[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Designing and Machine Components

CZ   / EN  

People

Jiří Houkal

Ing. Jiří Houkal, CSc.

jiri.houkal (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2407

room: B2-341, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

1993

  • Systém účelové podpory vědecké činnosti na vysokých školách – Houkal, J., neuvedeno. 1993, 1-3.

Proceeding papers

2002

  • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 722-723. ISBN 80-01-02511-X.

2001

  • Design Methods of Mechanical Drives, Their Testing and Application of Geometrical Product Specification – Jančík, L. - Bečka, J. - Slanec, K. - Andrlík, V. - Češpíro, Z. - Dynybyl, V. - Houkal, J. - Kanaval, J., - Pospíchal, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 564-565. ISBN 80-01-02335-4.

1993

  • Projects Supported by Grants – Houkal, J., In: CTU Research Activity Report 1991-1993. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 257-278.
  • Overall Information – Houkal, J., In: CTU Research Activity Report 1991-1993. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 279-290.

Report

1993

  • Návrh a výpočet tlačných pružin pro uložení nosné konstrukce potrubí tranzitního plynovodu – Houkal, J., [Technical Report] 1993.

Books, textbooks

1997

  • Projekt – Kugl, O. - Houkal, J. - Tomek, P., - Zýma, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. ISBN 80-01-01638-2.

Proceedings

2003

  • Sborník referátů z XLIV. konference kateder částí a mechanismů strojů – Houkal, J. ed. - Bečka, J. ed., - Pospíchal, J. ed., Praha, 2003-09-09/2003-09-10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003. ISBN 80-01-02788-0.