[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Pavel Malý

Ing. Pavel Malý, Ph.D.

pavel.maly (at) cvut.cz

(22 435) 2411

room: B2-345, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2011

 • Šikmé lodní zdvihadlo Orlík – Dynybyl, V. - Malý, P., - Trnka, M., Stavebnictví. 2011, 2011(5), 56-59. ISSN 1802-2030.

2010

 • Lodní zdvihadlo Orlík – Dynybyl, V. - Kareis, J. - Češpíro, Z. - Malý, P. - Podzimek, J. - Bryscejn, M., - Vaverka, J., Vodní cesty a plavba. 2010, 2010(4), 40-46. ISSN 1211-2232.

Proceeding papers

2023

 • Advancements in Lightweight Structural Design using Generative Design and Topological Optimization – Dub, M. - Lopot, F. - Malý, P., - Brajer, J., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství, 10. ročník konference pro mladé vědecké pracovníky, 14. - 16. června, Ústí nad Labem, Česká republika, Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Knihkupectví UJEP, 2023. p. 142-149. ISBN 978-80-7561-411-7.

2020

 • FE Analysis of Load Distribution in Clinched Joints Array – Malý, P. - Lopot, F., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 343-350. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.

2018

 • Analysis of experimental testing of clinched joint – Malý, P. - Lopot, F., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 250-253. ISBN 978-80-270-4062-9.

2017

 • LOAD DISTRIBUTION ANALYSIS IN THE CONNECTION OF THREE CLINCHED JOINTS ARRAY IN THE ROW – Malý, P. - Lopot, F., - Sojka, J., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 218-221. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • THE ASSEMBLY PROCEDURE OF THE TRACKER RAIL WEELDING SUPPORT FOR ATLAS ITK AT CERN - THE SIGNIFICANCE OF THE EXPERIMENT – Lopot, F. - Janda, M. - Rachač, M. - Hadraba, D. - Malý, P., - Vacek, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 206-209. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Strain gauge measurement on the oilseed screw press – Malý, P. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Hoidekr, J., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 625-628. ISBN 9788055331676.
 • Testing Measurement During The Shaft Assembly of The Oilseed Screw Press – Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J., - Dynybyl, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 214-217. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Experimental analysis of welding tooling for ITk ATLAS – Rachač, M. - Dub, M. - Janda, M. - Malý, P. - Kamenický, J. - Berka, O. - Dynybyl, V. - Kubový, P., - Lopot, F., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 620-624. ISBN 9788055331676.
 • FEM model and experimental measurement of clinched joint – Malý, P. - Lopot, F., - Sojka, J., In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2017. vol. 251. ISSN 1757-8981.

2016

 • Verification of Clinched Joint Model – Malý, P. - Lopot, F., - Sojka, J., In: 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE RECENT TRENDS IN STRUCTURAL MATERIALS. COMTES FHT a.s., 2016.
 • Properties of The Clinched Joints Array in The Row – Malý, P. - Lopot, F., - Sojka, J., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Mechanical Description of The Clinched Joint – Malý, P. - Lopot, F., - Sojka, J., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Overview on the clinched joint method – Malý, P. - Dynybyl, V. - Sojka, J., - Lopot, F., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 299-303. ISBN 978-3-319-22761-0.
 • Application of Notches in Machine Elements for Measurement Sensitivity Increase – Janda, M. - Kamenický, J. - Berka, O. - Malý, P. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Manipulator of the inner detector ITk of ATLAS experiment in CERN – Janda, M. - Malý, P. - Hadraba, D. - Dub, M. - Kamenický, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. ISBN 978-80-261-0609-8.
 • Complement of Calibration of Measuring Element Using FEA – Hoidekr, J. - Malý, P. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. p. 51-52. ISBN 978-80-261-0624-1.
 • Experimental Measurement and Development of Agricultural Trailer – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Malý, P., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 471-474. ISBN 978-3-319-22761-0.

2015

 • Experimental Testing of Clinched Joint – Malý, P. - Lopot, F. - Doubrava, K. - Dynybyl, V., - Sojka, J., In: 53rd conference on experimental stress analysis. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 233-236. ISBN 978-80-01-05734-6.
 • Design and Verification of Connection Realized by the Array of Clinched Joints – Malý, P. - Dynybyl, V., - Sojka, J., In: Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2015. pp. 195-198. ISBN 978-80-552-1377-4.
 • Experimental Evaluation of a Prestressed Bolt Connection Mounting Prestress – Janda, M. - Starý, F. - Dub, M. - Berka, O. - Lopot, F. - Malý, P. - Chmelař, J., - Dynybyl, V., In: Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. p. 65-66. Applied Mechanics and Materials. vol. Vol. 827. ISBN 978-80-01-05734-6.

