[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Jan Kanaval

Ing. Jan Kanaval, Ph.D.

jan.kanaval (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2407

room: B2-341, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS16/145/OHK2/2T/12  
  Komplexní analýza ocelových a plastových šroubových spojů při aplikaci moderních povlaků a maziv – Kanaval, J. (2016-2017)
 • SGS10/158/OHK2/2T/12  
  Zvýšení odolnosti povrchu exponovaných strojních dílů aplikací technologie IBAD – Kanaval, J. (2010-2011)

Journal papers

2006

 • Prostředky a metody moderního výzkumu při inovaci transportních zařízení na sypké hmoty – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Kanaval, J., - Dočkal, A., Minerální suroviny. 2006, 8(4), 34. ISSN 1212-7248.

2001

 • Automation of TL Brick Dating by ADAM-1 – Čechák, T. - Gerndt, J. - Hiršl, P. - Jiroušek, P. - Kanaval, J. - Kubelík, M., - Musílek, L., Radiation Physics and Chemistry. 2001, 61(3-6), 729-731. ISSN 0969-806X.

1999

 • Vývoj diagnostických prostředků pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., Jemná mechanika a optika. 1999, 44(9), 271-273. ISSN 0447-6441.

1998

 • Thermoluminiscence Reader for Dating of Brick Structures – Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Zýma, J. - Musílek, L. - Gerndt, J. - Kubelík, M., - Pavlík, M., Radiation Physics and Chemistry. 1998, 51(4-6), 715-716. ISSN 0969-806X.
 • Thermoluminescence Reader for Dating of Brick Structures – Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Kanaval, J. - Kubelík, M. - Musílek, L. - Pavlík, M., - Zýma, J., Radiation Physics and Chemistry. 1998,(4-6), 715-716. ISSN 0969-806X.

Proceeding papers

2022

 • Torque Tightening Process Qualification – Kanaval, J. - Cézová, E., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 91-98. ISBN 978-80-01-06885-4.

2020

 • Strength calculation of prestressed bolted connections analysis using available computational software and fem method – Kanaval, J. - Cézová, E., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 195-203. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Screw Connections with Application of Modern Insurance Sealants and Adhesives Analysis – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 295-301. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.

2019

 • Experimental evaluation of thread locking methods for secure connections – Kanaval, J., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 209-213. ISBN 9788021457669.

2018

 • Experimental investigation of friction relations in threaded joints – Cézová, E. - Kanaval, J., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 31-35. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Experimental analysis of modern screw fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Klíma, V., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 184-191. ISBN 978-80-270-4062-9.

2017

 • Testing Equipment for Complex Analysis of Screw Fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Klíma, V., - Starý, F., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 140-143. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Remark on repairing of broken pipelines – Cézová, E. - Kanaval, J., - Starý, F., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 107-114. ISBN 9788055331676.

2016

 • Screw Connections Complex Analysis in the Application of Advanced Coatings and Lubricants – Kanaval, J. - Starý, F., - Cézová, E., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. pp. 83-86. ISBN 978-80-261-0609-8.

2015

 • Unconventional methods of Increasing Fatigue Resistance to the Tooth Flank Pitting-Hardened Surface Modification or Coating Application – Kanaval, J., In: Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2015. pp. 291-296. ISBN 978-80-552-1377-4.
 • The Legal Consequences of Fundamental Errors in the Design of Machines and their Parts – Kanaval, J. - Janovec, J., In: Book of Proceedings of 56th International Conference of Machine Design Departments. Bratislava: STU v Bratislave, SjF, 2015. pp. 173-178. ISBN 978-80-552-1377-4.

2012

 • Electronic Aided Learning System – Kanaval, J. - Dynybyl, V., - Křička, J., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 113-116. ISBN 978-80-214-4533-8.

