[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics

CZ   / EN  

People

Jan Melichar

prof. Ing. Jan Melichar, CSc.

jan.melichar (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2593
420607755242

room: B1-226, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • FI-IM2/138  
  Výzkum a vývoj ponořených čerpacích stanic pro odčerpávání povodňových a průsakových vod – Melichar, J. (2005-2007)
 • FI-IM/163  
  Výzkum a vývoj čerpacích zařízení pro efektivní těžbu a zpracování energetických surovin v extrémních podmínkách – Melichar, J. (2004-2006)

Journal papers

2023

 • Výpočet tlakových ztrát potrubních přivaděčů z polyetylénu – Mosler, P. - Schmirler, M., - Melichar, J., SOVAK : Časopis oboru vodovodů a kanalizací. 2023, 32(1), ISSN 1210-3039.

2013

 • Výchozí údaje pro projektování potrubí z termoplastů – Mosler, P. - Melichar, J., Vodní hospodářství. 2013, 63(7), 223-226. ISSN 1211-0760.

2011

 • Příspěvek k použití hydrodynamických čerpadel jako turbín – Bláha, J. - Melichar, J., - Mosler, P., Energetika. 2011, 61(5), 294-298. ISSN 0375-8842.

2010

 • Působení Coriolisovy síly v oběžných kolech hydrodynamických strojů – Bláha, J. - Melichar, J., Bulletin Asociace strojních inženýrů. 2010, -(48), 6-12.
 • Návrh, výroba a výzkum aeračního zařízení hydro-pneumatického typu – Melichar, J. - Andreovský, J., Energetika. 2010, 60(11), 642-646. ISSN 0375-8842.
 • Energeticky autonomní čerpací agregáty – Melichar, J. - Bláha, J., - Mosler, P., Energetika. 2010, 60(6), 367-373. ISSN 0375-8842.
 • Působení Coriolisovy síly v oběžných kolech hydrodynamických strojů – Bláha, J. - Melichar, J., - Mosler, P., Energetika. 2010, 60(4), 256-259. ISSN 0375-8842.
 • Výchozí data hydraulického návrhu oběžných kol axiálních čerpadel – Melichar, J. - Bláha, J., - Mosler, P., Energetika. 2010, 60(2), 123-129. ISSN 0375-8842.

2009

 • Vybrané aplikace bioniky v technické tvorbě – Melichar, J. - Bláha, J., Energetika. 2009, 59(7), 288-290. ISSN 0375-8842.
 • Místní energetická ztráta spoje polypropylénového a polyetylénového potrubí, zhotoveného svaoováním na tupo – Melichar, J. - Veselský, J., Vytápění, větrání, instalace. 2009, 18(1), 4-8. ISSN 1210-1389.
 • Utilization of the cool water hydroenergetic potential within the Hydroelectric Power Station – Melichar, J., Inženýrská mechanika. 2009, ISSN 1210-2717.

2008

 • Čistá voda znamená život – Melichar, J., Tecnicall. 2008,(3), 13.
 • Vývojové tendence v konstrukci hydrodynamických strojů – Melichar, J. - Bláha, J., Bulletin Asociace strojních inženýrů. 2008,(42), 7-15.
 • K problematice odborné výuky strojních inženýrů – Bláha, J. - Melichar, J., Strojař. 2008,(1,2), 11-19. ISSN 1213-0591.

2007

 • Bionika - výzva soudobé polytechnické pedagogice – Melichar, J. - Bláha, J., Bulletin Asociace strojních inženýrů. 2007, není(41), 21-24.
 • Význam Strouhalova kritéria pro návrh hydrodynamických strojů – Melichar, J. - Bláha, J., Bulletin Asociace strojních inženýrů. 2007, není(41), 17-21.
 • K problematice odborné výuky strojních inženýrů – Bláha, J. - Melichar, J., Aula. 2007, 15(2), 3-8. ISSN 1210-6658.

2006

 • Local Head Loss in Plastic Pipeline Joint Welded by Butt Fusion – Melichar, J. - Háková, J. - Veselský, J., - Michlík, L., Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2006, 54(3), 299-308. ISSN 0042-790X.
 • Místní energetická ztráta spoje plastového potrubí, zhotoveného svařováním na tupo – Melichar, J. - Háková, J. - Veselský, J., - Michlík, L., Vytápění, větrání, instalace. 2006, 15(1), 15-18. ISSN 1210-1389.

