[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Daniel Hadraba

Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D.

daniel.hadraba (at) cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2023

  • Microstructural Analysis of Collagenous Structures in Relapsed Clubfoot Tissue – Vondrasek, D. - Hadraba, D. - Pribyl, J. - Eckhardt, A., - Lopot, F., Microscopy and Microanalysis. 2023, 29(1), 265-272. ISSN 1431-9276.

2021

  • Gearbox mechanical efficiency determination by strain gauges direct application – Lopot, F. - Dub, M. - Flek, J. - Hadraba, D. - Havlíček, M. - Kučera, L. - Štoček, O. - Veselý, T., - Janáček, J., Applied Sciences. 2021, 11(23), ISSN 2076-3417.
  • Detection of Respiratory Phases in a Breath Sound and Their Subsequent Utilization in a Diagnosis – Skalický, D. - Koucký, V. - Hadraba, D. - Vítězník, M. - Dub, M., - Lopot, F., Applied Sciences. 2021, 11(14), 1-12. ISSN 2076-3417.

2018

  • Automated system for remote defect inspection – Lopot, F. - Hadraba, D. - Kubový, P., - Hošek, J., International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. 2018, 2(3), 139-144. ISSN 2559-4397.

2016

  • Design and realization of the instrument for measuring building material deformation in environmental chamber – Hadraba, D. - Sovják, R., - Hošek, J., Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics. 2016, 2016(50), 57-60. ISSN 1584-5982.

Proceeding papers

2020

  • OPTICKÉ VLASTNOSTI LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ – Zvolánek, P. - Němcová, Š. - Hadraba, D. - Habart, D., - Zicha, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2020. Praha: CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering, 2020. p. 90-93. ISBN 978-80-01-06776-5.

2017

  • THE ASSEMBLY PROCEDURE OF THE TRACKER RAIL WEELDING SUPPORT FOR ATLAS ITK AT CERN - THE SIGNIFICANCE OF THE EXPERIMENT – Lopot, F. - Janda, M. - Rachač, M. - Hadraba, D. - Malý, P., - Vacek, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 206-209. ISBN 978-80-213-2769-6.

2016

  • Manipulator of the inner detector ITk of ATLAS experiment in CERN – Janda, M. - Malý, P. - Hadraba, D. - Dub, M. - Kamenický, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. ISBN 978-80-261-0609-8.

Patents, utility designs, industrial designs

2017

  • Způsob měření délkových změn stavebních materiálů v modelových extrémních podmínkách a zařízení k provádění tohoto způsobu – Hadraba, D. - Sovják, R. - Hošek, J. - Černý, R. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P., Czechia. Patent CZ 307020. 2017-10-04.