[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Aerospace Engineering

People

Ing. Tomáš Kostroun

Ing. Tomáš Kostroun

Tomas.Kostroun (at) fs.cvut.cz

Treasurer / Department of Aerospace Engineering / Faculty of Mechanical Engineering

(22 435) 9753
(22 435) 7412

room: F-101, Karlovo náměstí
room: B-105, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS19/052/OHK2/1T/12  
  Defektoskopie pomocí ultrazvukem buzené termografie II – Kostroun, T. (2019)
 • SGS18/061/OHK2/1T/12  
  Defektokopie pomocí ultrazvukem buzené termografie – Kostroun, T. (2018)
 • SGS17/080/OHK2/1T/12  
  Defektokopie pomocí laserem buzené termografie – Kostroun, T. (2017)
 • SGS15/070/OHK2/1T/12  
  Automatizovaný 3D NDT ultrazvukový system – Kostroun, T. (2015)
 • SGS14/063/OHK2/1T/12  
  Systém pro defektoskopii pomocí aktivní termografie – Kostroun, T. (2014)
 • SGS13/068/OHK2/1T/12  
  Celokompoziní bezpilotní letoun (UAV) – Kostroun, T. (2013)
 • SGS12/059/OHK2/1T/12  
  Modulárně řešený bezpilotní prostředek (UAV) – Kostroun, T. (2012)

Článek v periodiku

2007

 • Industrial Measurements of Frequency Characteristics of Small Sport Aircraft – Weigel, K. - Kostroun, T., - Slavík, S., 2007

Stať ve sborníku

2014

 • Modular design of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – Kostroun, T., 2014

2009

 • Flight measurements of elevator bending moment of small sport aircraft – Kostroun, T., 2009

2006

 • Innovative Design Optimization of Centrifugal Compressor Impeller for Small Turboprop Aero Engines – Hanus, D. - Čenský, T., - Kostroun, T., 2006
 • The Ground Vibration Test Stand for Small Sport Aircraft – Weigel, K. - Kostroun, T., - Slavík, S., 2006

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Aerodynamický profil křídla – Brabec, J. - Kostroun, T., 2010

2009

 • Aerodynamický profil křídla – Brabec, J. - Kostroun, T., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Systém pro defektoskopii pomocí ultrazvukem buzené aktivní termografie – Kostroun, T., 2018

2017

 • Systém pro defektoskopii pomocí Laserem buzené aktivní termografie – Kostroun, T., 2017

2015

 • Automatizovaný 3D NDT ultrazvukový system – Kostroun, T. - Pilař, J., 2015

2014

 • Systém pro defektoskopii pomocí aktivní termografie – Kostroun, T. - Pilař, J., - Jeřábek, I., 2014

2013

 • Celokompozitní bezpilotní prostředek (UAV) – Kostroun, T. - Jeřábek, I., 2013

2012

 • Přípravek pro cyklické zatěžování kompozitů – Jeřábek, I. - Kostroun, T., - Franta, M., 2012
 • Pružnice ostruhy malého sportovního letounu z kompozitních materiálů – Barák, K. - Theiner, R. - Kostroun, T., - Vlček, M., 2012
 • Čtyřlistá sklopná vrtule pro UAV – Jeřábek, I. - Franta, M. - Kostroun, T., - Zejda, M., 2012
 • Modulárně řešený bezpilotní prostředek (UAV) – Jeřábek, I. - Kostroun, T., - Helmich, M., 2012

2011

 • Klimakomora – Jeřábek, I. - Kostroun, T., 2011

2010

 • Letoun Skyleader 100 - verze Basic+ – Theiner, R. - Brabec, J. - Malásek, T. - Kostroun, T. - Vrchota, P. - Slavík, S. - Lapiš, M. - Barák, K., - Jeřábek, I., 2010
 • Převodník signálu mezi AD akcelerometrem a polohoměrem PT101 – Kostroun, T. - Jeřábek, I., 2010
 • 2D polohovací systém pro ultrazvukovou defektoskopii - C scan – Kostroun, T., 2010
 • Termokomora pro zkoušky kompozitů – Jeřábek, I. - Kostroun, T., 2010
 • Trup letounu Skyleader 100 – Brabec, J. - Kostroun, T., - Theiner, R., 2010
 • Křídlo letounu Skyleader 100- verze ADVANCED – Brabec, J. - Theiner, R., - Kostroun, T., 2010
 • Optoelektrický snímač dopadové rychlosti – Kučera, J. - Brabec, J., - Kostroun, T., 2010
 • Impaktor – Kučera, J. - Brabec, J., - Kostroun, T., 2010

