[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Designing and Machine Components

People

Ing. Jaroslav Křička, Ph.D.

Ing. Jaroslav Křička, Ph.D.

Jaroslav.Kricka (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2410

room: B2-352, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • TH04010143  
  Tiskárna budov a prefabrikovaných komponent pro stavebnictví 4.0 – Křička, J. (2019-2021)
 •  
  Výpočtový model housenicového pásového podvozku – Křička, J. (????)
 •  
  Vývoj integrovaných pásových dopravníků na korby zemědělských návěsů – Křička, J. (????)
 •  
  Výpočet pevnosti a životnosti šoupátek a tlakových zámků – Křička, J. (????)
 • SGS14/134/OHK2/2T/12  
  Matematicko-fyzikální modelování velkostrojů a jejich komponentů – Křička, J. (2014-2015)
 • SGS12/053/OHK2/1T/12  
  Studium dynamických interakcí nosných částí transportního zařízení s hnacími jednotkami a studium možností optimalizace ozubených kol v pohonech – Křička, J. (2012)

Proceeding papers

2019

 • Analysis of internal forces in chassis of bucket wheel excavator – Křička, J., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 241-244. ISBN 9788021457669.

2016

 • Method of Experimental Measurement of a Bucket in Laboratory Conditions – Kříbala, P. - Dynybyl, V., - Křička, J., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 433-436. ISBN 978-3-319-22761-0.

2014

 • Static Analysis of Crawler Excavator Chassis – Křička, J., In: Modern Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing AG, 2014. pp. 255-258. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-05203-8.

2013

 • Static Analysis of Crawler Excavator Chassis – Křička, J., In: Book of Proceedings - 54th IC of Machine Design Dep.. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. pp. 217-222. ISBN 978-80-7372-986-8.

2012

 • Electronic Aided Learning System – Kanaval, J. - Dynybyl, V., - Křička, J., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 113-116. ISBN 978-80-214-4533-8.

2010

 • Návrh částí ocelového rámu dopravního zařízení – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Křička, J., In: 51.Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 309-312. ISBN 978-80-970294-1-8.
 • Návrh zkušebního zařízení pro testování součástí zemědělského stroje – Syrovátka, P. - Křička, J., - Starý, F., In: 51.Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 273-278. ISBN 978-80-970294-1-8.

2004

 • Řešení převodových mechanismů se zvláštním ozubením pomocí nahrazení rovinným mechanismem – Bečka, J. - Křička, J., In: Sborník 45. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, 2004, pp. 98-101. ISBN 80-214-2702-7.

2003

 • Modelování zubů ozubených kol – Bečka, J. - Křička, J., In: Sborník referátů z XLIV. konference kateder částí a mechanismů strojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003, pp. 12-14. ISBN 80-01-02788-0.

?

 • Řešení převodových mechanismů se zvláštním ozubením pomocí nahrazení rovinným mechanismem – Bečka, J. - Křička, J., In: neuvedeno., ?

Prototype, samples

2014

 • Testovací stand korečku kompaktního kolesového rýpadla – Kříbala, P. - Starý, F. - Křička, J. - Dub, M., - Berka, O., [Functional Sample] 2014.

2012

 • Modulární konstrukce experimentálního jeřábu – Křička, J. - Starý, F., [Functional Sample] 2012.

2010

 • Zkušební zařízení pro testování součástí zemědělského stroje – Syrovátka, P. - Křička, J., - Starý, F., [Prototype] 2010.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Prototype] 2010.
 • Snímač sil závěsu zemědělského stroje – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Functional Sample] 2010.
 • Náprava zemědělského návěsu – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Functional Sample] 2010.

Software

2014

 • Matematické modelování a statická analýza housenicového podvozku velkostroje – Křička, J., [Software] 2014.

2012

 • Analýza stability jeřábové konstrukce – Křička, J., [Software] 2012.
 • Kmitání jeřábové konstrukce při náhlém pádu břemena – Křička, J., [Software] 2012.
 • Pohyb břemena zavěšeného na konstrukci otočného jeřábu – Křička, J., [Software] 2012.
 • Analýza pohybu břemena zavěšeného na portálovém jeřábu – Křička, J., [Software] 2012.
 • Kinematické poměry násobných kladkostrojů – Křička, J., [Software] 2012.
 • Pevnostní a deformační analýza hlavních jeřábových nosníků – Křička, J., [Software] 2012.
 • Pevnostní a deformační analýza konstrukce experimentálního laboratorního jeřábu – Křička, J., [Software] 2012.

2011

 • Kinematická a kinetostatická analýza univerzálního kloubu – Křička, J., [Software] 2011.
 • Statická analýza tažného lana – Křička, J., [Software] 2011.
 • Generování boční křivky zubu čelního kola – Křička, J., [Software] 2011.
 • Statická kontrola předlohového hřídele – Křička, J., [Software] 2011.

2010

 • Monitoring a řízení zkušebního zařízení pro testování součástí zemědělského stroje – Starý, F. - Křička, J., [Software] 2010.

Report

2015

 • MKP výpočet korečku UK100 – Kříbala, P. - Křička, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015.
 • MKP výpočet měřicího adaptéru U20 – Kříbala, P. - Křička, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015.

2014

 • Matematické modelování housenicového podvozku velkostroje – Křička, J., [Research Report] 2014. Report no. 8301324.

2011

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2011. Report no. 02/2009/FR-TI1/119.

2010

 • Vývoj testovacího přípravku mechanismů radličky a podmítacího disku a provedení zátěžových zkoušek – Křička, J. - Starý, F., - Syrovátka, P., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav konstruování a částí strojů, 2010. Report no. 24-2010/HS 43100012.
 • Experimentální měření na SNN1 - výsledky cejchování – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 03/2010/FR-T11/119.
 • Experimentální měření na SNN1 - nasazená aparatura – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 02/2010/FR-T11/119.
 • Experimentální měření na SNN1 - metodika měření – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 01/2010/FR-T11/119.

2009

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 02/2009/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - posouzení konstrukčních změn a výpočet pevnosti a tuhosti upraveného 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 03/2009/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - kontrola konstrukčního řešení základního 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 01/2009/FR-T11/119.

Book chapters

2016

 • Method of Experimental Measurement of a Bucket in Laboratory Conditions – Kříbala, P. - Dynybyl, V., - Křička, J., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 433-436. ISBN 978-3-319-22761-0.