2005

 • Výzkum axiálních oběžných kol – Andreovský, J. - Melichar, J., Strojárstvo v hospodárstve a priemysle. 2005, 8(1), 55. ISSN 1335-2938.

2003

 • Effect of the Parameters of Sand-Water Mixtures on the Specific Energy of Hydrodynamic Pumps – Melichar, J., Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2003, 51(4), 298-308. ISSN 0042-790X.
 • Optimalizace oběžného kola provzdušňovacího zařízení kapalin – Melichar, J., Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2003, 51(2), 150-157. ISSN 0042-790X.

2000

 • Impeller Pump Characteristics at Transport of Water-Solid Substrate Mixture – Brada, K. - Melichar, J., Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2000, 48(2), 102-109. ISSN 0042-790X.

Proceeding papers

2010

 • Metodika návrhu základní geometrie oběžných kol axiálních čerpadel – Melichar, J. - Bláha, J., - Mosler, P., In: HYDROTURBO 2010 - 20. medzinárodná konferencia "O využití vodnej energie". Bratislava: Slovenské elektrárne, a.s., 2010. pp. 103-117.

2008

 • Význam Strouhalova kritéria pro návrh hydrodynamických strojů – Bláha, J. - Melichar, J., In: Vývojové trendy v čerpací technice. Lutín: SIGMA, 2008. pp. 28-35. ISBN 978-80-254-2248-9.
 • Návrh, výroba a výzkum aeračního zařízení hydro-pneumatického typu na strojní fakultě ČVUT v Praze – Melichar, J. - Andreovský, J., In: Vývojové trendy v čerpací technice. Lutín: SIGMA, 2008. pp. 21-27. ISBN 978-80-254-2248-9.
 • Místní ztráta spoje plastového potrubí, spojovaného svařováním na tupo – Melichar, J. - Veselský, J., In: Vývojové trendy v čerpací technice. Lutín: SIGMA, 2008. pp. 36-45. ISBN 978-80-254-2248-9.

2007

 • Výzkum aeračního zařízení s axiálním oběžným kolem – Andreovský, J. - Melichar, J., In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2007. Brno: ARDEC s.r.o., 2007. pp. 203-208. ISBN 80-86020-54-1.

2005

 • Experimentální výzkum bagrovacích čerpadel při čerpání vysoce koncentrovaných heterogenních suspenzí typu voda-kamenivo – Melichar, J., In: Proceedings of International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding the Faculty of Mechanical Engineering, Session 10 - Fluid Mechanics and Mechanisms. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 113-120. ISBN 80-248-0890-0.
 • The Optimalization of Aeration Equipment – Andreovský, J. - Melichar, J. - Novotný, J., - Brich, M., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 626-627. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Použití metody PIV pro zjištění proudového pole aeračního zařízení – Andreovský, J. - Novotný, J., - Melichar, J., In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004 - HYDROSPHERE 2004. Brno: NOEL 2000, 2004. pp. 221-226. ISBN 80-86020-44-4.
 • Příspěvek k možnosti použití potrubí z plastů pro dopravu kapalin ve vodní energetice – Melichar, J. - Bláha, J., - Háková, J., In: Proceedings of the 17th International Conference on Hydro-Power Engineering HYDROTURBO 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. pp. 243-252.
 • The Effect of Design Changes on the Parametres of an Aerator – Melichar, J. - Andreovský, J., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 670-671. ISBN 80-01-02945-X.
 • Experimentální zjištění parametrů aeračního zařízení – Melichar, J. - Andreovský, J., - Novotný, J., In: Mechanical Engineering 2004. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2004. pp. 32-41. ISBN 80-227-2105-0.
 • Study on Evaluation of Hydraulic Parameters of Suction Dredger – Havlík, V. - Melichar, J. - Dubský, O., - Hačecký, P., In: Proceedings of the 12th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles Joined with the 12th International Symposium on Freight Pipelines. Praha: Ústav pro hydrodynamiku, 2004. p. 397-402. ISBN 80-239-3465-1.