2014

 • Dynamic operational testing of agricultural trailer – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Malý, P., In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. p. 81-82. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
 • QUALISYS system applied to industrial testing – Malý, P. - Lopot, F., In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. pp. 135-140. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.
 • Experimental Testing of Agricultural Trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Malý, P., In: Modern Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing AG, 2014. pp. 405-410. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-05203-8.
 • QUALISYS system applied to industrial testing – Malý, P. - Lopot, F., In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2014. Applied Mechanics and Materials. vol. 486. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.

2013

 • Experimental Testing of Agricultural Trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Malý, P., In: Book of Proceedings - 54th IC of Machine Design Dep.. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. pp. 353-358. ISBN 978-80-7372-986-8.

2012

 • Operational Testing of Agricultural Trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Malý, P., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 311-316. ISBN 978-80-214-4533-8.
 • Boat Lift for Orlík Dam – Malý, P. - Dynybyl, V., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 153-156. ISBN 978-80-214-4533-8.

2011

 • Force sensor for front hitch of agricultural trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Petr, K., - Malý, P., In: Proceeding of 4th International Mechanical Engineering Forum 2011. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. pp. 173-178. ISBN 978-80-213-2156-4.
 • Provozní zkoušky silového snímače – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 268-271. ISBN 978-80-248-2450-5.
 • Lodní zdvihadlo pro přehradu Orlík - návrh koncepce – Dynybyl, V. - Malý, P., - Češpíro, Z., In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 43-48. ISBN 978-80-248-2450-5.

2010

 • Návrh lodních zdvihadel pro přehrady Orlík a Slapy – Dynybyl, V. - Češpíro, Z., - Malý, P., In: 51.Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 31-36. ISBN 978-80-970294-1-8.

Prototype, samples

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů – Janda, M. - Lopot, F. - Novák, Z. - Malý, P. - Bubák, A. - Hronek, P. - Starý, F., - Dynybyl, V., [Prototype] 2015.

2014

 • Zařízení pro měření mechanických vlastností pružných silentbloků – Syrovátka, P. - Malý, P., [Functional Sample] 2014.

2012

 • Prototyp prodejního regálu pro kusový prodej chlazených výrobků KR-4P-1200/2-2 – Lopot, F. - Malý, P., [Prototype] 2012.
 • Prototyp chladírenské skříně pro diskontní prodej KS-6P-1200/3-2 – Lopot, F. - Malý, P., [Prototype] 2012.
 • Prototyp chladicího regálu pro uskladnění zboží KR-4P-1200/3-1 – Malý, P. - Lopot, F., [Prototype] 2012.

2011

 • Detail spojení nosného rámu chladicího regálu - varianta 7-6-1 – Malý, P. - Lopot, F., [Functional Sample] 2011.
 • Detail spojení nosného rámu chladicího regálu - varianta 7-6-4 – Malý, P. - Lopot, F., [Functional Sample] 2011.
 • Detail spojení nosného rámu chladicího regálu - varianta 7-6-3 – Malý, P. - Lopot, F., [Functional Sample] 2011.
 • Detail spojení nosného rámu chladicího regálu - varianta 7-6-2 – Malý, P. - Lopot, F., [Functional Sample] 2011.
 • Detail spojení nosného rámu chladicího regálu - varianta 7-2-2 – Malý, P. - Lopot, F., [Functional Sample] 2011.
 • Detail spojení nosného rámu chladicího regálu - varianta 7-2-1 – Malý, P. - Lopot, F., [Functional Sample] 2011.
 • Zkušební stanoviště nosného rámu chladicích regálů – Malý, P. - Lopot, F., - Starý, F., [Functional Sample] 2011.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 3 (technické řešení) – Frieda, P. - Dynybyl, V. - Uhlíř, R., - Malý, P., [Prototype] 2011.

Software

2011

 • Software pro realizaci měření deformace galgny a vyhodnocení výsledků měření – Starý, F. - Lopot, F., - Malý, P., [Software] 2011.

Report

2016

 • Zpráva za rok 2015 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., [Annual Report] 2016. Report no. TAČR 4010992-2015.

