[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Designing and Machine Components

People

Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D.

Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D.

Daniel.Hadraba (at) fs.cvut.cz

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2018

  • Automated system for remote defect inspection – Lopot, F. - Hadraba, D. - Kubový, P., - Hošek, J., International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. 2018, 2(3), 139-144. ISSN 2559-4397.

2016

  • Design and realization of the instrument for measuring building material deformation in environmental chamber – Hadraba, D. - Sovják, R., - Hošek, J., Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics. 2016, 2016(50), 57-60. ISSN 1584-5982.

Proceeding papers

2020

  • OPTICKÉ VLASTNOSTI LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ – Zvolánek, P. - Němcová, Š. - Hadraba, D. - Habart, D., - Zicha, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2020. Praha: CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering, 2020. p. 90-93. ISBN 978-80-01-06776-5.

2017

  • THE ASSEMBLY PROCEDURE OF THE TRACKER RAIL WEELDING SUPPORT FOR ATLAS ITK AT CERN - THE SIGNIFICANCE OF THE EXPERIMENT – Lopot, F. - Janda, M. - Rachač, M. - Hadraba, D. - Malý, P., - Vacek, V., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 206-209. ISBN 978-80-213-2769-6.

2016

  • Manipulator of the inner detector ITk of ATLAS experiment in CERN – Janda, M. - Malý, P. - Hadraba, D. - Dub, M. - Kamenický, J. - Lopot, F., - Dynybyl, V., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. ISBN 978-80-261-0609-8.

Patents, utility designs, industrial designs

2017

  • Způsob měření délkových změn stavebních materiálů v modelových extrémních podmínkách a zařízení k provádění tohoto způsobu – Hadraba, D. - Sovják, R. - Hošek, J. - Černý, R. - Vejmelková, E., - Konvalinka, P., Czech Republic. Patent CZ 307020. 2017-10-04.