[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Jan Flek

Ing. Jan Flek

jan.flek (at) fs.cvut.cz

Member - Student - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of Education Committee - AS / Faculty of Mechanical Engineering
Member of the Committee for External Relations AS / Faculty of Mechanical Engineering Ikona Ověřeno komunitou

(22 435) 2443

room: B2-350, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS23/107/OHK2/2T/12  
  Experimentální výzkum zdrojů vnitřního buzení pro dynamické modely ozubených převodů – Flek, J. (2023-2024)
 • SGS21/108/OHK2/2T/12  
  Experimentální stanovení tuhosti ozubených převodů – Flek, J. (2021-2022)

Journal papers

2021

 • Gearbox mechanical efficiency determination by strain gauges direct application – Lopot, F. - Dub, M. - Flek, J. - Hadraba, D. - Havlíček, M. - Kučera, L. - Štoček, O. - Veselý, T., - Janáček, J., Applied Sciences. 2021, 11(23), ISSN 2076-3417.
 • Determination of mesh stiffness of gear-analytical approach vs. Fem analysis – Flek, J. - Dub, M. - Kolář, J. - Lopot, F., - Petr, K., Applied Sciences. 2021, 11(11), ISSN 2076-3417.

Proceeding papers

2023

 • Experimentální analýza tuhosti ozubení – Karas, T. - Flek, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 23. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management v době digitalizace. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 80-91. ISBN 978-80-01-07243-1.
 • Experimental verification of theoretical models of the mesh stiffness of gearing – Flek, J. - Karas, T. - Dub, M. - Lopot, F., - Kolář, J., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 98-111. ISBN 978-80-7561-411-7.

2022

 • Návrh konstrukce experimentálního zařízení pro identifikaci tuhosti ozubení – Flek, J. - Dub, M., - Kolář, J., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 22. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Udržitelné moderní výrobní systémy v praxi průmyslových podniků. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 25-33. ISBN 978-80-01-07054-3.

2020

 • Dynamická analýza ozubených převodů – Flek, J. - Kolář, J., - Dub, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 30-36. ISBN 978-80-01-06775-8.

Software

2023

 • Software for topology optimization of lightweight structure – Ravichandran, M. - Dub, M. - Lopot, F. - Janda, M., - Flek, J., [Software] 2023.