[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Aerospace Engineering

Master's

Magisterské

 • Využití plazmy v povrchových úpravách lepených spojů kompozitních materiálů. - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Karel Barák, téma k dispozici
 • Závádění náhradního zatížení do konstrukce - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Karel Barák, téma k dispozici
 • Stanovení zatížení tras řízení a jeho ověření během letových zkoušek (výpočtová část) - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Stanovení zatížení tras řízení a jeho ověření během letových zkoušek (praktická část) - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Téma na návrhu rychlostního letounu (konkrétní téma dle dohody) - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Návrh profilu a vztlakové klapky pro rychlostní letoun - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Návrh automatické vztlakové mechanizace - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, téma k dispozici
 • Návrh trupu rychlostního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, rezervované téma
 • Návrh plováků pro malý sportovní letoun - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jiří Brabec, rezervované téma
 • Zařízení pro kalibraci vícekomponentní tenzometrické váhy - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Čenský, téma k dispozici
 • Zařízení pro kalibraci vícekomponentní tenzometrické váhy - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Čenský, téma k dispozici
 • Evoluční algoritmy v aerodynamický optimalizacích - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Čenský, téma k dispozici
 • Stavba kolmo startujícího samokřídla - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Pavel Hospodář, téma k dispozici
 • Porovnání optimalizačních algoritmů pro účely aerodynamiky - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Pavel Hospodář, téma k dispozici
 • Aerodynamické charakteristiky prstencového křídla - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Aerodynamický návrh vrtule - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Návrh zkušebního zařízení pro měření modelových osových kompresorů - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Návrh Stirlingova motoru pro družici typu cubesat - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Návrh vrtule pro rychlostní letoun - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Aerodynamické měření rotoru vrtulníku - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jan Klesa, téma k dispozici
 • Damage tolerance pro kompozitový vzduchovod a návrh NDT zkoušek - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Kostroun, téma k dispozici
 • Kosmická technika - téma dle dohody / Space technology - free topic - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jaroslav Kousal, rezervované téma
 • Aeroelastická analýza sportovního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Analytická studie flutteru - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Aktivní tlumení dynamické odezvy letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Analýza motorového flutteru Whirl flutter - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Aktivní tlumení fluttteru - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Aktivní tlumení fluttteru - experiment - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Flutterová analýza sportovního letounu s vlivem porušení konstrukce - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Aleš Kratochvíl, téma k dispozici
 • Kompaktni Aerometrická Sonda – konstrukční a mechanická část, kalibrace - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Pavel Pačes, téma k dispozici
 • Kompaktni Aerometrická Sonda – electronics and software - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Pavel Pačes, téma k dispozici
 • Návrh sady měřicích členů pro analýzu primárních sil v řízení - mechanical design - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Pavel Pačes, téma k dispozici
 • Malá satelitní platforma - Elektronika a řízení - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Pavel Pačes, téma k dispozici
 • Systém pro měření sil v řízení letadla - elektronika - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Pavel Pačes, téma k dispozici
 • VLEČNÉ ZAŘÍZENÍ UL LETOUNU - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Sommer, téma k dispozici
 • KONSTRUKČNÍ NÁVRH FREKVENČNĚ LADITELNÉHO PODPŮRNÉHO SYSTÉMU PRO POTŘEBY FREKVENČNÍCH ZKOUŠEK - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Tomáš Sommer, téma k dispozici
 • Návrh zatahovacího hlavního podvozku rychlostního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jakub Valenta, téma k dispozici
 • Návrh motorové instalace rychlostního letounu - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jakub Valenta, téma k dispozici
 • Program pro výpočet statické napjatosti skořepinové konstrukce - více
  3906T008 - Letadlová a kosmická technika, Jakub Valenta, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12122/temata_ZP