[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Jan Brajer

Ing. Jan Brajer

j.brajer (at) fs.cvut.cz

More informations available in external application. V3S.

Proceeding papers

2023

  • Advancements in Lightweight Structural Design using Generative Design and Topological Optimization – Dub, M. - Lopot, F. - Malý, P., - Brajer, J., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 142-149. ISBN 978-80-7561-411-7.