[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Martin Machač

Ing. Martin Machač

martin.machac (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS23/054/OHK2/1T/12  
  Únavová analýza tenkostěnných svařovaných konstrukcí za ohybu – Machač, M. (2023)
 • SGS20/114/OHK2/2T/12  
  Zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Machač, M. (2020-2021)

Journal papers

2022

 • Experimental Measurements on a Stand for a Grain Sampler – Cézová, E. - Lopot, F. - Machač, M., - Kamenický, J., Manufacturing Technology. 2022, 22(4), 401-407. ISSN 1213-2489.

Proceeding papers

2022

 • Fatigue Analysis of Thin-Walled Welded Hollow Section Joints – Machač, M. - Papuga, J. - Doubrava, K., - Fišer, J., In: Fatigue and Fracture of Materials and Structures. Cham: Springer, 2022. p. 49-55. Structural Integrity. vol. 24. ISBN 978-3-030-97822-8.

2021

 • Fatigue analysis of thin-walled welded hollow section joints – Machač, M. - Papuga, J. - Doubrava, K., - Fišer, J., In: 20TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON MECHANICAL FATIGUE OF METALS. POLITECHNIKA WROCLAWSKA, 2021. p. 28-29. ISBN 978-83-7493-179-3.

2019

 • Determining coefficient of friction between oilseeds and rotor blade of hulling machine using equation of motion – Hoidekr, J. - Machač, M., - Turek, O., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 121-124. ISBN 9788021457669.

2018

 • Vyhodnocení experimentálního měření kmitání vibrační třídičky pomocí optické metody – Machač, M. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

Prototype, samples

2023

 • Laboratorního zařízení pro testování únavových vlastností svařovaných tenkostěnných profilů při ohybu – Machač, M. - Fiala, M., - Herák, D., [Functional Sample] 2023.

2020

 • Zařízení pro zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Hoidekr, J. - Přívozník, P. - Kohout, M., - Machač, M., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Kontinuální třídící linka olejnatých semen – Hoidekr, J. - Machač, M. - Turek, O., - Prachenský, J., [Functional Sample] 2019.

Report

2020

 • Zhodnocení přístupů ke konstrukční podpoře experimentálního měření kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Machač, M. - Hoidekr, J., - Přívozník, P., [Technical Report] 2020.