2015

 • Otěruvzdorné povrchové úpravy – Malý, P. - Janoušek, M., [Research Report] 2015. Report no. TA04010992-FS-2015-02.
 • Hodnocení odolnosti materiálů proti opotřebení – Malý, P. - Janoušek, M., [Research Report] 2015. Report no. TA04010992-FS-2015-01.
 • Příprava měření lisu FS1010 – Starý, F. - Malý, P. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J. - Dynybyl, V., - Uhlíř, R., [Research Report] 2015. Report no. TA04010992-FS-2015-05.
 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů - původní návod k obsluze – Janda, M. - Novák, Z. - Lopot, F. - Malý, P., - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015.
 • Hadicový dopravník – Malý, P. - Havel, M., [Research Report] 2015. Report no. 8301385B001.
 • Testovací válečková stolice dopravníku – Malý, P. - Kříbala, P., [Research Report] 2015. Report no. 8301530B001.
 • Zpráva za rok 2014 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Andruš, J. - Mossóczy, P. - Starý, F. - Uhlíř, R., - Dynybyl, V., [Annual Report] 2015. Report no. TAČR 4010992-2014.

2014

 • Návrh rolnového granulátoru – Příhoda, V. - Malý, P., [Research Report] 2014. Report no. 830 1323.
 • Horizontální oblouk hadicového dopravníku – Sábl, L. - Malý, P., [Research Report] 2014. Report no. 830 1385.
 • Studie VD Orlík - Modernizace lodního výtahu sportovní plavby – Dynybyl, V. - Malý, P., [Research Report] 2014. Report no. 1412100.

2013

 • Drtička dřevní hmoty – Hronek, P. - Malý, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. 8301243B001.
 • Rolnový granulátor – Příhoda, V. - Malý, P., [Research Report] 2013. Report no. 8301323B001.
 • Poháněcí stanice hadicového dopravníku – Sábl, L. - Malý, P., [Research Report] 2013. Report no. 8301255B001.
 • Přímý díl hadicového dopravníku – Sábl, L. - Malý, P., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2013. Report no. 8301385B001.

2012

 • Návrh parametrů poháněcí stanice hadicového dopravníku – Sábl, L. - Malý, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 8301255B001-01.
 • Konstrukční řešení spojení krajní stojiny a krajní základny regálu – Malý, P. - Dynybyl, V. - Lopot, F. - Starý, F., - Kubát, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. Hauser-Závěrečná zpráva.
 • Současný stav v oblasti povrchově kalených vrstev indukčním laserovým kalením – Malý, P. - Horník, J. - Holec, J. - Petr, K., - Starý, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 15/2012/FR-TI4-054.
 • Současný stav v oblasti nitridovaných povrchových vrstev s ohledem na technologické možnosti Wikov – Malý, P. - Horník, J. - Krum, S. - Orlický, M., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 16/2012/FR-TI4-054.
 • Nosná konstrukce chladicího regálu – Malý, P. - Lopot, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 2012/43110046/HA/04.

2011

 • Analýza axiálního ložiska turbiny – Dynybyl, V. - Melichar, J. - Bečka, J. - Češpíro, Z., - Malý, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 2011/CEZOrlík/HA/01.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Porovnání výsledků výpočtů MKP s výsledky experimentálního měření – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 04/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Vyhodnocení experimentálního měření prototypu SNN1-P1 – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 03/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Experimentální měření na SNN1-dynamické zkoušky – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 02/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Experimentální měření na SNN1 - statické zkoušky – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 01/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 3 - Výsledky MKP výpočtu SNN3 – Uhlíř, R. - Malý, P., [Research Report] Praha: ČVUT- strojní fakulta- U12 113, 2011. Report no. 05/2011/FR-TI1/119.

2010

 • Těsnění rotujících hřídelů – Malý, P. - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 21-2010/FR-TI1/488.

Proceedings

2014

 • Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments – Dynybyl, V. ed. - Petr, K. ed. - Starý, F. ed. - Andruš, J. ed. - Lopot, F. ed. - Malý, P. ed. - Mrázek, J. ed., - Uhlíř, R. ed., Beroun, 2014-09-09/2014-09-12. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05542-7.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2014

 • 55th International Conference of Machine Design Departments – Petr, K. org. - Dynybyl, V. org. - Starý, F. org. - Lopot, F. org. - Malý, P. org. - Uhlíř, R. org. - Mrázek, J. org., - Andruš, J. org., [Conference Hosting] 2014.