014

 • Experimentální stanoviště pro měření parametrů vestaveb chladicích věží – Vitkovič, P. - Vitkovičová, R. - Stodůlka, J. - Dvořák, L., - Čížek, J., [Research Report] 2014. Report no. Z-V02/14.
 • Spolupráce na citlivostních výpočtech hydrocyklonů – Čížek, J. - Stodůlka, J. - Schmirler, M. - Vitkovičová, R., - Nožička, J., [Research Report] 2014. Report no. INT-2014-1.
 • Fast electromagnetic valve (version 4.1.3) – Řezáč, K. - Cikhardt, J. - Kravárik, J., - Stodůlka, J., [Research Report] 2014.

2013

 • Optimalizace nastavení poruchových ochran – Čížek, J. - Hyhlík, T. - Stodůlka, J., - Nožička, J., [Research Report] 2013. Report no. SV-2013/3.

2012

 • Výměníky pro zpětnou kondenzaci – Dvořák, L. - Stodůlka, J. - Čížek, J., - Hyhlík, T., [Technical Report] 2012. Report no. TA01020709-12-2.