2003

 • Parameter Measurements of Experimental Mobile Aerating Equipment – Melichar, J. - Andreovský, J., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 706-707. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • The Design of an Propeller the Aeration Equipment – Melichar, J. - Bláha, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 742-743. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Ilustrační příklady – Melichar, J. - Bláha, J., In: Malé vodní turbíny, typy, konstrukce, provoz. Praha: Symposium servis, 2001. pp. 45-48. ISBN 80-238-6739-3.
 • Konstrukce malých vodních turbín – Melichar, J. - Bláha, J., In: Malé vodní turbíny, typy, konstrukce, provoz. Praha: Symposium servis, 2001. pp. 31-44. ISBN 80-238-6739-3.
 • Čerpadla na místě malých vodních turbín – Melichar, J. - Bláha, J., In: Malé vodní turbíny, typy, konstrukce, provoz. Praha: Symposium servis, 2001. pp. 23-30. ISBN 80-238-6739-3.
 • Typy malých vodních turbín a jejich provoz – Melichar, J. - Bláha, J., In: Malé vodní turbíny, typy, konstrukce, provoz. Praha: Symposium servis, 2001. pp. 13-22. ISBN 80-238-6739-3.
 • Problematika malých vodních turbín – Melichar, J. - Bláha, J., In: Malé vodní turbíny, typy, konstrukce, provoz. Praha: Symposium servis, 2001. pp. 3-12. ISBN 80-238-6739-3.
 • Návrh oběžného kola aeračního zařízení – Bláha, J. - Melichar, J., In: Vývojové tendencie v konštrukcii a prevádzke hydraulických strojov a zariadení. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. pp. 31-34. ISBN 80-227-1573-5.

2000

 • Konstrukce čerpadel – Melichar, J. - Bláha, J., In: Konstrukce čerpadel a potrubí (vývojové tendence). Praha: Symposium servis, 2000. pp. 25-42. ISBN 80-238-6341-X.
 • Konstrukční prvky čerpadel – Melichar, J. - Bláha, J., In: Konstrukce čerpadel a potrubí (vývojové tendence). Praha: Symposium servis, 2000. pp. 17-24. ISBN 80-238-6341-X.
 • Vliv provozních podmínek na konstrukci čerpadel – Melichar, J. - Bláha, J., In: Konstrukce čerpadel a potrubí (vývojové tendence). Praha: Symposium servis, 2000. pp. 15-16. ISBN 80-238-6341-X.
 • Oblasti použití a členění typů čerpadel s ohledem na vlastnosti čerpané kapaliny – Melichar, J. - Bláha, J., In: Konstrukce čerpadel a potrubí (vývojové tendence). Praha: Symposium servis, 2000. pp. 7-13. ISBN 80-238-6341-X.
 • Součásti hydraulických systémů – Melichar, J. - Bláha, J., In: Konstrukce čerpadel a potrubí (vývojové tendence). Praha: Symposium servis, 2000. pp. 3-6. ISBN 80-238-6341-X.
 • Zohlednění vlivu měřítka při návrhu malé Francisovy turbíny – Melichar, J. - Bláha, J., In: Strojné inžinierstvo 2000. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. pp. 50-54. ISBN 80-227-1436-4.
 • Využití alternativních zdrojů energie na ČVUT – Brož, K. - Melichar, J. - Vojtek, J., - Zima, R., In: ENEKO 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 44-48. ISBN 80-01-02173-4.
 • Intenzifikovaný hydrodopravní systém – Melichar, J., In: ENEKO 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 49-55. ISBN 80-01-02173-4.

1999

 • Hydraulické řešení jednostupňových odstředivých čerpadel s podporou počítače – Bláha, J. - Melichar, J. - Vojtek, J., - Vyhnánek, J., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1999. pp. 22-25.
 • Volba čerpadla - optimální oblasti použití různých typů čerpadel s ohledem na vlastnosti čerpané kapaliny – Melichar, J., In: Čerpadla a zásady jejich hospodárného používání v hydraulických systémech. Praha: Symposium Servis - SYS, 1999. pp. 23-26. ISBN 80-238-4904-2.
 • Problematika sací výšky čerpadel, kavitace – Melichar, J., In: Čerpadla a zásady jejich hospodárného používání v hydraulických systémech. Praha: Symposium Servis - SYS, 1999. pp. 41-44. ISBN 80-238-4904-2.
 • Změna charakteristik hydrodynamického čerpadla při dopravě vazkých kapalin a suspenzí – Melichar, J., In: Čerpadla a zásady jejich hospodárného používání v hydraulických systémech. Praha: Symposium Servis - SYS, 1999. pp. 45-50. ISBN 80-238-4904-2.
 • Využívání energie malých vodních toků – Melichar, J., In: Obnovitelné zdroje energie. Praha: Symposium Servis - SYS, 1999. pp. 31-37.
 • Rekuperace hydraulické energie čerpadly – Melichar, J. - Bláha, J., In: Strojné inžinierstvo 99. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. pp. 319-326. ISBN 80-227-1259-0.
 • Návrh lopatkování a zkoušky axiálního bagrovacího čerpadla – Melichar, J., In: Strojné inžinierstvo 99. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. pp. 313-318. ISBN 80-227-1259-0.
 • Characteristics of an Impeller Pump Transporting Water-Solid-Substance-Mixture – Brada, K. - Melichar, J., In: Slurry Handling and Pipeline Transport, Hydrotransport 14. London: BHR Group Conference Series Publication No.36, 1999. pp. 1-6. ISBN 1-86058-213-3.