2011

 • Increase of Resistance on Surfaces of Critically Loaded Machine Parts by Application of Technology IBAD (Ion Beam Assisted Deposition). – Kanaval, J. - Petr, K., In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Praha: ČVTVS, 2011. pp. 1-10.
 • The Increasing of Tooth Flank Resistance of Gears by Modification and Non-standard Methods. – Kanaval, J. - Petr, K., In: Proceeding of 4th International Mechanical Engineering Forum 2011. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. pp. 200-207. ISBN 978-80-213-2156-4.

2010

 • Modification and Non-standard Methods of Increasing Tooth Flank Resistance of Gears. – Petr, K. - Kanaval, J., - Dynybyl, V., In: International Conference on Gears. Düsseldorf: VDI Verlag, 2010. pp. 1439-1442. ISBN 978-3-18-092108-2.
 • Zhodnocení a perspektivy aplikace vrstev CrN a TiN na boky zubů extrémně namáhaných ozubených kol – Kanaval, J., In: 51.Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 109-114. ISBN 978-80-970294-1-8.

2009

 • VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ V OBLASTI NEKONVENČNÍHO ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI BOKU ZUBU PROTI ÚNAVOVÉMU POŠKOZENÍ – Dynybyl, V. - Jančík, L., - Kanaval, J., In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. pp. 304-311. ISBN 978-80-554-0081-5.
 • Time Shortening Testing Methodology Applied on Gears with Non-Standard Tooth Flank Surface – Kanaval, J. - Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Petr, K., In: 26th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Montanuniversitat Leoben, 2009. pp. 97-98. ISBN 978-3-902544-02-5.
 • FEM Optimization of Gear Flanks Shape Modifications. – Petr, K. - Žák, P. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: Proceedings of the 3rd International conference Power Transmissions '09. Thessaloniki: Sofia Publications, 2009. pp. 93-100. Sofia publications. ISBN 978-960-243-662-2.

2008

 • Nekonvenční metody zvyšování odolnosti boku zubu proti únavovému zatížení – Kanaval, J. - Uhlíř, R., In: Mezinárodní 49 konference kateder částí a mechanismů strojů-sborník. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, pp. 125-128. ISBN 978-80-7043-718-6.
 • Experimental testing of gear design with non-standard tooth flank surface – Mossóczy, P. - Kanaval, J., - Uhlíř, R., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 175-176. ISBN 978-80-01-04162-8.

2006

 • Rekonstrukce válcovaní linky II – Kanaval, J. - Pišvejc, P., In: 47. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů, sborník prací. Praha: Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2006, pp. 142-145. ISBN 80-213-1523-7.

2005

 • Rekonstrukce válcovací linky – Kanaval, J., In: Sborník mezinárodní XLVI konference kateder částí a mechanizmů strojů. Liberec: Technická univerzita, 2005, pp. 141-144. ISBN 80-7083-951-1.

2004

 • Experimentální základna pro výzkum pohonů a možnosti jejího využití v průmyslové praxi – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Heller, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Mossóczy, P., - Žák, P., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 138-141. ISBN 80-01-03105-5.
 • Zařízení pro datování s využitím opticky simulované luminiscence – Kanaval, J. - Gerndt, J. - Marmange, D., - Musílek, L., In: Sborník 45. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, 2004, pp. 471-475. ISBN 80-214-2702-7.

2003

 • Testing of the Automated Machine for TL Dating-Problems and Results – Čechák, T. - Černá, L. - Gerndt, J. - Kanaval, J. - Kubelík, M., - Musílek, L., In: LUMDETR 2003. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. pp. 68. ISBN 80-09-02779-1.

2002

 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 722-723. ISBN 80-01-02511-X.
 • Zařízení pro měření elastických vlastností vzorků hornin kulového tvaru pomocí ultrazvuku při působení extrémně vysokých tlaků – Kanaval, J. - Lokajíček, T., In: 43. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2002, pp. 103-106. ISBN 80-228-1174-2.

