[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Jan Hoidekr

Ing. Jan Hoidekr, Ph.D.

jan.hoidekr (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2443

room: B2-350, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS18/126/OHK2/2T/12  
  Kontinualizace třídícího procesu laboratorní třídící linky – Hoidekr, J. (2018-2019)

Proceeding papers

2021

 • Experimentální měření simulující impaktní loupání semen slunečnice – Přívozník, P. - Hoidekr, J., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.

2020

 • Dynamic Analysis of Vibrating Sorter and Description of Optical Methods for Experimental Verification – Hoidekr, J. - Dynybyl, V., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 279-285. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.

2019

 • Optická třídící linka pro zpracování vzorku olenatých semen – Prachenský, J. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Determining coefficient of friction between oilseeds and rotor blade of hulling machine using equation of motion – Hoidekr, J. - Machač, M., - Turek, O., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 121-124. ISBN 9788021457669.

2018

 • Popis kmitání vibrační třídičky s více stupni volnosti pomocí numerických metod – Turek, O. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.
 • Vyhodnocení experimentálního měření kmitání vibrační třídičky pomocí optické metody – Machač, M. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2017

 • Strain gauge measurement on the oilseed screw press – Malý, P. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Hoidekr, J., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 625-628. ISBN 9788055331676.
 • Testing Measurement During The Shaft Assembly of The Oilseed Screw Press – Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 214-217. ISBN 978-80-213-2769-6.

2016

 • Complement of Calibration of Measuring Element Using FEA – Hoidekr, J. - Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. p. 51-52. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • The Mathematical Description of Sunflower Seeds Hulling Process Using Impact Huller – Hoidekr, J. - Andruš, J., - Dynybyl, V., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 203-206. ISBN 978-3-319-22761-0.

Patents, utility designs, industrial designs

2019

 • Zařízení pro automatické plnění kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Havlíček, M., - Nápravník, K., Czechia. Patent CZ 307922. 2019-07-10.

2018

 • Vůz pro přepravu velkoobjemových kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32019. 2018-08-28.
 • Linka na plnění kontejnerů, zejména s komunálním odpadem – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Mrázek, J. - Petr, K. - Kolář, J., - Dlabač, J., Czechia. Utility Model CZ 32072. 2018-09-18.

2017

 • Zařízení pro loupání, zejména rostlinných olejnatých semen – Hoidekr, J. - Dynybyl, V. - Hanuš, J., - Modrý, A., Czechia. Patent CZ 306665. 2017-03-15.

Prototype, samples

2020

 • Zařízení pro zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Hoidekr, J. - Přívozník, P. - Kohout, M., - Machač, M., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Kontinuální třídící linka olejnatých semen – Hoidekr, J. - Machač, M. - Turek, O., - Prachenský, J., [Functional Sample] 2019.
 • Optická třídička olejnatých semen – Hoidekr, J. - Prachenský, J., [Functional Sample] 2019.

2017

 • Optická separace loupaného materiálu – Hoidekr, J., [Functional Sample] 2017.

Report

2020

 • Zhodnocení přístupů ke konstrukční podpoře experimentálního měření kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Machač, M. - Hoidekr, J., - Přívozník, P., [Technical Report] 2020.

2018

 • MODULÁRNÍ BOX PRO TERMICKOU DESORPCI – PRŮVODNÍ ZPRÁVA K VÝROBNÍ DOKUMENTACI – Dub, M. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., [Technical Report] 2018. Report no. Dekonta - 178308301700B037.

2016

 • Zpráva za rok 2015 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., [Annual Report] 2016. Report no. TAČR 4010992-2015.

2015

 • Příprava měření lisu FS1010 – Starý, F. - Malý, P. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J. - Dynybyl, V., - Uhlíř, R., [Research Report] 2015. Report no. TA04010992-FS-2015-05.

2012

 • Optimalizace uložení výstupní hřídele a kloubového uložení hydraulických pístů – Petr, K. - Chmelař, J. - Hoidekr, J., - Vintera, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 29/2012/FR-TI3-261.