1998

 • Stanovení parametrů hydrodynamických čerpadel pro dopravu suspenzí typu voda - kamenivo – Melichar, J., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1998. pp. 38-43.
 • Malé vodní elektrárny – Brada, K. - Melichar, J., In: Obnovitelné zdroje energie. Praha: ČENES - Česká energetická společnost, 1998. pp. 123-128.
 • Identifikace parametrů renovovaných malých Francisových turbín – Melichar, J. - Bláha, J., In: Hydroturbo 98. Rejhotice: Energotis, 1998. pp. 370-374.
 • Stanovení parametrů hydrodynamických čerpadel pro dopravu suspenzí typu voda-kamenivo – Melichar, J., In: Strojné inžinierstvo 98 - Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU v Bratislave, 1998. pp. 407-412. ISBN 80-227-1093-8.
 • Členění lopatkových mříží hydrodynamických strojů – Bláha, J. - Melichar, J., In: Strojné inžinierstvo 98 - Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Bratislava: STU v Bratislave, 1998. pp. 379-386. ISBN 80-227-1093-8.

1996

 • Characteristics of Single Screw Eccentric Pump Transporting the Kaolin-Water Suspension – Brada, K. - Melichar, J., In: Slurry Handling and Pipeline Conference Hydrotransport 13. Suffolk: Ipswich Book Comp, 1996, pp. 699-703. ISBN 0-85298-988-1.

1995

 • Pumps for Hydrotransport of High Consistence Suspensions – Melichar, J. - Brada, K., In: Proceedings of the 8th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. Praha: AV ČR, 1995, pp. 1-6.

1994

 • Drobné zdroje vodní energie – Vojtek, J. - Melichar, J., In: Ekotrend 94. Ostrava: VŠB-TUO, 1994, pp. 1-6.
 • Power Economy in Heating and Cooling Systems (measuring of the coefficient of heat transfer) – Ota, J. - Sýkora, V., - Melichar, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 195-196.

Prototype, samples

2010

 • Experimentální trasa pro měření místní tlakové ztráty ve spoji plastových trub DN 150 z PE – Melichar, J. - Veselský, J., [Functional Sample] 2010.

2009

 • Experimentální trasa pro měření místní tlakové ztráty ve spoji plastových trub DN 25 - DN 50 z PE a PP – Melichar, J. - Veselský, J., [Functional Sample] 2009.

2006

 • Experimentální trasa pro měření místní tlakové ztráty ve spoji plastových trub DN 80 z βPP-H – Melichar, J. - Veselský, J., [Functional Sample] 2006.
 • Aeračního zařízení s axiálním oběžným kolem – Melichar, J. - Andreovský, J., [Functional Sample] 2006.

Software

2006

 • Výpočtový program "Charakteristiky hydrodynamického bagrovacího čerpadla při čerpání suspenze voda-kamenivo" – Melichar, J., [Software] 2006.

2005

 • Charakteristiky hydrodynamických bagrovacích čerpadel. Přepočet z čisté vody na suspenzi voda-kamenivo – Melichar, J., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2005.

Report

2018

 • Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER – Samočinné ventily – Jančík, P. - Melichar, J., - Nožička, J., [Research Report] 2018. Report no. J01/2018.

2017

 • Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER – Samočinné ventily – Jančík, P. - Melichar, J., - Nožička, J., [Research Report] 2017. Report no. J01/2017.

2013

 • Znalecký posuek technologického stavu malé vodní elektrárny Brandýs nad Labem – Pavelka, J. - Künzel, K. - Melichar, J., - Bláha, J., [Research Report] 2013. Report no. VZ332/K314/13.

2011

 • Analýza axiálního ložiska turbiny – Dynybyl, V. - Melichar, J. - Bečka, J. - Češpíro, Z., - Malý, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 2011/CEZOrlík/HA/01.