2001

 • Heavy BUC Grinding Machine's Grinding Shaft Hydrostatic Bearings Design Problems – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 129. ISBN 80-02-01438-3.
 • Vývoj vysokotlaké nádoby a modelování stavu napjatosti metodou MKP – Kanaval, J. - Španiel, M., - Lokajíček, T., In: Sborník referátů: 42. Mezinárodní konference kateder částí strojů. Ostrava: VŠB-TUO, 2001, pp. 134-140. ISBN 80-7078-919-0.
 • Design Methods of Mechanical Drives, Their Testing and Application of Geometrical Product Specification – Jančík, L. - Bečka, J. - Slanec, K. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Houkal, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 564-565. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Thermoluminescence Reader for Dating of Brick Structures – Musílek, L. - Čechák, T. - Gerndt, J. - Kubelík, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Zýma, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 501. ISBN 80-01-02229-3.
 • Automation of TL Brick Dating by ADAM-1 – Čechák, T. - Musílek, L. - Kubelík, M. - Gerndt, J. - Hiršl, P. - Jiroušek, P., - Kanaval, J., In: 8th International Symposium on Radiation Physics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 111. ISBN 80-01-02180-7.
 • Rozběhové a brzdné parametry prototypových kotoučových brzd EBA – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Kanaval, J. - Chyský, J., - Tomek, P., In: Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2000, pp. 53-56. ISBN 80-7083-418-8.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.
 • Hydrostatické uložení brousicího vřetene brusky BUC – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., In: Inovace 2000. Praha: Asociace inovačního podnikání ČR, 2000, pp. 7.
 • Thermoluminiscence Reader for Dating of Brick Structures – Musílek, L. - Čechák, T. - Gerndt, J. - Kubelík, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Zýma, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 501. ISBN 80-01-02229-3.
 • Experimental Evaluation of Starting and Braking Parameters of Braking Asynchronous Electric Motor – Dynybyl, V. - Češpíro, Z., - Kanaval, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 432. ISBN 80-01-02229-3.
 • Computerized Design Procedure of Mechanical Drives, Preparation for Their Testing and Harmonization of Geometric Specifications of Their Parts – Jančík, L. - Slanec, K. - Bečka, J. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 425. ISBN 80-01-02229-3.
 • Vývoj počítačem řízeného zařízení pro termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů – Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Jiroušek, P. - Kanaval, J. - Kropík, M. - Musílek, L. - Kubelík, M., - Zýma, J., In: Sborník z konference Autos 2000. Plzeň: Západočeská universita, 2000, pp. 129-133.
 • Vývoj typové řady rychloběžných míchadel – Kanaval, J. - Novák, V., - Rieger, F., In: Zborník referátov. Košice: TU Košice, FS, 2000, pp. 143-146. ISBN 80-7099-480-0.
 • Přístup k navrhování nové konstrukce, dědičnost součástí – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., In: Zborník referátov. Košice: TU Košice, FS, 2000, pp. 5-8. ISBN 80-7099-480-0.
 • Problematika hydrostatických ložisek brousícího hřídele brusky BVC – Andrlík, V. - Bečka, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., In: MATAR 2000. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 298-303. ISBN 80-238-5537-9.
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 443. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Funkční spolehlivost kotoučových brzd EBA – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Tomek, P., In: Transfer 99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 11-12. ISBN 80-214-1341-7.
 • Vývoj diagnostických prostředků pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: Zborník referátov. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1999, pp. 46-49. ISBN 80-7100-636-X.

1998

 • Měřící osa fotogrammetrické soupravy FS-3 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 277-278.
 • Hodnocení funkční spolehlivosti prototypu kotoučových brzd EBA – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Tomek, P., In: Mezinárodní 39. Konference kateder částí a mechanizmů strojů. Liberec: Technická univerzita, 1998, pp. 55-58. ISBN 80-7083-295-9.
 • Experimentální hodnocení planetové převodovky TS030383 125 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Bauer, Z. - Kanaval, J., - Tomek, P., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 73-74.
 • Zařízení pro termoluminiscenční určení stáří architektonických objektů – Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Zýma, J. - Gerndt, J. - Musílek, L., - Kubelík, M., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 83-84.
 • Zařízení pro termoluminiscenční určování stáří architektonických objektů – Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Kanaval, J. - Kubelík, M. - Musílek, L., - Zýma, J., In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 83-84.