Software

2011

 • Termokomora I. – Jeřábek, I. - Kostroun, T., 2011

2010

 • C-scan 1.0 – Kostroun, T. - Čenský, T., - Jeřábek, I., 2010
 • Padova_zkouska – Jeřábek, I. - Kostroun, T., 2010

?

 • Přepočet spojitého zatížení křídel – Zikán, O. - Kostroun, T., ?

Zpráva

2018

 • Soubor výsledků testů spojů – Kostroun, T., 2018
 • Soubor výsledků statických zkoušek mechanických materiálových vlastností za podmínek ETW 90°C – Kostroun, T., 2018
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledků za rok 2018 – Brabec, J. - Kostroun, T. - Helmich, M. - Sommer, T. - Barák, K. - Kalný, J., - Šponer, J., 2018
 • Pevnostní kontrola – Kostroun, T. - Barák, K., 2018

2017

 • Pevnostní kontrola závěsů záchranného systému letounu JA-400 – Kostroun, T., 2017
 • Napjatosti kritických uzlů konstrukce letounu JA-400 při provozním zatížení – Kostroun, T. - Kučera, J., 2017
 • Rozbor zatížení křídla letounu JA-400 podle předpisů UL-2 a LTF-UL – Kostroun, T., 2017
 • Soubor výsledků únavových zkoušek mechanických materiálových vlastností – Kostroun, T. - Doubrava, K., 2017
 • Soubor výsledků statických zkoušek mechanických materiálových vlastností – Kostroun, T. - Kučera, J., 2017
 • NDT kontrola demonstrátoru kompozitového vzduchovodu – Kostroun, T., 2017
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledků za rok 2017 – Brabec, J. - Barák, K. - Čenský, T. - Helmich, M. - Horký, J. - Kostroun, T. - Klesa, J. - Slavík, S. - Sommer, T. - Kalný, J., - Šponer, J., 2017

2016

 • Vliv impaktního počkození na ohybovou pevnost kompozitních materiálů – Kostroun, T., 2016
 • Výzkum materiálových charakteristik kompozitních materiálů a lepidel II – Kučera, J. - Kostroun, T., - Barák, K., 2016
 • Návrh systému pro NDT pomocí infračervené termografie – Pilař, J. - Kostroun, T., - Čenský, T., 2016

2015

 • Výzkum materiálových charakteristik kompozitních materiálů a lepidel – Kučera, J. - Barák, K., - Kostroun, T., 2015
 • Výzkum únavové životnosti svarového spoje – Čenský, T. - Kostroun, T., 2015

2009

 • Pozemní frekvenční zkoušky a výpočty flutterových charakteristik 18m větroně G 304S – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., 2009

2008

 • Analýza flutteru na základě pozemních frekvenčních zkoušek letounu VL-3 se třemi variantami výškového kormidla s hmotovým vyvážením – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., 2008

2007

 • Ověřovací výpočty aerodynamického tlumení křídla a ocasních ploch s kormidly letounu VL-3 programem s nepřímým výpočtovým "omega-k" modelem – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., 2007
 • Metodické modální zkoušky křídla, ocasních ploch a kormidel letounu VL-3 pro stanovení jejich hmotnostně-tuhostních charakteristik – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., 2007

2006

 • Výpočty flutrové odolnosti letounu M 7-Ornis na základě pozemních frekvenčních zkoušek – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., 2006
 • Pozemní frekvenční zkoušky a analýza flutteru letounu Atec 321 Faeta – Slavík, S. - Weigel, K., - Kostroun, T., 2006
 • Frekvenční analýza a její aplikace pro rozbor flutteru konstrukce s 18 m křídla větroně G 304S – Kábtr, M. - Kostroun, T. - Pechanec, V. - Slavík, S., - Weigel, K., 2006
 • Vibrační zkoušky větroně G 304S – Weigel, K. - Slavík, S., - Kostroun, T., 2006