2007

 • Hydraulický návrh oběžného kola vertikálního axiálního čerpadla - úprava lopatek a situování ponořeného čerpadla v sací jímce – Melichar, J. - Mosler, P., - Michlík, L., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky, 2007. Report no. Z-0218/07.

2006

 • Sací jímky vertikálních ponorných axiálních čerpadel – Melichar, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 209/06.
 • Hydraulický a konstrukční návrh vertikálního axiálního ponorného čerpadla – Melichar, J. - Michlík, L., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 208/06.
 • Stanovení součinitele třecích ztrát přímých plastových potrubí kruhového průřezu a kvantifikace součinitele místní ztráty vnitřního svalku vznikajícího při spojování termoplastových trub metodou svařováním na tupo – Melichar, J. - Veselský, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2006. Report no. 207/06.

2005

 • Technická specifikace čerpací stanice – Melichar, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. VZ 199/05.
 • Přehled vybraných výrobků zahraničních výrobců ponorných čerpadel s průtokem větším než 0,2 m3.s-1 a dopravní výškou 4 až 16 m – Melichar, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. VZ 200/05.
 • Vliv koncentrace, velikosti a hustoty částic pevné látky na měrnou energii hydrodynamických bagrovacích čerpadel při čerpání hydrosměsí - prognóza charakteristik měrná energie-průtok čerpadla s využitím PC – Melichar, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2005. Report no. VZ 198/05.

2004

 • Přepočet parametrů hydrodynamických čerpadel z čisté vody na kapaliny s vyšší viskozitou a na suspenze typu voda- pevná látka – Melichar, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004. Report no. 1/2004.

Qualification report

2018

 • Disipace energie na vnitřních svalcích spojů plastových – Mosler, P. - Melichar, J. supervisor, Defense date 2018-01-19. PhD Thesis. Supervised by J. MELICHAR.

2013

 • Měření součinitelů místních ztrát ve spojích potrubí z polyetylenu – Čížek, P. - Melichar, J., 2013. Master Thesis. CTU FME. Department of Energy Engineering.

Books, textbooks

2009

 • Hydraulické a pneumatické stroje, Část čerpadla – Melichar, J., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009.

2007

 • Problematika soudobé čerpací techniky - Vybrané partie – Melichar, J. - Bláha, J., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2007. ISBN 978-80-01-03719-5.

2005

 • Technický slovník naučný – Markytánová, M. - Melichar, J. - Novák, P., - Nožička, J., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2005. ISBN 80-86044-16-5.
 • Vybrané partie z čerpací techniky – Melichar, J. - Bláha, J., Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03254-X.

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-20-3.
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2002. ISBN 80-86044-18-1.
 • Hydraulické stroje, kontrukce a provoz – Melichar, J. - Bláha, J., - Brada, K., Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02642-6.

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., Praha: Encyklopedický dům, s r.o., 2001. ISBN 80-86044-17-3.

2000

 • Malé vodní turbíny – Melichar, J., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02164-5.

1998

 • Malé vodní turbíny, konstrukce a provoz – Melichar, J. - Vojtek, J., - Bláha, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1998. ISBN 80-01-01808-0.

1995

 • Malé vodní turbíny – Melichar, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01403-7.

Proceedings

2001

 • Malé vodní turbíny, typy, konstrukce, provoz – Melichar, J. ed. - Bláha, J. ed., Praha, 2001-06-06. Praha: Symposium servis, 2001. ISBN 80-238-6739-3.

2000

 • Konstrukce čerpadel a potrubí (vývojové tendence) – Melichar, J. ed. - Bláha, J. ed., Praha, 2000-12-18. Praha: Symposium servis, 2000. ISBN 80-238-6341-X.

1999

 • Čerpadla a zásady jejich hospodárného používání v hydraulických systémech – Melichar, J. ed. - Bláha, J. ed., - Vojtek, J. ed., Praha, 1999-12-13. Praha: Symposium Servis - SYS, 1999. ISBN 80-238-4904-2.

Invited unpublished lecture

2005

 • Energie vodních toků – Melichar, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Asociace energetických auditorů. 2005-11-01.
 • Energie větru – Melichar, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o.. 2005-04-27.
 • Malé vodní elektrárny – Melichar, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. 2005-04-27.
 • Malé vodní elektrárny – Melichar, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Vzdělávací agentura Kroměříž, s. r. o.. 2005-02-15.