1997

 • Thermoluminiscence Reader for Dating of Brick Structures – Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Zýma, J., In: 7th International Symposium on Radiation Physics. Jaipur: International Radiation Physic Society, 1997, pp. 163-164.
 • Diagnostics of Dynamical Conditions of Rotary Drives – Kanaval, J. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Němec, R., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 511-512.
 • Thermoluminiscence Dating of Historic Architecture – Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Kanaval, J. - Kubelík, M. - Musílek, L. - Pavlík, M., - Zýma, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1341-1342.

1996

 • Experimentální ověření záběrových zón a napjatostí pružného ozubeného kola harnonického převodu – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: Sborník 37. konference kateder částí a mechanismů strojů. Plzeň: Západočeská universita, 1996, pp. 111-114. ISBN 80-7082-249-X.
 • Návrh měřící osy FS-3 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: Sborník 37. konference kateder částí a mechanismů strojů. Plzeň: Západočeská universita, 1996, pp. 53-56. ISBN 80-7082-249-X.
 • Age Assessement of Brick Structures by Thermoluminiscence – Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Kubelík, M., - Zýma, J., In: Design and Assessement of Building Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 1996, pp. 103-113.
 • Operating Reliability of Harmonic Drive Units – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Němec, R., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 511-512.
 • Development of an Automated Thermoluminescence Reader for Dating of Historic Architecture – Dynybyl, V. - Gerndt, J. - Kanaval, J. - Kubelík, M. - Musílek, L. - Pavlík, M., - Zýma, J., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1061-1062.

1995

 • Konstrukční řešení automatizovaného zařízení pro thermoluminiscenční určení stáří architektonických objektů – Zýma, J. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: 36. konference kateder částí a mechanismů strojů. Brno: VUT v Brně, 1995, pp. 209-212.
 • Service Life Prolongation of Harmonic Drive Units – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Němec, R., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 387-388.
 • Zlepšování provozních vlastností harmonických převodů – Jančík, L. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., In: 36. konference kateder částí a mechanismů strojů. Brno: VUT v Brně, 1995, pp. 149-152.

Prototype, samples

2017

 • Zkušební zařízení pro komplexní testování šroubových spojů – Kanaval, J. - Klíma, V. - Starý, F., - Janda, M., [Functional Sample] 2017.

2010

 • Cementovaný kalený pastorek s vrstvou TiN aplikovanou technologií IBAD – Kanaval, J. - Horažďovský, T., - Petr, K., [Functional Sample] 2010.
 • Cementovaný kalený pastorek s vrstvou CrN aplikovanou technologií IBAD – Kanaval, J. - Horažďovský, T., - Petr, K., [Functional Sample] 2010.

2008

 • Experimentální stanoviště pro životnostní zkoušky ozubení – Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Mossóczy, P., [Prototype] 2008.

Software

2008

 • Monitoring a řízení testovacího standu pro životnostní zkoušky ozubení – Starý, F. - Mossóczy, P., - Kanaval, J., [Software] 2008.

Report

2016

 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-1. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Research Report] 2016. Report no. 1/2016/HAWLE ARMATURY.
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-2.dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., [Research Report] 2016. Report no. 2/2016/HAWLE ARMATURY.
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-3. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., [Research Report] 2016. Report no. 3/2016/HAWLE ARMATURY.
 • Optimalizace-řešení HS 168308301613B001 – Dynybyl, V. - Petr, K. - Dub, M., - Kanaval, J., [Research Report] 2016. Report no. 04/2016/168308301613B001.
 • Analýza použitého materiálu, svarů, postupů-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Starý, F., - Cejp, J., [Research Report] 2016. Report no. 02/2016/168308301613B001.
 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E4,E5 – Dynybyl, V. - Kanaval, J., [Research Report] 2016. Report no. 121138301615/4.
 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E2 – Kanaval, J. - Dynybyl, V., [Research Report] 2016. Report no. 121138301615/2b.
 • Analýza příčin poruch převodovky David Brown G2130-etapa E1 – Dynybyl, V. - Kanaval, J., [Research Report] 2016. Report no. 121138301615/1.

2015

 • Analytický rozbor stavu šroubového spoje kola podvozku letadla, kontrola statické a dynamické pevnosti šroubového spoje, stanovení technologického postupu utahování. Závěrečná zpráva. – Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Zlin-2015-2.
 • Analytický rozbor stavu šroubového spoje kola podvozku letadla, kontrola statické a dynamické pevnosti šroubového spoje, stanovení technologického postupu utahování – Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. ZLIN-2015-1.
 • Rešerše legislativy pro návrh, konstrukci a provoz otopných těles (konvektorů) – Kanaval, J., [Research Report] 2015. Report no. MINIB-reš-1.

2014

 • Rešerše norem ČSN EN 12952-2, ČSN EN 12952-3 a ČSN EN 12952-4 – Kanaval, J., [Research Report] 2014. Report no. IV-2013-1.

2013

 • Analýza lomu kloubu POS – Tatíček, F. - Kanaval, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133, 2013. Report no. U12133/2013/035.
 • Návrh mechanické koncepce vývojového pracoviště pro vysokorychlostní synchronní stroje – Berka, O. - Dub, M., - Kanaval, J., [Technical Report] 2013.

2012

 • Vlastnosti šroubového spoje z materiálu Alloy 59 – Janovec, J. - Kanaval, J., [Research Report] 2012. Report no. Posudek 2012 -šroub.
 • Vlastnosti šroubového spoje z materiálu Alloy 59 – Janovec, J. - Kanaval, J., [Technical Report] 2012. Report no. Znalecký posudek č. 38/12.
 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - dynamika pohonu dvojkolí – Dynybyl, V. - Kolář, J. - Petr, K., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 15/2012/FR-TI3-261.
 • Metody stanovení ekvivalentního zatížení ozubení pro realizaci únavových zkoušek – Kanaval, J. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. 02/2012/FR-TI4-054.

2010

 • Hnací nápravové převodovky pro tramvaje a příměstské vlaky - teorie jízdy vozidel – Kolář, J. - Petr, K. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 20-2010/FR-TI1/488.

2009

 • Zkoušky ozubených kol se zvýšenou odolností boku zubu – Dynybyl, V. - Kanaval, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 20/2009/FT - TA2/017.

2006

 • Kontrolní výpočty konečné verze zkušebního zařízení – Dynybyl, V. - Jirman, P. - Kanaval, J., - Žák, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no.  09/2006/FT-TA2/017.

1998

 • Honocení životnosti brzd EBA 0,5 , EBA 1, EBA 2 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Chyský, J. - Kanaval, J., - Tomek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998. Report no. 204997.
 • Hodnocení tepelných poměrů brzd EBA 0,5 , EBA 1 a EBA 2 – Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Chyský, J. - Kanaval, J., - Tomek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998. Report no. 210398.

1997

 • Spolupráce s firmou KŽV, s.r.o. - diagnostické prostředky pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu – Čespíro, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Experimentální hodnocení planetové převodovky TS 030383/125 – Bauer, Z. - Čespíro, Z. - Dynybyl, V. - Kanaval, J., - Tomek, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Hodnocení harmonických převodovek HDUR – Jančík, L. - Bauer, Z. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra částí a mechanismů strojů, 1997.

1995

 • Hodnocení harmonických převodovek HDUR (2.etapa) – Jančík, L. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra částí a mechanismů strojů, 1995.
 • Hodnocení harmonických převodovek HDUR – Jančík, L. - Dynybyl, V., - Kanaval, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

Books, textbooks

2009

 • Výkonová metrologie - experimentální podpora vývoje a inovací mechanismů ve strojírenství – Dynybyl, V. - Češpíro, Z. - Kanaval, J., - Mossóczy, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. ISBN 978-80-01-04325-7.